| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Milič Solský, Ph.D. ()

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3854
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VOJAR, J. – HAVLÍKOVÁ, B. – SOLSKÝ, M. – **JABLONSKI, D. – **IKOVIĆ, V. – **BALÁŽ, V. Distribution, prevalence and amphibian hosts of Batrachochytrium dendrobatidis in the Balkans. Salamandra, 2017, roč. 53, č. 1, s. 44-49. ISSN: 0036-3375.

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – BUDSKÁ (SMOLOVÁ), D. – KOPECKÝ, O. – KADLEC, T. – KNAPP, M. Spontaneous succession on spoil banks supports amphibian diversity and abundance. Ecological Engineering, 2016, roč. 90, č. , s. 278-284. ISSN: 0925-8574.

VOREL, A. – KORBELOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – MOKRÝ, J. Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a odhad vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity jeho Programu péče. Praha: MŽP ČR, 2016, 88s. ISBN: ,

ŠŤASTNÝ, K. – ČERVENÝ, J. – ROM, J. – SOLSKÝ, M. – HANEL, L. – ANDRESKA, J. – VOJAR, J. – KEROUŠ, K. Vertebrates and Invertebrates of European Cities:Selected Non-Avian Fauna. Springer-Verlag New York: Springer New York, 2015, 700s. ISBN 978-1-4939-1697-9. Vertebrates - Prague, s. 119-153.

VOREL, A. – SOLSKÝ, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – KORBELOVÁ, J. – MOKRÝ, J. – DOSTÁL, T. – KOUDELKA, P. Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a odhad vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity jeho Programu péče. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 101s. ISBN: ,

VOJAR, J. – ANDĚL, P. – SOLSKÝ, M. – ROZÍNEK, R. Ochrana vybraných druhů ex situ v souvislosti s investičními záměry. Metodická příručka., Ex situ conservation of selected species., ex situ conservation, conservation measures, translocations, deposit basins, compensatory measures, 2014, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika ochrany ex situ, č.j. 89997/ENV/14-4657/630/14, Metodika je zaměřena primárně na zlepšení postupů při ochraně rostlin a živočichů v rámci přípravy a realizace investičních záměrů. Přínosem jsou tedy především nepeněžní efekty v oblasti ochrany životního prostředí. Metodika však také umožňuje zefektivnit přípravu a realizaci staveb záměrů, případně dalších aktivit (těžba nerostných surovin apod.) na straně investora, respektive projektanta a využití odborně podložených, moderních přístupů vytváří předpoklad zefektivnění také v rámci administrativních povolovacích procesů., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Sekce ochrany přírody a krajiny, 19.12.2014,

ROZÍNEK, R. – KUBEČKOVÁ, M. – SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – ANDĚL, P. Deponační nádrže pro dočasné umístění ohrožených druhů, Deposit basins for temporary rearing of threatened species, threatened species, conservation measures, ex situ conservation, amphibians, reptiles, molluscs, crabs, 2014, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Deponační nádrže, metodika., č.j. 89729/ENV/14-4648/630/14, Metodika je zaměřená na popis využití specifického opatření k ochraně vybraných druhů živočichů, zlepší postupů při ochraně rostlin a živočichů ex situ. Vzhledem ke skutečnosti, že metodika byla vyvinuta ve spolupráci se společností (NaturaServis, s.r.o) zabývající se realizací ochranných opatření v rámci aktivit této společnosti. Navržená metodik a může být efektivně využita a v rámci přípravy a realizace zejména velkých infrastrukturních investic (silnice, železnice, vodní cesty) případně těžební činnosti, ale i v oblasti managementových zásahů v krajině, při činnosti výzkumných organizací., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Sekce ochrany přírody a krajiny, 19.12.2014,

SOLSKÝ, M. – SMOLOVÁ, D. – DOLEŽALOVÁ, J. – ŠEBKOVÁ, K. – VOJAR, J. CLUTCH SIZE VARIATION IN AGILE FROG RANA DALMATINA ON POST-MINING AREAS. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2014, roč. 62, č. 4, s. 789-799. ISSN: 1505-2249.

HARABIŠ, F. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Kostelecké inspirování 2013 - sborník abstraktů. 2013, Organizace konference Kostelecké inspirování 2013 ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 v Kostelci nad Černými lesy. Editace sborníku abstraktů z konference. ISBN 978-80-213-2415-2.

SMOLOVÁ, D. – SOLSKÝ, M. – HOLCMAN, R. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání nabídky a vlastností vodních ploch na nerekultivovaných výsypkách s ostatními typy krajin. 2013, in: Harabiš, F., Solský, M. (Eds): Kostelecké inspirování 2013, Sborník abstraktů 5. ročníku konference konané 21.-22.11.2013, Kostelec nad Černými lesy, FŽP, ČZU v Praze, s. 82..

SOLSKÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Biodiverzita 2013, Sborník abstraktů z konference. 2013, Organizace konference katedry ekologie, FŽP, ČZU v Praze - Biodiverzita 2013 ve dnech 2. - 3. března 2013. Editace sborníku abstraktů z konference. ISBN 978-80-213-2364-3.

SOLSKÝ, M. – SMOLOVÁ, D. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlastností post-těžební krajiny s okolními typy krajin. 2013, Název sborníku Voda a krajina 2013 Místo vydání Praha Kód ISBN 978-80-01-05318-8 Počet stran 10 Strana od 291 Strana do 300 Název nakladatele ČVUT v Praze Datum zahájení 18.09.2013 .

DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – SMOLOVÁ, D. – SOLSKÝ, M. – KOPECKÝ, O. Technical reclamation and spontaneous succession produce different water habitats: A case study from Czech post-mining sites. Ecological Engineering, 2012, roč. 43, č. 6, s. 5-12. ISSN: 0925-8574.

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technical reclamation and spontaneous succession produce different water habitats: A case study from Czech post-mining sites . 2012, Proceedings of abstracts from World congress of herpetology in Vancouver (2012). .

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnědouhelné výsypky - příležitost (nejen) pro obojživelníky. 2012, Ochrana přírody 67(3): 8-11 Odborný časopis se zabývající se problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody..

DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití sukcesních ploch při rekultivaci území ovlivněných těžbou. 2012, Ochrana přírody 67(5): 10-13 Odborný časopis se zabývající se problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody..

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. A New, Harmless Mesocosm Design for Field Rearing Ranid Embryos and Determining Clutch Sizes . Herpetological Review, 2012, roč. 43, č. 4, s. 588-590. ISSN: 0018-084X.

HARABIŠ, F. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Kostelecké inspirování 2012. Sborník abstraktů 4. ročníku konference 29. - 30. 11. 2012. 2012, Organizace a pořádání konference Kostelecké inspirování 2012 ve dnech 29. a 30. listopadu 2012 v prostorech zámku v Kostelci nad Černými lesy. Editace sborníku abstraktů z konference. ISBN 978-80-213-2317-9.

SOLSKÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Biodiverzita 2012, Sborník abstraktů z konference. 2012, Organizace a pořádání konference katedry ekologie, FŽP, ČZU v Praze - Biodiverzita 2012 ve dnech 25. - 26. února 2012. Editace sborníku abstraktů z konference. ISBN 978-80-213-2263-9 .

SOLSKÝ, M. – DĚD, P. – LINDA, M. – VOJAR, J. Půdní teplotní snímač, Soil temperature senzor, soil, temperature measurement, senzor, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, STsenzor 1.0, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Teplotní senzor navržené do prostorů méně mechanicky namáhaných. Rozsah meřených teplot je od -20 °C do 100°C. Rozměry snímače jsou 25 x 25 x 45 mm., 5 000 Kč s DPH, Vývoj zařízení byl podpořen grantem Technické agentury ČR (TA01020881), Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOJAR, J. – SOLSKÝ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. Zařízení pro přesné a šetrné stanovení velikosti snůšek u skokanů, Device for Accurate and Harmless Clutch Size Detection in Ranid Frogs, Amphibians, Ranid frogs, Rana dalmatina, Clutch size, Egg masses, Abundance estimation, Polystyrene ring, 2011, EG - Zoologie, B - Funkční vzorek, TZ Rana 1.0, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Nosná konstrukce je tvořena polystyrénovým korpusem (věncem) o vnitřním průměru 15 cm. Elastická síť je umístěna kolem něj a zatížena tak, aby byl vytvořen prostor pro vajíčka a pulce o hloubce nejméně 20 cm., bez ekonomických parametrů, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 6046070 , CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

SOLSKÝ, M. – HARABIŠ, F. Podtyp: Uspořádání akcí; Kostelecké inspirování 2011. Sborník abstraktů z konference konané 23. - 24. 11. 2011. 2011. Organizace a pořádání konference Kostelecké inspirování 2011 ve dnech 23. a 24. listopadu 2011 v prostorech zámku v Kostelci nad Černými lesy. Editace sborníku abstraktů z konference..

DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – SMOLOVÁ, D. – GUČÍK, J. – ŠEBKOVÁ, K. – KOPECKÝ, O. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlastností vodních ploch a výskytu obojživelníků na rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkách Mostecka. 2011. in: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011, Brno, s.53-54 .

SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – KOPECKÝ, O. – SMOLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v nabídce vodních biotopů na sukcesních a rekultivovaných výsypkách v Severočeské hnědouhelné pánvi. 2011. in: Harabiš, F., Solský, M. (Eds.): Kostelecké inspirování 2011, Sborník abstraktů 3. ročníku konference konané 23.-24.11, Kostelec nad Černými lesy, s. 43-44.

SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – MOUDRÝ, V. – DOLEŽALOVÁ, J. Výskyt obojživelníků na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve - Mostecko, Amphibian occurrence on spoil banks in the north-Bohemian brown coal field – The Most region, amphibian, endangered species, GIS, nature protection, spoil banks, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-mou-0006, Soubor map, zpracováno v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Mapa přispěje k ochraně obojživelníků; z podstaty problému nelze vyčíslit konkrétní částky., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SOLSKÝ, M. – MOUDRÝ, V. – DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. Výskyt obojživelníků na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve - Kadaňsko, Amphibian occurrence on spoil banks in the north-Bohemian brown coal field – The Kadaň region, amphibian, endangered species, GIS, nature protection, spoil banks, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-mou-0007, Soubor map, zpracováno v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Mapa přispěje k ochraně obojživelníků; z podstaty problému nelze vyčíslit konkrétní částky., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SOLSKÝ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – MOUDRÝ, V. Výskyt obojživelníků na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve - Bílinsko, Amphibian occurrence on spoil banks in the north-Bohemian brown coal field – The Bílina region, amphibian, endangered species, GIS, nature protection, spoil banks, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-mou-0008, Soubor map, zpracováno v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Mapa přispěje k ochraně obojživelníků; z podstaty problému nelze vyčíslit konkrétní částky., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SOLSKÝ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – MOUDRÝ, V. – SMOLOVÁ, D. Výskyt vodních biotopů na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve, Water habitats occurrence on spoil banks in the north-Bohemian brown coal field, amphibians, land use, endangered species, GIS, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-mou-0009, Soubor map, zpracováno v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Mapa přispěje k ochraně obojživelníků; z podstaty problému nelze vyčíslit konkrétní částky., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SMOLOVÁ, D. – DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – SOLSKÝ, M. – KOPECKÝ, O. – GUČÍK, J. Faunistický přehled a zhodnocení výskytů obojživelníků na severočeských výsypkách. Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2010, roč. 28, č. 1, s. 155-163. ISSN: 0375-1686.

DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – SMOLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, K. – GUČÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diversity of habitats and communities of amphibians on reclaimed and unreclaimed spoil banks. . 2010, in UCOLIS 2010 (University Conference in Life Sciences, Evironmental Sciences), 25th November, Praha..

SMOLOVÁ, D. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – KOPECKÝ, O. – GUČÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faunistický přehled obojživelníků na severočeských výsypkách. 2010, abstrakt z posteru z konference Zoologické dny 2010.

Movement of arsenic among the environment, egg coats and tadpoles of the Agile Frog (Rana dalmatina) on the spoil heap Hornojiřetínská - Ing. Kamila Šebková, Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Ing. Milič Solský, Ing. Jana Doležalová, 2010

Chytridiomykóza v Čechách - Ing. Petr Civiš, Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Ing. Milič Solský, 2010

Colonization of spoil banks by amphibians - Ing. Solský Milič; Ing. Doležalová Jana; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2009

Colonization of water habitats on the Hornojiřetínská spoil heap by the agile frog (Rana dalmatina) - Ing. Solský Milič; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana, 2009

Vliv polohy lokality a umístění snůšky na úspěšnost vývoje snůšek skokana štíhlého (Rana dalmatina) - Ing. Solský Milič; Ing. Doležalová Jana; Ing. Šebková Kamila; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2009

 
page foot