| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Korecký, Ph.D. (7000)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZACHOVÁ, R. – DVOŘÁK, J. – KORECKÝ, J. Genetic Diversity Maximization as a Strategy for Resilient Forest Ecosystems: A Case Study on Norway Spruce. ..., 2022, roč. 13, č. 3, s. 1-13. ISSN: N.

HEJTMÁNEK, J. – STEJSKAL, J. – ČEPL, J. – **LHOTAKOVA, Z. – KORECKÝ, J. – KREJZKOVÁ, A. – DVOŘÁK, J. – **GEZAN, S. Revealing the Complex Relationship Among Hyperspectral Reflectance, Photosynthetic Pigments, and Growth in Norway Spruce Ecotypes. Frontiers in Plant Science, 2022, roč. 13, č. 2022, s. 1-16. ISSN: 1664-462X.

DVOŘÁK, J. – KORECKÝ, J. – FALTINOVÁ, Z. – ZÁDRAPOVÁ, D. Genetic diversity of sessile oak populations in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2022, roč. 68, č. 1, s. 8-18. ISSN: 1212-4834.

KORECKÝ, J. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – FALTINOVÁ, Z. – DVOŘÁK, J. – LSTIBŮREK, M. – **EL-KASSABY, Y. Genetic diversity of Norway spruce ecotypes assessed by GBS-derived SNPs. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.

FALTINOVÁ, Z. – KORECKÝ, J. – DVOŘÁK, J. – BÍLÝ, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – JANSA, V. – LSTIBŮREK, M. Genetic Structure of Norway Spruce Ecotypes Studied by SSR Markers. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

LSTIBŮREK, M. – **SCHUELER, S. – **EL-KASSABY, Y. – **HODGE, G. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – **SKORPIK, P. – **KONRAD, H. – **GEBUREK, T. In Situ Genetic Evaluation of European Larch Across Climatic Regions Using Marker-Based Pedigree Reconstruction. Frontiers in Genetics, 2020, roč. 11, č. 28, s. 1-8. ISSN: 1664-8021.

KORECKÝ, J. – FALTINOVÁ, Z. – BÍLÝ, J. – DVOŘÁK, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – PASTIEROVIČ, F. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, Verification of the declared origin of reproductive material using genetic markers, verification of reproductive material; seed origin; SSR markers; multiplex, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KGFLD_M1/2020, Smlouva o uplatnění metodiky s Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451, zastoupený Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem semenářského závodu (milos.parizek@lesycr.cz)., budoucí zvýšení stability a kvality lesních porostů díky možnosti kontroly skutečného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 06.02.2020,

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – HEJTMÁNEK, J. – FALTINOVÁ, Z. – LSTIBŮREK, M. – **GEZAN, S. The dehydrins gene expression differs across ecotypes in Norway spruce and relates to weather fluctuations. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – **LHOTAKOVA, Z. – **HOLÁ, D. – KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – TOMÁŠKOVÁ, I. – **KOCOVA, M. – **ROTHOVÁ, O. – **PALOVSKÁ, M. – HEJTMÁNEK, J. – KREJZKOVÁ, A. – **GEZAN, S. – **WHETTEN, R. – **ALBRECHTOVÁ, J. Heritable variation in needle spectral reflectance of Scots pine (Pinus sylvestris L.) peaks in red edge . Remote Sensing of Environment, 2018, roč. 219, č. DEC2018, s. 89-98. ISSN: 0034-4257.

**SONG, J. – **RATCLIFFE, B. – **KESS, T. – **LAI, B. – KORECKÝ, J. – **EL KASSABY, Y. Temporal quantification of mating system parameters in a coastal Douglas-fir seed orchard under manipulated pollination environment . Scientific Reports, 2018, roč. 8, č. AUG2018, s. 1-6. ISSN: 2045-2322.

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – DVOŘÁK, J. – PASTIEROVIČ, F. Metodika ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2018, 267s. ISBN: ,

KORECKÝ, J. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M.; idPublikace = 78861; Název: Metodický návrh pro nakládání s reprodukčním materiálem smrku ztepilého-- Neexistuje podtyp publikace --

STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – HEJTMÁNEK, J. – CHALOUPKOVÁ, K. – LSTIBŮREK, M. Komplexní strategie pro nakládání s genovými zdroji, Complex strategy for gene resources management, gene resources; genetic gain; seed orchards, progeny testing, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika 2, Uživatelská smlouva uzavřena s Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451, Předpokládané přínosy zavedení daného metodického postupu závisí na rozsahu použití semenných sadů, kdy je třeba rozlišit krátkodobé ekonomické výnosy v podobě eventuální realizace šlechtěného reprodukčního materiálu na trhu a dlouhodobé výnosy při dosažení mýtního věku lesních porostu šlechtěným reprodukčním materiálem. Praktickou jistotou je nárůst kvality a kvantity dřevní produkce nových porostů související se samotným využíváním produkce ze semenného sadu. Na běžných bonitách lze odhadnout, při správné volbě šlechtitelského programu reálný ekonomický zisk, v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč.ha-1 u smrku ztepilého. Na základě těchto úvah lze predikovat např. efektivitu semenného sad o velikosti 3 ha s životností 30 let, kdy při maximálním využití osiva na nejlepších bonitách odhadujeme celkové náklady přibližně 3 mil. Kč a výnosy přes 1 mld. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 13.12.2018,

SHARMA, K. – KORECKÝ, J. – **DI PATRIZIO SOLDATESCHI, E. – SEDLÁK, P. S-genotype diversity in wild cherry populations in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 92-97. ISSN: 1211-3174.

KORECKÝ, J. – BÍLÝ, J. – SEDLÁK, P. – LSTIBŮREK, M. Innovative multiplex and its evaluation for effective genotyping of wild cherry. SILVA FENNICA, 2017, roč. 51, č. 3, s. 1-9. ISSN: 0037-5330.

KORECKÝ, J. – SEDLÁK, P. – LSTIBŮREK, M.Nástroje molekulární genetiky v lesnictví - Případová studie semenného sadu třešně ptačí. 2016, .

KORECKÝ, J. Posouzení klonové identity předložených vzorků třešně ptačí. : UHUL, 2016, 1s. ISBN: ,

ČEPL, J. – HOLÁ, D. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – KOČOVÁ, M. – LHOTÁKOVÁ, Z. – TOMÁŠKOVÁ, I. – PALOVSKÁ, M. – ROTHOVÁ, O. – WHETTEN, R. – KAŇÁK, J. – ALBRECHTOVÁ, J. – LSTIBŮREK, M. Genetic variability and heritability of chlorophyll a fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L.). TREE PHYSIOLOGY, 2016, roč. , č. 36, s. 883-895. ISSN: 0829-318X.

KORECKÝ, J. – EL-KASSABY, Y. Pollination dynamics variation in a Douglas-fir seed orchard as revealed by microsatellite analysis. SILVA FENNICA, 2016, roč. 50, č. 4, s. 1-12. ISSN: 0037-5330.

KORECKÝ, J. Ucelený metodický postup ověřování deklarovaného původu sadebního materiálu pomocí genetických markerů. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2016, 21s. ISBN: ,

LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – MISEVICIUS, A. – KORECKÝ, J. – EL-KASSABY, Y. Expansion of the minimum-inbreeding seed orchard design to operational scale. Tree Genetics & Genomes, 2015, roč. 11, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1614-2942.

KORECKÝ, J.; idPublikace = 64420; Název: Concept of population analysis of genetic structure within populations of wild cherry (Prunus avium L.) in urban-influenced area and selected superior trees originated from natural forest stands-- Neexistuje podtyp publikace --

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – EL-KASSABY, Y. Congruence between theory and practice: reduced contamination rate following phenotypic pre-selection within the Breeding without Breeding framework . SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2014, roč. 29, č. 6, s. 552-554. ISSN: 0282-7581.

TOMÁŠKOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – KORECKÝ, J. Testing of germination of spruce, pine and larch seed after 10 years from collection – Short Communication. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 12, s. 540-543. ISSN: 1212-4834.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – KORECKÝ, J. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determining of S-alleles in wild cherry population of Czech Republic. 2014, In: Proceedings of 3rd International Conference on Agriculture and Horticulture, Hyderabad International Convention Centre (HICC) India 27.-29.10.2014, Agrotechnology, roč. 2, č. 4, s. 140. ISSN: 2168-9881.

KORECKÝ, J. – KLÁPŠTĚ, J. – LSTIBŮREK, M. – KOBLIHA, J. – NELSON, C. – EL-KASSABY, Y. Comparison of genetic parameters from marker-based relationship, sibship, and combined models in Scots pine multi-site open-pollinated tests. Tree Genetics & Genomes, 2013, roč. 9, č. 5, s. 1227-1235. ISSN: 1614-2942.

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – KOBLIHA, J. Metodika využití mikrosatelitů DNA při šlechtění borovice lesní v České republice, Methods of DNA microsatelites utilization for Scots pine breeding in the Czech republic, Scots pine, genetic markers, advanced generation seed orchards, breeding without breeding, 2012, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD/04, 218402/2012-MZE-16222/M58, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE ČR, 28.11.2012,

KORECKÝ, J. – VÍTÁMVÁS, J. Somatic embryogenesis of the hybrid Abies cilicica × Abies cephalonica. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 9, s. 401-408. ISSN: 1212-4834.

Problematika rozmnožování hybrida Abies cilicica x A. cephalonica cestou somatické embryogeneze: Iniciace a proliferace embryogenní hmoty, maturace a desikace somatických embryí - Ing. Korecký Jiří; Bc. Korecký Jiří; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2009

 
page foot