| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Dana Žídková, CSc. (1239)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2081
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Studenti dálkového studia a konzultačních středisek si mohou domluvit konzultaci osobně (e-mailem, telefonicky) i na jinou dobu podle svých možností a možností konzultanta.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – ČECHURA, L. – ŽÍDKOVÁ, D. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – HUČKO, J. Potential for Pork Production in the Czech Republic . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 545-554. ISSN: 0139-570X.

ŽÍDKOVÁ, D. – ŘEZBOVÁ, H. – ROSOCHATECKÁ, E. Analysis of Development of Investments in the Agricultural Sector of the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 1, s. 33-43. ISSN: 1804-1930.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – PETEROVÁ, J. – ŽÍDKOVÁ, D. Kombinace křížení finálních hybridů a ekonomika chovu prasat. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 36 - 38. ISSN: 0027-8068.

POTENTIAL OF PORK MEAT PRODUCTION IN THE - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D.; doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, 2009

Aplikace vícefaktorové produkční funkce při výrobě mléka - Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc., 2009

INVESTIČNÍ AKTIVITY V ZEMĚDĚLSTVÍ ČR - Ing. Žídková Dana, CSc.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D., 2009

Vliv investiční aktivity v zemědělství na strukturu dlouhodobého majetku - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; Ing. Žídková Dana, CSc., 2009

Analýza poptávky po faktorech a nabídkové funkce v produkci mléka - doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Peterová Jarmila, CSc., 2009

Ekonomika podniků - doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc., 2009

Ekonomika podniků - Ing. Žídková Dana, CSc.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc., 2009

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor Podnikání a administrativa - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Aulová Renata; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot