| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (6628)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6702
    • +420 22438 3717
  • Kancelář:
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny ::
konzultace v době výuky na ČZU (dle rozvrhu). Individuální termín lze domluvit mailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**NOVÁK, I. – **ZÁMEČNÍK, PH.D., I. – **MACHEK, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **TRPÁK, R. – **REGNER, I. – **PAVLÍČKO, PH.D., I. – **KRAUSE, I. – GRULICH, J. – GDULOVÁ, K. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KUPKA, J. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2022, 250s. ISBN 978-80-88270-33-1.

**NOVÁK, Z. – **ZÁMEČNÍK, PH.D., I. – **MACHEK, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **TRPÁK, R. – **REGNER, I. – **PAVLÍČKO, PH.D., I. – **KRAUSE, I. – **GRULICH, J. – GDULOVÁ, K. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KUPKA, J. – JŮNEK, T. – HENDRYCHOVÁ, M. – **ZÁVODOVÁ, K.Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (výstava s kritickým katalogem). 2022, Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem.

KUPKA, J. – GDULOVÁ, K. Vyhodnocení krajinného rázu, Landscape character assessment, landscape character; landscape aesthetics; natural and cultural landscape values, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - krajinný ráz, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení krajinného rázu krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení krajinného rázu v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

**VONDRÁČKOVÁ, S. – VOREL, I. – KUPKA, J. Krajinný okrsek jako prostorová a charakterová jednotka krajiny. TZB-info, 2018, roč. 20, č. 29, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.

**VONDRÁČKOVÁ, S. – VOREL, I. – KUPKA, J. Vymezení hranic vlastních krajin na území kraje jako podklad pro aktualizaci zásad územního rozvoje. TZB-info, 2018, roč. 20, č. 32, s. 1-14. ISSN: 1801-4399.

KUPKA, J. Udržitelný rozvoj krajiny a její kulturní identita. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 61-71. ISSN: 1805-3246.

KUPKA, J. – VOREL, I. Analýza historické krajinné struktury na krajské úrovni. TZB-info, 2017, roč. 48, č. 19, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.

KUPKA, J.; idPublikace = 70747; Název: Proměny městské zeleně a bezpečnost města-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠTRÉBLOVÁ HRONOVSKÁ, K. – KUPKA, J. Výstavba ve vztahu k ochraně krajinného rázu . TZB-info, 2015, roč. 17, č. 17, s. 1-18. ISSN: 1801-4399.

ŠTRÉBLOVÁ HRONOVSKÁ, K. – KUPKA, J. Využití různých typů preventivních hodnocení krajinného rázu při výstavbě. . TZB-info, 2015, roč. 17, č. 32, s. 1-14. ISSN: 1801-4399.

KUPKA, J. – ŠTRÉBLOVÁ HRONOVSKÁ, K. Příklady regulativů ochrany krajinného rázu. TZB-info, 2015, roč. 17, č. 37, s. 1-15. ISSN: 1801-4399.

KMONÍČKOVÁ, B. – KUPKA, J. ROZBORY PANORAMATICKÉHO POHLEDU. Historická geografie, 2014, roč. 40, č. 2, s. 263-283. ISSN: 0323-0988.

KUPKA, J. – HEJTMÁNKOVÁ, B. Osobitost kulturní krajiny - od rozpoznání k ochraně. Praha: České učení technické v Praze, 2014, 176s. ISBN 978-80-01-05607-3. Praha – úvahy nad kulturní identitou městské krajiny, s. 55-71.

ŠTRÉBLOVÁ HRONOVSKÁ, K. – KUPKA, J. – VOREL, I. Neředínský horizont v Olomouci. Problemtika uchopení vizuálního významu přírodního horizontu.. Urbanizmus a územní rozvoj, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 7-13. ISSN: 1212-0855.

ŠTRÉBLOVÁ HRONOVSKÁ, K. – KUPKA, J. – VOREL, I. Ochrana kulturní krajiny - hledání cílů, možností a pravidel. Praha: České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební, 2013, 132s. ISBN 978-80-01-05391-1. Krajinářská studie Neředínského horizontu v Olomouci, s. 94-108.

KUPKA, J. Urban Landscape in the Period of Industrialization. Historická geografie, 2012, roč. 38, č. 1, s. 143-164. ISSN: 0323-0988.

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – KUPKA, J. – NOVOTNÝ, V. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – ZDRAŽIL, V. Krajinářské hodnocení území Karlovarského kraje, Landscape evaluation of the Karlovy Vary region, landscape, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/01/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině číslo 13/2005 Sb. m. s. do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – KUPKA, J. – NOVOTNÝ, V. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – ZDRAŽIL, V. Rozčlenění krajin Karlovarského kraje , Landscapes of the Karlovy Vary region, landscape, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/02/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině číslo 13/2005 Sb. m. s. do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje. Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – KUPKA, J. – NOVOTNÝ, V. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – ZDRAŽIL, V. Koeficient ekologické stability v Karlovarském kraji, Coefficient of ecological stability in the Karlovy Vary region, coefficient, ecological stability, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/03/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

KUPKA, J. Státní regulační komise a rozvoj Prahy. Urbanizmus a územní rozvoj, 2010, roč. 12, č. 6, s. 36 - 41. ISSN: 1212-0855.

KUPKA, J. – VOJAR, J. – VOREL, I. Intersubject agreement in evaluating the visual attractiveness of landscape. Journal of Landscape Studies - online version, 2010, roč. 3 (2010), č. 4, s. 221 - 229. ISSN: 1802-4416.

Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2009 - prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. arch. Mgr. Kupka Jiří, Ph.D., 2009

Metoda posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz - Ing. arch. Mgr. Kupka Jiří, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot