| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Roman Modlinger, Ph.D. (15975)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • Telefon:
    • +420 22438 3906
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**VÉLE, A. – MODLINGER, R. Body Size of Wood Ant Workers Affects their Work Division. Sociobiology, 2019, roč. 66, č. 4, s. 614-618. ISSN: 0361-6525.

SAMEK, M. – **NOVOTNÝ, P. – MODLINGER, R. – **FULÍN, M. – **BERAN, F. – ROY, A. – PEŠKOVÁ, V. Impact of Rhabdocline pseudotsugae and Phaeocryptopus gaeumannii on the Selection of Suitable Provenances of Douglas Fir in Central Europe. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

MODLINGER, R. Možné příčiny a důsledky kůrovcové kalamity v lesích Česka s ohledem na specifika při zpracování kalamitního dříví.. Praha: ČZU v Praze, 2019, 41s. ISBN 978-80-213-2942-3.

**KROJEROVÁ - PROKEŠOVÁ, J. – **HOMOLKA, M. – **HEROLDOVÁ, M. – **BARANČEKOVÁ, M. – **BAŇAŘ, P. – **KAMLER, J. – MODLINGER, R. – **PURCHART, L. – **ZEJDA, J. – **SUCHOMEL, J. Patterns of vole gnawing on saplings in managed clearings in Central European forests . Forest Ecology and Management, 2018, roč. 408, č. JAN2018, s. 137-147. ISSN: 0378-1127.

**LUBOJACKÝ, J. – MODLINGER, R. – PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2018, 26s. ISBN 978-80-7458-110-6. Vybraní biotičtí škodliví činitelé douglasky tisolisté, s. 54-79.

LORENC, F. – PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – **MRNKA, L. – TOMÁŠKOVÁ, I. – ŠENFELD, P. – TURČÁNI, M. Fine roots of Picea abies compensate for drought stress in the rainfall reduction experiment. Dendrobiology, 2018, roč. 80, č. 2018, s. 91-100. ISSN: 1641-1307.

TRGALA, K. – MODLINGER, R. – ADAMOVÁ, T. Možné příčiny a důsledky kůrovcové kalamity v lesích ČR s ohledem na specifika při zpracování kalamitního dříví. : Kronospan CR, spol. s r.o., 2018, 25s. ISBN: ,

HOLUŠA, J. – HLÁSNY, T. – MODLINGER, R. – LUKÁŠOVÁ, K. – **KULA, E. Felled trap trees as the traditional method for bark beetle control: Can the trapping performance be increased?. Forest Ecology and Management, 2017, roč. 404, č. 2017, s. 165-173. ISSN: 0378-1127.

PEŠKOVÁ, V. – LANDA, J. – MODLINGER, R. Long term observation of mycorrhizal status and above-ground fungi fruiting body production in oak forest. Dendrobiology, 2013, roč. 69, č. , s. 99-110. ISSN: 1641-1307.

MODLINGER, R. – HOLUŠA, J. – LIŠKA, J. – KNÍŽEK, M. Stav populace lýkožrouta smrkového Ips typographus (L.) v NPR Žofínský prales (Novohradské hory, Česká republika). Silva Gabreta, 2009, roč. 15, č. 2, s. 143-154. ISSN: 1211-7420.

HISTORICKÝ VÝSKYT LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO (Ips typographus L.) V ČESKU NA PODKLADĚ HLÁŠENÍ L116 - Ing. Modlinger Roman, 2009

 
page foot