| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Roman Modlinger, Ph.D. (15975)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3906
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SELLAMUTHU, G. – **AMIN, S. – BÍLÝ, J. – SYNEK, J. – MODLINGER, R. – SEN, M. – CHAKRABORTY, A. – ROY, A. Reference Gene Selection for Normalizing Gene Expression in Ips Sexdentatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) Under Different Experimental Conditions. Frontiers in Physiology, 2021, roč. 12, č. October, s. 1-18. ISSN: 1664-042X.

HLÁSNY, T. – ZIMOVÁ, S. – MERGANIČOVÁ, K. – **ŠTĚPÁNEK, P. – MODLINGER, R. – TURČÁNI, M. Devastating outbreak of bark beetles in the Czech Republic: Drivers, impacts, and management implications. Forest Ecology and Management, 2021, roč. 490, č. 2021, s. 1-13. ISSN: 0378-1127.

ABDOLLAHNEJAD, A. – PANAGIOTIDIS, D. – SUROVÝ, P. – MODLINGER, R. Investigating the Correlation between Multisource Remote Sensing Data for Predicting Potential Spread of Ips typographus L. Spots in Healthy Trees. Remote Sensing, 2021, roč. 13, č. 23, s. 1-30. ISSN: 2072-4292.

HLÁSNY, T. – HOLUŠA, J. – MARUŠÁK, R. – TURČÁNI, M. – MOKROŠ, M. – TROMBIK, J. – MODLINGER, R. Webmapová aplikace pro šíření informací o lesích České republiky, Web-map application for dissemination of information about the forests of the Czech Republic, , 2021, XX - Nepřiřazeno, Webmapová aplikace, není relevantní, webmapová aplikace bez omezení přístupu, nepřímý ekonomický dopad související se zvýšením povědomí veřejnosti s rizicích pro lesy souvisejících se změnou klimatu a dalšími faktory, FLD ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HLÁSNY, T. – MERGANIČOVÁ, K. – MODLINGER, R. – MARUŠÁK, R. – LÖWE, R. – TURČÁNI, M. Prognóza Vývoje Kůrovcové Kalamity A Nová Platforma Pro Šíření Informací O Lesích V České Republice. Zprávy lesnického výzkumu, 2021, roč. 66, č. 3, s. 197-205. ISSN: 0322-9688.

MODLINGER, R. – **MATĚJKA, K. – TURČÁNI, M. Software pro predikci vývoje lýkožrouta smrkového a evidenci výskytu lesních škodlivých činitelů, Software for predicting the development of the spruce bark beetle and recording the occurrence of damaging forest agents, PHENIPS; kůrovci; Xamarin; API; SQL; ochrana lesa , 2021, XX - Nepřiřazeno, 1, 1, serverová a mobilní aplikace, Software bude sloužit k zefektivnění ochrany lesních porostů proti lýkožroutu smrkovému a tedy jako nástroj zamezující znehodnocení základního majetku vlastníků lesů. Užitek z použití software je nepřímý, nicméně se zásadním vlivem na ekonomickou rentabilitu lesního hospodářství s převahou smrkových porostů., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – SAMEK, M. – BAŤA, D.Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření. 2020, .

CHAKRABORTY, A. – ASHRAF, M. – MODLINGER, R. – SYNEK, J. – SCHLYTER, F. – ROY, A. Unravelling the gut bacteriome of Ips (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae): identifying core bacterial assemblage and their ecological relevance. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-17. ISSN: 2045-2322.

CHAKRABORTY, A. – MODLINGER, R. – ASHRAF, M. – SYNEK, J. – SCHLYTER, F. – ROY, A. Core Mycobiome and Their Ecological Relevance in the Gut of FiveIpsBark Beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Frontiers in Microbiology, 2020, roč. 11, č. 2020, s. 1-16. ISSN: 1664-302X.

LALÍK, M. – **GALKO, J. – **NIKOLOV, C. – **RELL, S. – **KUNCA, A. – MODLINGER, R. – HOLUŠA, J. Non-pesticide alternatives for reducing feeding damage caused by the large pine weevil (Hylobius abietis L.). ..., 2020, roč. 177, č. 1, s. 132-142. ISSN: N.

SLAVÍK, M. – KUŽELKA, K. – MODLINGER, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – SUROVÝ, P. UAV Laser Scans Allow Detection of Morphological Changes in Tree Canopy. Remote Sensing, 2020, roč. 12, č. 22, s. 1-15. ISSN: 2072-4292.

MODLINGER, R. ČZU 77x jinak. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2020, 147s. ISBN 978-80-213-3046-7. Bojujeme s kůrovcem, s. 20-21.

SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K. – MODLINGER, R.Výstupy dálkového průzkumu Země pro praxi.. 2020, Newsletter pro lesnickou praxi.

**VÉLE, A. – MODLINGER, R. Body Size of Wood Ant Workers Affects their Work Division. Sociobiology, 2019, roč. 66, č. 4, s. 614-618. ISSN: 0361-6525.

SAMEK, M. – **NOVOTNÝ, P. – MODLINGER, R. – **FULÍN, M. – **BERAN, F. – ROY, A. – PEŠKOVÁ, V. Impact of Rhabdocline pseudotsugae and Phaeocryptopus gaeumannii on the Selection of Suitable Provenances of Douglas Fir in Central Europe. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

MODLINGER, R. Možné příčiny a důsledky kůrovcové kalamity v lesích Česka s ohledem na specifika při zpracování kalamitního dříví.. Praha: ČZU v Praze, 2019, 41s. ISBN 978-80-213-2942-3.

MODLINGER, R. – PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. – VÉLE, A.Kloubnatka smrková na smrku ztepilém v Jizerských horách a Krkonoších. 2019, .

**KROJEROVÁ - PROKEŠOVÁ, J. – **HOMOLKA, M. – **HEROLDOVÁ, M. – **BARANČEKOVÁ, M. – **BAŇAŘ, P. – **KAMLER, J. – MODLINGER, R. – **PURCHART, L. – **ZEJDA, J. – **SUCHOMEL, J. Patterns of vole gnawing on saplings in managed clearings in Central European forests . Forest Ecology and Management, 2018, roč. 408, č. JAN2018, s. 137-147. ISSN: 0378-1127.

**LUBOJACKÝ, J. – MODLINGER, R. – PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2018, 26s. ISBN 978-80-7458-110-6. Vybraní biotičtí škodliví činitelé douglasky tisolisté, s. 54-79.

LORENC, F. – PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – **MRNKA, L. – TOMÁŠKOVÁ, I. – ŠENFELD, P. – TURČÁNI, M. Fine roots of Picea abies compensate for drought stress in the rainfall reduction experiment. Dendrobiology, 2018, roč. 80, č. 2018, s. 91-100. ISSN: 1641-1307.

TRGALA, K. – MODLINGER, R. – ADAMOVÁ, T. Možné příčiny a důsledky kůrovcové kalamity v lesích ČR s ohledem na specifika při zpracování kalamitního dříví. : Kronospan CR, spol. s r.o., 2018, 25s. ISBN: ,

HOLUŠA, J. – HLÁSNY, T. – MODLINGER, R. – LUKÁŠOVÁ, K. – **KULA, E. Felled trap trees as the traditional method for bark beetle control: Can the trapping performance be increased?. Forest Ecology and Management, 2017, roč. 404, č. 2017, s. 165-173. ISSN: 0378-1127.

PEŠKOVÁ, V. – LANDA, J. – MODLINGER, R. Long term observation of mycorrhizal status and above-ground fungi fruiting body production in oak forest. Dendrobiology, 2013, roč. 69, č. , s. 99-110. ISSN: 1641-1307.

MODLINGER, R. – HOLUŠA, J. – LIŠKA, J. – KNÍŽEK, M. Stav populace lýkožrouta smrkového Ips typographus (L.) v NPR Žofínský prales (Novohradské hory, Česká republika). Silva Gabreta, 2009, roč. 15, č. 2, s. 143-154. ISSN: 1211-7420.

HISTORICKÝ VÝSKYT LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO (Ips typographus L.) V ČESKU NA PODKLADĚ HLÁŠENÍ L116 - Ing. Modlinger Roman, 2009

 
page foot