| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lenka Pavlů, Ph.D. (12959)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 607 060 358
  • E-mail:
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PAVLŮ, L. – TITĚRA, J. – NWAOGU, C. – TEKA, T. – PAVLŮ, K. Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity. : Saská rozvojová banka- dotační banka - SAB (Sachsische AufbauBank), 2018, 2s. ISBN: ,

TITĚRA, J. – **HAASE, H. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, K. – **KÄNDLER, M. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, J. – **PAŠKA, F. – **HEIDENREICH, H. – **LIEPELT, G. – **JONÁŠOVÁ, I. – PAVLŮ, V. DIVERGRASS - A CROSS BORDER PROJECT TO PROMOTE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF GRASSLANDS. ACC Journal, 2018, roč. 24, č. 1, s. 61-78. ISSN: 1803-9782 .

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, I. – HOMOLKA, P.Nutrients in the soil and herbage of tall sward-height patches under intensive and extensive grazing. 2018, PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, I. – HOMOLKA, P. Nutrients in the soil and herbage of tall sward-height patches under intensive and extensive grazing. In Sustainale meat and milk production from grasslands 17.06.2018, Cork, Ireland. Cork, Ireland: , 2018. s. 313-315..

TITĚRA, J. – **JÜRGEN, S. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, L. – **JAN, G.Long-term dynamic of fertilised vegetation . 2017, .

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, J. – HOMOLKA, P.; idPublikace = 75100; Název: Soil and herbage nutrients under pasture patches-- Neexistuje podtyp publikace --

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, J. – HOMOLKA, P.; idPublikace = 75317; Název: Obsah živin v půdě a nadzemní biomase nedopasků při intenzivní nebo extenzivní pastvě v travním porostu s dominancí Agrostis capillaris-- Neexistuje podtyp publikace --

HUJEROVÁ, R. – PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. Manual weeding of Rumex obtusifolius and its effects on plant species composition in organically managed grassland . Journal of Pest Science, 2016, roč. 1, č. 89, s. 257-266. ISSN: 1612-4758.

PAVLŮ, L. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, V. What is the effect of long-term mulching and traditional cutting regimes on soil and biomass chemical properties, species richness and herbage production in Dactylis glomerata grassland?. Agriculture Ecosystems & Environment, 2016, roč. 2016, č. 217, s. 13-21. ISSN: 0167-8809.

PAVLŮ, L. – POETSCH, E. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. – HUJEROVÁ, R. – GAISLER, J.Effect of different N, P, K fertilisation on plant species composition and species richness in alluvial meadow. 2016, .

PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – GAISLER, J. – SUPEK, Š. – HUJEROVÁ, R. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of long-term intensive and extensive grazing on plant species composition. 2016, .

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. Sward-height patches under intensive and extensive grazing density in an Agrostis capillaris grassland. Folia Geobotanica, 2015, roč. 50, č. 3, s. 219-228. ISSN: 1211-9520.

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, L. Long term defoliation by cattle grazing with and without trampling differently affects soil penetration resistance and plant species composition in Agrostis capillaris grassland. Agriculture Ecosystems & Environment, 2014, roč. 197, č. 1, s. 204-211. ISSN: 0167-8809.

HUJEROVÁ, R. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Emergence and survival of Rumex OK-2 (Rumex patientia x Rumex tianschanicus) in grasslands under different management conditions. 2014, .

PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); How do vegetation, soil, and biomass chemical properties change after 10 years in a cut and an unmanaged mountain hay meadow? . 2014, .

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – HEJCMAN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of long term defoliation by cattle grazing with and without trampling on soil compaction and plant species composition in temperate grassland. 2014, .

PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – MARIECIA, F.; idPublikace = 65779; Název: Long-term effects of extensification regimes on soil and botanical characteristics of improved upland grasslands-- Neexistuje podtyp publikace --

HUJEROVÁ, R. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, L. – GAISLER, J. Effect of cutting frequency on above- and belowground biomass production of Rumex alpinus, R. crispus, R. obtusifolius and the Rumex hybrid ( R. patienta 3 R. tianschanicus ) in the seeding year. Weed Research, 2013, roč. 53, č. 5, s. 378-386. ISSN: 0043-1737.

PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. Relationship between soil and biomass chemical properties, herbage yield and sward height in cut and unmanaged mountain hay meadow (Polygono–Trisetion). Flora, 2013, roč. 208, č. 10-12, s. 599-608. ISSN: 0367-2530.

GAISLER, J. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – HEJCMAN, M. Long-term effects of different mulching and cutting regimes on plant species composition of Festuca rubra grassland . Agriculture Ecosystems & Environment, 2013, roč. 2013, č. 178, s. 10-17. ISSN: 0167-8809.

PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. – GAISLER, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); What is the effect of long-term cutting versus abandonment on the vegetation and chemical properties in the soil and the herbage of a mountain hay meadow (Polygono-Trisetion)?. 2013, sborník - International Grasslands Congress 2013, Sydney.

HUJEROVÁ, R. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – MANDÁK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hybrid of Rumex patientia and Rumex tianschanicus (Rumex OK-2) as a potentially new invasive weed in Central Europe. 2013, ISBN 978-9979-881-20-9 EGF 2013, Akureyri, Iceland, 23.-26.6.2013.

PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. Effect of fertiliser application and abandonment on plant species composition of Festuca rubra grassland. Acta Oecologica, 2012, roč. 2012, č. 45, s. 42-49. ISSN: 1146-609X.

PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – LUDVÍKOVÁ, V. – HEJCMAN, M. Ecological restoration in the Czech Republic. Praque: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012, 147s. ISBN 978-80-87457-32-0. Resumption of grazing management on abandoned upland grasslands in the Jizera Mountains, s. 51-52.

PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – LUDVÍKOVÁ, V. – HEJCMAN, M. Ekologická obnova v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012, 147s. ISBN 978-80-87457-31-3. Obnova pasvy na ladem ponechaných podhorských travních porostech v Jizerských horách, s. 51-52.

Název Poskytovatel Trvání
Biomasa travních porostů jako obnovitelný zdroj energie EU 2018 - 2021
Trvale udržitelný management MMR 2016 - 2019
 
page foot