| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D. (1743)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
Konzultační hodiny se stanovují pro období semestru. V období mimo semestr se konzultace uskutečňují na základě individuální domluvy.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TOMŠÍKOVÁ, K. – TOMŠÍK, K. – NĚMEJC, K. Secondary school as a partner in community led local development . In Proceedings of the 15th International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality (REEP) 13.05.2022, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2022. s. 162-168.

PÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – AULOVÁ, R. – TOMŠÍK, K. – HOUŠKA, M. – ŠUBRT, T. – HUČKO, J. – JIRAL, J.Agrarian Perspectives XXXI. - Green Deal Future Perspectives. 2022, .

PÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – AULOVÁ, R. – PELIKÁN, M. – TOMŠÍK, K. – HOUŠKA, M. – JIRAL, J. – HUČKO, J. – MOULIS, P. – ČTYROKÁ, H.Agrarian Perspectives XXX. - SOURCES OF COMPETITIVENESS UNDER PANDEMIC AND ENVIRONMENTAL SHOCKS. 2021, .

TOMŠÍKOVÁ, K. – TOMŠÍK, K. – NĚMEJC, K. Teacher’s prestige in contemporary Czech society. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Rural Environment, Education, Personality (REEP) 08.05.2020, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2020. s. 458-465.

PÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – AULOVÁ, R. – PELIKÁN, M. – TOMŠÍK, K. – HOUŠKA, M. – JIRAL, J. – HUČKO, J. – MOULIS, P. – ČTYROKÁ, H.Agrarian Perspectives XXIX. - Trends and Challenges of Agrarian sector. 2020, .

TOMŠÍKOVÁ, K. – HUDEČKOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. Enhancing attractiveness of secondary agricultural education in the Czechia. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 302-309.

TOMŠÍKOVÁ, K. – HUDEČKOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. ENHANCING ATTRACTIVENESS OF SECONDARY AGRICULTURAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 4, s. 135-145. ISSN: 2336-2375.

KOTYZA, P. – TOMŠÍK, K. – **HORNOWSKI, A. – ELISOVÁ, K. Supporting Producer Groups – Increasing Producer’s Value Added. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 142-152. ISSN: 1211-3174.

BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. Perspectives of the Russian agricultural exports in terms of comparative advantage . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 7, s. 318-330. ISSN: 0139-570X.

SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – TOMŠÍK, K. – SERGIENKO, O. Foreign trade in agricultural products in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 1, s. 9-25. ISSN: 0139-570X.

HOMOLÁČ, L. – TOMŠÍK, K. Historical development of land ownership in the Czech Republic since the foundation of the Czechoslovakia until present. ..., 2016, roč. 62, č. 11, s. 528-536. ISSN: N.

MAITAH, M. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. European Sugar Production and its Control in the World Market. Sugar Tech, 2016, roč. 18, č. 3, s. 236-241. ISSN: 0972-1525.

TOMŠÍK, K. – SMUTKA, L. – LUBANDA, J. – ROHN, H. Position of Agriculture in Sub-Saharan GDP Structure and Economic Performance. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 1/2015, s. 69-80. ISSN: 1804-1930.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – TOMŠÍK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); European Sugar Market – Quo Vadis?. 2015, 18th International Scientific Conference “Enterprise and the Competitive Environment”, March 5–6, 2015, Brno, Czech Republic Svatopluk Kapounek (ed.), Mendel University in Brno, 2015 ISBN 978-80-7509-342-4.

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. – SVATOŠ, M. Comparison of Agricultural Trade in Selected Groups of Countries – Comparison of Real Results. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1739-1748. ISSN: 1211-8516.

BENEŠOVÁ, I. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. – LAPUTKOVÁ, A. EUROPEAN SUGAR MARKET - IMPACT OF QUOTA SYSTEM. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 1825-1838. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – TOMŠÍK, K. European Sugar Market – Quo Vadis?. In 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 05.03.2015, Brno. Brno: Univ Mendel, Fac Business Econom, Brno, CZECH REPUBLIC, 2015. s. 824-833.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – TOMŠÍK, K. – STRUHÁR, M. Application of the “boundary line analysis method” for the optimisation of the number of tractors used in an agricultural company. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0139-570X.

SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. GDP Structure and Economic Performance in Sub-Saharan Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62/2014, č. 4, s. 729-747. ISSN: 1211-8516.

KOTYZA, P. – TOMŠÍK, K. Effects of Public Support on Producer Groups Establishment in the Czech Republic and Slovakia. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 2, s. 37-47. ISSN: 1804-1930.

TOMŠÍK, K. – SMUTKA, L. Selected aspects and specifics of the economic development in sub-Saharan Africa. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 517-528. ISSN: 1211-8516.

ŘEZBOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. Impact of Complementary National Direct Payments on Cattle Breeding Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV., č. 4 Special, s. 95-106. ISSN: 1804-1930.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ROSOCHATECKÁ, E. – TOMŠÍK, K. – BRČÁK, J. – BENEŠOVÁ, I. – STEININGER, M. Globalizační procesy v zemědělství a role EU v rámci globálního trhu. Praha: Powerprint, 2011. 140s. ISBN 978-80-87415-26-9.

SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. Selected aspects of GDP value and structure development in sub-Saharan Africa. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 347-362. ISSN: 1211-8516.

BOHÁČKOVÁ, I. – ANTOUŠKOVÁ, M. – BROŽOVÁ, I. – ČERVENÁ, G. – HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. – MALÁ, Z. – TOMŠÍK, K. Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje - vybrané aspekty. Praha: Powerprint Praha, nakladatelství s vědeckou redakcí, 2011. 126s. ISBN 978-80-87415-32-0.

TOMŠÍK, K. – ROSOCHATECKÁ, E. Sustainability of Finnish Agriculture in the Context of CAP Regimes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 2, s. 90 - 95. ISSN: 1211-3174.

TOMŠÍK, K. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 208s. ISBN 978-80-7357-495-6.

TOMŠÍK, K. Zahraniční obchod - teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 1s. ISBN 978-80-247-2708-0. s. Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: 3.1., 3.2., 3.4., 3.5.), s. 60 - 97.

Rozvoj venkova a lokálních ekonomik v Braniborsku - doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2009

Ekonomika podniků - doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc., 2009

Agrární politika - prof. Ing. Svatoš Miroslav, CSc.; Ing. Boučková Bohuslava, CSc.; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; Ing. Pokorná Irena, Ph.D., 2009

Evropská integrace a environmentální ekonomika - doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2009

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Zahraniční obchod - teorie a praxe . Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 368s. ISBN 978-80-247-2708-0.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot