| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vojtěch Barták (10316)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: Konzultace
Středa 10:00 - 12:00
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MORAVEC, D. – BARTÁK, V. – PUŠ, V. – WILD, J. Wind turbine impact on near-ground air temperature. RENEWABLE ENERGY, 2018, roč. 123, č. August 2018, s. 627-633. ISSN: 0960-1481.

MALAVASI, M. – BARTÁK, V. – **CARRANZA, M. – ŠÍMOVÁ, P. – **ACOSTA, A. Landscape pattern and plant biodiversity in Mediterranean coastal dune ecosystems: Do habitat loss and fragmentation really matter?. Journal of Biogeography, 2018, roč. 45, č. 6, s. 1367-1377. ISSN: 0305-0270.

**BAZZICHETTO, M. – MALAVASI, M. – BARTÁK, V. – **ACOSTA, A. – MOUDRÝ, V. – **CARRANZA, M. Modeling plant invasion on Mediterranean coastal landscapes: An integrative approach using remotely sensed data. Landscape and Urban Planning, 2018, roč. 2018, č. 171, s. 98-106. ISSN: 0169-2046.

**BAZZICHETTO, M. – MALAVASI, M. – BARTÁK, V. – **ACOSTA, A. – **ROCCHINI, D. – **CARRANZA, M. Plant invasion risk: A quest for invasive species distribution modelling in managing protected areas. ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, roč. 95, č. 1, s. 311-319. ISSN: 1470-160X.

GDULOVÁ, K. – BÁRTA, A. – BARTÁK, V. Pravděpodobnostní mapy požárů v budovách, Probability maps of fire occurrences in buildings, fire probability; buildings; spatial risk analysis, 2015, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/1493/4903, Mapový výstup zpracovaný pomocí SW ArcGIS Desktop 10.2; elektronická forma: typ souboru PDF, velikost A3., Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, GŘ HZS ČR Odbor komunikačních a informačních systémů , 13.01.2015,

ŠÍMOVÁ, P. – BARTÁK, V. – ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. – BÁRTA, A. Analytická podpora mapování rizik: Pravděpodobnostní mapy požárů budov, Analytical support for risk mapping: Building fires probability maps, probability, bulding fires, logistic regression, GIS, 2015, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 42300/1493/4903, MV-812-1/OBVV-2012, Zákon 130/2002 Sb., Úspory v integrovaném záchranném systému, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Generální ředitelství HZS, 13.01.2015, MV-812-1/OBVV-2012, Zákon 130/2002 Sb.

DVOŘÁK, S. – BARTÁK, V. – MACHÁČEK, Z. – MATĚJŮ, J. Home range size and spatio-temporal dynamics of male sika deer (Cervus nippon; Cervidae, Artiodactyla) in an introduced population. Folia Zoologica, 2014, roč. 63, č. 2, s. 103-115. ISSN: 0139-7893.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – BARTÁK, V. – HOLÁ, M. – JEŽEK, M. – HART, V. – HANZAL, V. The mortality patterns of wildlife-vehicle collisions in the Czech Republic. North-Western Journal of Zoology, 2014, roč. 10, č. 2, s. 393-399. ISSN: 1584-9074.

BARTÁK, V. – GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. – BÁRTA, A. – ŠÍMOVÁ, P. Modelling the probability of building fires. Geoinformatics FCE CTU. , 2014, roč. 2014, č. 13, s. 37-48. ISSN: 1802-2669 .

VRTICH, M. – ŠPATENKOVÁ, O. – KUTTELWASCHER, R. – GDULOVÁ, K. – ŠÍP, M. – BARTÁK, V. – ŠÍMOVÁ, P. APOMAPIK, APOMAPIK, GIS, spatio-temporal pattern, fire rescue incidents, risk mapping, 2014, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, apomapik2015, Výsledek není volně ke stažení. Poskytuje společnost ArcData Praha, s.r.o. dle licenčních podmínek, Software na platformě ArcGIS for Server. Ing. Jan Novotný, ArcData Praha, jan.novotny@arcdata.cz, tel. 224 190 511, Úspory v integrovaném záchranném systému, ArcData Praha, s.r.o., 14889749, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

BARTÁK, V. – VOREL, A. – ŠÍMOVÁ, P. – PUŠ, V. Spatial spread of Eurasian beavers in river networks: a comparison of range expansion rates. JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY, 2013, roč. 82, č. 3, s. 587-597. ISSN: 0021-8790.

Analýza historického šíření bobra evropského (Castor fiber) v České republice - Ing. Barták Vojtěch, 2010

Odhad kapacity území ČR z hlediska hustoty osídlení bobra evropského - Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Ing. Vojtěch Barták, Ing. Jana Korbelová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

SpreadAnalyst 1.0 - Ing. Vojtěch Barták, RNDr. Vladimír Puš, CSc., 2010

Jádrový odhad nejvyšší intenzity hustoty osídlení bobra evropského v ČR - Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Ing. Vojtěch Barták, Ing. Jana Korbelová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

New computer program for digital terrain analysis - Ing. Vojtěch Barták, 2010

BARTÁK, V. How to extract river networks and catchment boundaries from DEM: a review of digital terrain analysis techniques. Journal of Landscape Studies - online version, 2009, roč. 2, č. 2, s. 57 - 68. ISSN: 1802-4416.

DEMETERR 1.1, Software for digital terrain analysis with applications in hydrological modelling and water resources management - Ing. Barták Vojtěch, 2009

 
page foot