| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Karel Boublík (9602)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2852
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultace mimo konzultační hodiny
čtvrtek 10:00-11:00, jinak po dohodě e-mailem - boublik@fzp.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DOUDA, J. – DOUDOVÁ, J. – HOLEŠTOVÁ, A. – BOUBLÍK, K. – HAVRDOVÁ, A. – **SLEZÁK, M. Interplay of above- and belowground resource limitations: a competition-facilitation shift maintains species coexistence. Oikos, 2021, roč. 130, č. 12, s. 1-14. ISSN: 0030-1299.

**CHYTRÝ, M. – **HÁJEK, M. – **KOČÍ, M. – **PEŠOUT, P. – **ROLEČEK, J. – **SÁDLO, J. – **ŠUMBEROVÁ, K. – **SYCHRA, J. – BOUBLÍK, K. – DOUDA, J. – **GRULICH, V. – **HÄRTEL, H. – **HÉDL, R. – **LUSTYK, P. – **NAVRÁTILOVÁ, J. – **NOVÁK, P. – **PETERKA, T. – **VYDROVÁ, A. – **CHOBOT, K. Červený seznam biotopů České republiky. Příroda, 2020, roč. 41, č. , s. 1-172. ISSN: 1211-3603.

**LEPŠÍ, M. – **LEPŠÍ, P. – BOUBLÍK, K. Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVI . Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, 2020, roč. 60, č. , s. 29-64. ISSN: 0139-8172.

**CHYTRÝ, M. – **HÁJEK, M. – **KOČÍ, M. – **PEŠOUT, P. – **ROLEČEK, J. – **SÁDLO, J. – **ŠUMBEROVÁ, K. – **SYCHRA, J. – BOUBLÍK, K. – DOUDA, J. – **GRULICH, V. – **HÄRTEL, H. – **HÉDL, R. – **LUSTYK, P. – **NAVRÁTILOVÁ, J. – **NOVÁK, P. – **PETERKA, T. – **VYDROVÁ, A. – **CHOBOT, K. Red List of Habitats of the Czech Republic. ECOLOGICAL INDICATORS, 2019, roč. 106, č. , s. 1-12. ISSN: 1470-160X.

BOUBLÍK, K. – **LEPŠÍ, P. – **ŠTECH, M. – **PRANČL, J. – **KOUTECKÝ, P. – **ŠTĚPÁNEK, J. – **VYMYSLICKÝ, T. – **GRULICH, V. – **ŠTEFÁNEK, M. – **LEPŠÍ, M. – **LIPPL, L. – **KOTILÍNEK, M. – **PRACH, K. – **LUSTYK, P. – **CHRTEK, J. – **HROUDA, L. – **URFUS, T. – **PAULIČ, R. – DOUDA, J. – **VELEBIL, J. – **HLISNIKOVSKÝ, D. Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2–7. července 2017). Zprávy České botanické společnosti, 2019, roč. 54, č. 2, s. 243-345. ISSN: 1211-5258.

VOJÍK, M. – BOUBLÍK, K. Fear of the dark: decline in plant diversity and invasion of alien species due to increased tree canopy density and eutrophication in lowland woodlands. Plant Ecology, 2018, roč. 219, č. 6, s. 749-758. ISSN: 1385-0237.

DOUDA, J. – DOUDOVÁ, J. – HULÍK, J. – HAVRDOVÁ, A. – BOUBLÍK, K. Reduced competition enhances community temporal stability under conditions of increasing environmental stress. Ecology, 2018, roč. 99, č. 10, s. 2207-2216. ISSN: 0012-9658.

DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – DOUDOVÁ, J. Traditional forest management practices stop forest succession and bring back rare plant species. Journal of Applied Ecology, 2017, roč. 54, č. 3, s. 761-771. ISSN: 0021-8901.

**DŘEVOJAN, P. – **NOVÁK, P. – BOUBLÍK, K. – **LUSTYK, P. – **ZUKAL, D. Komentované fytocenologické snímky z České republiky 2.. Zprávy České botanické společnosti, 2017, roč. 52, č. , s. 249-259. ISSN: 1211-5258.

**LEPŠÍ, P. – **PAULIČ, R. – BOUBLÍK, K. – **ČECH, L. – **GRULICH, V. – **HOFFMANN, A. – **CHRTEK, J. – **JANÁKOVÁ, J. – **JÍROVÁ, A. – KARLÍK, P. – **LEPŠÍ, M. – **LIPPL, L. – **PRACH, K. – **PŮBAL, D. – **ŠTECH, M. – **ŠTĚPÁNEK, J. – **TĚŠITEL, J. – **VELEBIL, J. Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Prachaticích (8. 7. - 13. 7. 2012). Zprávy české botanické společnosti. Příloha. , 2017, roč. 52, č. 1, s. 1-69. ISSN: 1211-5266 .

DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – SLEZÁK, M. – BIURRUN, I. – NOCIAR, J. – HAVRDOVÁ, A. – AĆIĆ, S. – BRISSE, H. – BRUNET, J. – CHYTRÝ, M. – CLAESSENS, H. – CSIKY, J. – DIDUKH, Y. – DIMOPOULOS, P. – DULLINGER, S. – FITZPATRICK, Ú. – GUISAN, A. – HORCHLER, P. – HRIVNÁK, R. – JANDT, U. – KĄCKI, Z. – KEVEY, B. – LANDUCCI, F. – LECOMTE, H. – LENOIR, J. – PAAL, J. – PATERNOSTER, D. – PAULI, H. – PIELECH, R. – RODWELL, J. – ROELANDT, B. – SVENNING, J. – ŠIBÍK, J. – ŠILC, U. – ŠKVORC, Ž. – TSIRIPIDIS, I. – TZONEV, R. – WOHLGEMUTH, T. – ZIMMERMANN, N. Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs. Applied Vegetation Science, 2016, roč. 19, č. 1, s. 147-163. ISSN: 1402-2001.

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – FRAVER, S. – NAGEL, T. – REJZEK, J. – MIKOLÁŠ, M. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – ŠAMONIL, P. – ČADA, V. – TROTSIUK, V. – TEODOSIU, M. – BOURIAUD, O. – BIRIS, A. – SÝKORA, O. – UZEL, P. – ZELENKA, P. – SEDLÁK, V. – LEHEJČEK, J. Landscape-level variability in historical disturbance in primary Picea abies mountain forests of the Eastern Carpathians, Romania. Journal of Vegetation Science, 2014, roč. 25, č. 2, s. 386-401. ISSN: 1100-9233.

ŚWIERKOSZ, K. – RECZYNSKA, K. – BOUBLÍK, K. Variability of Abies alba-dominated forests in Central Europe. Central European Journal of Biology -Print version, 2014, roč. 9, č. 5, s. 495-518. ISSN: 1895-104X.

VALTERA, M. – ŠAMONIL, P. – BOUBLÍK, K. Soil variability in naturally disturbed Norway spruce forests in the Carpathians: Bridging spatial scales. Forest Ecology and Management, 2013, roč. 2013, č. 310, s. 134-146. ISSN: 0378-1127.

LEPŠÍ, P. – LEPŠÍ, M. – BOUBLÍK, K. – ŠTECH, M. – HANS, V. Červená kniha květeny jižní části Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013, 503s. ISBN 978-80-87311-35-6.

BOUBLÍK, K. – DOUDA, J. – HÉDL, R. – CHYTRÝ, M. Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha: Academia, 2013, 551s. ISBN 978-80-200-2299-8. Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy, s. 198-216.

DOUDA, J. – DOUDOVÁ-KOCHÁNKOVÁ, J. – BOUBLÍK, K. – DRAŠNAROVÁ, A. Plant species coexistence at local scale in temperate swamp forest: test of habitat heterogeneity hypothesis. Oecologia, 2012, roč. 169, č. 2, s. 523-534. ISSN: 0029-8549.

BOUBLÍK, K. Květena a vegetace Přírodní rezervace Fabián na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, 2012, roč. 2012, č. 52, s. 26-33. ISSN: 0139-8172.

HÉDL, R. – PETŘÍK, P. – BOUBLÍK, K. Long-term patterns in soil acidification due to pollution in forests of the Eastern Sudetes Mountains. Environmental Pollution, 2011, roč. 159, č. 10, s. 2586-2593. ISSN: 0269-7491.

SÁDLO, J. – PETŘÍK, P. – BOUBLÍK, K. – RYCHTAŘÍK, P. – ŠÍMOVÁ, I. Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. Zprávy České botanické společnosti, 2011, roč. 46, č 1, s. 17-38. ISSN: 1211-5258.

PETŘÍK, P. – ČERNÝ, T. – BOUBLÍK, K. Impact of hoofed game and weather on the vegetation of endangered dry grasslands in the Křivoklátsko Biosphere Reserve (Czech Republic). Tuexenia, 2011, roč. 2011, č. 31, s. 283-299. ISSN: 0722-494X.

ČERNÝ, T. – PETŘÍK, P. – BOUBLÍK, K. – KOLBEK, J. – ADÁMEK, M. Vegetation with Gagea bohemica in the landscape context. PLANT BIOSYSTEMS, 2011, roč. 145, č. 3, s. 570-583. ISSN: 1126-3504.

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – NAGEL, T. – FRAVER, S. – REJZEK, J. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Historical range of variability in temperate mountain spruce forests of Central Europe. 2011. Konference, Eurodendro 2011, Engelberg, Švýcarsko, 19-23.9. 2011, .

ČERNÝ, T. – PETŘÍK, P. – BOUBLÍK, K. Vliv zvěře a chodu počasí na vývoj xerotermní travinobylinné vegetace v Biosférické rezervaci Křivoklátsko. Bohemia centralis, 2011, roč. 2011, č. 31, s. 439-464. ISSN: 0231-5807.

BOUBLÍK, K. Formalized classification of the vegetation of Abies alba-dominated forests in the Czech Republic. Biologia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 822 - 831. ISSN: 0006-3088.

BOUBLÍK, K. – EKRT, L. – ŠTECH, M. – LEPŠÍ, M. Rozšíření a taxonomická problematika skupiny Dryopteris affinis v České republice. Zprávy České botanické společnosti, 2010, roč. 45, č. 1, s. 25 - 52. ISSN: 1211-5258.

BOUBLÍK, K. Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. Zprávy České botanické společnosti, 2010, roč. 45, č. 2, s. 187 - 219. ISSN: 1211-5258.

HÉDL, R. – ROLEČEK, J. – BOUBLÍK, K. – DOUDA, J. – SVOBODA, M. Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti - , 2009, roč. 44, č. 24, s. 3 - 7. ISSN: 1211-5258.

BOUBLÍK, K. – PETŘÍK, P. – ČERNÝ, T. – KOLBEK, J. – KOPECKÝ, M. Změny lesní vegetace v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko. Zprávy České botanické společnosti - , 2009, roč. 44, č. 0, s. 121 - 135. ISSN: 1211-5258.

Změny lesní vegetace v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko - Ing. Boublík Karel; Černý Tomáš; Petřík Petr; Kolbek Jiří; Kopecký Martin, 2009

 
page foot