| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Roman Svoboda, Ph.D. (9191)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2156
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
V případě dotazů či nutné konzultace používejte email (svobodar@pef.czu.cz), na který reaguji průběžně i mimo konzultační hodiny.


Kód předmětu Název předmětu
Citace

SEEMAN, T. – ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. – SVOBODA, R. The Price of Farmland as a Factor in the Sustainable Development of Czech Agriculture (A Case Study). Sustainability, 2020, roč. 12, č. 14, s. 1-16. ISSN: 2071-1050.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. – SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. Hop production in the Czech Republic and its international aspects. Heliyon, 2020, roč. 6, č. 7, s. 1-11. ISSN: 2405-8440.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Efficiency of Pig Production in the Czech Republic and in an International Context. Agriculture-BASEL, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-18. ISSN: 2077-0472.

BRČÁK, J. – HRDLIČKA, P. – SEVEROVÁ, L. – STARÁ, D. – SVOBODA, R.Cvičebnice z Makroekonomie otevřené ekonomiky. 2020, 1 Model produkt-výdaje v otevřené ekonomice 2 Trh peněz 3 Měnový kurz 4 Model IS-LM-BP 5 Nezaměstnanost a inflace 6 Model DAD-DAS.

ŠRÉDL, K. – **KRAJČÍK, V. – **PATÁK, M. – SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Influence of the monopolistic production of mineral water on its value chain in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2020, roč. 11, č. 3, s. 228-249. ISSN: 1741-5357.

**HOMMEROVÁ, D. – ŠRÉDL, K. – **VRBKOVÁ, L. – SVOBODA, R. The Perception of CSR Activities in a Selected Segment of McDonald’s Customers in the Czech Republic and Its Effect on Their Purchasing Behavior - a Case Study. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 20, s. 1-19. ISSN: 2071-1050.

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – SVOBODA, R. Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2020, 104s. ISBN: ,

SEVEROVÁ, L. – SEEMAN, T. – SVOBODA, R. – SOUKUP, A. – PRÁŠILOVÁ, M. – RODONAIA, E. – DVOŘÁK, M. Ice Wine Production in The Conditions of Climate Change in the Czech Republic. In Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2020: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges 01.04.2020, Seville, Spain. 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 329, NORRISTOWN, USA: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2020. s. 15638-15645.

SVOBODA, R.; idPublikace = 84994; Název: Mikroekonomie – teorie a aplikace-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SVOBODA, R. Globalization of the Packaged Pork Meat Market with Orkla Foods as an Example. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10.04.2019, Granada, Spain. USA: International Business Information Management Association, 2019. s. 398-406.

ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SVOBODA, R. The Possibility of Improving the Self-Sufficiency of the Czech Republic in the Production of Pork Meat. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10.04.2019, Granada, Spain. USA: International Business Information Management Association, 2019. s. 1172-1181.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. OPTIMIZATION MODEL OF FARM STAGES OF THE PORK MEAT SUPPLY CHAIN. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2019. s. 67-74.

SEVEROVÁ, L. – STARÁ, D. – BRČÁK, J. – KŘÍŽEK, D. – SOUKUP, A. – SVOBODA, R. Mikroekonomická analýza cvičebnice. 2019, 1 Poptávka, nabídka a tržní rovnováha 2 Teorie užitku 3 Teorie firmy 4 Tržní struktury 5 Trh výrobních faktorů ISBN 978-80-213-2976-8.

SEVEROVÁ, L. – SEEMAN, T. – SVOBODA, R. – RODONAIA, E. The Specifics of Applying Industry 4.0 Knowledge in the Economic Conditions of the Czech Republic and Germany. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2019 07.11.2019, Železná Ruda. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2019. s. 149-155.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Comparison of the Pork Meat Prices in Chosen European Countries in 2010 – 2018. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2019 07.11.2019, Železná Ruda. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2019. s. 67-75.

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Návrh modelů pro analýzu cen na výrobkové vertikále vepřové maso v ČR. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 22s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Porovnání výkonnosti výrobců vepřového masa v ČR a ve vybraných zemích EU, USA a Brazílie. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 31s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso . PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 70s. ISBN: ,

KAŠPAROVÁ, K. – SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. – **HINKE, J. Evaluation of the performance of Czech agriculture. Indian Journal of Agricultural Research, 2019, roč. 53, č. 5, s. 522-528. ISSN: 0367-8245.

KAŠPAROVÁ, K. – ŠRÉDL, K. – **PLOCH, J. – SVOBODA, R. Price discrimination in value chains for cola drinks in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2018, roč. 9, č. 4, s. 343-358. ISSN: 1741-5357.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. – **PLOCH, J. – **JANKO, L. The Importance of Having a Monopoly on Landing Rights in The Case of the Prague Airport. In 31st International-Business-Information-Management-Association Conference 25.04.2018, Milan, Italy. 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2018. s. 6688-6696.

BRČÁK, J. – SEVEROVÁ, L. – STARÁ, D. – SVOBODA, R.Cvičebnice z Obecné ekonomie I. 2018, 1 Poptávka, nabídka a tržní rovnováha 2 Teorie užitku spotřebitele 3 Teorie firmy - produkční a náladová funkce 4 Tržní struktury 5 Trh výrobních faktorů Literatura .

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Komparace časových řad výrobkové vertikály vepřové maso v prostředí vybraných zemí EU (dílčí výzkumná zpráva č. 1). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 38s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vliv intervencí ČNB na ceny komodit ve výrobkové vertikále vepřové maso v ČR a vybraných zemích EU (dílčí výzkumná zpráva č. 2). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 18s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vyšetření závislosti tvorby realizačních cen zemědělských výrobců vepřového masa na spotřebitelských cenách masných výrobků v ČR (dílčí výzkumná zpráva č. 3). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2018, 18s. ISBN: ,

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. Increase in prices of farmland in the Czech Republic. Property Management, 2017, roč. 35, č. 3, s. 326-338. ISSN: 0263-7472.

SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. The Sweezy model of price competition among private labels of chain stores. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 7, s. 299-307. ISSN: 0139-570X.

ŠRÉDL, K. – KUČÍRKOVÁ, L. – SVOBODA, R. The Competition on Wine Markets in the Czech Republic. Journal of Wine Research, 2017, roč. 28, č. 3, s. 1-16. ISSN: 0957-1264.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON THE STRUCTURE OF FRUIT MARKET IN THE CZECH REPUBLIC. In GLOBALIZATION AND IT S SOCIO - ECONOMIC CON SEQUENCES 04.10.2017, Rajecké Teplice, Slovensko. Bajzova 11, 010 01 Žilina, Slovensko: GEORG, 2017. s. 2324-2331.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. HOP PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT IN THE BORDERLAND REGIONS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2017 18.05.2017, Plzeň. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017. s. 139-146.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. COMPARISON OF THE QUALITIY OF FOOD AVAILABLE IN RETAIL CHAINS IN THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2017 18.05.2017, Plzeň. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017. s. 133-138.

SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. – RODONAIA, E. The Application of the Spatial Model of Monopolistic Competition in Market of Baked Goods. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 157-163.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. Investing in Farmland in the Czech Republic as a Growth Factor in its Price. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 443-451.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. Comparison of the Minimum Wage in the Czech Republic and Selected Central European Countries. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 1026-1030.

SVOBODA, R. – JARKOVSKÁ, M. – ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L.; idPublikace = 73229; Název: Using e-learning in teaching economics at universities of the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

SOUKUP, A. – MAITAH, M. – SVOBODA, R. The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory . Modern Applied Science, 2015, roč. 9, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1913-1844.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. REGIONAL COOPERATION OF FARMERS AND PRODUCERS OF ORGANIC FOOD IN THE CZECH REPUBLIC AND EU (FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY). In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015 21.05.2015, Plzeň. Chemnitz: Verlag der Gessellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2015. s. 93-100.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Making monopoly profits and price discrimination on food commodity markets. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 463-470.

SOUKUP, A. – BRČÁK, J. – SVOBODA, R. Monopolistic Competition in the International Trade of Agricultural Products . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 1, s. 87-97. ISSN: 1804-1930.

HINKE, J. – SVOBODA, R. EVALUATION OF STUDY SUPPORTS USED IN TEACHING FINANCIAL ACCOUNTING . In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, PEF, ČZU v Praze. Praha: KSI, PEF, ČZU v Praze, 2014. s. 214-221.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. – KOSTOVČÍK, T. STATE EXPENDITURES TO THE EDUCATION IN RELATION TO GDP AND THEIR IMPACT ON QUALITY . In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, PEF, ČZU v Praze. Praha: KSI, PEF, ČZU v Praze, 2014. s. 823-829.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. MINIMUM WAGE IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT IN COMPANIES. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014 15.05.2014, Mariánské Lázně. Chemnitz, Něměcko: GUC, 2014. s. 129-138.

SOUKUP, A. – MAITAH, M. – SVOBODA, R. The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory. ..., 2014, roč. 9, č. 3, s. 1-9. ISSN: N.

KAŠPAROVÁ, K. – SVOBODA, R. Private Universities and Education of Their Graduates for Companies in the CR. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 359-365.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Competition of Companies in International Tourism Sector in the Czech Republic. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 947-965.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. Education of Qualified Workers for Companies in the Czech Economy. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1039-1044.

HINKE, J. – SVOBODA, R. ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 73-77. ISSN: 1214-9187.

KAŠPAROVÁ, K. – SVOBODA, R. ZAMĚŘENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL NA VÝCHOVU ABSOLVENTŮ PRO OLIGOPOLNÍ FIRMY V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 5-8. ISSN: 1214-9187.

ZOUNKOVÁ, J. – SVOBODA, R. VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA VÝŠI MEZD V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 18-21. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – SEKERKA, B. – STARÁ, D. – SVOBODA, R. Česká republika ve světle ekonomických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. , 2012, 206s. ISBN 978-80-7380-369-8.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Chování spotřebitele a jeho výchova ke spotřebě regionálních potravin. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 35-37. ISSN: 1214-9187.

HINKE, J. – SVOBODA, R. Nové požadavky praxe na znalosti účetnictví u absolventů vysokých škol ekonomického zaměření. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 43-47. ISSN: 1214-9187.

SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. Nedokonalé konkurence na trzích potravin. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012, 236s. ISBN 978-80-87197-61-5.

HINKE, J. – SVOBODA, R. ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA VE VÝUCE FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 24-28. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – SVOBODA, R. MOŽNOSTI E-LEARNINGOVÝCH SYSTÉMŮ V PRAXI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 94-98. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. – BRČÁK, J. Oligopoly competition in the market with food products . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 12, s. 580-588. ISSN: 0139-570X.

PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. DUOPOLY PRICE COMPETITION ON MARKETS WITH AGRICULTURAL PRODUCTS . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 4, s. 241-249. ISSN: 1211-8516.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. World Food Problem and Its Economic Context. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, PEF ČZU Praha. Praha: PEF ČZU, 2011. s. 139-147.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Oligopolní konkurence s dominantní firmou a obchodní řetězce. Trendy ekonomiky a managementu. , 2011, roč. V, č. 9, s. 99-105. ISSN: 1802-8527 .

 
page foot