| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Miroslava Navrátilová (9089)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2175
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Vzhledem k atuální situaci není možné realizovat konzultační hodiny v budově PEF ČZU. Komunikace prostřednictvím emailu navratilovam@pef.czu.cz, možnost individuálních konzultací prostřednictvím Teams v předem dohodnutém čase.

Kód předmětu Název předmětu
Citace

VESELÁ, K. – NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. EVALUATION OF CONSUMER BEHAVIOUR ON THE FOOD SUPLEMENTS MARKET. In Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference6th – 7th November 2018 06.10.2018, Smolenice. Smolenice: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2019. s. 559-569.

NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. – VESELÁ, K. CONSUMER PREFERENCES OF GENERATION Y IN RELATION TO THE FAIR TRADE CONCEPT IN THE CZECH REPUBLIC. In Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference6th – 7th November 2018 06.11.2018, Trnava. Smolenice: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2019. s. 451-460.

BERANOVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. – **ŠÍMA, J. EVALUATION OF KNOWLEDGE RELATED TO FINANCE IN STUDENTS OF SELECTED CZECH UNIVERSITIES. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Prague. Prague: , 2019. s. 13-20.

NAVRÁTILOVÁ, M. – ABRHÁM, J. – BERANOVÁ, M. – BROŽ, D. FAIR TRADE PRODUCTS AND SUSTAINABLE CONSUMER BEHAVIOUR. Journal of Sustainable Forestry, 2019, roč. 8, č. 4, s. 827-842. ISSN: 1054-9811.

KREJČÍ, H. – STÁROVÁ, M. – HRBEK, I. – NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. The perception of forests by the Czech Republic general public. ..., 2019, roč. 65, č. 6, s. 226-233. ISSN: N.

RAIN, T. – STÁROVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. – LŐRINCZOVÁ, E. PERCEPTION OF A CAREER IN ACCOUNTING AND ITS PRESTIGE BY STUDENTS OF FEM AT CULS PRAGUE. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2019. s. 219-225.

BERANOVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. INFLUENCE OF YOUNG CONSUMERS' FINANCIAL INCOME ON THEIR WILLINGNESS TO PURCHASE SUGAR OF SPECIAL QUALITY LABEL. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 7-8, s. 270-274. ISSN: 1210-3306.

NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. – HRBEK, I. – BROŽ, D. ALTERNATIVE FOOD NETWORKS AS A TOOL INFLUENCING YOUNG CONSUMERS’ PURCHASING DECISION-MAKING. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2019. s. 166-174.

BERANOVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. Bioekonomika a jiné vybrané sociekonmické a environmentální problémy Evropy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., Tribun EU s.r.o., 2019, 87s. ISBN 978-80-7556-049-0. Ekologické zemědělství v kontextu udržitelného rozvoje ČR a Norska, s. 37-45.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. – STÁROVÁ, M. – BERANOVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. Assesment of use of information technologies in tourism in the Czech Republic. In Marketing Identyty 2017, online rules part I. 07.11.2017, Trnava. Trnava: , 2018. s. 176-185.

STÁROVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – LŐRINCZOVÁ, E. – NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. Possible Impacts of Application of the New Accounting Standard IFRS 15 Revenue from Contract s with Customers: A Case Study. In The International Scientific Conference INPROFORUM 2017 09.11.2017, University of South Bohemia in České Budějovice. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2018. s. 196-201.

BERANOVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. Zhodnocení spotřebitelských preferencí v oblasti slazení a spotřeby cukru u mladé populace v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 5-6, s. 202-205. ISSN: 1210-3306.

**ŠÍMA, J. – BERANOVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. FINANCIAL LITERACY OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE AREA OF EXTERNAL FINANCING. In Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 07.06.2018, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 394-401.

STÁROVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. TEACHING OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS IFRS AT THE UNIVERSITY LEVEL. In Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 05.06.2018, Praha. Praha: , 2018. s. 366-372.

BERANOVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. – MARGARISOVÁ, K. – LUSTIGOVÁ, L. Consumer’s Perceptions of Food Quality and Labelling in the Czech Republic . In Book of abstract Agrarian perspectives XXVII 19.09.2018, Prague. Prague: , 2018. s. 0-0.

NAVRÁTILOVÁ, M. – BROŽ, D. – BERANOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – VESELÁ, K. Evaluation of the Fair Trade concept in the consciousness of generation Y in selected regions of the Czech Republic . In Book of abstract Agrarian perspectives XXVII 19.09.2018, Prague. Prague: , 2018. s. 0-0.

BERANOVÁ, M. – **ŠÍMA, J. – NAVRÁTILOVÁ, M. FINANCIAL LITERACY OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE AREA OF OWN FINANCES. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 10.10.2018, Rajecké teplice. Žilina: , 2018. s. 0-0.

VESELÁ, K. – BROŽ, D. – NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. INFLUENCE OF THE EU AND COMMON CURRENCY ON THE STRUCTURE OF FOREIGN COMMERCE. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 10.10.2018, Rajecké teplice. Žilina: , 2018. s. 0-0.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – NAVRÁTILOVÁ, M. Management rozvoje regionů ve středoevropské perspektivě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018, 129s. ISBN 978-80-7556-030-8. Management rozvoje regionů ve středoevropské perspektivě, s. 59-67.

ŠÁLKOVÁ, D. – NAVRÁTILOVÁ, M. WORK EXPERIENCE AS A PREREQUISITE FOR THE SUCCESS OF GRADUATES IN THE JOB MARKET. In Proceedings: 15th INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 07.06.2018, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences, 2018. s. 380-386.

NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. Zhodnocení postavení třtinového cukru jako komodity v rámci obchodního konceptu fair trade v České republice.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 7-8, s. 253-257. ISSN: 1210-3306.

BERANOVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. ZHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MENŠINOVÝCH STÁTNÍCH LESNÍCH PODNIKŮ V ČR A SR V LETECH 2005 - 2014. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 2, s. 95-100. ISSN: 0322-9688.

BERANOVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ŠIŠKOVÁ, J. – STÁROVÁ, M. FINANCIAL LITERACY OF UNIVERSITY STUDENTS IN RELATION TO FINANCIAL SECURITY IN OLD AGE . In 14th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Department of Systems Engineering, 2017. s. 25-32.

REGNEROVÁ, O. – NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. – STÁROVÁ, M. – HES, A. Consumer preferences in the Purchase Wine in the Czech Republic. In Book of abstract Agrarian perspectives XXVI - Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors 13.09.2017, Praha. Praha: Powerprint, 2017. s. 53-53.

NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. – LUSTIGOVÁ, L. – LŐRINCZOVÁ, E. – ČERMÁKOVÁ, H. Evaluation of the Consumer’s Awareness of Food Quality Labelling . In Book of abstract Agrarian perspectives XXVI - Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors 13.09.2017, Praha. Praha: Powerprint, 2017. s. 44-44.

BERANOVÁ, M. – VOSTROVSKÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – URBANCOVÁ, H. THE UNEMPLOYMENT DEVELOPMENT IN RELATION TO THE PERFORMANCE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN SELECTED REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC . In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. ISCOBEMM 2017 25.05.2017, Zaječí. Zaječí: Masarykova Univerzita, 2017. s. 9-19.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, K. Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií české Budějovice, 2017, 165s. ISBN 978-80-7556-019-3. Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů, s. 39-48.

NAVRÁTILOVÁ, M. – REGNEROVÁ, O. – BERANOVÁ, M. – HES, A. INTERNATIONAL TRADE WITH FAIRTRADE COMMODITIES IN THE PRESENT GLOBAL WORLD . In International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics 04.10.2017, Žilina. : , 2017. s. 1678-1685.

LEVÁ, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. Zhodnocení hospodaření českých cukrovarů a jejich porovnání s EU-28. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 9-10, s. 322-324. ISSN: 1210-3306.

URBANCOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. Organization of Work Hours of Selected Employees Categories in Czech Organizations. Economic Annals, 2016, roč. IN Press, č. 4/2016, s. 1-21. ISSN: 0013-3264.

URBANCOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VYUŽÍVÁNÍ KONCEPCE AGE MANAGEMENTU V ČESKÉ REPUBLICE. 2015, Hradecké ekonomické dny 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2015, str. 274-280..

NAVRÁTILOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. EVALUATION OF PREFERENCES OF STUDENTS IN A DISTANCE UNIVERSITY PROGRAM. In 12th International Conference ERIE 04.06.2015, PEF ČZU v Praze. PEF ČZU v Praze: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 400-405.

URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. Human Resource Diversity Management in Selected Czech Agricultural Companies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 3, s. 79-87. ISSN: 1804-1930.

NAVRÁTILOVÁ, M. – ŠÁLKOVÁ, D. The employment of students of a Bachelor's degree programme with respect to labour market requirements. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 393-399.

URBANCOVÁ, H. – ŠALKOVÁ, A. – NAVRÁTILOVÁ, M. Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. . České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. , 2015, 172s. ISBN 978-80-87472-87-3. Age management jako podpůrný nástroj zaměstnanosti u věkové kategorie 55+, s. 141-149.

ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – STÁROVÁ, M. Assessing the Needs of Disclosing Information Concerning Forest Stand Value and Discipline of Forest Owners in Fulfilling Obligations Arising from Legal Regulations of the Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment 05.06.2015, Brno. Brno: Svatopluk Kapounek (ed.), Mendel University in Brno, 2015. s. 132-141.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. – KOVÁŘOVÁ, K. – ŠALKOVÁ, A. Consumer preferences and attitudes of the young generation to the business concept of Fair Trade in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 308-315.

NAVRÁTILOVÁ, M. – LŐRINCZOVÁ, E. – ŠIŠKOVÁ, J. Assessment of Young People´s Expectations of Agritourism in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 316-323.

NAVRÁTILOVÁ, M. – ŠÁLKOVÁ, D. The employment of students of a bachelor's degree programme with respect to labour market requirements. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 393-399.

ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – VOSTROVSKÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trvale udržitelné hospodaření v lesích. 2015, Sborník „Environmentální aspekty udržitelného rozvoje ve výrobě službách“ navazuje na monografie k udržitelnému rozvoji vydané v nakladatelství Vysoké školy evropských a regionálních studií v letech 2010 - 2014. Sborník je rozdělen na 3 oblasti. První část je věnována životnímu prostředí, druhá část potravinářství a zemědělství. Třetí část se vztahuje ke stavebnictví. Je vytvořen autorským kolektivem 28 autorů z České republiky i ze zahraničí. Sborník je určen jak pro odborníky v daných oblastech, tak pro laickou veřejnost, kterou daná témata zajímají..

NAVRÁTILOVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekologické zemědělství jako nástroj udržitelného rozvoje ve vybraných zemích. 2015, Sborník „Environmentální aspekty udržitelného rozvoje ve výrobě službách“ navazuje na monografie k udržitelnému rozvoji vydané v nakladatelství Vysoké školy evropských a regionálních studií v letech 2010 - 2014. Sborník je rozdělen na 3 oblasti. První část je věnována životnímu prostředí, druhá část potravinářství a zemědělství. Třetí část se vztahuje ke stavebnictví. Je vytvořen autorským kolektivem 28 autorů z České republiky i ze zahraničí. Sborník je určen jak pro odborníky v daných oblastech, tak pro laickou veřejnost, kterou daná témata zajímají..

ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. Relationship between expected future emloyment and prezent field study. In Efficienty and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 55-62.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČERA, P. – KOVÁŘOVÁ, K. STUDY RESULTS IN NON-MATHEMATICAL ELECTIVE VS MANDATORY MATHEMATICAL COURSES . In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 491-497.

STÁROVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. – NAVRÁTILOVÁ, M. Assesment ot the Subject International Accounting Standards Taught at the Czech University of Life Sciences Prague. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings 05.06.2014, PEF ČZU v Praze. Praha: PEF ČZU v Praze, 2014. s. 759-766.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, K. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evrospkých a reigonálních studií, o.p.s., 2014, 172s. ISBN 978-80-87472-69-9. FAIR TRADE V ČESKÉ REPUBLICE V KONTEXTU TRVALE URDŽITELNÉHO ROZVOJE, s. 59-65.

ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – STÁROVÁ, M. STUDENTS PREFERENCES IN JOB PERFORMANCE CHOICE DURING THE STUDY. In Efficienty and Responsibility in Education 10 th International Conference - Proceedings 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 72-79.

REGNEROVÁ, O. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ŠTÁFEK, P. Propagace Fair Trade. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 361-368.

KOVÁŘOVÁ, K. – KUČERA, P. – NAVRÁTILOVÁ, M. ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING AND STUDY RESULTS . In Efficiency and Responsibility in Education 9th International Conference 07.06.2012, Parha. Praha: CULS Prague Faculty of Economics and Management, 2012. s. 262-270.

KOVÁŘOVÁ, K. – NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. The development of study results when implementing e-learning. In IEEE 10th International Conference on Emerging eLearning 08.11.2012, Stará Lesná. Slovensko: ICETA 2012, 2012. s. 219-222.

ŠÁNOVÁ, P. – VEJBOROVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – SAMEK, M. ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH CEN U KONVENČNÍCH A BIO MLÉČNÝCH VÝROBKŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2011, roč. 14, č. 1, s. 113-116. ISSN: 1212-3285.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot