| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Miloslav Linda, Ph.D. (11600)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 728 940 044
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • www:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3315
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KUŘE, J. – HROMASOVÁ, M. Mobilní zařízení pro stanovení adheze zeminy. -- Neuvedený název vydavatele --. 36962. 04.04.2023.

KATINAS, E. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KUŘE, J. Sensitivity analysis of the influence of particle dynamic friction, rolling resistance and volume/shear work ratio on wear loss and friction force using DEM model of dry sand rubber wheel test. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2021, roč. 156, č. duben, s. 0-0. ISSN: 0301-679X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. – KATINAS, E. – **SUTANTO, H. Stress distribution on a soil tillage machine frame segment with a chisel shank simulated using discrete element and finite element methods and validate by experiment. Biosystems Engineering, 2021, roč. 209, č. , s. 125-138. ISSN: 1537-5110.

KUŘE, J. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – ČERNILOVÁ, B. – HROMASOVÁ, M. DEM modelling of tillage tools in sand and verification of draft forces in the soil box. Agronomy Research, 2021, roč. 19, č. 4, s. 1813-1822. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – HROMASOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KUŘE, J. – **SUTANTO, H. Determination of boundary conditions for mathematical model of agricultural machine during transport ride. In 3rd International Conference on Agriculture, Environment and Food Security, AEFS 2019; IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 10.10.2019, Aryaduta HotelMedan; Indonesia. Aryaduta HotelMedan Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2020. s. 1-6.

KUŘE, J. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M.COMPARISON OF THE INFLUENCE OF VARIABLE TOOL GEOMETRY DURING SOIL CULTIVATION IN THE SOIL TROUGH. 2020, International Conference of Young Scientists 2020, CULS Prague - Faculty of Engineering, September 14th 2020 – September 15th 2020, ISBN: 978-80-213-3037-5, str. 159-166.

AKANGBE, O. – BLAHOVEC, J. – ADAMOVSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Effects of selected process parameters on the compaction of carob powder. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1406-894X.

**RAJ, P. – **HLOCH, S. – **TRIPATHI, R. – **SRIVASTAVA, M. – **NAG, A. – **KLICHOVÁ, D. – **KLICH, J. – HROMASOVÁ, M. – MÜLLER, M. – LINDA, M. – **CHATTOPADHYAYA, S. – **ADAMCIK, P. Investigation of sandstone erosion by continuous and pulsed water jets. Journal of Manufacturing Processes, 2019, roč. 2019, č. 42, s. 121-130. ISSN: 1526-6125.

KUŘE, J. – **HÁJKOVÁ, L. – HROMASOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Discrete element simulation of rapeseed shear test. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 2, s. 551-558. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Methodology of the stress detemination in the tool module during the work of the agriculture machine. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 2, s. 481-490. ISSN: 1406-894X.

VONDRÁŠEK, Z. – RYŽENKO, V. – LINDA, M. Thermal analysis of asynchronous machines under intermittent loading. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. Special Issue 1, s. 1246-1254. ISSN: 1406-894X.

KUŘE, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M.; idPublikace = 79523; Název: USING DISCRETE ELEMENT METHOD SIMULATIONS IN AGRICULTURE ENGINEERING-- Neexistuje podtyp publikace --

**KOLAŘÍKOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. THE CHARACTERISTICS OF Al-Si COATING ON STEEL 22MnB5 DEPENDING ON THE HEAT TREATMENT. ..., 2019, roč. 59, č. 4, s. 352-358. ISSN: N.

**KATINAS, E. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – **JANKAUSKAS, V.; idPublikace = 79836; Název: Wear modelling of soil ripper tine in sand and sandy clay by discrete element method-- Neexistuje podtyp publikace --

VAGOVÁ, A. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. – VACULÍK, P. Determining external friction angle of barley malt and malt crush. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 5, s. 2106-2114. ISSN: 1406-894X.

KUŘE, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. DATA COLLECTION FOR NON LINEAR SOIL MODEL OF DEM. In PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019 11.06.2019, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 325-330.

AKANGBE, O. – BLAHOVEC, J. – ADAMOVSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. A DEVICE TO MEASURE WALL FRICTION DURING UNIAXIAL COMPRESSION OF BIOMATERIALS. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 14-19.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Utilization of FEM model for steel microstructure determination. In International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security; IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 07.11.2017, Maulana Lubis No. 8Medan; Indonesia. Maulana Lubis No. 8 Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-6.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – LINDA, M. – PETRÁSEK, S. Exploitation of hazelnut (Corylus avellana) shell waste in the form of polymer-particle biocomposite. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 1, s. 53-59. ISSN: 1211-3174.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Using the FEM model for design the heat treatment of an agricultural tools . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 758-768. ISSN: 1406-894X.

PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – NEUBERGER, P. – LINDA, M. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), SJBS01, Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 28.11.2017,

HROMASOVÁ, M. – VAGOVÁ, A. – LINDA, M. – VACULÍK, P. Determination of the tension limit forces of a barley malt and a malt crush in correlation with a load size. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 5, s. 2037-2048. ISSN: 1406-894X.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – LINDA, M. – KOLÁŘ, V. Research on water jet cutting of composites based on epoxy/microparticles from coconut shell. In MATEC WEB of Conference - 3rd Innovative Technologies in Engineering Production 05.09.2018, Bojnice, SK. Bojnice Slovakia: EDP Sciences, 2018. s. 0-0.

LINDA, M. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Sušárna bukálních stěrů SJBS01, SJBS01, Sušárna bukálních stěrů určená pro kriminalistická pracoviště. Konstrukční řešení bylo vytvořeno na základě veřejné zakázky. Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Ekonomické parametry nelze vyčíslit. Jedná se o bezpečnostní výzkum pro potřeby státu. Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení., Ministerstvo vnitra České republiky, 00007064, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LINDA, M. – **KŰNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. A dynamic model of electric resistor’s warming and its verification by micro-thermocouples. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1072-1083. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determining the specific heat capacity and thermal conductivity for adjusting boundary conditions of FEM model. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1033-1040. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Wear and stress analysis of chisel. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 971-980. ISSN: 1406-894X.

HROMASOVÁ, M. – KIC, P. – MÜLLER, M. – LINDA, M. Evaluation of quality and efficiency of ventilation equipment by scanning electron microscopy. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1014-1023. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M.Vliv bainitu a martenzitu na abrazivní opotřebení oceli. 2017, 19th ICYS 2017, 13 - 14 September 2017, Prague, Czech Republic, str. 100 -105.

BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. – LINDA, M. Creepové zkušební zařízení pro dlouhodobé zatížení dřeva v ohybu. -- Neuvedený název vydavatele --. 306990. 20.09.2017.

**KŰNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Profilography and analysis of surface structures of materials. In Engineering for Rural Development, 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.04.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 898-903.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. The effect of microstructure on abrasive wear of steel. In 1st Nommensen International Conference on Technology and Engineering 11.07.2017, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2017. s. 1-6.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Kontrola materiálu. Praha: Farmet a.s., 2017, 15s. ISBN: ,

LINDA, M. – **KUNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – **PROKOPEC, J. Risk of processes and their management. Prague: Czech technical University in Prague, 2017, 295s. ISBN 978-80-01-06144-2. The Reliability Evaluation of Assembly Lines Using Models, s. 201-217.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Utilization of numerical simulation for steel hardness determination. In Proceedings of 58th international conference of machine design departments (ICMD 2017) 06.09.2017, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 154-159.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Analysis of rapid temperature changes. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 768-778. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of chemical content of soil particle for abrasive wear test. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 975-983. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of the heat flux of steel for the heat treatment model of agricultural tools. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1004-1014. ISSN: 1406-894X.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Model analysis of temperature sensors. In 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 566-573.

KŘÍŽ, M. – LINDA, M. – SVATOŠ, J. – HROMASOVÁ, M. Application of 3D cameras in agriculture when evaluating the quality of soil tillage. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 39-49. ISSN: 1212-9151.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – VITVAR, T. – ŠANDA, M. – HOLUB, J. – JANKOVEC, J. – LINDA, M. Isotopic tracing of the outflow during artificial rain-on-snow event. Journal of Hydrology, 2016, roč. 2016, č. 541, s. 1145-1154. ISSN: 0022-1694.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – MÜLLER, M. – SVOBODOVÁ, J. – LEBEDĚV, A. – YUROV, A. – PEXA, M. – LINDA, M. Influence of abrasive - free ultrasonic finishing process of steel on wear. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 4-5. ISSN: 1213-2489.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – NÝČ, M. Mobilní zařízení pro smykovou zkoušku zeminy. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 29836. 04.10.2016.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Výzkumná zpráva Farmet a.s.. Praha: Farmet a.s., 2016, 20s. ISBN: ,

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KABUTEY, A. DETECTION OF AUSTENITE TRANSFORMATION OF ADI CAST IRON USING ELECTROMAGNETIC SENSOR. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 211-215.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. A NUMERICAL SIMULATION OF STEEL QUENCHING. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 300-305.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. ANALYSIS OF RAPID TEMPERATURE CHANGES OF THE OBJECT WITH HIGHER THERMAL CONSTANT. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 366-374.

LINDA, M. – KŰNZEL, G. – PROKOPEC, J. – HROMASOVÁ, M.Analysis and evaluation of reliability of automatic assembly lines. 2016, Conference: RISKS OF BUSINESS AND TERRITORIAL PROCESSES pp. 51-59 UJEP, Faculty of Social and Economic Studies, Faculty of Production Technology and Management Ústí nad Labem 2016 ISBN: 978-80-7561-021-8.

BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. – LINDA, M. Creepové zkušební zařízení pro dlouhodobé zatížení dřeva v ohybu. -- Neuvedený název vydavatele --. 29536. 14.06.2016.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Prediction of mechanical properties of quench hardening steel. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 26-32. ISSN: 1211-3174.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. FEM based numerical simulation for heat treatment of the agricultural tools. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 629-638. ISSN: 1406-894X.

SVATOŠ, J. – LINDA, M. Polyharmonic metal detector. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 817-822.

MÜLLER, M. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Využití 3D tiskáren pro výrobu zkušebních těles určených pro praktickou výuku studentů. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 2, s. 46-48. ISSN: 0447-6441.

LINDA, M. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Evaluation of Mechanical Properties of Samples Printed by FDM Method . Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1213-2489.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – LINDA, M. – KŘÍŽ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DETEKCE NOSNÝCH SLOUPŮ V NÍZKÉ CHMELNICOVÉ KONSTRUKCI. 2014, Sborník z mezinárodní vědecké konference Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství Zvláštní vydání časopisu Komunální technika Místo a datum konání konference: Praha, 28.-30. dubna 2014 Počet stran 6 Strana od 104 Strana do 109 ISSN 1802-2391 .

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Evaluation of friction force using a rubber wheel instrument . Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 247-254. ISSN: 1406-894X.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – LINDA, M. – KŘÍŽ, M. Detection of anchoring columns in low trellis. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. Modelling of the anisothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 616, č. , s. 44-51. ISSN: 1660-9336.

KŰNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití elektrického modelu pro výzkum transportu vlhkosti do izolantů. 2014, Agritech science 2014 3-1, Praha, Počet stran 6, ISSN 1802-8942.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. VLIV SENZORŮ TEPLOTY NA KVALITU MĚŘENÉ VELIČINY. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. – KÜNZEL, G. Aplikace bezdotykového a dotykového měření teploty. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – VOSÁTKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transmission of biomedical signals. 2013, .

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference TAE 2013 Trends in Agricultural Engineering 2013 03.09.2013, Praha, ČR. Praha, Česká republika: 2013 Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2013. s. 599-601.

KŘÍŽ, M. – LINDA, M. – PAPEŽOVÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); APPLICATION OF THE PROXIMITY SENSORS FOR MEASURING OF SOIL SURFACE ROUGHNESS . 2013, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 4. vyd. 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, ETTN 042-13-13025-12-6. .

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Study of the quasi-isothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 254-258.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 599-601.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); OPTRONY A JEJICH CHARAKTERISTIKY. 2012, ISBN: 978-80-552-0773-5;Místo vydání: SPU v Nitre, SK; Počet stran: 6; Datum zahájení: 2012; Strana od: 82; Strana do: 87; Sborník: Informačné a automatizačné technológie v riadení procesov..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); URČOVÁNÍ PŘENOSŮ V AKTIVNÍCH ELEKTRICKÝCH OBVODECH. 2012, ISBN: 978-80-552-0773-5;Místo vydání: SPU v Nitre, SK; Počet stran: 4; Datum zahájení: 2012; Strana od: 88; Strana do: 91; Sborník: Informačné a automatizačné technológie v riadení procesov..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhradní schéma tepelného objektu a jeho přenos bez vztahu ke struktuře. 2012, ISBN: 978-80-227-3781-4;Místo vydání: STU Bratislava, SK; Počet stran: 4; Datum zahájení: 2012; Strana od: 122; Strana do: 125; Sborník: SEKEL 2012..

KÜNZEL, G. – MARIANOVIČ, M. – LINDA, M. Funkční vzorek obvodu pro měření vlastností a chování filtrů, topologie BiQuad, Functional sample circuit for measuring the properties and behavior of filters, BiQuad, electrical circuit, active filter, the quality factor, frequency band, band pass, band stop filter, 2012, JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika, A - Prototyp, Filtr BiQuad, Katedra elektrotechniky a automatizace, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, max. napájecí napětí ±30 V, max. výstupní napěťový rozkmit ±13,5 V, přenosová šířka pásma 100 kHz, nastavitelná zlomová frekvence a jakost filtru, 2500 Kč, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM. 2012, ISBN: 978-80-970519-4-5;Místo vydání: Bratislava, SK; Počet stran: 5; Datum zahájení: 2012; Sborník: TCB 2012..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TRANSPORT VLHKOSTI VE VZORCÍCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ. 2012, ISBN: 978-80-970519-4-5;Místo vydání: Bratislava, SK; Počet stran: 9; Datum zahájení: 2012; Sborník: TCB 2012..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tepelné poměry ve skleníku. 2012, ISBN: 978-80-552-0895-4;Místo vydání: SPU v Nitre, SK; Počet stran: 7; Datum zahájení: 2012; Strana od: 117; Strana do: 123; Sborník: Technika v technológiách agrosektora 2012..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TEPELNÉ POMĚRY VE SKLENÍKU. 2012, ISBN: 978-80-228-2410-1;Místo vydání: TU Zvolen, SK; Počet stran: 7; Datum zahájení: 2012; Strana od: 60; Strana do: 66; Sborník: FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY, KATEDRA INFORMATIKY A AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TEPLOTNÍ DIAGNOSTIKA TOČIVÝCH STROJŮ. 2012, ISSN: 1337-8252;Místo vydání: Košice, SK; Počet stran: 9; Datum zahájení: 2012; Strana 13- 16; Sborník: DIS..

LINDA, M. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. TEMPERATURE MEASUREMENT IN TECHNICAL APPLICATIONS. In Engineering for Rural Development. 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 145-150.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VE VÝUCE ELEKTROTECHNIKY. 2011. ISBN: 978-80-7435-110-5;ISSN:1214-0554 Místo vydání: Hradec Králové, CZ; Počet stran: 3; Název nakladatele: UHK; Datum zahájení: 2011; Strana od: 44; Strana do: 46..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); MECHATRONIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ. 2011. MVVTP Hradec Králové 2011, ISBN: 978-80-7435-110-5;ISSN:1214-0554 Místo vydání: Hradec Králové, CZ; Počet stran: 3; Název nakladatele: UHK; Datum zahájení: 24.3.2011; Strana od: 92; Strana do: 94..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TEPLOTNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ. 2011. ISBN: 978-80-552-0595-3; Místo vydání: Nitra, SK; Počet stran: 7; Název nakladatele: SPU NITRA; Datum zahájení: 2011; Strana od: 166; Strana do: 172; Sborník: Kvalita a spolahlivosť technických systémov..

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Problémy s použitím snímačů v precizním zemědělství. Agritech Science, 2011, roč. 13, č 2, s. 1-5. ISSN: 1802-8942.

RŮŽIČKA, M. – LINDA, M. – KÜNZEL, G. Vliv přídavné tepelné izolace na chování transpondérů. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 7, s. 214-216. ISSN: 0447-6441.

KÜNZEL, G. – RŮŽIČKA, M. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SIMULATION OF INTERNAL TRANSPONDER’S TEMPERATURE. 2011. ISBN: 978-80-904877-4-1; ETTN 028-11-11008-06-1; Místo vydání: Hradec Králové, CZ; Počet stran: 10; Datum zahájení: 2011; Strana od: 28; Strana do: 37; Sborník: Technológia Europea 2011..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); MEASURING OF CONDUCTING POLYMER PROPERTIES. 2011. ISBN: 978-80-904877-4-1; ETTN 028-11-11008-06-1; Místo vydání: Hradec Králové, CZ; Počet stran: 6; Datum zahájení: 2011; Strana od: 65; Strana do: 70; Sborník: Technológia Europea 2011..

LINDA, M. – BÍLEK, J. – DĚD, P. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – VOSÁTKA, M. – ŠKEŘÍK, F. TCmeter 1.0, TCmeter 1.0, Temperature, measurement, thermal conductivity, sensor, application, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, TCmeter 1.0, Katedra elektrotechniky a automatizace, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Měření teploty a vlhkosti, připojení až 16 snímačů, univerzální sběrnicové provedení, napájecí externí adaptér 12 V / 2 A, ovládaný výstup pomocí PWM, signalizace činnosti pomocí LED., zařízení bylo financováno z projektu CIGA ČZU v Praze, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LINDA, M. – DĚD, P. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – BÍLEK, J. – VOSÁTKA, M. – ŠKEŘÍK, F. ADtherm 1.0, ADtherm 1.0, Temperature, measurement, sensor, thermocouple, microvolt, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, ADtherm 1.0, Katedra elektrotechniky a automatizace, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Měření malého napětí, připojení 4 termočlánků do dvou párů - diferenční měření, sběrnice SPI, napájecí externí adaptér 8 V, signalizace pomocí LED, zařízení bylo financováno z projektu CIGA ČZU v Praze, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PAPEŽOVÁ, S. – BOROVIČKA, ING. CSC., J. – LINDA, M. Řídicí jednotka otopné soustavy, Control unit of heating system , řídicí jednotka, číslicová regulace, otopná soustava, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, DRKF1, Warbler s.r.o. Kladno, Zařízení umožňuje regulaci žádaných veličin ve dvou navzájem vázaných smyčkách s proporcionálními výstupy 0 až 10 V na akční členy, vstupní napětí ze senzorů v rozsahu 0 až 5 V s možností průběžného záznamu sledovaných veličin., 45 000 Kč bez DPH, Warbler Kladno, 27607712, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

SOLSKÝ, M. – DĚD, P. – LINDA, M. – VOJAR, J. Půdní teplotní snímač, Soil temperature senzor, soil, temperature measurement, senzor, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, STsenzor 1.0, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Teplotní senzor navržené do prostorů méně mechanicky namáhaných. Rozsah meřených teplot je od -20 °C do 100°C. Rozměry snímače jsou 25 x 25 x 45 mm., 5 000 Kč s DPH, Vývoj zařízení byl podpořen grantem Technické agentury ČR (TA01020881), Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TEPELNÉ POMĚRY VE SKLENÍKU. 2011. ISBN: 978-80-903844-6-0; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 4; Datum zahájení: 11. 2011; Strana od: 105; Strana do: 108; Sborník: Automatizace, regulace a procesy 2011..

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Simulation of impact sensors for precision agriculture. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 121-125.

Procesorový zdroj pulsního signálu LM003 - Ing. Linda Miloslav; Ing. Mašík Ilja; Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2010

Automatická diagnostická linka s robotem Scara - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Ing. Jan Bílek, Ing. Helena Nováková, Aleš Trinkl, Ing (externí), 2010

Model výtahu řízený číslicovým regulátorem - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Ing. Helena Nováková, 2010

Poloha kuličky, snímaná taktilním snímačem a řízená číslicovým regulátorem - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Ing. René Neděla, 2010

Poloha kuličky, snímaná průmyslovou kamerou FESTO řízená číslicovým regulátorem - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Aleš Trinkl, Ing (externí), 2010

Měření rychlých průběhů teploty termočlánky - Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar; Ing. Mašík Ilja, 2010

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Počítačové modelování dynamických soustav: zkušenosti s výukou. Media4u Magazine, 2010, roč. 2010, č. mimořádné, s. 115 - 119. ISSN: 1214-9187.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Measurement and evaluation of textile straining. In EAN 2010 31.52010, Velké Losiny. Olomouc: UP Olomouc, 2010. s. 209 - 215.

MERENÍ TEPLOT PRI IMPULSNÍM ZATEŽOVÁNÍ - Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

Dynamic temperature changes at resistor measured by thermocouples - Ing. Miloslav Linda, Ing. Monika Hromasová, Ph.D., Ing. Ilja Mašík, 2010

Zpracování signálů externími zařízeními pomocí programu GUI MATLAB - Ing. Miloslav Linda, 2010

Počítačové modelování dynamických soustav: zkušenosti s výukou - Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

MODELS OF VIBRATING BODIES IN LIQUID - Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

MODEL OF TENSIONING SERVOMECHANISM - Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

MODEL OF TENSIONING SERVOMECHANISM - Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

MERENÍ TEPLOT PRI IMPULSNÍM ZATEŽOVÁNÍ - Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

Mechatronika ve vzdělávání učitelů - Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

Bond Graphs and Its Use in Mechatronics - Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DIAGNOSTICKÉ METODY V ANALOGOVÝCH OBVODECH. 2010. ISBN: 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 10; Název nakladatele: CZU, TF, KEA;Datum zahájení: 2010; Strana od: 25; Strana do: 34.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DYNAMIKA KOREKČNÍCH OBVODŮ. 2010. ISBN: 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 7; Název nakladatele: CZU, TF, KEA;Datum zahájení: 2010; Strana od: 35; Strana do: 42.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DYNAMIKA U-MANOMETRU. 2010. ISBN: 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 6; Název nakladatele: CZU, TF, KEA;Datum zahájení: 2010; Strana od: 43; Strana do: 49.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); POROVNÁNÍ REGULAČNÍHO PROCESU S PID A PSD REGULÁTOREM. 2010. ISBN: 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 7; Název nakladatele: CZU, TF, KEA;Datum zahájení: 2010; Strana od: 102; Strana do: 109.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VÝMLADKOVÉ PLANTÁŽE RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN. 2010. ISBN CD (plný příspěvek): 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 4; Název nakladatele: CZU, TF, KEA; Datum zahájení: 2010; Strana od: 127; Strana do: 130 ISBN (abstrakt): 978-80-213-2112-0.

Model nelineárního obvodu s diodou - Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

MODEL NELINEÁRNÍHO ELEKTRICKÉHO OBVODU - Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

MODELOVÁNÍ LINEÁRNÍCH ELEKTRICKÝCH OBVODŮ - Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar, 2009

Model nelineárního obvodu s diodou - Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ RYCHLÝCH ČASOVÝCH PRŮBĚHŮ TEPLOTY - I. - Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar, 2009

MODELOVÁNÍ LINEÁRNÍCH ELEKTRICKÝCH OBVODŮ - Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar, 2009

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ RYCHLÝCH ČASOVÝCH PRŮBĚHŮ TEPLOTY - I. - Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar, 2009

MODEL NELINEÁRNÍHO ELEKTRICKÉHO OBVODU - Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

REGULACE TEPLOTY V PRŮTOKOVÉM OHŘÍVAČI KAPALINY - Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

 
page foot