| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. (8102)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2165
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**NOVOSÁK, J. – **HÁJEK, O. – SEVEROVÁ, L. – SPIESOVÁ, D. – **NOVOSÁKOVÁ, J. Territorial Impact Assessment: Cohesion policy and balanced territorial development (Czechia). Central European Journal of Regional Development nad Tourismus, 2018, roč. 10, č. 2, s. 75-90. ISSN: 1821-2506.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 72340; Název: Prediction of Emission Allowances Spot Prices Volatility with the Use of GARCH Models-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D. – MAGA, D. Socio-political View of Smart Grid Implementation - a Survey. In Proceedings from 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) 16.05.2017, Praha. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 165-169.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 72342; Název: Finding Suitable Market Model for Smart Grids-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 73259; Název: Řízení ES s využitím systému SMART GRID -- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 66206; Název: Modeling of the impacts of revenue from emission allowances trading on selected macroeconomic indicators in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 66208; Název: Dopady reformy EU ETS na státní rozpočet ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 66214; Název: Dopad backloadingu emisních povolenek na státní rozpočet ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D. Zelená kniha 2013: nový rámec v oblasti klimatu a energetiky pro následujících 17let. Energetika, 2013, roč. 63, č. 7, s. 419-422. ISSN: 0235-7208.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 54608; Název: Komparace důsledků ekonomických nástrojů na zájmové skupiny v odvětví teplárenství-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D. Alternativní zdroje energie: slunce vs. vítr. Energetika, 2012, roč. 62, č. 7/2012, s. 120-126. ISSN: 0235-7208.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 56816; Název: Alternativní zdroje energie: voda, země a příroda, 2.část-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 51329; Název: Analýza příjmové složky rozpočtu EU z pohledu možné změny vlivem zpoplatnění emisních povolenek-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 52370; Název: Důsledky nákupu emisních povolenek na teplárnu Trmice -- Neexistuje podtyp publikace --

Srovnání zemědělství v ČR a v EU - doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání rostlinné výroby), - doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání živočišné výroby) - doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot