| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Rydval, Ph.D. (11315)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KREJČÍ, I. – RYDVAL, J. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – MOULIS, P. – HORÁKOVÁ, T. – PILAŘ, L. – HLAVATÝ, R. – TICHÁ, I. – SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. – TUČKOVÁ, K. FARMASIM, FARMASIM, Computer simulation; System dynamics; Farm management, 2020, XX - Nepřiřazeno, FarmaSim 1.0, https://prezentace.czu.cz/farmasim/, Vensim, Sable, system of differential equations 342 levels, 981 auxiliaries 542 parameters, kontakt: Ing. Igor Krejčí, Ph.D. Katedra systémového inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, krejcii@pef.czu.cz, SW - Manažerský simulátor pro drobné zemědělce zaměřené na živočišnou výrobu (masný a mléčný skot, prasata, kozy, ovce a drůbež), Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra systémového inženýrství a Katedra řízení PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – KREJČÍ, I. – PILAŘ, L. – MOULIS, P. – RYDVAL, J. – HLAVATÝ, R. – HORÁKOVÁ, T. – TICHÁ, I. The economic impact of diversification into agritourism. International Food and Agribusiness Management Review, 2020, roč. 23, č. 5, s. 713-734. ISSN: 1559-2448.

ŠVECOVÁ, J. – BROŽOVÁ, H. – **KENNEDY, D. – RYDVAL, J. Project Management Communication Planning: An Improved Optimization Model With Additional Recipients and Individualized Weights. IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT, 2020, roč. early access, č. , s. 1-14. ISSN: 0018-9391.

ROUBÍK, H. – MAZANCOVÁ, J. – RYDVAL, J. – KVASNIČKA, R. Uncovering the dynamic complexity of the development of small-scale biogas technology through causal loops. RENEWABLE ENERGY, 2020, roč. 149, č. , s. 235-243. ISSN: 0960-1481.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. BigTests in the Test Centre CZU of the Subject Applied Mathematics for Informatics. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of economics and Management, 2020. s. 38-45.

BARTOŠKA, J. – JEDLANOVÁ, T. – RYDVAL, J. Semantic Model of Project Management as Diagnostic tool in Project Stakeholder Management. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020 09.09.2020, Brno. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2020. s. 25-31.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. System Dynamic Conceptual Model for Landscape Fertility of Bees. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020 09.09.2020, Brno. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2020. s. 32-38.

KREJČÍ, I. – MOULIS, P. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – TICHÁ, I. – PILAŘ, L. – RYDVAL, J. Traps and Opportunities of Czech Small-Scale Beef Cattle Farming. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 15, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

BARTOŠKA, J. – JEDLANOVÁ, T. – RYDVAL, J. Semantic Model of Project Management in Corporate Practice. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 308-313.

RYDVAL, J. – BARTOŠKA, J. – JEDLANOVÁ, T. Sensitivity Analysis of Priorities of Project Team Roles Using the ANP Model. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 320-325.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. – ŠUBRT, T. Task threatness matrix in the Project management. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 234-239.

BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. Fuzzy Threatness Matrices in Project Management . In Proceedings of the 15thInternational Symposium on Operational Research SOR'19 25.09.2019, Bled. Ljubljana: Slovenian Society Informatika –Section for Operational Research, 2019. s. 581-586.

HORÁKOVÁ, T. – KREJČÍ, I. – RYDVAL, J. Students´Reflections on Teaching the System Dynamics at CULS Prague. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of economics and Management , 2017. s. 130-136.

RYDVAL, J. – BROŽOVÁ, H. Analysis of Self-Test Improvement for Increasing the Quality of Education Process. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of economics and Management , 2017. s. 347-354.

KŘEČKOVÁ, J. – ŠVEC, V. – RYDVAL, J. Act As A (R): Could the Structure Beat the Pitfalls?. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 183-191.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. Modelling synergy of the complexity and criticalness factors in the Project management. In Proceedings of the 35th International Conference on Mathematical Methods in Economics 13.09.2017, Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. s. 84-89.

HORÁKOVÁ, T. – RYDVAL, J. – HOUŠKA, M. Creating the Knowledge-structured Texts in Agriculture Companies: A Cost Modeling Approach. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 2, s. 67-77. ISSN: 1804-1930.

KŘEČKOVÁ, J. – RYDVAL, J. – BROŽOVÁ, H. – HORNICKÁ, A. Selection of Communication Routes in Agriculture Equipment Company . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 4, s. 69-79. ISSN: 1804-1930.

BROŽOVÁ, H. – ŠUP, L. – RYDVAL, J. – SADOK, M. – BEDNAR, P. Information Security Management: ANP Based Approach for Risk Analysis and Decision Making. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 1, s. 13-23. ISSN: 1804-1930.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. TASK CRITICALNESS POTENTIAL: A MULTIPLE CRITERIA APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT. Kybernetika, 2016, roč. 52, č. 4, s. 558-574. ISSN: 0023-5954.

KREJČÍ, I. – HORÁKOVÁ, T. – RYDVAL, J.Dynamic of fixed capital - different points of view. 2016, .

HORÁKOVÁ, T. – RYDVAL, J. USING TEXT MINING FOR THE IMPROVEMENT OF DIDACTIC TOOLS IN LANGUAGE ACQUISITION. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Systems Engineering, 2015. s. 163-173.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – ŠUP, L. – SADOK, M. – BEDNAR, P. Security risk factors: ANP model for risk management decision making . In Mathematical Methods in Economics 2015 09.11.2015, Cheb. Plzeň: Faculty of Economics, University of West Bohemia, Plzeň, 2015. s. 74-79.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. SELFTEST ANALYSIS FOR THE IMPROVEMENT OF EDUCATION PROCESS . In Proceedings of the 12 th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 42-49.

RYDVAL, J. Návrh metodiky využití Saatyho metody párových porovnání v technické analýze akciových titulů . In Think Together 2014 03.02.2014, Praha. Praha: Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 1-14.

RYDVAL, J. – BARTOŠKA, J. – BROŽOVÁ, H. Semantic Network in Information Processing for the Pork Market. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 3, s. 59-67. ISSN: 1804-1930.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – HORÁKOVÁ, T. SELF-TEST AND EXAM TEST RESULTS IN THE SUBJECT APPLIED MATHEMATICS FOR IT. In Efficiency and responsibility in education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: ČZU Praha, 2014. s. 40-46.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. ANALYSIS OF EXAM RESULTS OF THE SUBJECT ’APPLIED MATHEMATICS FOR IT’ . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3, s. 59-65. ISSN: 1803-1617.

BARTOŠKA, J. – BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. Incorporating practitioners’ expectations to Project Management teaching. In Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 16-23.

RYDVAL, J. – BARTOŠKA, J. Quantification of Framing Effect in the Meat Distribution by ANP. In Mathematical Methods in Economics 2013 11.09.2013, Jihlava. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 779-784.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. Multiple criteria evaluation of the activities criticalness in the Project management. In Proceedings of the 31th Conference on Mthematical Methods in Economics 11.09.2013, Jihlava. Jihlava: VŠP Jihlava, 2013. s. 83-89.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. ANALYSIS OF THE EXAM TEST QUALITY. In Proceedings of the 10th International Conference on Efficiency and Responsability in Education 2013 (ERIE 2013) 06.06.2013, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Science Prague, 2013. s. 47-55.

RYDVAL, J. EFFICIENCY MEASURING OF THE PRODUCTION UNITS IN EDUCATION PROCESS WITH CCR DEA MODEL. In MEZINARODNI VEDECKA KONFERENCE: HRADECKE EKONOMICKE DNY 2013 - EKONOMICKY ROZVOJ A MANAGEMENT REGIONU, DIL II 19.02.2013, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC. Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 164-170.

RYDVAL, J.; idPublikace = 55328; Název: Decision Efficiency Analysis Selected by Decision Makers with Different Points of View on Education Using DEA Models-- Neexistuje podtyp publikace --

RYDVAL, J.; idPublikace = 55329; Název: Quantification of Framing Effect using ANP-- Neexistuje podtyp publikace --

RYDVAL, J. – BROŽOVÁ, H. Quantification of Framing effect in education Process using ANP. In Efficiency and Responsibility in Education 8th International Conference 09.06.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2011. s. 36-45.

RYDVAL, J. Quantification of Framing Effect using ANP and AHP. In Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Jánská Dolina, Slovakia. Jánská Dolina, Slovakia: Professional Publishing, 2011. s. 605-610.

 
page foot