| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Eva Procházková (9412)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3893
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JANEČEK, M. – KUBÁTOVÁ, E. – PROCHÁZKOVÁ, E. Využití simulátorů deště ve výzkumu eroze. ..., 2013, roč. 63, č. 5, s. 168-172.

JANEČEK, M. – PROCHÁZKOVÁ, E. Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult Praha, 2012, 207s. ISBN 978-80-903482-8-8. Pozemkové úpravy v České republice, s. 116-127.

JANEČEK, M. – KUBÁTOVÁ, E. – PROCHÁZKOVÁ, E. Vliv úhrnů a intenzit dešťů na ztráty půdy vodní erozí. Vodní hospodářství, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 19-22. ISSN: 1211-0760.

JANEČEK, M. – DOSTÁL, d. – KOZLOVSKY DUFKOVÁ, J. – DUMBROVSKÝ, M. – HŮLA, J. – KADLEC, V. – KOVÁŘ, P. – KRÁSA PH.D., d. – KUBÁTOVÁ, E. – KOBZOVÁ, D. – KUDRNÁČOVÁ, M. – NOVOTNÝ, I. – PODHRÁZSKÁ, J. – PRAŽAN, J. – PROCHÁZKOVÁ, E. – STŘEDOVÁ, PH.D., I. – TOMAN, F. – VOPRAVIL, J. – VLASÁK, J. Novelizovana metodika "Ochrana zemědělské půdy před erozí", Protecting agricultural land from erosion, water erosion, wind erosion, soil conservation, surface runoff, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBÚK, FŽP, Agrární valy Metodika, Osvědčení 1/CZU/2011-14140, Optimalizace nákladů na protierozní opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 20.01.2012, Smlouva č. 1/72085/2011-14140

KADLEC, V. – PROCHÁZKOVÁ, E. – DOSTÁL, T. – KRÁSA, J. – VRÁNA, K. – KAVKA, P. – ZANDLER, D. – ZANDLER, D. Optimalizace návrhu technických protierozních opatření . Vodní hospodářství, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 20-23. ISSN: 1211-0760.

HRABALÍKOVÁ, M. – KOBZOVÁ, D. – KUDRNÁČOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of erosion areas using aerial photographs and GIS, a case study Žarošice. 2011. Soubor abstraktů prezentovaných na mezinárodní konferenci v Gödölle..

Extent of actual water erosin in Czech Republic dependant on a bed load - Ing. Procházková Eva, 2009

Extent of actual water erosin in Czech Republic dependant on a bed load - Ing. Procházková Eva, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Vliv organické hmoty na erodovatelnost půd GA FZP 2009 - 2009
 
page foot