| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D. (10853)

Kontakty
 • E-mail:
 • ČZU Linka:
  • +420 22438 3070
 • Kancelář:
 • www:
 • Telefon:
  • +420 22438 3070
 • Mobilní telefon:
  • +420 728 801 056
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. Screening of backfat thickness and musculus longissimus lumborum et thoracis depth of Aberdeen Angus cattle in Czech conditions. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 5, s. 137-148. ISSN: 1212-1819.

VRHEL, M. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – VACEK, M. – CODL, R. – PYTLÍK, J. Milkability differences based on lactation peak and parity in Holstein cattle . Journal of Animal and Feed Sciences, 2021, roč. 30, č. 3, s. 206-213. ISSN: 1230-1388.

CODL, R. – DUCHÁČEK, J. – PYTLÍK, J. – VACEK, M. – VRHEL, M. Using changes in eating and rumination time to indicate the onset of parturition or changes in the health status of dairy cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2021, roč. 69, č. 5, s. 555-561. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – CODL, R. – PYTLÍK, J. – STÁDNÍK, L. Inovace ve zpracování siláže může mít vliv na mléčnou produkci. Náš chov, 2021, roč. 81, č. 8, s. 24-25. ISSN: 0027-8068.

VRHEL, M. – DUCHÁČEK, J. – VACEK, M. – CODL, R. – PYTLÍK, J. Nezapomínejme na perzistenci laktace. Náš chov, 2021, roč. 81, č. 9, s. 46-47. ISSN: 0027-8068.

RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – PYTLÍK, J. – CODL, R. – STÁDNÍK, L. Změny v systému zasušování dojnice. Náš chov, 2021, roč. 81, č. 7, s. 39-42. ISSN: 0027-8068.

PTÁČEK, M. – KYRIÁNOVÁ, I. – NÁPRAVNÍKOVÁ, J. – DUCHÁČEK, J. – HUSÁK, T. – **CHAY-CANUL, A. – **ZARAGOZE-VERA, C. – **CRUZ-BACAB, L. – VADLEJCH, J. Do live weight, body condition score, back muscle or back-fat reserves create the suspicion of goats infected with Eimeria or Trichostrongylids?. Animals, 2021, roč. 11, č. 12, s. 1-9. ISSN: 2076-2615.

PYTLÍK, J. – CODL, R. – DUCHÁČEK, J. Kvalita vztahu mezi člověkem a dojnicemi. Náš chov, 2020, roč. 80, č. 1, s. 46-48. ISSN: 0027-8068.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – CODL, R. – PYTLÍK, J. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. Rumination time monitoring as a possible tool to improve diagnostics of heat and parturition. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 109-117. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – **BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – GAŠPARÍK, M. Negative Energy Balance Influences Nutritional Quality of Milk from Czech Fleckvieh Cows due Changes in Proportion of Fatty Acids. Animals, 2020, roč. 10, č. 4, s. 1-11. ISSN: 2076-2615.

DUCHÁČEK, J. – PYTLÍK, J. – GAŠPARÍK, M. – CODL, R. – STÁDNÍK, L. – **KRŮPA, M. Technologie výroby separátu pro kvalitu ustájení dojnic a nízké emise. Náš chov, 2020, roč. 80, č. 8, s. 49-50. ISSN: 0027-8068.

CODL, R. – DUCHÁČEK, J. – PYTLÍK, J. – STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – VRHEL, M. Evaluation of the level of length of eating time, chewing and parameters of daily increased activity depending on the breed, the lactation number and the period of the year. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 4, s. 659-667. ISSN: 1211-8516.

**MILERSKI, M. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – **SCHMIDOVÁ, J. – **UHRINČAŤ, M. – STÁDNÍK, L. – **TANČIN, V. Analysis of the relationship between milk production, milk composition and morphological udder measurements in Wallachian sheep. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 11, s. 424-430. ISSN: 1212-1819.

PYTLÍK, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – CODL, R. Comparative study of pregnancy rate of dairy cows inseminated with fresh or frozen-thawed semen. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 3, s. 573-581. ISSN: 1211-8516.

MÁLKOVÁ, A. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. Factors Determining Survivability Traits of Charollais, Kent Lambs, and their Crossbreds During Rearing. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 3, s. 539-549. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. Potential of Blue Grey cattle managed under organic farming conditions of Czechia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 763-770. ISSN: 1211-8516.

GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – **TANČIN, V. Impact of wide range of teat lengths on udder health and milking time in Holstein cows. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 2, s. 80-88. ISSN: 1211-3174.

PTÁČEK, M. – **MILERSKI, M. – DUCHÁČEK, J. – **SCHMIDOVÁ, J. – **TANČIN, V. – **UHRINČAŤ, M. – STÁDNÍK, L. – MICHLOVÁ, T. Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation. Journal of Dairy Research, 2019, roč. 86, č. 2, s. 233-237. ISSN: 0022-0299.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. Genetic resistance against scrapie disease related to lamb growth performance traits. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 1, s. 8-14. ISSN: 1211-3174.

PTÁČEK, M. – **MILERSKI, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. – **SCHMIDOVÁ, J. – **UHRINČAŤ, M. – MICHLOVÁ, T. – NOHEJLOVÁ, L. Effect of milk intake, its composition, and fatty acid profile distribution on live weight of suckling Wallachian lambs until their weaning. Animals, 2019, roč. 9, č. 10, s. 1-7. ISSN: 2076-2615.

GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. Differences between Jersey and Holstein cows in milking-induced teat prolongation during lactation. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 10, s. 431-438. ISSN: 1212-1819.

PYTLÍK, J. – CODL, R. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. Automatizace a robotizace v chovu skotu. Náš chov, 2019, roč. 79, č. 4, s. 68-70. ISSN: 0027-8068.

JANOŠÍKOVÁ, M. – NEUMANN, C. – DOLEŽALOVÁ, J. – STAROSTOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. – STUPKA, R. Are the state subsidies for the Breeding Program of the Czech Warmblood Horses effective?. In 11th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2019, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 80-84.

GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – **NOVÁKOVÁ, V. Impact of milking settings optimization on milk quality, milking time and milk yield in Holstein cows. In 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 19.07.2018, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-7.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – **SCHMIDOVÁ, J. – STÁDNÍK, L. Response to selection of a breeding program for Suffolk Sheep in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 8, s. 305-312. ISSN: 1212-1819.

PTÁČEK, M. – **MILERSKI, M. – **SCHMIDOVÁ, J. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. – **UHRINČAŤ, M. – HAKL, J. – STÁDNÍK, L. Relationship between body mass index, body energy reserves, milk, and meat production of original Wallachian sheep. Small Ruminant Research, 2018, roč. 2018, č. 165, s. 131-133. ISSN: 0921-4488.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – PTÁČEK, M. – **KITZLER, L. Analysis of growth intensity and carcass characteristics of Wagyu-Aberdeen angus crossbred steers. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 4, s. 897-903. ISSN: 1211-8516.

BINIOVÁ, Z. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – DUCHÁČEK, J. Effect of thawing method on bull sperm survival in ejaculates frozen in 4 ml and 8 ml volumes. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 10, s. 399-407. ISSN: 1212-1819.

**MILERSKI, M. – **SCHMIDOVÁ, J. – **SZTANKÓOVÁ, Z. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. – **UHRINČÁŤ, M. Geny lipogenických enzymů a složení tuku v mléce ovcí. Náš chov, 2018, roč. 78, č. 1, s. 33-35. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – **ATASEVER, S. – DUCHÁČEK, J. Effects of body condition score and daily milk yield on reproduction traits of Czech Fleckvieh cows. Animal Reproduction, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1264-1269. ISSN: 1806-9614.

BINIOVÁ, Z. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – **HÁJEK, R. Effects of climatic conditions on bovine semen characteristics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 17-23. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – **POKORNÁ, S. Influence of temperature-humidity relations during years on milk production and quality. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 211-218. ISSN: 1211-8516.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – HAKL, J. – FANTOVÁ, M. Analysis of multivariate relations among birth weight, survivability traits, growth performance, and some important factors in Suffolk lambs. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2017, roč. 60, č. 2, s. 43-50. ISSN: 0003-9438.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. Effects of age and nutritional status at mating on the reproductive and productive traits in Suffolk sheep kept under permanent outdoor management system. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 5, s. 211-218. ISSN: 1212-1819.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. Analysis of genotype, dam’s litter size and their interaction on selected productive traits of origin Wallachian and Sumava sheep in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 473-479. ISSN: 1211-8516.

DOLEŽALOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. Effect of different thawing methods on bull's semen characteristics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 3, s. 815-822. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – **STANĚK, S. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – GAŠPARÍK, M. – **RYBA, O. Influence of legs and udder evaluation on longevity and selected milk production parameters in Czech Fleckvieh and Montbeliarde cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1303-1308. ISSN: 1211-8516.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 2, s. 395-399. ISSN: 1211-8516.

NAVRÁTIL, J. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. Vývoj tělesných rozměrů hřebců plemene českomoravský belgický kůň, slezský norik a norik v České republice. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 2, s. 508-521. ISSN: 1332-9049.

FANTOVÁ, M. – ŠKARKOVÁ, L. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fiber characteristics of texel meat. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 2, s. 285-293. ISSN: 1332-9049.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – PIŤHOVÁ, S. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – MARŠÍKOVÁ, V. Růstové schopnosti a zdraví telat českého strakatého skotu. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 6, s. 62-63. ISSN: 0027-8068.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – BINIOVÁ, Z. – DUCHÁČEK, J. – STUPKA, R. Equilibration and freezing interactions affecting bull sperm characteristics after thawing. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 11, s. 515-525. ISSN: 1212-1819.

ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – ŠICHTAŘ, J. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – HODEK, P. – TREFIL, P. Effect of low-density lipoprotein addition to soybean lecithin-based extenders on bull spermatozoa following freezing-thawing – preliminary results. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 560-567. ISSN: 1212-1819.

STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – DUCHÁČEK, J. Vliv délky ekvilibrace na kvalitativní ukazatele inseminační dávky, Vliv délky ekvilibrace na kvalitativní ukazatele inseminační dávky, freezing; ejaculate; equilibration; insemination, 2016, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Vliv ekvilibrace na ejakulát, Certifikovaná metodika, zvýšení ekonomiky chovů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 21.12.2016,

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BINIOVÁ, Z. – DOLEŽALOVÁ, M. Etapová zpráva o realizaci projektu ZRS ČR za druhé pololetí roku 2016 . ČZU Praha: ČRA, 2016, 12s. ISBN: ,

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BINIOVÁ, Z. – DOLEŽALOVÁ, M. Etapová zpráva o realizaci projektu ZRS ČR za první pololetí roku 2016. ČZU v Praze: ČRA, 2016, 10s. ISBN: ,

GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J.Moderní postupy v procesu dojení. 2016, Zemědělec č. 39, s. 15-16, ISSN: 1211-3816.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – GAŠPARÍK, M. – DOLEŽALOVÁ, M.Sonografie MLLT u plemene aberdeen angus v ČR. 2016, Zpravodaj ČSCHMS, roč. 2016, č. 4, s. 34-35.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – MILERSKI, M. – SCHMIDOVÁ, J.Dopady šlechtění podle plemenných hodnot na příkladu plemene suffolk. 2016, Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Zpravodaj 4/2016, s. 26-27..

TANČIN, V. – UHRINČAŤ, M. – MILERSKI, M. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – VRŠKOVÁ, M. – MAČUHOVÁ, L. – BARANOVIČ, Š.Somatic cell counts in milk of suckled native Valachian ewes during lactation. 2016, The 4th International Scientific Conference “Animal Biotechnology”; Posters section; Slovak J. Anim. Sci.; 49; 2016 (4):180-181..

DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – BINIOVÁ, Z. – PTÁČEK, M. – TOUŠ, J. – MARAN, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Influence of farming systems on indicators of beef calves growth . 2015, Livestock Housing, Journal of Animal Science of Bosnia and Hercegovina - "Special issue",21 - 22.10.2015, Teslić, Republika Srpská, Bosna a Hercegovina, Society of Agriculture engineers and bachelors in tourism of Republic of Srpska – RADA, Bosnia and Herzegovina, s. 2-7. ISSN: 2232 - 7525.

STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – DUCHÁČEK, J. Vliv mrazící křivky na kvalitativní ukazatele inseminační dávky, The influence freezing curves on qualitative indicators of insemination doses, freezing curve, equilibration, sperm collection, motility, 2015, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 17210/2015-5, 17210/2015-5, , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, 21.12.2015,

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Relations among ewes’ nutritional status at mating and their subsequent reproductive performance. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 73-73.

MICHNOVÁ, K. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Effect of early growth abilities of Suffolk ewe lambs on their subsequent reproductive traits. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 66-66.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – DOLEŽALOVÁ, M. – BERAN, J. Effect of climatic condition on basic ejaculate characteristics in Holstein bulls. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 78-78.

DUCHÁČEK, J. – BINIOVÁ, Z. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – DOLEŽALOVÁ, M. – BERAN, J. Effect of breed on basic characteristics of bull semen immediately after collection. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 51-51.

EICHLER, V. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. The age of English Thoroughbred mares bred in the Czech Republic influences the length of foaling interval. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 52-52.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Relations between basic milk components and free fatty acid content in Holstein cow milk as lipolysis parameter. Mljekarstvo, 2015, roč. 65, č. 1, s. 18-25. ISSN: 0026-704X.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – TOUŠOVÁ, R. – PTÁČEK, M. Relationships between milk fatty acids composition in early lactation and subsequent reproductive performance in Czech Fleckvieh cows. Animal Reproduction Science, 2015, roč. 155, č. , s. 75-79. ISSN: 0378-4320.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – NĚMEČKOVÁ, D. Influence of selected factors on growth performance of Suffolk lambs and their crossbreds. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 188-196. ISSN: 1332-9049.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – OKROUHLÁ, M. – TOUŠOVÁ, R. – DOLEŽALOVÁ, M. Relationships of fatty acid group contents in milk and reproductive performance in Holstein cows. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 2015, roč. 39, č. 3, s. 357-363. ISSN: 1300-0128.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. The selected factors influenced growth ability to weaning of aberdeen angus cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 457-461. ISSN: 1211-8516.

BEZDÍČEK, J. – MAKAREVICH, A. – STÁDNÍK, L. – KUBOVIČOVÁ, E. – LOUDA, F. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. – HOLÁSEK, R. – DUCHÁČEK, J. – STUPKA, R. Analyse der Effekte, die die Menge und die Qualität der Embryonen in superovulierten Kühen beeinflussen. Zuchtungskunde, 2015, roč. 87, č. 4, s. 249-264. ISSN: 0044-5401.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fibre characteristics of German Heath lamb meat. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 3, s. 297-303. ISSN: 0001-7213.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – DUCHÁČEK, J. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Physical Characteristics of Raw Leathers in Texel and Charollais Ram Lambs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1465-1470. ISSN: 1211-8516.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – BINIOVÁ, Z. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. The effect of the freezing curve type on bull spermatozoa motility after thawing. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 4, s. 383-391. ISSN: 0001-7213.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. The effect of slected factors on the growth ability of charolais cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 255-260. ISSN: 1211-8516.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – HÜTTEROVÁ, S. Dlouhověkost bahnic plemene texel a růst jejich jehňat. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 7, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Effect of cow energy status on the Hypercholesterolaemic fatty acid proportion in raw milk. Czech Journal of Food Sciences, 2014, roč. 32, č. 3, s. 273-279. ISSN: 1212-1800.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – ŠTOLC, L. Effects of ewes’ live weight and backfat thickness at mating on fertility and production performance in Suffolk sheep and their crosses . Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 5, s. 1261-1267. ISSN: 1310-0351.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. The comparison of milk production and quality in cows from conventional and automatic milking systems. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 100-114. ISSN: 1332-9049.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Mutual relationships among body condition score, live weight, and back tissue development in meat sheep. Acta Veterinaria Brno, 2014, roč. 83, č. 4, s. 341-346. ISSN: 0001-7213.

BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. Comparison of bull sperm extenders and their effect on sperm motility after thawing. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 58-58.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. Influence of breed, parity and body condition change on reproduction performance of dairy cows. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 66-66.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. Effects of ewe live weight and body condition score at mating on basic reproduction tratis. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 89-89.

STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – ŠTOLC, L. – STUPKA, R. Seasonal and collection rank variations in semen characteristics of Suffolk rams. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 96-96.

STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – DOLEŽALOVÁ, M. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. Vybrané faktory ovlivňující kvantitativní a kvalitativní ukazatele ejakulátu býků, Selected factors influencing quantitative and qualitative indicators of bulls ejaculate, reproduction; bull sperm; insemination doses, 2014, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , 17210/2014-8, Ekonomický přínos, který je umožněn realizací navrhovaných doporučení lze spatřovat v optimálním využití ejakulátu býků, které povede ke zvýšení kvality inseminačních dávek býků., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 30.12.2014, ISBN 978-80-213-2536-4

DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – VOSTRÝ, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – BINIOVÁ, Z. – SOJKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stability of Aberdeen Angus’ bulls and cows breeding values from 1999 to 2009. 2014, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVI. GENETIC DAYS", 3 - 4.9.2014, Praha, ČZU, s. 31-32. ISBN: 978-80-213-2473-2.

DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – MICHNOVÁ, K. – BERAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationship among growth parameters and their breeding values in Suffolk sheep. 2014, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVI. GENETIC DAYS", 3 - 4.9.2014, Praha, ČZU, s. 91-94. ISBN: 978-80-213-2473-2.

DOLEŽALOVÁ, M. – JAKEŠOVÁ, M. – KLUSOŇOVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, D. – VEČEŘA, M. – DUCHÁČEK, J. – FALTA, D. – STÁDNÍK, L. – SKLÁDANKA, J. – CHLÁDEK, G. – ZAPLETAL, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace krmné dávky pro jednotlivé kategorie skotu plemene masný simentál v zimním období. 2014, SBORNÍK Meziuniverzitní konference DPS studentů VFU ČZU MENDELU, 2.10.2014, Brno, VFU. s. 23 - 27. ISBN: 978-80-7305-740-4.

VEČEŘA, M. – FALTA, D. – STUDENÝ, S. – KLUSOŇOVÁ, I. – JAKEŠOVÁ, P. – DOLEŽALOVÁ, M. – NĚMEČKOVÁ, D. – DUCHÁČEK, J. – CHLÁDEK, G. – SKLÁDANKA, J. – ZAPLETAL, D. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Velký tělesný rámec zmasilost neutrpí. 2014, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu, roč. 2014, č. 3, s. 9-11. ISSN: 1214-8016.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. – SOJKOVÁ, V. – FOLKOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of an extender on resistance of bovine semen against cold shock and its survivability. 2014, The 2nd International Scientific Conference "Animal Biotechnology" Slovak Journal of Animal Science, 11.12.2014, Nitra, s. 204-204, ISSN 1338-0095 .

ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – BERAN, J. – ŠICHTAŘ, J. – DUCHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of LDL addition on cryoprotective properties of bovine semen extenders. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. 2013, Book of Abstracts of the 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture, The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, 20-22.11.2013, Nitra, Slovak Republic. s.32–32. ISBN: 978-80-552-1102-2.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – NĚMEČKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of ewe live weight and body condition at mating on basic reproduction parameters. 2013, Book of Abstracts of the 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture, The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, 20-22.11.2013, Nitra, Slovak Republic. s.52–53. ISBN: 978-80-552-1102-2.

TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. Effects of season and time of milking on spontaneous and induced lipolysis in bovine milk fat. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 1, s. 20-26. ISSN: 1212-1800.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – NEJDLOVÁ, M. – NĚMEČKOVÁ, D. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. The relationship between energy balance after calving and reproductive function in Holstein dairy cows treated by the ovsynch system. ..., 2013, roč. 61, č. 3, s. 601-610.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. Comparison of different sorting of fatty acids in bovine milk in relation to body condition of Czech Fleckvieh dairy cows. Journal of Central European Agriculture, 2013, roč. 14, č. 3, s. 137-148. ISSN: 1332-9049.

SZENCZIOVÁ, I. – STRAPÁK, P. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. Relationship of udder and teat morphology to milking characteristics and udder health determined by ultrasonographic examinations in dairy cows. Annals of Animal Science, 2013, roč. 13, č. 4, s. 783-795. ISSN: 1642-3402.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. – DOLEŽALOVÁ, M. – KADLECOVÁ, V. – PTÁČEK, M. Relationships among the cervical mucus urea and acetone, accuracy of insemination timing, and sperm survival in Holstein cows. Animal Reproduction Science, 2013, roč. 142, č. 1-2, s. 28-34. ISSN: 0378-4320.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – STUPKA, R. – ZITA, L. The effect of parity on the proportion of important healthy fatty acids in raw milk of Holstein cows. Mljekarstvo, 2013, roč. 63, č. 4, s. 195-202. ISSN: 0026-704X.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – VACEK, M. – DOLEŽALOVÁ, M. Body condition score and milk fatty acid composition in early lactation of Czech Fleckvieh cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1621-1628. ISSN: 1211-8516.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DUCHÁČEK, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DOLEŽALOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. Effect of bull, diluter and LDL-cholesterol concentration on spermatozoa resistance against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1575-1581. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. Changes in milk fatty acid composition in relation to indicators of energy balance in holstein cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 1, s. 29-38. ISSN: 1211-8516.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. Obsah močoviny a acetonu v mléce a cervikálním hlenu. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 2, s. 14-16. ISSN: 0027-8068.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – BEZDÍČEK, J. – LOUDA, F. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. Effect of sire and extender on sperm motility and share of live or dead sperm in bulls’ fresh ejaculate and in AI doses after thawing. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2012, roč. 55, č. 3, s. 207-218. ISSN: 0003-9438.

PTÁČEK, M. – ČUNÁT, L. – ŠTOLC, L. – VEJNAR, J. – LÁTALOVÁ, J. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. Kondice ovcí a jejich ovariální aktivita. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 6, s. 46-48. ISSN: 0027-8068.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. Relationships between changes in Holstein cow’s body condition, acetone and urea content in milk and cervical mucus and sperm survival. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 5, s. 39-48. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Negativní energetická bilance a zdraví dojnic. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 10, s. 57-59. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – VODKOVÁ, Z. – ROHLÍKOVÁ, I. – NEJDLOVÁ, M. Relationship between energy status and fertility in Czech Fleckvieh cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 6, s. 67-74. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. The relationship between fatty acid and citric acid concentrations in milk from Holstein cows during the period of negative energy balance. Journal of Central European Agriculture, 2012, roč. 13, č. 4, s. 615-630. ISSN: 1332-9049.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – TOUŠOVÁ, R. – PTÁČEK, M. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání růstových schopností telat pocházejících z přirozené plemenitby a inseminace u plemene charolais. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. 12.9.2012, Brno. s. 139-142. ISBN: 978-80-7375-645-1.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – KOZÁKOVÁ, I. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení růstové schopnosti a výsledků reprodukce u plememene charolais na vybrané farmě. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. 12.9.2012, Brno. s. 147-150. ISBN: 978-80-7375-645-1.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Milk fat:protein ratio and its relationships to the incidence of ovarian cysts in cows. 2012, Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Dublin, Ireland, 29 August – 1 September, Reproduction in Domestic Animals, roč. 47, č. 5, s. 81-81. ISSN: 1439-0531.

BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of body condition score at calving on reproduction indicators of dairy cows. 2012, Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Dublin, Ireland, 29 August – 1 September, Reproduction in Domestic Animals, roč. 47, č. 5, s. 69-69. ISSN: 1439-0531.

KADLECOVÁ, V. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv polymorfismu genu DGAT1 na mléčnou užitkovost krav holštýnského skotu v prvních měsících laktace. 2012, VII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európského týždňa vedy. Nitra, 23.11.2012, s. 108-110. ISBN: 978-80-552-0887-9.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Milk fat:protein ratio and its relationships to the incidence of ovarian cysts in cows. In Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction 29.08.2012, Dublin, Ireland. Dublin, Ireland: European Society for Domestic Animal Reproduction, 2012. s. 81-81.

BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. Effect of body condition score at calving on reproduction indicators of dairy cows. In Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction 29.08.2012, Dublin, Ireland. Dublin, Ireland: European Society for Domestic Animal Reproduction, 2012. s. 69-69.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. – ŠTOLC, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv tělesné kondice dojnic na kvalitu jejich cervikálního hlenu . 2011. VI. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, 24.11.2011, Nitra, Slovak Republik, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, s.88-90. ISBN: 978-80-552-0693-6.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – ŠTOLC, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah mezi vývojem obsahu mastných kyselin a tělesnou kondicí na počátku laktace u českého strakatého skotu. 2011. VI. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, 24.11.2011, Nitra, Slovak Republik, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, s.98-101. ISBN: 978-80-552-0693-6.

BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationships among crystallization, acetone and urea content in dairy cows´ cervical mucus. 2011. Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Antalya, Turkey, 15 – 17 September, Reproduction in Domestic Animals, roč.46, č.3, s.89-89. ISSN: 0936-6768.

STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – ČÍTEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationships between crystallization of cervical mucus, sperm survival in this mucus and selected reproduction results in dairy cows. 2011. Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Eger, Hungary, 15 – 17 September, Reproduction in Domestic Animals, roč.46, č.3, s.151-151. ISSN: 0936-6768.

PTÁČEK, M. – ŠTOLC, L. – DUCHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vybraných faktorů na ukazatele masné užitkovosti jehňat plemen suffolk, charollais a texel. 2011. VI. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. 24. november 2011, Nitra. s.140-143. ISBN: 978-80-552-0693-6.

Vliv ředidla na aktivitu spermií - Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, 2011

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – OKROUHLÁ, M. – BERAN, J. Vývoj obsahu mastných kyselin v mléce holštýnských dojnic. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 4, s. 20-22. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – ŠPLÍCHAL, J. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. Simulace vývoje genetického zisku v populaci dojného skotu. Animal Science Papers and Reports, 2011, roč. LXXI, č 6, s. 24-26. ISSN: 0860-4037.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – VACEK, M. Kyselina citronová a počet SB v mléce dojnic po otelení. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 7, s. 26-28. ISSN: 0027-8068.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – LOUDA, F. – ŠTOLC, L. Effect of bulls’ breed, age and body condition score on quantitative and qualitative traits of their semen. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 6, s. 37-44. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – PŘIBYL, J. – STÁDNÍK, L. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – ŠTOLC, L. Stability of Aberdeen Angus breeding values in the Czech Republic from 1997 to 2007 . Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 11, s. 509-520. ISSN: 1212-1819.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. Hodnocení obsahu kyseliny citronové a počtu somatických buněk v mléce dojnic holštýnského skotu na začátku laktace. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2011, roč. 195, č 3, s. 3-11. ISSN: 0139-7265.

TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BARÁKOVÁ, M. Vliv vakcinace prvotelek proti mastitidě na její výskyt, počet somatických buněk a obsah pevných složek v mléce. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2011, roč. 196, č 4, s. 15-24. ISSN: 0139-7265.

DUCHÁČEK, J. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – STÁDNÍK, L. Vývoj a stabilita plemenných hodnot býků aberdeen angus. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 4, s. 23 - 25. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – RÁZEK, P. Hodnocení reprodukčních ukazatelů ve vybraných podhorských chovech plemene aberdeen angus. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 8, s. 60 - 61. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – ŠPLÍCHAL, J. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. Metoda toku genů při simulaci různých intenzit selekce prasat. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 18 - 20. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – VODKOVÁ, Z. – ŠVAGROVÁ, H. – WEBEROVÁ, V. Obsah mléčného tuku a tělesná kondice u českého strakatého skotu. Náš chov, 2010, roč. 70, č 10, s. 20-22. ISSN: 0027-8068.

Zásady reprodukce u masného skotu - Ing. Ducháček Jaromír; Ing. Beran Jan, 2010

Vývoj plemenných hodnot jedinců masného skotu v čase (Aberdeen Angus) - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2010

Ukazatelé energetické bilance u českého strakatého skotu - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Stabilita plemenných hodnot zvířat plemene Charolais - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Porovnání stability plemenných hodnot u zvířat plemene limousine a masný simentál - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Jiří Šplíchal, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, 2010

Comparison of four diluents for cryoconservation of bull semen and their effect on sperm survival - Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. František Louda, DrSc., 2010

Development of sires´ breeding values for live weight at 210 days of age by 2007 compared with their value in 1997 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Effect of the country of origin on the growth of progeny and correlations among breeding values - Ing. Renata Toušová, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ing. Jaromír Ducháček, 2010

Hodnocení tělesné kondice v prvních týdnech laktace u českého strakatého skotu - Ing. Jan Beran, Ing. Jaromír Ducháček, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Zuzana Vodková, Ph.D., 2010

Porovnání různých typů ředidel spermatu býků a jejich vliv na úspěšnost mrazení - Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. František Louda, DrSc., 2010

Model for estimating breeding values of milking speed - Ing. Jiří Šplíchal, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, 2010

Modelování obsahu kyseliny citronové a somatických buněk v mléce v první fázi laktace u holštýnských dojnic - Ing. Jaromír Ducháček, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2010

Možnosti výpočtu PH pro dojitelnost - Ing. Jiří Šplíchal, Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., 2010

Relationship of citric acid content and body condition to fat/protein ratio in milk as indicators of NEB - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Mojmír Vacek, CSc., prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., 2010

Simulace různých intenzit selekce v hybridizačním programu chovu prasat pomocí metody toku genů - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jiří Šplíchal, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Monika Okrouhlá, 2010

Stability of breeding values in Aberdeen Angus population born in the Czech Republic in 1997 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

The course of breeding values in Aberdeen Angus sires used in mating from 1997 to 2007 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

The development of breeding values in Charolais in the Czech Republic between 1997 and 2007 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, 2010

The stability of the breeding values of Charolais bulls and cows between 1997 and 2007 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, 2010

Vliv relativní plemenné hodnoty otců na růstovou schopnost potomků - doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, 2010

Vývoj obsahu kyseliny citronové a počtu somatických buněk v mléce u českého strakatého skotu - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Michaela Nejdlová, 2010

Vývoj obsahu mastných kyselin v mléce holštýnských dojnic - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Renata Toušová, CSc., 2010

Vývoj obsahu mastných kyselin v průběhu laktace u holštýnského skotu - Ing. Jaromír Ducháček, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ing. Monika Okrouhlá, 2010

Vývoj obsahu složek v mléce na začátku laktace u krav českého strakatého skotu - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Změny v genetickém zisku při použití různých podílů býků v testaci u dojného skotu - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jiří Šplíchal, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Šlechtění ve vztahu k masné užitkovosti - Ing. Ducháček Jaromír, 2009

Přehled ukazatelů jakosti hovězího masa - Ing. Ducháček Jaromír; Ing. Beran Jan; Ing. Pavlásková Gabriela, 2009

Rozdíly v produkci masa mezi českým strakatým a masnými plemeny skotu - Ing. Ducháček Jaromír, 2009

Reprodukce a masná užitkovost - Ing. Ducháček Jaromír; Ing. Beran Jan, 2009

PRODUKCE JATEČNÉHO SKOTU V EVROPSKÉ UNII A V ČR - Ing. Beran Jan; Ing. Ducháček Jaromír, 2009

 
page foot