| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavlína Hálová, Ph.D. (2096)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2062
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny :: Zimní semestr 2022/23
středa 11:00 - 12:00

Náhradní termín dle e-mailové domluvy v podobě on line schůzky v Teems.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOTYZA, P. – NÁGLOVÁ, Z. – SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – **CZECH, K. – **WIELECHOWSKI, M. – **CHEREVYK, D. Dairy processing industry in the European Union: Country-group clustering in pre and post-milk quota abolishment periods. Journal of Central European Agriculture, 2022, roč. 23, č. 3, s. 679-691. ISSN: 1332-9049.

NÁGLOVÁ, Z. – SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – KOTYZA, P. DIFFERENCES IN PRODUCTIVITY IN MILK INDUSTRY IN THE EU. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXXI. GREEN DEAL – FUTURE PERSPECTIVES 14.09.2022, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2022. s. 162-173.

HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. – RUMÁNKOVÁ, L. AGRI-FOOD MARKET SHOCKS AND THEIR IMPACT ON THE EU GREEN DEAL. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXXI. GREEN DEAL – FUTURE PERSPECTIVES 14.09.2022, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2022. s. 68-81.

HÁLOVÁ, P. – SLABOCH, J. – ČECHURA, L. Sensitivity of Czech wheat production to climate change effects.. In Agrarian perspectives XXX. Sources of Competitiveness under Pandemic and Environmental Shocks 15.09.2021, Prague, Czech Republic. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 98-105.

HÁLOVÁ, P. – MACH, J. – ČECHURA, L. – SLABOCH, J.; idPublikace = 89374; Název: Climate change and sustainability in Czech wheat production-- Neexistuje podtyp publikace --

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – **LAPUTKOVÁ, A. Development and Structural Changes of Carbon Footprint in EU28. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 9, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

MACH, J. – MALEC, K. – HÁLOVÁ, P. The Impact of COVID-19 and the Crises in General on the Prices of Marketable Assets - Focusing on Agricultural Commodities. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXX. SOURCES OF COMPETITIVENESS UNDER PANDEMIC AND ENVIRONMENTAL SHOCKS. PROCEEDINGS of the 30th International Scientific Conference. 15.09.2021, Prague. Prague: Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 175-183.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. – RUMÁNKOVÁ, L. Productivity of Czech Milk Production in European Comparison. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2020, roč. XII, č. 3, s. 115-127. ISSN: 1804-1930.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – MACH, J. TECHNOLOGICAL PROGRESS, WEATHER EFFECTS AND SUSTAINABILITY IN CZECH CEREAL PRODUCTION. In Agrarian perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector 16.09.2020, Prague. Prague: FEM CULS Prague, 2020. s. 83-89.

GEBELTOVÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. – MALEC, K. Link between the business scale and the land improvement investments. In Agrarian perspectives XXVIII. Business scale in relation to economics 18.09.2019, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 44-51.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Shadow prices of greenhouse gas emissions: An application to the Czech dairy production. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2018, roč. 64, č. 7, s. 291-300. ISSN: 0139-570X.

HÁLOVÁ, P. – MACH, J. Analysis of relation between self-sufficiency and foreign trade of Czech dairy market. In Agrarian perspectives XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY 19.09.2018, CULS Prague. CULS Prague: , 2018. s. 153-158.

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Valuation of public goods: The case of emissions from livestock holdings in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 1804-1930.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. Impact of Biogas Stations on CO2 Emission from Agriculture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 1, č. 65, s. 189-196. ISSN: 1211-8516.

GEBELTOVÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. Analysis of changes in official agricultural land prices in the CR in years 2009-2017. In Agrarian perspectives XXVI. – COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, CULS- FEM Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 64-70.

MALÝ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. Identification and Valuation of Public Goods within the Vertical of Cattle Breeding. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 7, č. 1, s. 69-82. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TECHNICAL EFFICIENCY WITH AN UNDESIRABLE OUTPUT - CASE STUDY OF CZECH DAIRY FARMS. 2016, Proceedings of the Ires international konference 11-12/9/2016, Crete.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Economic valuation of mountain landscapes and ecosystems: A meta-analysis of case studies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. VIII, č. 3, s. 103-112. ISSN: 1804-1930.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. The influence of investment costs on biogas station development and their impact on greenhouse gas emissions from Czech agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. , č. , s. 143-151. ISSN: 1804-1930.

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. Greenhouse gas emissions in the Czech livestock sector. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Prague. Praha: CULS Prague, 2016. s. 192-199.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Veřejné statky v zemědělství (produkce, ocenění a podpora). Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2016, 140s. ISBN 978-80-906594-2-1.

HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M.Landscape Assessment – A Case Study of Šumava Mountains, Protected Landscape Area. 2016, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ENGINEERING (ICFAE.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Ocenění veřejných statků: produkční přístup, Valuation of public goods: production approach, Public goods; Output/Input distance function; shadow price; subsidies, 2016, GA - Zemědělská ekonomie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika - KE01, MZe ČR, Odbor environmentálních podpor PRV, Těšnov 65/17, 110 00, Praha - Ing. David Kuna (ředitel odboru), Roční změna dotace při kompenzaci ztracených příjmů 537 mil. Kč až 1,8 mld. Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Odbor environmentálních podpor PRV MZe ČR, 31.10.2016,

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Comparison greenhouse gas emissions from livestock holdings in Czechia and Slovakia. In Determinanty ekonomickej stability podniku 12.10.2016, Smižany, SR. Nitra: SPU Nitra, 2016. s. 80-92.

HÁLOVÁ, P. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. – HAVLÍKOVÁ, M. Analýza a srovnání produkčních funkcí výrobců mléka v ČR v kontextu environmentálního znevýhodnění. In Determinanty ekonomickej stability podniku 13.10.2016, Smižany. Nitra: , 2016. s. 10-16.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ASSESSMENT OF AGRICULTURE PUBLIC GOODS BY SHADOW PRICES. 2015, .

ALINA, ING., PH.D, J. – HÁLOVÁ, P.; idPublikace = 69844; Název: The economic effects of investments in road infrastructure in Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

HÁLOVÁ, P.; idPublikace = 69845; Název: Analysis of flowers production and consumption determinants in Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

HÁLOVÁ, P. – ALINA, J. Analysis of investment in infrastructure and other selected determinants influence to unemployment in CR regions. In The 8th International Days of Statistics and Economics 11.09.2014, Prague. Prague: VŠE v Praze, 2014. s. 445-455.

SLABOCH, J. – MACH, J. – HÁLOVÁ, P. Case study - The possibility of using waste heat from biogas plants. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague Faculty: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 137-151.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – MACH, J. Teoretický potenciál produkce bioplynu ze zemědělských bioplynových stanic. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 86-103.

RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – ČECHURA, L. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. Simulations at Czech poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 327-333. ISSN: 1211-8516.

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – RUMÁNKOVÁ, L. – HÁLOVÁ, P. Partial equilibrium model of Czech beef trade. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 2, s. 27-38. ISSN: 1804-1930.

HÁLOVÁ, P.; idPublikace = 53997; Název: Analýza determinant produkce okrasného školkařství-- Neexistuje podtyp publikace --

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot