| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Richard Policht, Ph.D. (9236)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOŠINOVÁ, K. – POLICHT, R. – MATĚJKA, O. – HANZAL, V. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HART, V. What does the mandible say about wild boar: Ontogenetic development, sexual dimorphism and habitat preferences. Journal of Forest Science, 2022, roč. 68, č. 2, s. 61-71. ISSN: 1805-935X.

HAMBÁLKOVÁ, L. – POLICHT, R. – HORÁK, J. – HART, V. Acoustic individuality in the hissing calls of the male black grouse (Lyrurus tetrix). PeerJ, 2021, roč. 9, č. 2021, s. 1-14. ISSN: 2167-8359.

POLICHT, R. – MATĚJKA, O. – BENEDIKTOVÁ, K. – ADÁMKOVÁ, J. – HART, V. Hunting dogs bark differently when they encounter different animal species. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

GONCHAROV, D. – POLICHT, R. – HAMBÁLKOVÁ, L. – **SALOVAROV, V. – HART, V. Individual-based acoustic variation of the alarm calls in the long-tailed ground squirrel. ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE, 2021, roč. 8, č. 2, s. 1-9. ISSN: 2054-5703.

KOŘANOVÁ, D. – NĚMCOVÁ, L. – POLICHT, R. – HART, V. – **BEGALL, S. – BURDA, H. Wolf Howling and Emergency Sirens: A Hypothesis of Natural and Technical Convergence of Aposematic Signals. ACTA BIOTHEORETICA, 2021, roč. 69, č. 1, s. 53-65. ISSN: 0001-5342.

HART, V. – KOŠINOVÁ, K. – POLICHT, R. – MATĚJKA, O. Analýza efektivnosti tlumičů hluku výstřelu při použití různých ráží a střeliva. : Jirkovský Janeček s.r.o., 2020, 41s. ISBN: ,

POLICHT, R. – **KOWALCZYK, A. – **LUKASZEWICZ, E. – HART, V. Hissing of geese: caller identity encoded in a non-vocal acoustic signal. PeerJ, 2020, roč. 8, č. 2020, s. 1-18. ISSN: 2167-8359.

**ROUBALOVA, T. – **GIRET, N. – **BOVET, D. – POLICHT, R. – **LINDOVA, J. Shared calls in repertoires of two locally distant gray parrots (Psittacus erithacus). ACTA ETHOLOGICA, 2020, roč. 23, č. 3, s. 155-171. ISSN: 0873-9749.

HART, V. – POLICHT, R. – **JANDAK, V. – **BROTHANEK, M. – BURDA, H. Low frequencies in the display vocalization of the Western Capercaillie (Tetrao urogallus). PeerJ, 2020, roč. 8, č. 2020, s. 1-13. ISSN: 2167-8359.

KOŘANOVÁ, D. – NĚMCOVÁ, L. – POLICHT, R. – HART, V. – **BEGALL, S. – BURDA, H. Wolf Howling and Emergency Sirens: A Hypothesis of Natural and Technical Convergence of Aposematic Signals. ..., 2020, roč. 2020, č. 1, s. 1-13. ISSN: N.

**LINHART, P. – **OSIEJUK, T. – **BUDKA, M. – ŠÁLEK, M. – ŠPINKA, M. – POLICHT, R. – **SYROVÁ, M. – **BLUMSTEIN, D. Measuring individual identity information in animal signals: Overview and performance of available identity metrics. Methods in Ecology and Evolution, 2019, roč. 10, č. 9, s. 1558-1570. ISSN: 2041-210X.

POLICHT, R. – HART, V. – GONCHAROV, D. – SUROVÝ, P. – HANZAL, V. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Vocal recognition of a nest-predator in black grouse. PeerJ, 2019, roč. 7, č. 2019, s. 1-12. ISSN: 2167-8359.

**SPINKA, M. – **SYROVA, M. – POLICHT, R. – **LINHART, P. Early vocal ontogeny in a polytocous mammal: no evidence of social learning among sibling piglets, Sus scrofa. ANIMAL BEHAVIOUR, 2019, roč. 151, č. 2019, s. 9-19. ISSN: 0003-3472.

**SYROVÁ, M. – POLICHT, R. – **LINHART, P. – **ŠPINKA, M. Ontogeny of individual and litter identity signaling in grunts of piglets. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, 2017, roč. 142, č. 5, s. 3116-3121. ISSN: 0001-4966.

CINKOVÁ, I. – POLICHT, R. Sex and species recognition by wild male southern white rhinoceros using contact pant calls . ANIMAL COGNITION, 2016, roč. 19, č. 2, s. 375-386. ISSN: 1435-9448.

POLICHT, R. – KLIMŠOVÁ, V. – PANOVSKÁ, Z.Reakce afrických kopytníků na hlasy predátorů a mezidruhové alarmy. 2016, Policht R., Klimšová V., Panovská, Z. 2016. Reakce afrických kopytníků na hlasy predátorů a mezidruhové alarmy. ZOOLOGICKÉ DNY České Budějovice 2016, 11.2. a 12.2., str. 177, přednáška. .

CINKOVÁ, I. – POLICHT, R. Discrimination of familiarity and sex from chemical cues in the dung by wild southern white rhinoceros. ANIMAL COGNITION, 2015, roč. 18, č. 1, s. 385-392. ISSN: 1435-9448.

KLIMŠOVÁ, V. – POLICHT, R.Impalas recognize predator vocalizations and heterospecific alarms of sympatric and allopatric species. 2015, Klimšová, V., Policht, R. 2015. Impalas recognize predator vocalizations and heterospecific alarms of sympatric and allopatric species. XXV International Bioacoustics Congress Murnau, Bavaria, Germany, 7th to 12th September, p. 35, oral contribution. .

CINKOVÁ, I. – POLICHT, R. Contact Calls of the Northern and Southern White Rhinoceros Allow for Individual and Species Identification. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 6, s. 1-10. ISSN: 1932-6203.

HOLEČKOVÁ, Š. – POLICHT, R. Comparative Analysis of Whinnies of Czech Warmblood and Thoroughbred Horses. Agricultura tropica et subtropica, 2014, roč. 47, č. 1, s. 14-19. ISSN: 0231-5742.

HART, V. – MALKEMPER, E. – KUŠTA, T. – BEGALL, S. – NOVÁKOVÁ, P. – HANZAL, V. – PLESKAČ, L. – JEŽEK, M. – POLICHT, R. – HUSINEC, V. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Directional compass preference for landing in water birds. Frontiers in Zoology, 2013, roč. 10, č. 38, s. 1-10. ISSN: 1742-9994.

KUŠTA, T. – HART, V. – BURDA, H. – JEŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, P. – BEGALL, S. – MALKEMPER, P. – ČERVENÝ, J. – HANZAL, V. – PLESKAČ, L. – POLICHT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. 2013, KUŠTA T., HART V., BURDA H., JEŽEK M., NOVÁKOVÁ P., BEGALL1 S., MALKEMPER E.P., ČERVENÝ J., HANZAL V., PLESKAČ L., POLICHT R., 2013: Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. - BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 128..

SCHNEIDEROVÁ, I. – POLICHT, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Akustické varovné signály syslů II. Varovné hvizdy sysla obecného a dvou příbuzných druhů. 2013, .

HOLEČKOVÁ, Š. – POLICHT, R. – POLICHTOVÁ, D. Multivariate Discrimination of Czech Autochthonous Horses. Agricultura tropica et subtropica, 2013, roč. 46, č. 3, s. 86-90. ISSN: 0231-5742.

SCHNEIDEROVÁ, I. – POLICHT, R. Acoustic analysis of the alarm call of the Anatolian ground squirrel Spermophilus xanthoprymnus: a description and comparison with alarm calls of the Taurus S. taurensis and European S. citellus ground squirrels. Naturwissenschaften, 2012, roč. 99, č. 1, s. 55-64. ISSN: 0028-1042.

SCHNEIDEROVÁ, I. – POLICHT, R. Acoustic analysis of alarm calls of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) and the Taurus ground squirrel (S. taurensis) (Mammalia: Sciuridae). Zoologischer Anzeiger, 2012, roč. 251, č. 2, s. 139-146. ISSN: 0044-5231.

ŘEHÁKOVÁ-PETRŮ, M. – POLICHT, R. – PEŠKE, L. Acoustic Repertoire of the Philippine Tarsier (Tarsius syrichta fraterculus) and Individual Variation of Long-Distance Calls. ..., 2012, roč. 2012, č. , s. 1-10.

POLICHT, R. – KARADŽOS, A. – FRYNTA, D.; idPublikace = 50937; Název: Comparative analysis of long-range calls in equid stallions (Equidae): are acoustic parameters related to social organisation?-- Neexistuje podtyp publikace --

HEJCMANOVÁ, P. – VYMYSLICKÁ, P. – KOLÁČKOVÁ, K. – ANTONÍNOVÁ, M. – HAVLÍKOVÁ, B. – STEJSKALOVÁ, M. – POLICHT, R. – HEJCMAN, M. Suckling behaviour of eland antelopes (Taurotragus spp.) under semi-captive and farm conditions. Journal of Ethology, 2011, roč. 29, č. 1, s. 161-168. ISSN: 0289-0771.

MOZROVÁ, V. – POLICHT, R. – ČULÍK, L.; idPublikace = 53873; Název: Variability in loud snorts coding the individual identity of wildebeest (Connochaetes)-- Neexistuje podtyp publikace --

KLIMŠOVÁ, V. – POLICHT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Varovný křik sojky: pohádka či realita?. 2011. Věra Klimšová & Richard Policht, 2011. Varovný křik sojky: pohádka či realita? 38. etologická konference (str. 49). Kostelec nad Černými lesy: Česká a slovenská etologická společnost, 2011..

MOZROVÁ, V. – POLICHT, R. – ČULÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Variabilita v akustických signálech pakoní (Connochaetes). 2011. .

BAKLOVÁ, A. – POLICHT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vokální ontogeneze morčete domácího (Cavia porcellus). 2011. Ing. Aneta Baklová, Mgr. Richard Policht, Ph.D. 38. etologická konference v Kosteleci nad Černými lesy, strana 39, 2011.

SCHNEIDEROVÁ, I. – POLICHT, R. Alarm calls of the european ground squirrel spermophilus citellus and the taurus ground squirrel s. Taurensis encode information about caller identity. Bioacoustics- The International Journal of Animal Sound and Its Recording, 2010, roč. 20, č. 1, s. 29 - 43. ISSN: 0952-4622.

Ten years of the Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) conservation programme - Ing. Karolína Koláčková, Ph.D., Mgr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., Markéta Antonínová (externí), Ing. Jan Svitálek, Ing. Pavla Vymyslická, Ing. Magdalena Žáčková, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2010

POLICHT, R. – PETRŮ, M. – LASTIMOZA, L. – SUAREZ, L. Potential for the use of vocal individuality as a conservation research tool in two threatened Philippine hornbill species, the Visayan Hornbill and the Rufous-headed Hornbill.. Bird Conservation International, 2009, roč. 19, č. 1, s. 1 - 15. ISSN: 0959-2709.

Vocal repertoire of Przewalski´s horse (Equus ferus przewaskii) and comparison of whinny calls in domestic and wild horses - Alexis Karadžos (externí), Mgr. Richard Policht, Ph.D., Jaroslav Šimek (externí), Daniel Frynta (externí), 2009

 
page foot