| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D. (7421)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ASRADE, D. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Effects of long-term mineral fertilization on silage maize monoculture yield, phosphorus uptake and its dynamic in soil. Field Crops Research, 2022, roč. 280, č. 108476, s. 1-11. ISSN: 0378-4290.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – ASRADE, D. The influence of organic and mineral fertilizers on the quality of soil organic matter and glomalin content. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1375, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – PROCHÁZKOVÁ, S. – ASRADE, D. The impact of the long-term application of mineral nitrogen and sewage sludge fertilizers on the quality of soil organic matter. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2022, roč. 9, č. 86, s. 1-11. ISSN: 2196-5641.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MATĚCHOVÁ, M. – SURAN, P. Crop sulfur status in relation to soil sulfur determined using anion exchange membranes and Mehlich 3. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2021, roč. 44, č. 11, s. 1563-1570. ISSN: 0190-4167.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Evaluation of soil S pools under 23 years of maize monoculture. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 12, s. 1-19. ISSN: 2073-4395.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – MATĚCHOVÁ, M. Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou, Innovated diagnostics of sulphur and phosphorus status of crops, nutrition index; nutritional status; phosphorus; rape; sulphur; wheat, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, Osvědčení 15346/2020-MZE-18145, Úspora na jeden vzorek činí v závislosti na ceníku individuálních laboratoří cca 60 – 100 Kč. Při plném využití předložené metodiky lze v České republice očekávat ekonomický přínos řádově v milionech Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 19.03.2020,

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Soil organic matter degradation in long-term maize cultivation and insufficient organic fertilization. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1217, s. 1-15. ISSN: 2223-7747.

BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P. Effect of organic fertilisers on glomalin content and soil organic matter quality. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 11, s. 590-597. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potassium fractions in soil and simple K balance in long-term fertilising experiments. Soil and Water Research, 2020, roč. 15, č. 4, s. 211-219. ISSN: 1801-5395.

ARAGAW, K. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Zinc content in potato tubers (Solanum tuberosum L.) affected by mineral and organic fertilizers in long-term field experiments. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 105-108.

ASRADE, D. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. The effect of fertilization on yield and P content of silage maize. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 109-112.

SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – BALÍK, J. Látky označené jako „nanohnojiva“. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 75-82.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Minerální hnojiva s přídavkem zeolitů. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 41-46.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – MERCL, F. – BALÍK, J. Role mikrobiálních biostimulantů ve výživě rostlin. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 53-60.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Vliv různých minerálních hnojiv na obsah síry v rostlinách kukuřice. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 157-160.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Balance of potassium in two long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 225-232. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SURAN, P. Sulphur nutrition index in relation to nitrogen uptake and quality of winter wheat grain. Chilean Journal of Agricultural Research, 2019, roč. 79, č. 3, s. 486-492. ISSN: 0718-5839.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – **PAPST, S. – **KEMETTER, J. – **WAGENTRISTL, H. – SEDLÁŘ, O. – **KAUL, H. Effect of seed size on soil cover, yield, yield components and nitrogen uptake of two-row malting barley. Bodenkultur, 2019, roč. 70, č. 2, s. 89-98. ISSN: 0006-5471.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Impact of organic and mineral fertilising on aluminium mobility and extractability in two temperate Cambisols. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 581-587. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **VAŠÁK, F. Changes of soil bioavailable phosphorus content in the long-term field fertilizing experiment . Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 240-245. ISSN: 1801-5395.

BALÍK, J. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Význam organické hmoty v půdě (rozdělení, zdroje a úloha v půdě). In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 9-15.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Využití čistírenských kalů jako zdroje organických látek. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 67-72.

KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. Komposty a jejich úloha v současném zemědělství. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 29-40.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – MATĚCHOVÁ, M. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. Porovnání různých extrakčních postupů pro stanovení přístupného fosforu v půdě a jejich využitelnost v podmínkách ČR. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 101-104.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Mehlich 3 extractant used for the evaluation of wheat-available phosphorus and zinc in calcareous soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **ZBÍRAL, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P.; idPublikace = 77898; Název: Stanovení přístupné síry v půdě metodou Mehlich 3-- Neexistuje podtyp publikace --

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Soil carbon transformation in long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 578-586. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potential of Mehlich 3 method for extracting plant available sulfur in the Czech agricultural soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 455-462. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – BALÍK, J.Nevyzpytatelné hnojení sírou u jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 81-84. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Hnojení ozimé řepky na jaře je důležité, ale také celkem složité. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 86-90. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení ozimé řepky před setím a na podzim. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 7, s. 70-73. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Bude ještě nutné na podzim přihnojení řepky dusíkem (nebo jinými živinami)?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 8, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T.Jak je potřebné hnojení bórem k řepce na jaře?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 10-11. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – SEDLÁŘ, O.Podle čeho se rozhodovat pro jarní hnojení dusíkem?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 1, s. 2-5. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Kolik síry vyžaduje řepka na jaře, kdy, v jaké formě a proč?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Výživa jarního ječmene dusíkem – ohlédnutí do minulosti, abychom v současnosti hnojili správně a v budoucnu sklízeli více. 2018, Úroda, roč. 66, č. 1, s. 50-54. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Hnojení ozimé pšenice dusíkem na jaře nemusí být složité. 2018, Úroda, roč. 66, č. 3, s. 61-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Zásady hnojení mikroelementy. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 63-70. ISBN: 978-80-213-2895-2.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Úloha železa, manganu, mědi a zinku ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 23-32. ISBN: 978-80-213-2895-2.

KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J.Možnosti využití iontovýměnných membrán pro stanovení rostlinám přístupné síry v půdě. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2895-2.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – MATĚCHOVÁ, M.Hodnocení výživného stavu fosforem u pšenice pěstované na karbonátových půdách. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 105-108. ISBN: 978-80-213-2895-2.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Uplatnění bóru a molybdenu ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 15-22. ISBN: 978-80-213-2895-2.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Význam vápníku a pH půdy pro pěstování (nejen) ozimé řepky. 2018, 35. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 21.11.2018, Hluk. SPZO Praha. s. 102-110. ISBN: 978-80-87065-82-2.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Vliv pH půdy na obsah vápníku v rostlinách ozimé řepky. 2018, Prosperující olejniny 2018, 4.12.2018, Nové Strašecí. ČZS, KRV ČZU v Praze. s. 44-46. ISBN: 978-80-213-2907-2.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Inovace hnojení řepky - jak působí hnojení dusíkem na tvorbu výnosu řepky?. 2018, Jarní semináře pro pěstitele olejnin 2018, sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR, 13.2.2018, Kostelec nad Černými lesy. SPZO Praha. s. 26-30. ISBN: 978-80-87065-78-5.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **VAŠÁK, F. Relation between nitrogen nutrition index and production of spring malting barley. International Journal of Plant Production, 2017, roč. 11, č. 3, s. 379-388. ISSN: 1735-6814.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Yield formation, qualitative parameters of winter wheat grain and crop damage depending on method of nitrogen fertilizer application (“controlled uptake long term ammonium nutrition” or split application). Romanian Agricultural Research, 2017, roč. 34, č. 1, s. 137-143. ISSN: 1222-4227.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T. Bilance P, K, Mg v rostlinné výrobě a korelace s obsahem živin v půdách. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 41-48.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **SURAN, P. Frakcionace půdního fosforu. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 57-64.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Obsah dusíkatých látek v zrnu jarního ječmene ve vztahu k indexu výživy dusíkem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 107-110.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení ozimé řepky (je základem pro výnos). 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 8, s. 2-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pozdní hnojení obilnin dusíkem. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 18, s. 15-17. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Potřeba hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 58-60. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam bóru ve výživě rostlin. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9-10, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. Evaluating of soil sulfur forms changes under different fertilizing systems during long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 9, s. 408-415. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Hnojení ozimých obilnin na jaře. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 73-76. ISSN: 0139-6013.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J.Přísun hlavních živin a jejich bilance. 2016, Farmář, roč. 21, č. 3, s. 22-25. ISSN: 1210-9789.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Význam hořčíku (Mg) ve výživě ozimé řepky. 2016, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 23.11.2016, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 178-184. ISBN: 978-80-87065-69-3.

PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, K. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Comparison of point injection and top-dressing application of nitrogen fertilizers with sulphur addition in winter rape (Brassica napus L.) in the Czech Republic. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 247-258. ISSN: 1332-9049.

ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – MUŽÍK, J. Vliv hnojení, stanoviště a průběhu počasí na výnosové parametry jarního ječmene. Úroda, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 42-48. ISSN: 0139-6013.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Nitrogen uptake by winter wheat (Triticum aestivum L.) depending on fertilizer application. Cereal Research Communications, 2015, roč. 43, č. 3, s. 515-524. ISSN: 0133-3720.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BURÁŇOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé pšenice na jaře. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 64-66. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bór ve výživě (nejen) řepky ozimé. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 54-58. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 7, s. 28-32. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení obilnin na podzim. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 59-61. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam hnojení jarního ječmene. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 18, s. 20-24. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam bóru (B) ve výživě ozimé řepky. 2015, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 25.11.2015, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 143-147. ISBN: 978-80-87065-64-8.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. Winter wheat fertilizing using nitrogen–sulphur fertilizer. Archives of Agronomy and Soil Science, 2014, roč. 60, č. 1, s. 67-74. ISSN: 0365-0340.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of nitrogen injection application on zinc and iron uptake by winter wheat and spring barley. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 1, s. 39-48. ISSN: 1332-9049.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The influence of fertilization by controlled ammonium nutrition (CULTAN) on maize yield, N uptake and content of nitrates in soils with a high content of mineral nitrogen. Romanian Agricultural Research, 2014, roč. 31, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1222-4227.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of precipitation amount during grain filling on nitrogen uptake and grain yield of spring barley fertilized by ammonium injection. Cereal Research Communications, 2014, roč. 42, č. 2, s. 338-345. ISSN: 0133-3720.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The impact of nitrogen fertilizer injection on kernel yield and yield formation of maize. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1214-1178.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. – PEKLOVÁ, Z. Effect of ammonium fertilization by CULTAN method on dry matter accumulation and dynamics of nitrogen uptake by maize. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 3, s. 581-588. ISSN: 1310-0351.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KOS, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příjem dusíku ozimou pšenicí hnojenou injektážní aplikací dusíkatého hnojiva. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 104-107. ISBN: 978-80-213-2511-1.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Dynamics of the nitrogen uptake by spring barley at injection application of nitrogen fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 392-397. ISSN: 1214-1178.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The effect of injection application of ammonium fertilizer on the yield of maize. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1211-3174.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of injection nitrogen application on spring barley (Hordeum vulgare L.) lodging. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 203-208. ISSN: 1211-3174.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv lokální aplikace dusíkatého hnojiva na výnos a distribuci dusíku do hlavního produktu vybraných druhů plodin na kambizemi. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 123-126. ISBN: 978-80-213-2416-9.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. – KOS, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv úhrnu srážek během období nalévání zrna na příjem dusíku a výnos zrna jarního ječmene hnojeného metodou CULTAN. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 145-148. ISBN: 978-80-213-2416-9.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, K. Results of fertilization of winter oil seed crop using nitrogen CULTAN in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 197-202. ISSN: 1211-3174.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The evaluation of nitrogen nutrition by CULTAN method on maize in Czech Republic. 2013, Food and Biomass Produstion – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 38-38. ISBN: 978-953-7878-07-8.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seed yield and quality of winter oilseed rape (Brassica napus L.) fertilized using nitrogen point injection in the Czech Republic. 2013, Food and Biomass Produstion – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 37-37. ISBN: 978-953-7878-07-8.

HOFER, M. – SEDLÁŘ, O. – KEMETTER, J. – KAUL, H. – NEUGSCHWANDTNER, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Einfluss von Saatstärke und Bewässerung auf Ertrag und Ertragsstruktur von Braugerste. 2013, ALVA- JAHRESTAGUNG 2013 „Pflanzenschutz als Beitrag zur Ernährungssicherung” 23.5.2013, Klosterneuburg, Austria. s. 234-236. ISSN: 1606-612X.

PAPST, S. – SEDLÁŘ, O. – KEMETTER, J. – KAUL, H. – NEUGSCHWANDTNER, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Einfluss von Samengröße auf Bodenbedeckung, Ertrag und Ertragsstruktur von Braugerste. 2013, ALVA- JAHRESTAGUNG 2013 „Pflanzenschutz als Beitrag zur Ernährungssicherung” 23.5.2013, Klosterneuburg, Austria. s. 237-239. ISSN: 1606-612X.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, Z. The evaluation of nitrogen plant nutrition by CULTAN method under conditions of Czech Republic - a review. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013, roč. 19, č. 4, s. 625-634. ISSN: 1310-0351.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of injection nitrogen fertilization on yield and seed composition of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 11, s. 508-513. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. The effect of mineral N fertiliser and sewage sludge on yield and nitrogen efficiency of silage maize. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 76-83. ISSN: 1214-1178.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv metody CULTAN na výnosové parametry a výnos kukuřice v roce 2011. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 131-135. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – KUBEŠOVÁ, K. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zhodnocení injektážního hnojení amonným dusíkem v porostech řepky ozimé. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 152-155. ISBN: 978-80-213-2331-5.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. – KOS, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika příjmu dusíku jarním ječmenem při hnojení metodou CULTAN a její vliv na vybrané parametry sladovnické jakosti zrna. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 165-169. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výživa řepky ozimé dusíkem pomocí injektážní aplikace hnojiv (CULTAN). 2012, Agrochémia, 2012, roč. XVI (52), č. 2, s. 8-12. ISSN: 1335-2415.

PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – KUBEŠOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of locally injected nitrogen fertilizer (CULTAN) on seed yield of winter rape and grain yield of spring barley under conditions of the Czech Republic. 2012, 17th international nitrogen workshop, Innovations for sustainable use of nitrogen resources 26.-29.6.2012, Wexford, Ireland. New HorizoN. s. 425-426. ISBN: 978-1-84170-588-0.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen efficiency of silage maize. 2012, 17th international nitrogen workshop, Innovations for sustainable use of nitrogen resources 26.-29.6.2012, Wexford, Ireland. New HorizoN. s. 242-243. ISBN: 978-1-84170-588-0.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – SEDLÁŘ, O. Influence of the nitrogen-sulfur fertilizing on the content of different sulfur fractions in soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 12, s. 553-558. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Impact of nitrogen fertilizer injection on grain yieldand yield formation of spring barley (Hordeum vulgare L.). Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 12, s. 547-552. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv injektážní aplikace dusíku na vývoj porostu jarního ječmene. 2011. Agrochémia, 2011, roč. 52, č. 2, s. 11-14. ISSN: 0002-1830.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effectivity of N-S fertilizing on the winter wheat yield and sulfur content in soil. 2011. In: Stickstoff in Pflanze, Boden und Umwelt 27.9.2011, Kiel. Kiel: DGP, GPW, 2011. s. 233-233. ISSN: 0934-5116.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace polehnutí porostu jarního ječmene injektážní aplikací dusíkatého hnojiva. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 131-134. ISBN: 978-80-213-2224-0.

PEKLOVÁ, L. – KOZLOVSKÝ, O. – SEDLÁŘ, O. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tvorba sušiny rostlin a obsah dusíku ve slámě a semeni řepky ozimé po hnojení metodou CULTAN. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 122-126. ISBN: 978-80-213-2224-0.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The impact of fluid fertilizer injection (CULTAN) on winter wheat grain quality characteristics. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 205-214. ISBN: 978-80-7375-534-8.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in different sulfur fractions after long term fertilizing. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 215-223. ISBN: 978-80-7375-534-8.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The yield and quality of winter oilseed rape in the system of nitrogen fertilizer injection (CULTAN). 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 344-349. ISBN: 978-80-7375-534-8.

SEDLÁŘ, O. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of locally applied nitrogen fertilizers on grain yield and its formation of spring barley. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 427-432. ISBN: 978-80-7375-534-8.

The effect of sewage sludge and mineral nitrogen fertilization on microbial biomass nitrogen and carbon content in soil - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, 2010

Effectivity of nitrogen and calcium sulfate fertilizing on the yield and sulfur content in winter rape - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Ondřej Sedlář, 2010

The effect of ammonium fertilizer injection (CULTAN) on winter wheat growing under conditions of the Czech Republic - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2010

The effect of fluid fertilizer injection on macroelements uptake by winter wheat grain - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, Ing. Milan Kos, 2010

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter wheat yield and quality of grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 2 - 7. ISSN: 1211-3174.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Aplikace hnojiva Lovofert v ozimé pšenici. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 11 - 15. ISSN: 0139-6013.

Vývoj porostu jarního ječmene při hnojení metodou CULTAN - Ing. Ondřej Sedlář, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Lucie Peklová, Daniel Roldán (externí), 2010

Vliv injektážní aplikace kapalných hnojiv na obsah makro a mikroelementů v ozimé pšenici - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, 2010

Použití metody CULTAN v systému pěstování řepky ozimé - Ing. Lucie Peklová, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Milan Kos, 2010

Tvorba výnosu zrna u ječmene jarního při použití metody CULTAN - Ing. Sedlář Ondřej; Bc. Sedlář Ondřej; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kos Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Výnos a kvalitativní parametry zrna ozimé pšenice po injektážní aplikaci dusíku metodou CULTAN - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2009

 
page foot