| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vít Rous ()

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ROUS, V. – VYMAZAL, J. – HNÁTKOVÁ, T. Treatment wetlands aeration efficiency A review. Ecological Engineering, 2019, roč. 2019, č. 136, s. 62-67. ISSN: 0925-8574.

KOVÁŘ, P. – KŘOVÁK, F. – ROUS, V. – BÍLÝ, M. – ŠÁLEK, M. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – BAŽATOVÁ, T. – PEŠKOVÁ, J. An appraisal of the effectiveness of nature-close torrent control methods – Jindrichovicky Brook case study. Ecohydrology, 2014, roč. 7, č. 5, s. 1281-1296. ISSN: 1936-0584.

KOVÁŘ, P. – ŠIMKOVÁ, J. – ROUS, V. Možnosti využití modelové simulace hydrologických dat pro vodohospodářské studie a projekty . Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 12, s. 24-28. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – KŘOVÁK, F. – ROUS, V. – BÍLÝ, M. – TEJNECKÝ, V. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – BAŽATOVÁ, T. Posouzení účinnosti přírodě blízkých způsobů hrazení bystřin. Případová studie Jindřichovického potoka. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62, č. 7, s. 256-265. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – KŘOVÁK, F. – ROUS, V. – BAŽATOVÁ, T. Přírodě blízké úpravy Jindřichovického potoka, Restoration of Jindřichovický Brook, restoration, hydraulic models, catchment characteristics, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KBUK_FZP_JPMap1, Osvědčení ÚPÚ č. 24/2011-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zefektivnění návrhu opevnění koryta malých vodních toků, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 24.11.2011,

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v přírodní rezervaci Černá louka - Ing. Vít Rous, a kol. a kol. (externí), 2010

 
page foot