| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (10844)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. – NOVÁK, P. – **LÁTAL, O. Potential Impact of Biostimulator NeOsol and Three Different Manure Types on Physical Soil Properties and Crop Status in Heavy Soils Conditions. ..., 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-15. ISSN: N.

KRUNT, O. – KRAUS, A. – ZITA, L. – MACHOVÁ, K. – CHMELÍKOVÁ, E. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. The effect of housing system and gender on relative brain weight, body temperature, hematological traits, and bone quality in muscovy ducks. Animals, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-9. ISSN: 2076-2615.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. – NOVÁK, P. – **LÁTAL, O. Soil physical properties and crop status under cattle manure and Z'Fix in Haplic Chernozem. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 7, s. 390-398. ISSN: 1214-1178.

KUMHÁLA, F. – KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – NOVÁK, P. – KŘEPČÍK, V. Ověřená technologie optimalizace nastavení geometrie strojů pro zpracování půdy firmy Bednar FMT do různých půdních podmínek., Proven technology to optimize the geometry setting of the Bednar FMT tillage machines for different soil conditions, Soil tillage; mathematical modeling; chisel cultivator; energy demands, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, V-TJ01000099-2, V-TJ01000099-2, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. V-TJ01000099-2, zpracované zpracované v rámci plánu uplatnění výsledků výzkumného projektu č. TJ01000099 uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi ČZU v Praze, IČO 604 607 09 a Ing. Zdeňkem Kvízem, IČO 431 729 11 dne 28. ledna 2020. Odpovědná osoba: prof. Dr. Ing. František Kumhála, kumhala@tf.czu.cz, Ekonomický přínos optimalizace nastavení geometrie strojů pro zpracování půdy (řešené touto ověřenou technologií) spočívá ve snížení tahové síly potřebné na operaci kypření radličkovým kypřičem. Snížení tahové síly znamená snížení energetické náročnosti kypření a následně snížení spotřeby paliva na tuto pracovní operaci. Při kalkulaci průměrné spotřeby paliva při zpracování půdy radličkovým kypřičem 15 l/ha by při naměřeném 24 % snížení tahového odporu kypřiče mohla tato spotřeba klesnout na 11,4 l/ha, tedy o asi 3,6 l/ha. To při ceně paliva 27,50 Kč/l znamená průměrnou úsporu 99 Kč na jeden hektar., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BROŽ, P. – HŮLA, J. – NOVÁK, P.Effect of stand establishment technology on tillage erosion. 2020, .

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **BRTNICKÝ, M. Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy . Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2020, roč. 230, č. 4, s. 3-9. ISSN: 0139-7265.

KURÁŽ, M. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. Hodnocení plošné kontaminace hydrografické sítě z erozního smyvu, detekce a kvantifikace stupně znečištění, lokalizace jeho zdrojů a účinná predikce., Evaluation of surface contamination of the hydrographic network from erosion, detection and quantification of the degree of pollution, localization of its sources and effective prediction., Erosion; soil variability; water infiltration; water pollution; soil properties mapping, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika smyv, ISBN: 978-80-213-, Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., IČO: 61647055, smlouva č. PO1383/2020 uzavřena dne 9.12.2020, Ocelářská 949/43, 190 00 Praha 8 Vysočany, +420 731 586 001, kviz@tf.czu.cz, Úspora nákladů na hnojení, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZE, Praha, ČR , 14.12.2020,

**HOLÁTKO, J. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **DATTA, R. – **BALTAZAR, T. – **KINTL, A. – **LÁTAL, O. – **PECINA, V. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – **BALÁKOVÁ, L. – **DANISH, S. – **ZAFAR-UL-HYE, M. – **FAHAD, S. – **BRTNICKÝ, M. Humic Acid Mitigates the Negative Effects of High Rates of Biochar Application on Microbial Activity. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 22, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – **HOLÁTKO, J. – NOVÁK, V. – **DOKULILOVÁ, T. – **BRTNICKÝ, M. Changes in soil properties and possibilities of reducing environmental risks due to the application of biological activators in conditions of very heavy soils. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 4, s. 2581-2591. ISSN: 1406-894X.

**LÁTAL, O. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – **VESELÝ, A. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **KINTL, A. – **ELBL, J. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty na změnu fyzikálních vlastností a problematiku zpracování těžkých půd, The influence of the application of biologically transformed organic matter on the change of physical properties and the issue of heavy soil treatment, Heavy arable land; manure; yield potential, physical soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V36, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 1. 12. 2020 se Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO 25610813, DIČ CZ25610813) se sídlem Kněžice 94, PSČ 289 02., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 716,2 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 21.486 tis. Kč ročně. Při použití kombinace aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem a pomocné půdní látky je tato částka 205,6 Kč/ha a celkový přínos ve výši 6.168 tis. Kč ročně, při zohlednění vícenákladů na jejich pořízení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 28.12.2020,

**LÁTAL, O. – **BRTNICKÝ, M. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – ŠAŘEC, P. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – KUMHÁLOVÁ, J. – **VESELÝ, A. – NOVÁK, P. – **ŠKARPA, P. – **KINTL, A. – NOVÁK, V. – **MALÍČEK, O. – **BELISOVÁ, M. – **HOLÁTKO, J. Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty na změnu chemických a biologických vlastností těžkých půd, Influence of application of biologically transformed organic matter on change of chemical and biological properties of heavy soils, Heavy arable land; manure; yield potential, chemical soil properties; biological soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V37, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 1. 12. 2020 se Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO 25610813, DIČ CZ25610813) se sídlem Kněžice 94, PSČ 289 02., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 716,2 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 21.486 tis. Kč ročně. Při použití kombinace aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem a pomocné půdní látky je tato částka 205,6 Kč/ha a celkový přínos ve výši 6.168 tis. Kč ročně, při zohlednění vícenákladů na jejich pořízení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 29.12.2020,

**LÁTAL, O. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – ŠAŘEC, P. – **BRTNICKÝ, M. – NOVÁK, P. – **HOLÁTKO, J. – ŠAŘEC, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **ŠKARPA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, V. – **VESELÝ, A. – **KINTL, A. – **BALTAZÁR, T. – **MALÍČEK, O. – **BELISOVÁ, M. Biologická transformace a organická hmota – nástroj pro zvýšení produkčních vlastností půd a biodiverzity a snížení environmentálních rizik, Biological transformation and organic matter - a tool to increase the productive properties of soils and biodiversity and reduce environmental risks, Medium-heavy arable land; manure; yield potential; physical soil properties; chemical soil properties; biological soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V16, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 10. 12. 2020 se Zemědělským družstvem Čechtice (IČO 00101834, DIČ CZ00101834) se sídlem V Braňce 238, Čechtice, PSČ 257 65., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 895,5 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 26.865 tis. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 29.12.2020,

**LÁTAL, O. – **KOPEČEK, P. – NOVÁK, P. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **VESELÝ, A. – ŠAŘEC, P. – **KINTL, A. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Ověřená technologie zlepšující ekonomiku, efektivitu výroby a produkci kvalitního hnoje s využitím nejen aktivátorů biologické transformace statkových hnojiv v chovech hospodářských zvířat., Verified technology improving the economy, production efficiency and production of quality manure using not only activators of biological transformation of manure in livestock farms., economy; manure production; dunghill; additives; cattle; pigs; ammonia, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TH02030169-V18, O8/2020 , Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. O8/2020 mezi Agrovýzkumem Rapotín s.r.o. (IČO: 26788462) a Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO: 25610813) uzavřená dne 16.12. 2020, Technologie přináší úsporu ročních nákladů v přepočtu na 1 VDJ na odklízení hnoje a jeho frekvenci, snížení spotřeby steliva a lepší zhodnocení hnoje (denní odklízení chlévské mrvy, hluboká podestýlka) a jejím skladování na hnojišti, ve výši 300–1000 Kč (chov skotu) a 1300 – 2000 Kč (výkrm prasat)., Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 26788462, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – KUMHÁLOVÁ, J. – **LÁTAL, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **KINTL, A. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Ověřená technologie zlepšující fyzikální vlastnosti těžké půdy, zejména měrný odpor půdy a její infiltrační schopnost, vlivem aplikace biologicky transformované organické hmoty. , Verified technology improving the physical properties of heavy soil, in particular specific soil resistance and its infiltration ability, due to the application of biologically transformed organic matter. , tahový odpor; půdní charakteristika; transformace organické hmoty; aditiva; těžká půda, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TH02030169-V19, TH02030169/1 , Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TH02030169/1 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČO: 60460709) a Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO: 25610813) uzavřená dne 14.12. 2020, Technologie přináší úsporu nafty cca. 0,20 l/ha pro jednu operaci hlubšího kypření těžké půdy. Při provádění více operací zpracování půdy s celkovou spotřebou nafty cca 30 l/ha, jak je to obvyklé, má tento efekt potenciál další kumulace úspor, tzn. cca 0,5 l/ha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – NOVÁK, V. – **LÁTAL, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **KINTL, A. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Ověřená technologie zlepšující fyzikální vlastnosti středně těžké půdy, zejména měrný odpor půdy a její infiltrační schopnost, vlivem aplikace biologicky transformované organické hmoty., Verified technology improving the physical properties of medium-heavy soil, in particular specific soil resistance and its infiltration capacity, due to the application of biologically transformed organic matter., Soil tillage energy demand; soil characteristics; organic matter; additives; medium-heavy soil, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TH02030169-V38, TH02030169/2 , Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TH02030169/2 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČO: 60460709) a AG Skořenice, akciová společnost (IČO: 60112450) uzavřená dne 17.12. 2020, Technologie přináší úsporu nafty cca. 0,80 l/ha pro jednu operaci hlubšího kypření středně těžké půdy. Při provádění více operací zpracování půdy s celkovou spotřebou nafty cca 30 l/ha, jak je to obvyklé, má tento efekt potenciál další kumulace úspor, tzn. cca 1,4 l/ha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – LEV, J. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, V. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **HOLÁTKO, J. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – **KINTL, A. – **MALÍČEK, O. – **PECINA, V. – **BRTNICKÝ, M. Kvantifikace efektu technologických opatření s využitím aktivátorů transformace organické hmoty statkových hnojiv, biouhlu a pomocných půdních látek, Quantification of the effect of technological measures with the use of activators of organic matter transformation of manure, biochar and soil improvers, organic fertilizer; activator; biochar; draft, economy; yield; bulk density; infiltration; soil properties, 2020, XX - Nepřiřazeno, TH02030169-V17, TH02030169-V17, Analytický software kvantifikující pro zemědělskou praxi dávky a způsob aplikace biologicky transformované organické hmoty, statkových hnojiv, kompostu a biouhlu a jejich environmentální (půdní parametry, utužení půdy, infiltrace atp.) a ekonomické (výnos, úspora paliva atp.) dopady. Jde o výstup projektu TA ČR TH02030169, který může být na základě požadavků zákazníků rozšířen o další moduly., Zvýšení výnosu v závislosti na technologii a plodině až o 20 % a úspora paliva na operace zpracování půdy až o 1,5 l/ha., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

**LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. – **BRTNICKÝ, M. Activators of biological transformation and their effect on pig manure quality and barn condition aggregate. In 18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 22.05.2019, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. s. 272-277.

NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – **BRTNICKÝ, M. – MAŠEK, J. Influence of manure with activators of organic matter on physical properties of soil. In 18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 22.05.2019, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. s. 457-461.

NOVÁK, P. – **KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – BUŘIČ, M. Surface water runoff of different tillage technologies for maize. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 3, s. 754-760. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – **LÁTAL, O. Vliv ošetření hnoje aktivátorem statkových hnojiv v kombinaci s biostimulátorem vitálních funkcí půdy na fyzikální vlastnosti půdy a stav vegetace. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2019, roč. 226, č. LXI, s. 17-24. ISSN: 0139-7265.

MELICHAROVÁ, A. – MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Impacts of some cultivated crops on water erosion in the Central Bohemia Region. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 4, s. 1705-1713. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – HŮLA, J.; idPublikace = 76480; Název: Translocation of Soil Particles during Secondary Soil Tillage along Contour Lines-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Reduction of ploughshare wear by means of carbide overlay. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 1, s. 72-78. ISSN: 1213-2489.

KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. – **MADARAS, M. Monitoring Oats and Winter Wheat Within-Field Spatial Variability by Satellite Images. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 127-135. ISSN: 1211-3174.

GUTU, D. – HŮLA, J. – NOVÁK, P. – KOVÁŘ, S. INFLUENCE OF CONTROLLED FIELD TRAFFIC ON SOIL QUALITY INDICATORS. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 23.05.2018, Jelgava Latvia . Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies , 2018. s. 234-239.

**LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. Activators of biological transformation and their effect on manure quality. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 23.05.2018, Jelgava Latvia. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. s. 387-391.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Influence of soil tillage on oats yield in central Bohemia region. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 838-845. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Overview of combine harvester and tractor structure on farms in the Czech Republic. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018 23.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2018. s. 240-245.

BUŘIČ, M. – NOVÁK, P. – HŮLA, J. Effect of PTO- driven tillage machines on soil particles transfer. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1607-1614. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – **LÁTAL, O. Vliv aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty a statkových hnojiv na vybrané fyzikální vlastnosti půdy. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2018, roč. 221, č. 3, s. 2-8. ISSN: 0139-7265.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Influence of manure and activators of organic matter biological transformation on selected soil physical properties of Modal luvisol. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 565-575. ISSN: 1406-894X.

**DOMÍNGUEZ, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. Assessment of the relationship between spectral indices from satellite remote sensing and winter oilseed rape yield. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1700-1707. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. The influence of sloping land on soil particle translocation during secondary tillage . Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 799-805. ISSN: 1406-894X.

HŮLA, J. – MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Zpracování půdy po plodinách sklízených v letním období. Mechanizace zemědělství, 2017, roč. 67, č. 8, s. 36-38. ISSN: 0373-6776.

KOVÁŘ, S. – MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Comparison of tillage systems in terms of water infiltration into the soil during the autumn season . Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1629-1635. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Impact of activators of organic matter on soil and crop stand properties in conditions of very heavy soils. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 486-491.

BUŘIČ, M. – NOVÁK, P. – BENEŠ, L. Comparison of methods for measuring draught force of tractor during soil tillage. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 1191-1195.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Impact of secondary soil tillage technology on soil particle displacement on sloping fields in central bohemia region. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 767-771.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – **JASINSKAS, A. Evaluation of combine harvester operation costs in different working conditions. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, LLU Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 1180-1185.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Changes in soil properties due to the application of activators in conditions of very heavy soils. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 40-45. ISSN: 1212-9151.

ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, P. Technological and economic evaluation of manure production using an activator of biological transformation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 59-65. ISSN: 1212-9151.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. Translocation of the upper soil layer in multiple operations of seedbed preparation . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special issue, s. 46-52. ISSN: 1212-9151.

**LÁTAL, O. – **BÍLOVSKÝ, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – **FIALA, K. – **SEDLÁČKOVÁ, I. Využití aktivátorů biologické transformace organické hmoty jako podpůrného nástroje ke zlepšení úrodotvorného potenciálu půd, The use of biological transformation activators of organic matter as a supporting tool to improve the fertilizing potential of soils, organic matter;bio activators;soil erosin;soil condition, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TA04021390-V17, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 3. 11. 2017 se Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO 25610813, DIČ CZ25610813) se sídlem Kněžice 94, PSČ 289 02., Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře (20 %) 36.000 ha orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem transformace organické hmoty v částce 510,9 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 18.392 tis. Kč ročně. Při použití kombinace aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem a pomocné půdní látky je tato částka 118,9 Kč/ha a celkový přínos ve výši 4.280 tis. Kč ročně, při zohlednění vícenákladů na jejich pořízení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 603 00 Brno, 27.11.2017,

**LÁTAL, O. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Influence of the activators to the different vegetation indexes in Central Bohemia region. In 8th International Scientific Conference on Rural Development - Bioeconomy Challenges 23.11.2017, Aleksandras Stulginskis University. Aleksandras Stulginskis University: Aleksandras Stulginskis University, 2017. s. 346-351.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. Translocation of soil particles during primary soil tillage. Agronomy Research, 2016, roč. Vol. 14, č. No. 2, s. 392-399. ISSN: 1406-894X.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – NOVÁK, P. Use of overlaying technology in area of increasing ploughshares service life . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 90-94. ISSN: 1213-2489.

CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. Mapping and differences of soil physical properties. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, TAE 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 224-229.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. Impact of soil tillage technology on erosion parameters in central Bohemia region. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 1139-1144.

MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – FIC, T. Influence of different treshing system design on grain damage. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 756-761.

KOVÁŘ, S. – KOVAŘÍČEK, P. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. The effect of soil tillage technologies on the surface of the infiltration speed of water into the soil. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 434-441. ISSN: 1406-894X.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. EVALUATION OF SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES IN TERMS OF SOIL PARTICLES TRANSFER. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 812-816.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PRAŽAN, R. – KUMHÁLA, F. – VONDŘIČKA, J. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. – VONDRÁŠEK, Z. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1, The contract for the application of proven technology No. TA03010138/1, proven technology; mulcher; energy savings; , 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Smlouva TA03010138/1, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 je k dispozici na ČZU v Praze., Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 mezi ČZU v Praze a Rolnickou a.s. Králíky, IČO25978438, uzavřená dne 5.9.2016, Snížením otáček mulčovače ze jmenovitých 1000 otáček za minutu na 850 otáček za minutu lze dosáhnout úspory paliva až 42 % na 1 hektar (pokles z 5,54 l/ha na 3,19 l/ha) při průměrné výkonnosti stroje asi 5,5 hektarů za hodinu. Kvalita práce mulčovače klesla pouze mírně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. TRANSLOCATION OF SOI L PARTICLES AT DIFFERENT SPEED OF TILLERS . In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, TAE 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 433-437.

MAŠEK, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. – JASINSKAS, A. EFFECT OF SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES ON SOIL PROPERTIES IN LONG TERM EVALUATION. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 391-397.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – NOVÁK, P. Ověřená technologie zlepšující fyzikální vlastnosti půdy, zejména měrný odpor půdy a její infiltrační schopnost., Certified technology amending soil physical characteristics, particularly unit soil draft and its water infiltration ability., bioactivator, soil tillage energy demand, soil characteristics, organic matter transformation, 2016, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, B - Ověřená technologie, TA04021390-2016V006, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA04021390/1 je k dispozici na České zemědělské univerzitě v Praze (IČO: 60460709), Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA04021390/1 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČO: 60460709) a Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO: 25610813) uzavřená dne 12.12. 2016 , Technologie přináší úsporu nafty cca. 0,41 l/ha pro jednu operaci hlubšího kypření půdy. Při provádění více operací zpracování půdy s celkovou spotřebou nafty cca 30 l/ha, jak je to obvyklé, má tento efekt potenciál další kumulace úspor, tzn. cca 0,9 l/ha., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Measurement of electrical conductivity of fertilizer NPK 20-8-8. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 1206-1211.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Influence of biological transformation of organic matter on improvement of water infiltration ability of modal luvisol. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 627-632.

HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – NOVÁK, P. – VLÁŠKOVÁ, M. SURFACE WATER RUNOFF AND SOIL LOSS IN MAI ZE CULTIVATION. In 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 201-205.

PROCHÁZKA, P. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. Evaluation of measuring frame for soil tillage machines draught force measurement. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 186-191. ISSN: 1406-894X.

BENEŠ, L. – HEŘMÁNEK, P. – NOVÁK, P. Determination of power loss of combine harvester travel gear. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 25-32. ISSN: 1406-894X.

BENEŠ, L. – HEŘMÁNEK, P. – NOVÁK, P. TENSILE RESISTANCE OF WHEELED COMBINE HARVESTER . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 46-50.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – NOVÁK, P. The influence of a system with permanent traffic lanes on physical properties of soil, soil tillage quality and surface water runoff. Agronomy Research, 2015, roč. Vol. 13, č. No. 1, s. 63-72. ISSN: 1406-894X.

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Measurement of electrical conductivity of DAP fertilizer. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 109-114. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Application of overlaying material on surface of ploughshare for increasing its service life and abrasive wear resistance. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 158-166. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. EVALUATION OF QUALITATIVE PARAMETERS OF SELECTED SOIL TILLAGE MACHINES FOR LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 16-21.

DOMÍNGUEZ GÓMEZ, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. Winter oilseed rape and winter wheat growth prediction using remote sensing methods. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 9, s. 410-416. ISSN: 1214-1178.

LEV, J. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Segmented capacitance sensor with partially released inactive segments. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1211-3174.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – PAVLÍČEK, T. Evaluation of combine harvester fuel consumption and operation costs. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 78-83.

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Návrh optimální strategie způsobu financování při pořizování nových vozidel pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 38s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – PAVLŮ, J. – NOVÁK, P. Optimalizace struktury motorových vozidel pro společnost MERO ČR, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 50s. ISBN: SL/0091/15,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Plán obnovy mobilních energetických prostředků používaných na skladech společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 65s. ISBN: 4500045045,

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. Soil tillage focusing on the reduction of water erosion of soil in the cultivation of selected field crops. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania : Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. GRANULOMETRIC STUDY OF NPK 20-8-8 AND DOLOPHOS FERTILIZERS. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. – **JASINSKAS, A. PERFORMANCE EVALUATION OF COMBINE HARVESTERS. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – HRABĚ, P. Inovace materiálově konstrukčních řešení plužní čepele v oblasti konvenčního zpracování půdy při pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 3, s. 94-99. ISSN: 1210-3306.

NOVÁK, P. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Research of material and constructional solution in area of conventional soil processing. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 143-150. ISSN: 1406-894X.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – LEV, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv technogenního zhutnění půdy na pórovitost a infiltrační vlastnosti půdy. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Datum konání: 28.–30. dubna 2014. Místo konání: Praha. Stránky: 118-123. ISSN 1802-2391..

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. The quality evaluation of different soil tillage technologies. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. MOŽNOSTI STANOVENÍ VÝNOSU SLÁMY PŘI SKLIZNI LISEM S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. zvláštní vydání, s. 215-218. ISSN: 1802-2391.

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – PROCHÁZKA, P. The measurement of stubble cultivator draught force under different soil conditions. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 135-142. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Numerická analýza a tvorba citlivostních map kapacitních senzorů pro měření průchodnosti. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Datum konání: 28.–30. dubna 2014. Místo konání: Praha. Stránky: 187-190. ISSN 1802-2391..

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. Traffic intensity in fields and technical possibilities for reduction of machinery passes. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 216-220.

KUMHÁLOVÁ, J. – ZEMEK, F. – NOVÁK, P. – BROVKINA, O. – MAYEROVÁ, M. Use of Landsat images for yield evaluation within a small plot. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 501-506. ISSN: 1214-1178.

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Dosage uniformity of the rainfall simulator depending on nozzle type and the pressure. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 69-73.

BENEŠ, L. – NOVÁK, P. – MAŠEK, J. JOHN DEERE COMBINE HARVESTERS FUEL CONSUMPTION AND OPERATION COSTS. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 13-17.

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Aplikace metod optimalizace struktury strojního parku na vybraná střediska společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 87s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Optimalizace doby provozu do obnovy silničních vozidel na základě exploatační analýzy pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 66s. ISBN: ,

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. Ohradová mikroparcela pro měření povrchového odtoku a smyvu půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 25400. 20.05.2013.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – NOVÁK, P. YIELD MONITORING SYSTEM FOR HAY AND STRAW. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 413-416.

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – MATĚJKOVÁ, Š. Airborne laser scanning data as a source of field topographical characteristics. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 423-431. ISSN: 1214-1178.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KNAP, P. – PETRÁSEK, S. – PETRÁSEK, S. QUALITY ASSESSMENT OF SELECTED TILLAGE MACHINES FOR DEEPER LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 456-460.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. Utilization of GPS guidance systems in controlled traffic farming . In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 10-14.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. ASPECTS OF GROWING WIDE-ROW CROPS ON THE SLOPES. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 203-207.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. Impact of Different Soil Tillage Intensity on Soil Water Erosion in Spring Time. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Akademija, Lithuania. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, 2013. s. 382-386.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Když v zemědělství pracují roboti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 46-49. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Bezpilotní prostředky pro sledování stavu zemědělské krajiny. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – ANDREJS, V. – NOVÁK, P. MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PŘI MULČOVÁNÍ . Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 90-93. ISSN: 1802-2391.

NOVÁK, P. – MÜLLER, M. SPECIFICKÉ DEGRADAČNÍ PROSTŘEDÍ PŮSOBÍCÍ NA LEPIDLO VYUŽÍVANÉ V KONSTRUKCI STROJŮ. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 166-169. ISSN: 1802-2391.

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – VLÁŠKOVÁ, M. ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY . Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 337-340. ISSN: 1802-2391.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KROULÍK, M. Technologie zpracování půdy a jejich vliv na půdní vlastnosti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 82-86. ISSN: 0373-6776.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – MAŠEK, J. Propustnost půdy pro vodu v období po sklizni plodin. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 62-65. ISSN: 0373-6776.

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Efektivní zvýšení životnosti plužní čepele. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 68-70. ISSN: 0373-6776.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – NOVÁK, P. Plužní čepel s binomickým funkčním povrchem . Úřad průmyslového vlastnictví. 24552. 12.11.2012.

MAŠEK, J. – KROUTIL, M. – KVÍZ, Z. – NOVÁK, P. Influence of different soil tillage technologies on crop residue management. In 11th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: LUA Jelgava, 2012. s. 37-42.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. METHODS OF CROP STAND ESTABLISHMENT IN TERMS OF RESISTANCE TO WATER EROSION. In 11th international scientific conference engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: LLU Jelgava, 2012. s. 179-183.

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – VLÁŠKOVÁ, M. Protierozní odolnost půdy při pěstování kukuřice. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 2, s. 24 - 27. ISSN: 0373-6776.

STANĚK, L. – NOVÁK, P. – PROCHÁZKA, P. – JIRÁNKOVÁ, K. VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ STAVU PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ZHUTNĚNÍ PŮDY PŘEJEZDY ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKOU. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 102-107. ISSN: 0373-6776.

PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. MĚŘENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DEZINTEGRACE DŘEVIN U STROJŮ NIŽŠÍ VÝKONOVÉ SKUPINY POHÁNĚNÝMI VÝVODOVÝM HŘÍDELEM TRAKTORU. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 247-251. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – STANĚK, L. Indikátory vodní eroze půdy při pěstování kukuřice. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 152-158. ISSN: 0373-6776.

NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – PETRÁSEK, S. – PROCHÁZKA, P. Rozptylovač pro ošetřování sazenic lesních stromů, Nozzle for chemical protection of forest tree seedlings, Sprayers, tree seedlings, chemical protection, nozzles, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, 22255, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, www.upv.cz, ÚPV, Antonína Čermáka 2a, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 24.03.2011, 23.05.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

KOVAŘÍČEK, P. – NOVÁK, P. – VLÁŠKOVÁ, M. – HŮLA, J. Vliv utužení povrchu půdy na infiltraci dešťové vody do půdy. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 6, s. 34-36. ISSN: 0373-6776.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – NOVÁK, P. – HRABĚ, P. – PAŠKO, J. Aplikace návarů a kompozitů v oblasti technologie pěstování a sklizně cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č 9, s. 304-307. ISSN: 1210-3306.

PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – MAŠEK, J. Jednotná střela se střepinovým účinkem. Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6. 22656. 01.09.2011.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – KOVAŘÍČEK, P. Evaluation of surface water runoff and soil loses in the cultivation maize crops. In The Fifth International Scientific Conference Rural Development in Global Changes 2011, Vol 5, Book 1 24.11.2011, Akademija, Kaunas District, Lithuania. Akademija, Kaunas District, Lithuania: Aleksandras Stulginskij University, 2011. s. 405-411.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – KVÍZ, Z. Crop residue management by different soil tillage. In The 5th International scientific Conference Rural Development 2011 24.11.2011, Akademija, Lithuania. Akademija: ASU, 2011. s. 373-378.

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. MEASUREMENT OF SOIL RESISTANCE TO WATER EROSION IN THREE WAYS OF ESTABLISHING THE MAIZE CROP. In 10th international scientific conference engineering for rural development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: LU Jelgava, 2011. s. 51-54.

PROCHÁZKA, P. – KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); OBSERVATION OF FIELD AND CROP CONDITIONS BY MEANS OF AN UNMANNED AIRCRAFT MODEL . 2010. ISBN: 978-80-552-0380-5; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ; Konference: TECHNOFÓRUM 2010 Advances in research of agricultural and environmental engineering ; Datum zahájení: 14.7.2010; Strana od: 200; Strana do: 204.

ASSESSMENT OF COST OF CULTIVATION OF SELECTED ENERGY CROPS - Ing. Novák Petr; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Petrásek Stanislav, 2010

PŘEHLED A ROZBOR MALÝCH ŠTĚPKOVAČŮ PRO VÝROBU BIOPALIVA - Ing. Petrásek Stanislav; Ing. Novák Petr; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2010

PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledování erozních událostí s využitím leteckého snímkování. 2010. ISBN: ISBN 978-80-552-0441-3; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: SPU Nitra; Konference: XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2010; Datum zahájení: 15.10.2010; Strana od: 177; Strana do: 181.

POSSIBILITIES OF INTRODUCING SYSTEM CONTROL TRAFFIC FARMING IN PRACTICE - Ing. Lukáš Staněk, Ing. Hana Hojková, Ing. Petr Novák, Ing. Miroslav Herout, Ing. Stanislav Petrásek, Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Vendula Staňková (externí), Veronika Nídlová (externí), 2010

THE EVALUATION OF SOIL INDICATORS IN DEPENDENCE ON SOIL COMPACTION BY THE CROSSING - Ing. Lukáš Staněk, Ing. Hana Hojková, Ing. Miroslav Herout, Ing. Petr Novák, prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Ing. Pavel Procházka, Ph.D., 2010

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KOVAŘÍČEK, P. – PROCHÁZKA, P. Povrchový odtok vody a smyv zeminy při pěstování kukuřice a ovsa setého. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 3, s. 1 - 5. ISSN: 1802-8942.

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení vodní eroze při pěstování polních plodin. 2010. .

PETRÁSEK, S. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DEZINTEGRAČNÍCH PROCESŮ U MALÝCH ŠTĚPKOVAČŮ . 2010. .

 
page foot