| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (13009)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TEODORO, M. – TRAKAL, L. – **GALLAGHER, B. – ŠIMEK, P. – **SOUDEK, P. – **POHOŘELÝ, M. – **BEESLEY, L. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – SEYEDSADR, S. – **MOHAN, D. Application of co-composted biochar significantly improved plant growth relevant physical/chemical properties of a metal contaminated soil. Chemosphere, 2020, roč. 242, č. 125255, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

ŠIMEK, P. Expertní systém pro vyhodnocení migračních zkoušek, Expert system for tracer test evaluation, tracer test; migration parameters; spread pollution; data interpretation;, 2015, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, Mipar 2.0, http://hydrogeologie.cz/, Hydrogeologie Pardubice s.r.o. ve spolupráci s Envisan s.r.o., Expertní systém je vytvořen v programu Microsoft Visual Studio Community 2013 v programovacím jazyku C#. Analytická řešení použitá pro výpočet jsou dostupná v odborné literatuře. Mipar 2.0 je možné stáhnout na stánkách autora: https://home.czu.cz/simekp/ke-stazeni/ , Expertní systém je operativně využíván při vyhodnocování terénních dat. Tím se sníží náklady na pořízení softwarového vybavení. Výsledné hodnoty parametrů umožní vytvořit přesnější návrh sanační technologie a monitoringu, což dále sníží náklady. , Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, CZ604607, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

LANDA, I. – MERHAUT, M. – ŠIMEK, P. Využití odpadní vody z kořenových čistíren při péči o zahrady a zvyšování vydatosti domovních studní. Zahradnictví, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 35-37. ISSN: 1213-7596.

ŠIMEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pilotní stopovací zkouška v kořenové čistírně odpadních vod. 2013, Konference environmentálního inženýrství a geoenvironmentálních věd, 2013.ISBN 978-80-213-2407-7..

ŠIMEK, P. – LANDA, I. – MERHAUT, M. – JUANOLA FREIXAS, A. The use of migration tests in constructed wetlands. Waste Forum, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 170-178. ISSN: 1804-0195.

LANDA, I. – ŠIMEK, P. – JUANOLA FREIXAS, A. Stabilní systém ochrany budov před průnikem škodlivých těkavých látek. Úřad průmyslového vlastnictví. 23604. 26.03.2012.

LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – ŠIMEK, P. Systém pro využití odpadního tepla vod vypouštěných do kanalizačních systémů. Úřad průmyslového vlastnictví. 23879. 28.05.2012.

LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – ŠIMEK, P. Sanační skládka sendvičového typu pro aktivní snižování škodlivosti nebezpečných látek. Úřad průmyslového vlastnictví. 24221. 27.08.2012.

ŠIMEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití migračních zkoušek v umělých mokřadech. 2012, .

LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – ŠIMEK, P. – MIKULOVÁ, V. Kořenové čistírny sendvičového typu s aktivní vrstvou pro eliminaci vybraných nanokovů. Úřad průmyslového vlastnictví. 22641. 29.08.2011.

LANDA, I. – ŠIMEK, P. – JUANOLA FREIXAS, A. – AL MAHROUQI, H. Sorpční vak pro eliminaci toxických kovů. Úřad průmyslového vlastnictví. 22640. 29.08.2011.

Vliv lokálních filtračních heterogenit na určení čerpaného množství při sanaci znečištění - Ing. Šimek Pavel, 2010

Vliv lokálních filtračních heterogenit na určení čerpaného množství při sanaci znečištění - Ing. Šimek Pavel, 2010

Pilotní migrační zkouška na lokalitě Dražice - Ing. Pavel Šimek, Ing. Markéta Sequensová, 2010

The use of natural gradient tracer tests - Ing. Pavel Šimek, Ing. Markéta Sequensová, 2010

Examining of iron nanoparticles migration through real soils - Ing. Markéta Sequensová, Ing. Pavel Šimek, 2010

Stanoveních migrařních parametrů ve schématu nálevové zkoušky jako podklad pro využití nanoželeze při sanaci podzmních vod - Ing. Šimek Pavel; Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; Ing. Sequensová Markéta, 2009

Extreme Hydrogeological Situation and the Importance for Ecological Risk - Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; Ing. Šimek Pavel; Ing. Hlavová Andrea, 2009

Projektování sanačních systémů s využitím nanoželeza a určování jeho migračních parametrů - Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; Ing. Sequensová Markéta; Ing. Šimek Pavel; Ing. Voženílek David, 2009

 
page foot