| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Mgr. Karolína Resnerová, Ph.D. (10315)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HOLUŠA, J. – RESNEROVÁ, K. – BERČÁK, R. – **KOREŇ, M. – **KULA, E. Optimalizace používání stromových lapáků proti lýkožroutům na smrku, OPTIMIZATION OF FELLED TRAP TREES FOR BARK BEETLES CONTROL, efficiency; location; optimalisation; preparation; sanitation; trap trees, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Certifikovaná metodika pro praxi, střední lesnická škola Žlutice, Náklady na jedno obranné opatření po celou sezónu (dvě série) tedy odpovídají zhruba 3300 Kč bez DPH., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE, 19.01.2022,

MACKŮ, J. – HOLEČEK, T. – RESNEROVÁ, K. Hydrofilní tableta pro výsadbu dřevin II , Hydrophilic tablet for planting trees II, tablet; hydrophylic polymer; trees; reforestation, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, Hydrotab II, 2022002, testováno v provozu, uzavřená smlouva, uzavřená smlouva s více odběrateli, CZU v Praze, 6046070, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MACKŮ, J. – RESNEROVÁ, K. – NUHLÍČEK, O. Plowshares . -- Neuvedený název vydavatele --. 015001942-0001. 31.10.2022.

RESNEROVÁ, K. – SCHOVÁNKOVÁ, J. – HORÁK, J. – HOLUŠA, J. Relationships between the fecundity of bark beetles and the presence of antagonists. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

MACKŮ, J. – RESNEROVÁ, K. – HOLEČEK, T. – HÁJKOVÁ, K. – SIKORA, A. – TOMÁŠKOVÁ, I.Využití hydrofilních polymerů při obnově a zakládání lesa jako účinná ochrana proti suchu (I). 2022, Popularizační článek zabývající se hydrofilními polymery a jejich využití v lesnictví v časopise Lesnická práce..

MACKŮ, J. – RESNEROVÁ, K. – HOLEČEK, T. – HÁJKOVÁ, K. – SIKORA, A. – TOMÁŠKOVÁ, I.Využití hydrofilních polymerů při obnově a zakládání lesa jako účinná ochrana proti suchu (II). 2022, Popularizační článek zabývající se hydrofilními polymery a aplikací v lesnictví v časopise Lesnická práce..

HOLUŠA, J. – **ZUBRIK, M. – RESNEROVÁ, K. – VANICKÁ, H. – **LIŠKA, J. – **MERTELIK, J. – **TAKOV, D. – TROMBIK, J. – **HAJEK, A. – **PILARSKA, D. Further spread of the gypsy moth fungal pathogen,Entomophaga maimaiga, to the west and north in Central Europe. Journal of Plant Diseases and Protection, 2021, roč. 128, č. 1, s. 323-331. ISSN: 1861-3829.

MACKŮ, J. – SLAVÍK, M. – HÁJEK, M. – SUROVÝ, P. – SVATOŠ, M. – KUŽELKA, K. – VANICKÁ, H. – RESNEROVÁ, K. Obličejová polomaska s výměnnými filtry pro ochranu osob. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 34899 U1. 09.03.2021.

HOLUŠA, J. – **KOREN, M. – BERČÁK, R. – RESNEROVÁ, K. – TROMBIK, J. – VANĚK, J. – **SZCZYGIEL, R. – **CHROMEK, I. A simple model indicates that there are sufficient water supply points for fighting forest fires in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE, 2021, roč. 30, č. 6, s. 428-439. ISSN: 1049-8001.

MACKŮ, J. – HOLEČEK, T. – ŠTÍCHA, V. – RESNEROVÁ, K. – TOMÁŠKOVÁ, I. – SVATOŠ, M. – VANICKÁ, H. – NUHLÍČEK, O. – GAFF, M. Hydrofilní tableta a sada pro výsadbu dřevin. -- Neuvedený název vydavatele --. 35447. 05.10.2021.

HORÁK, J. – **RADA, P. – ZACHOVÁ, R. – **ROHACOVA, M. – NOVÁKOVÁ, P. – **TAJOVSKY, K. – **PECH, P. – HOLUŠA, J. – RESNEROVÁ, K. Alien pests and their influence on native biota in leaf litter of non-native trees. ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY , 2021, roč. 110, č. 2021, s. 1-8. ISSN: 1146-609X.

HOLUŠA, J. – RESNEROVÁ, K. – **KULA, E. Uplatnění zásad integrované ochrany rostlin proti lýkožroutu modřínovému (Ips cembrae (Heer, 1836)), Application of the principles of integrated pest management against large larch bark beetle (Ips cembrae (Heer, 1836)), control; Ips cembrae; IPM; large larch bark beetle; monitoring; prevention; Scolytinae, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Certifikovaná metodika pro praxi, Colloredo-Mannsfeld spol. s.r.o., IČO 02406781, Pavel Krejcárek, tel. +420371794531, datum uzavření smlouvy: 24.6.2021, roční úspora nákladů několik desítek tisíc Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZE, 30.07.2021,

TOMÁŠKOVÁ, I. – SVATOŠ, M. – MACKŮ, J. – VANICKÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ČEPL, J. – HOLUŠA, J. – HOSSEINI, S. – **DOHRENBUSCH, A. Effect of Different Soil Treatments with Hydrogel on the Performance of Drought-Sensitive and Tolerant Tree Species in a Semi-Arid Region. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 2, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

VANICKÁ, H. – HOLUŠA, J. – RESNEROVÁ, K. – **FERENCIK, J. – **POTTERF, M. – VÉLE, A. – **GRODZKI, W. Interventions have limited effects on the population dynamics of Ips typographus and its natural enemies in the Western Carpathians (Central Europe). Forest Ecology and Management, 2020, roč. 470, č. 2020, s. 470-471. ISSN: 0378-1127.

**DURACIOVA, R. – **MUNKO, M. – **BARKA, I. – **KOREN, M. – RESNEROVÁ, K. – HOLUŠA, J. – **BLAŽENEC, M. – **POTTERF, M. – JAKUŠ, R. A bark beetle infestation predictive model based on satellite data in the frame of decision support system TANABBO. IForest, 2020, roč. 13, č. 2020, s. 215-223. ISSN: 1971-7458.

RESNEROVÁ, K. – HOLUŠA, J. – SUROVÝ, P. – TROMBIK, J. – **KULA, E. Comparison of Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae) Capture Methods: Small Trap Trees Caught the Most Beetles. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 12, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

MACKŮ, J. – HOLUŠA, J. – RESNEROVÁ, K. – RYBKA, A. Dávkovací zařízení, zejména hydrogelu, pro výsadbu lesního porostu, uspořádané jako nástavba na rýhovacím sázecím stroji.. -- Neuvedený název vydavatele --. 307765. 17.04.2019.

LALÍK, M. – HOLUŠA, J. – **GALKO, J. – RESNEROVÁ, K. – **KUNCA, A. – **NIKOLOV, C. – **MUDRONCEKOVA, S. – SUROVÝ, P. Simple Is Best: Pine Twigs Are Better Than Artificial Lures for Trapping of Pine Weevils in Pitfall Traps. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 8, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

ZIMOVÁ, S. – RESNEROVÁ, K. – VANICKÁ, H. – HORÁK, J. – TROMBIK, J. – **KACPRZYK, M. – **LINDELOEW, A. – **DUDUMAN, M. – HOLUŠA, J. Infection Levels of the Microsporidium Larssoniella duplicati in Populations of the Invasive Bark Beetle Ips duplicatus: From Native to New Outbreak Areas. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1999-4907.

HOLUŠA, J. – **FOIT, J. – **KNÍŽEK, M. – SCHOVÁNKOVÁ, J. – RESNEROVÁ, K. – VANICKÁ, H. – TROMBIK, J. – **KULA, E. The bark beetles Orthotomicus laricis and Orthotomicus longicollis are not pests in Central Europe: a case study from the Czech Republic. Bulletin of Insectology, 2019, roč. 72, č. 2, s. 253-260. ISSN: 1721-8861.

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

MACKŮ, J. – HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Dávkovací zařízení, zejména hydrogelu, pro výsadbu lesního porostu, uspořádané jako nástavba na rýhovacím sázecím stroji. -- Neuvedený název vydavatele --. 31844. 06.06.2018.

MACKŮ, J. – HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Dávkovací zařízení, zejména hydrogelu, pro výsadbu lesního porostu, uspořádané jako nástavba na rýhovacím sázecím stroji, A dosing device, in particular a hydrogel, for planting a forest stand, arranged as a superstructure on a planting machine, dosing device; hydrogel; planting machine, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, HS-1, 31844, dosud nezobchodováno, dosud nezobchodováno, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RESNEROVÁ, K. Výzkum biodiverzity vysokých pařezů na území Národního parku České Švýcarsko. Praha: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko, 2018, 43s. ISBN: ,

BERČÁK, R. – HOLUŠA, J. – RESNEROVÁ, K. – **HANUŠKA, Z. – **AGH, P. – **VANĚK, J. – **KULA, E. – **CHROMEK, I. Lesní požáry v České Republice - charakteristika, prevence a hašení: Review. Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 3, s. 184-194. ISSN: 0322-9688.

HOLUŠA, J. – **LUBOJACKÝ, J. – **ČURN, V. – **TONKA, T. – RESNEROVÁ, K. – HORÁK, J. Combined effects of drought stress and Armillaria infection on tree mortality in Norway spruce plantations. Forest Ecology and Management, 2018, roč. 427, č. NOV2018, s. 434-445. ISSN: 0378-1127.

HOLUŠA, J. – BERČÁK, R. – RESNEROVÁ, K. – **HANUŠKA, Z. – **AGH, P. – **VANĚK, J. – **KULA, E. – **CHROMEK, I. Lesní požáry v České Republice - definice a rozdělení: Review. Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 2, s. 102-111. ISSN: 0322-9688.

**ZUBRIK, M. – **SPILDA, I. – **PILARSKA, D. – **HAJEK, A. – **TAKOV, D. – **NIKOLOV, C. – **KUNCA, A. – **PAJTÍK, J. – RESNEROVÁ, K. – HOLUŠA, J. Distribution of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) at the northern edge of its range in Europe. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 173, č. 1, s. 35-41. ISSN: 0323-1046.

**CHROMEK, I. – RESNEROVÁ, K. – BERČÁK, R. – VANĚK, J. – HOLUŠA, J. Hollow tree fire is a useless forest fire category . ..., 2018, roč. 64, č. 1, s. 67-78. ISSN: N.

**KOREŇ, M. – HOLUŠA, J. – RESNEROVÁ, K. – TROMBIK, J. – BERČÁK, R. WSDistance: Program pro výpočet dostupností vodních zdrojů k hašení lesních požárů, WSDistance: A software to calculate the availability of water resources to extinguish forest fires, fires; forests; water resources; reservoirs capacity; distance, 2018, XX - Nepřiřazeno, WSDistance 1.0, WSDistance 1.0, verze 1.0; holusaj@seznam.cz, úspora dojezdového času a lidských zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

JAKUŠ, R. – BLAŽENEC, M. – KOREŇ, M. – BARKA, I. – LUKÁŠOVÁ, K. – LUBOJACKÝ, J. – HOLUŠA, J. TANABBO II - model pro hodnocení rizika napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým Ips typographus (L.) [Coleoptera: Curculionidae], TANABBO II - model for assessing the risk of infestation of forest bark beetle Ips typographus (L.) [Coleoptera: Curculionidae], spruce bark beetle; infestation; outbreak; prognosis, 2017, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika TANABBO II, Správa Národního parku České Švýcarsko se sídlem Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa; IČO: 70565759; zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Bendou, Ph.D. , úspora nákladů, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe, Těšnov 65/17, 110 00 Praha-Nové Město, 27.01.2017,

HOLUŠA, J. – HLÁSNY, T. – MODLINGER, R. – LUKÁŠOVÁ, K. – **KULA, E. Felled trap trees as the traditional method for bark beetle control: Can the trapping performance be increased?. Forest Ecology and Management, 2017, roč. 404, č. 2017, s. 165-173. ISSN: 0378-1127.

**JANKOWIAK, R. – **STRZALKA, B. – **BILANSKI, P. – **KACPRZYK, M. – LUKÁŠOVÁ, K. – **LINNAKOSKI, R. – **MATWIEJCZUK, S. – **MISZTELA, M. – **ROSSA, R. Diversity of Ophiostomatales species associated with conifer-infesting beetles in the Western Carpathians. European Journal of Forest Research, 2017, roč. 136, č. 5-6, s. 939-956. ISSN: 1612-4669.

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. Pathogen's level and parasitism rate in Ips typographus at high population densities: importance of time. JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, 2017, roč. 141, č. 9, s. 768-779. ISSN: 0931-2048.

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – HUBÁČKOVÁ, J. – **KNÍŽEK, M. – **WEGENSTEINER, R. Pathogens and nematodes associated to three bark beetle species of the genus Orthotomicus (Coleoptera Curculionidae) in central-south Europe. Bulletin of Insectology, 2017, roč. 70, č. 2, s. 291-297. ISSN: 1721-8861.

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. Pheromone Lures: Easy Way to Detect Trypodendron Species (Coleoptera: Curculionidae). JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY, 2017, roč. 19, č. 2, s. 23-30. ISSN: 1302-0250.

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. Hodnocení vlivu množství těžebních zbytků na populační hustoty lýkožrouta menšího (Ips amitinus) na území Národního parku České Švýcarsko. Praha: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko, 2017, 48s. ISBN: ,

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. LESNICKÁ INVENTARIZACE A TRVALE UDRŽITELNÉ LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ V CHRÁNĚNÝCH OBLASTECH TUŠHETI - metodika pro lesnický provoz. Praha: Mendelova univerzita v Brně, 2017, 24s. ISBN: ,

HOLUŠA, J. – KŘOVÁK, F. – LUKÁŠOVÁ, K. – TROMBIK, J. SOUBOR MAP: DOSTUPNÉ VODNÍ ZDROJE VHODNÉ K HAŠENÍ LESNÍCH POŽÁRŮ NA MODELOVÝCH ÚZEMÍCH , MAP FILE: AVAILABLE WATER RESOURCES SUITABLE FOR FOREST FIREFIGHTING IN THE MODEL LOCALITIES, forest fire; firefighters; water resources; Rakovnicko; Liberecko; Kostelecko, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 123456789101112, Mapy jsou dostupné orgánům státní správy a Generálnímu ředitelství HZS ČR., Hlavním přínosem předloženého souboru dat je zhodnocení potenciálu využití pro potřeby hašení lesních požárů a sjednocení několika nesourodých databází vodních zdrojů včetně jejich vizulizace na mapách a interaktivním serveru: http://www.lesniportal.cz/geoaplikace/., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, NAZV, 21.12.2017,

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – BERČÁK, R. – TROMBIK, J. Soubor map: Rozdělení lesů České republiky na základě ohroženosti lesními požáry , Map file: The distribution of forests of the Czech Republic on the basis of forest fires, fire; burning; categories; firefighting, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 12345678910111213, Potencionálním odběratelem mapy je Hasičský záchranný sbor, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, hasičské jednotky působící na území Vojenských újezdů, orgány státní správy, Lesy České republiky, s. p., a další zainteresované instituce včetně Národních parků a CHKO na území ČR., Mapa ohroženosti lesních porostů požáry na území České republiky rozlišuje barevně kategorie ohroženosti. Vysoká ohroženost lesními požáry byla detekována především na území Čech, ačkoli vyšší riziko bylo detekováno na celém území ČR. Oblastmi s vyšším ohrožením jsou: - okolí velkých měst (České Budějovice, Plzeň, Sokolov, Ústí nad Labem, Brno, Ostravsko a Poodří) - střední Čechy a Poohří - Lužické a Jizerské hory a Podkrkonoší - nižší polohy východních Čech - centrální a severní část Českomoravské vysočiny - Bzenecko - Střední Morava. Toto členění přispívá k optimalizaci letové dráhy Letecké hasičské služby., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, NAZV, 21.12.2017,

HLÁSNY, T. – TROMBIK, J. – HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – GRENDÁR, M. – TURČÁNI, M. – ZÚBRIK, M. – TABAKOVIĆ-TOŠIĆ, M. – HIRKA, A. – BUKSHA, I. – MODLINGER, R. – KACPRZYK, M. – CSÓKA, G. Multi-decade patterns of gypsy moth fluctuations in the Carpathian Mountains and options for outbreak forecasting. Journal of Pest Science, 2016, roč. 89, č. 2, s. 413-425. ISSN: 1612-4758.

HORÁK, J. – HOLUŠA, J. – NOVÁKOVÁ, P. – LUKÁŠOVÁ, K. – LOSKOTOVÁ, T. – ROMPORTL, D. Agricultural landscapes with prevailing grasslands can mitigate the population densities of a tree-damaging alien species. Agriculture Ecosystems & Environment, 2016, roč. 230, č. 8, s. 177-183. ISSN: 0167-8809.

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – ŽIŠKA, Z. – HÄNDEL, U. – HAIDLER, B. – WEGENSTEINER, R. Occurrence of Microsporidium sp. and other pathogens in Ips amitinus (Coleoptera: Curculionidae). Acta Parasitologica, 2016, roč. 61, č. 3, s. 621-628. ISSN: 1230-2821.

WEGENSTEINER, R. – LUKÁŠOVÁ, K. – VANICKÁ, H. – ZIMOVÁ, S. – KACPRZYK, M. – HOLUŠA, J. Extremely low infection levels of pathogens and nematodes in Trypodendron spp. (Coleoptera: Curculionidae). Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. 62, č. 4, s. 202-206. ISSN: 0323-1046.

VANICKÁ, H. – LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. Infection levels of pathogens in the European spruce bark beetle Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae) at managed and unmanaged forest locations: a meta-data analysis. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. 62, č. 4, s. 216-222. ISSN: 0323-1046.

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. Hodnocení efektivity obranných opatření proti lýkožroutu menšímu ips amitinus na území Národního parku České Švýcarsko. Praha: Národní park České Švýcarsko, 2016, 51s. ISBN: neuvedeno,

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – TROMBIK, J. Podkladová studie analýzy současného stavu lesních ekosystému v oblasti ochrany lesa v chráněných územích Tusheti. Praha: MENDELU Brno, 2016, 40s. ISBN: ,

HOLUŠA, J. – LUBOJACKÝ, J. – LUKÁŠOVÁ, K. Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.) a lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae), Use of lure-baited insecticide-treated tripod trap logs against Ips typographus (L.) and Ips duplicatus (Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae), spruce bark beetle; double-spined spruce bark beetle; poisoned tripod; trap tree; pheromone trap; non-target invertebrate, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika trojnožky, RNDr. Adam Véle, Ph.D.; se sídlem Železný Brod 116; 468 22 Železný Brod; IČO: 71829059, smlouva uzavřena 17.3.2016, úspora nákladů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, 30.05.2016,

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. Comparison of pathogens infection level in Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae) beetles sampled in pheromone traps and at place of overwintering. Acta Parasitologica, 2015, roč. 60, č. 3, s. 462-465. ISSN: 1230-2821.

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – TROMBIK, J. Podkladová studie analýzy současného stavu lesních ekosystému v oblasti ochrany lesa v chráněných územích Tusheti. Praha: FLD CZU v Praze, 2015, 89s. ISBN: ,

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. VLIV MNOŽSTVÍ TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ NA POČETNOST POPULACE IPS AMITINUS A DALŠÍCH DRUHŮ PODKORNÍHO HMYZU. Praha: FLD CZU, 2015, 46s. ISBN: ,

LUKÁŠOVÁ, K. – ZIMOVÁ, S. Contribution to bionomy of Hylesinus fraxini (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) and its monogamy in the Czech Republic. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 61, č. 4, s. 240-245. ISSN: 0323-1046.

JAKUŠ, R. – **BLAŽENEC, M. – **GURTSEV, A. – HOLUŠA, J. – **HROŠŠO, B. – **KŘENOVÁ, Z. – **LONGAUEROVÁ, V. – LUKÁŠOVÁ, K. – **MAJDÁK, A. – **MEZEI, P. – **SLIVINSKÝ, J. Princípy ochrany dospelých smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 2015, 231s. ISBN 978-80-89408-21-4.

HOLUŠA, J. – KULA, E. – WEWIORA, F. – LUKÁŠOVÁ, K. FLIGHT ACTIVITY, WITHIN THE TRAP TREE ABUNDANCE AND OVERWINTERING OF THE LARCH BARK BEETLE (Ips cembrae) IN CZECH REPUBLIC. Šumarski list, 2014, roč. 138, č. 1-2, s. 19-27. ISSN: 0373-1332.

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. Comparison of Trypodendron lineatum, T. domesticum and T. laeve (Coleoptera: Curculionidae) flight activity in Central Europe. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 9, s. 382-387. ISSN: 1212-4834.

GRUCMANOVÁ, Š. – HOLUŠA, J. – TROMBIK, J. – LUKÁŠOVÁ, K. Large larch bark beetle Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the Czech Republic: analysis of population development and catches in pheromone traps. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 2014, č. 60, s. 143-149. ISSN: 0323-1046.

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. – KNÍŽEK, M. Dendroctonus micans populations on Picea pungens in the center of a non-outbreak region contain few pathogens, parasites or predators: A new threat for urban forests?. Urban Forestry & Urban Greening, 2014, roč. 13, č. 4, s. 833-838. ISSN: 1618-8667.

LUKÁŠOVÁ, K. – VRÁNA, J. PARAZITOIDI LYMANTRIA DISPAR A JEJICH VLIV NA POPULAČNÍ DYNAMIKU VE STŘEDNÍ EVROPĚ: REVIEW. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 4, s. 225-233. ISSN: 0322-9688.

HOLUŠA, J. – GRODZKI, W. – LUKÁŠOVÁ, K. – LUBOJACKÝ, J. Pheromone trapping of the double-spined bark beetle Ips duplicatus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae): seasonal variation in abundance. Folia Forestalia Polonica, Series A, 2013, roč. 55, č. 1, s. 3-9. ISSN: 0071-6677.

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. – TURČÁNI, M. Pathogens of Ips amitinus: new species and comparison with Ips typographus. JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, 2013, roč. 137, č. 3, s. 188-196. ISSN: 0931-2048.

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – WEGENSTEINER, R. – GRODZKI, W. – PERNEK, M. – WEISER, J. Pathogens of the bark beetle Ips cembrae: microsporidia and gregarines also known from other Ips species. JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, 2013, roč. 137, č. 3, s. 181-187. ISSN: 0931-2048.

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – TROMBIK, J. THE FIRST RECORD OF IPS DUPLICATUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) INFESTATIONS IN CENTRAL EUROPEAN INNER MOUNTAINS*. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 97-101. ISSN: 1211-3174.

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. New data on the host specificity of Larssoniella duplicati. Periodicum Biologorum, 2013, roč. 115, č. 3, s. 455-457. ISSN: 0031-5362.

HLÁSNY, T. – TROMBIK, J. – LUKÁŠOVÁ, K. Soubor map: Dopad klimatických změn na populace bekyně velkohlavé (Lymantria dispar Lepidoptera: Lymantriidae) v Karpatech: Vliv na distribuci a populační dynamiku, Set of maps: Impact of climate change on the population of gypsy moth (Lymantria dispar Lepidoptera: Lymantriidae) in the Carpathians: Effect on the distribution and population dynamic, climate change; gypsy moth; Carpathians; species distribution, 2013, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, cert_dispar_NAZV-QH71094, Číslo certifikátu 82916/2013-MZE-16222/MAPA603, Poskytnout informace o možných dopadech klimatických změn na populace ekonomicky významných škůdců lesních dřevin, tím snížit jejich možný dopad na produkci, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

HLÁSNY, T. – TROMBIK, J. – HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. Soubor map: Dopad klimatických změn na populace lýkožrouta severského (Ips duplicatus, Coleoptera: Curculionidae) v Karpatech: Vliv na distribuci a populační dynamiku, Set of maps: Impact of climate change on the population of double-spined spruce bark beetle (Ips duplicatus, Coleoptera: Curculionidae) in the Carpathians: Effect on the distribution and population dynamic, climate change; double-spined spruce bark beetle; Carpathians; species distribution, 2013, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, cert_duplicatus_NAZV-QH81136, Číslo certifikátu 82918/2013-MZE-16222/MAPA604, Poskytnout informace o možných dopadech klimatických změn na populace ekonomicky významných škůdců lesních dřevin, tím snížit jejich možný dopad na produkci, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – GRODZKI, W. – KULA, E. – MATOUŠEK, P. Is Ips amitinus (Coleoptera: Curculionidae) Abundant in Wide Range of Altitudes?. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 2012, roč. 64, č. 3, s. 219-228. ISSN: 0324-0770.

HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – LUBOJACKÝ, J. Comparison of seasonal flight activity of Ips typographus and Ips duplicatus. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 3, s. 109-115. ISSN: 1211-3174.

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. PATOGENY LÝKOŽROUTŮ RODU IPS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE): REVIEW. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 3, s. 230-240. ISSN: 0322-9688.

JUHA, M. – LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. – TURČÁNI, M. NETRADIČNÍ ZPŮSOBY BOJE S LÝKOŽROUTEM SMRKOVÝM – IPS TYPOGRAPHUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE), NONTRADITIONAL CONTROL METHODS OF SPRUCE BARK BEETLE - IPS TYPOGRAPHUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE), spruce bark beetle, forest conservation, insecticides sprayed trap trees, partial debarking, 2012, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Netradiční metody v ochraně lesa, 215101/2012-MZE-16222/M52, Roční snížení nákladů na obranná opatření o 1/3, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZE, 27.11.2012, Lesnický průvodce 3/12, ISBN 978-80-7417-058-4, ISSN 0862-7657, http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/LP_3_2012.pdf

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. – GRUCMANOVÁ, Š. Reproductive performance and natural antagonists of univoltine population of Ips typographus (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) at epidemic level: a study from Šumava Mountains, Central Europe. Beskydy, 2012, roč. 5, č. 2, s. 153-162. ISSN: 1803-2451.

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. Přirození nepřátelé a biologický boj s Dendroctonus micans: review. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č 1, s. 15-23. ISSN: 0322-9688.

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. Gregarina typographi (Eugregarinorida: Gregarinidae) in the bark beetle Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae): changes in infection level in the breeding system. Acta Protozoologica, 2011, roč. 50, č. 4, s. 311-318. ISSN: 0065-1583.

HOLUŠA, J. – GRODZSKI, W. – LUKÁŠOVÁ, K. Porównanie skuteczności dyspenserów feromonowych ID Ecolure, Pheagr IDU i Duplodor na kornika zrosłozębnego (Ips duplicatus). Sylwan, 2010, roč. 154, č. 6, s. 363 - 370. ISSN: 0039-7660.

Patogeny lýkožroutů rodu Ips (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae): Jak rozsáhlý vzorek brouků potřebujeme? - Mgr. Lukášová Karolína; doc. Ing. Holuša Jaroslav, Ph.D., 2010

Changes of infection level caused by protozoan disease Gregarina typographi in beetles of Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae) in nuptial chambers. - Mgr. Lukášová Karolína, 2010

 
page foot