| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lenka Pavlů, Ph.D. (12959)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 607 060 358
  • E-mail:
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **BLAŽEK, P. – **HOMOLKA, P. The effects of first defoliation and previous management intensity on forage quality of a semi-natural speciesrich grassland. PLoS One, 2021, roč. 16, č. 3, s. 1-15. ISSN: 1932-6203.

TEKA, T. – PAVLŮ, K. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **BLAŽEK, P. Effect of 15-year sward management on vertical distribution of plant functional groups in a semi-natural perennial grassland of central Europe. Applied Vegetation Science, 2021, roč. 24, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1402-2001.

TEKA, T. – PAVLŮ, K. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **NOVÁK, J. – **BLAŽEK, P. Restoration management of cattle resting place in mountain grassland. PLoS One, 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-18. ISSN: 1932-6203.

TITĚRA, J. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – HEJCMAN, M. – **GAISLER, I. – **SCHELLBERG, J. Response of grassland vegetation composition to different fertilizer treatments recorded over ten years following 64 years of fertilizer applications in the Rengen Grassland Experiment. Applied Vegetation Science, 2020, roč. 23, č. 3, s. 417-427. ISSN: 1402-2001.

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, I. – HOMOLKA, P. – PAVLŮ, V. Effect of grazing intensity and dung on herbage and soil nutrients. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 7, s. 343-348. ISSN: 1214-1178.

**GAISLER, I. – PAVLŮ, L. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, K. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, V. Long- term effects of mulching, traditional cutting and no management on plant species composition of improved upland grassland in the Czech Republic. Grass and Forage Science, 2019, roč. 74, č. 3, s. 463-475. ISSN: 0142-5242.

PAVLŮ, L. – TITĚRA, J. – NWAOGU, C. – TEKA, T. – PAVLŮ, K. Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity. : Saská rozvojová banka- dotační banka - SAB (Sachsische AufbauBank), 2018, 2s. ISBN: ,

TITĚRA, J. – **HAASE, H. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, K. – **KÄNDLER, M. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, J. – **PAŠKA, F. – **HEIDENREICH, H. – **LIEPELT, G. – **JONÁŠOVÁ, I. – PAVLŮ, V. DIVERGRASS - A CROSS BORDER PROJECT TO PROMOTE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF GRASSLANDS. ACC Journal, 2018, roč. 24, č. 1, s. 61-78. ISSN: 1803-9782 .

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, I. – HOMOLKA, P.Nutrients in the soil and herbage of tall sward-height patches under intensive and extensive grazing. 2018, PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, I. – HOMOLKA, P. Nutrients in the soil and herbage of tall sward-height patches under intensive and extensive grazing. In Sustainale meat and milk production from grasslands 17.06.2018, Cork, Ireland. Cork, Ireland: , 2018. s. 313-315..

TITĚRA, J. – **JÜRGEN, S. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, L. – **JAN, G.Long-term dynamic of fertilised vegetation . 2017, .

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, J. – HOMOLKA, P.; idPublikace = 75100; Název: Soil and herbage nutrients under pasture patches-- Neexistuje podtyp publikace --

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, J. – HOMOLKA, P.; idPublikace = 75317; Název: Obsah živin v půdě a nadzemní biomase nedopasků při intenzivní nebo extenzivní pastvě v travním porostu s dominancí Agrostis capillaris-- Neexistuje podtyp publikace --

HUJEROVÁ, R. – PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. Manual weeding of Rumex obtusifolius and its effects on plant species composition in organically managed grassland . Journal of Pest Science, 2016, roč. 1, č. 89, s. 257-266. ISSN: 1612-4758.

PAVLŮ, L. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, V. What is the effect of long-term mulching and traditional cutting regimes on soil and biomass chemical properties, species richness and herbage production in Dactylis glomerata grassland?. Agriculture Ecosystems & Environment, 2016, roč. 2016, č. 217, s. 13-21. ISSN: 0167-8809.

PAVLŮ, L. – POETSCH, E. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. – HUJEROVÁ, R. – GAISLER, J.Effect of different N, P, K fertilisation on plant species composition and species richness in alluvial meadow. 2016, .

PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – GAISLER, J. – SUPEK, Š. – HUJEROVÁ, R. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of long-term intensive and extensive grazing on plant species composition. 2016, .

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. Sward-height patches under intensive and extensive grazing density in an Agrostis capillaris grassland. Folia Geobotanica, 2015, roč. 50, č. 3, s. 219-228. ISSN: 1211-9520.

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, L. Long term defoliation by cattle grazing with and without trampling differently affects soil penetration resistance and plant species composition in Agrostis capillaris grassland. Agriculture Ecosystems & Environment, 2014, roč. 197, č. 1, s. 204-211. ISSN: 0167-8809.

HUJEROVÁ, R. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Emergence and survival of Rumex OK-2 (Rumex patientia x Rumex tianschanicus) in grasslands under different management conditions. 2014, .

PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); How do vegetation, soil, and biomass chemical properties change after 10 years in a cut and an unmanaged mountain hay meadow? . 2014, .

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – HEJCMAN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of long term defoliation by cattle grazing with and without trampling on soil compaction and plant species composition in temperate grassland. 2014, .

PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – MARIECIA, F.; idPublikace = 65779; Název: Long-term effects of extensification regimes on soil and botanical characteristics of improved upland grasslands-- Neexistuje podtyp publikace --

HUJEROVÁ, R. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, L. – GAISLER, J. Effect of cutting frequency on above- and belowground biomass production of Rumex alpinus, R. crispus, R. obtusifolius and the Rumex hybrid ( R. patienta 3 R. tianschanicus ) in the seeding year. Weed Research, 2013, roč. 53, č. 5, s. 378-386. ISSN: 0043-1737.

PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. Relationship between soil and biomass chemical properties, herbage yield and sward height in cut and unmanaged mountain hay meadow (Polygono–Trisetion). Flora, 2013, roč. 208, č. 10-12, s. 599-608. ISSN: 0367-2530.

GAISLER, J. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – HEJCMAN, M. Long-term effects of different mulching and cutting regimes on plant species composition of Festuca rubra grassland . Agriculture Ecosystems & Environment, 2013, roč. 2013, č. 178, s. 10-17. ISSN: 0167-8809.

PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. – GAISLER, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); What is the effect of long-term cutting versus abandonment on the vegetation and chemical properties in the soil and the herbage of a mountain hay meadow (Polygono-Trisetion)?. 2013, sborník - International Grasslands Congress 2013, Sydney.

HUJEROVÁ, R. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – MANDÁK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hybrid of Rumex patientia and Rumex tianschanicus (Rumex OK-2) as a potentially new invasive weed in Central Europe. 2013, ISBN 978-9979-881-20-9 EGF 2013, Akureyri, Iceland, 23.-26.6.2013.

PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. Effect of fertiliser application and abandonment on plant species composition of Festuca rubra grassland. Acta Oecologica, 2012, roč. 2012, č. 45, s. 42-49. ISSN: 1146-609X.

PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – LUDVÍKOVÁ, V. – HEJCMAN, M. Ecological restoration in the Czech Republic. Praque: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012, 147s. ISBN 978-80-87457-32-0. Resumption of grazing management on abandoned upland grasslands in the Jizera Mountains, s. 51-52.

PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – LUDVÍKOVÁ, V. – HEJCMAN, M. Ekologická obnova v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012, 147s. ISBN 978-80-87457-31-3. Obnova pasvy na ladem ponechaných podhorských travních porostech v Jizerských horách, s. 51-52.

 
page foot