| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Adam Vizina (10482)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6660
  • Mobilní telefon:
    • +420 605 882 810
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**TRNKA, M. – VIZINA, A. – HANEL, M. – **BALEK, J. – **FISCHER, M. – **HLAVINKA, P. – **SEMERÁDOVÁ, D. – **ŠTĚPÁNEK, P. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **SKALÁK, P. – **EITZINGER, J. – **DUMBROVSKÝ, M. – MÁCA, P. – **BĚLÍNOVÁ, M. – **ZEMAN, E. – **BRÁZDIL, R. Increasing available water capacity as a factor for increasing drought resilience or potential conflict over water resources under present and future climate conditions. AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, 2022, roč. 264, č. 107460, s. 1-16. ISSN: 0378-3774.

POTOPOVÁ, V. – **TRNKA, M. – VIZINA, A. – **SEMERÁDOVÁ, D. – **BALEK, J. – CHAWDHERY, R. – MUSIOLKOVÁ, M. – PAVLÍK, P. – MOŽNÝ, M. – **ŠTĚPÁNEK, P. – **CLOTHIER, B. Projection of 21st century irrigation water requirements for sensitive agricultural crop commodities across the Czech Republic. AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, 2022, roč. 262, č. MAR 31 2022, s. 0-0. ISSN: 0378-3774.

MELIŠOVÁ, E. – VIZINA, A. – HANEL, M. – PAVLÍK, P. – ŠUHÁJKOVÁ, P. Evaluation of Evaporation from Water Reservoirs in Local Conditions at Czech Republic. ..., 2021, roč. 8, č. 4, s. 1-17. ISSN: N.

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – VYMAZAL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – **KVÍTEK, T. Návrh kritérií pro monitoring klimatických a hydrologických ukazatelů v pilotním projektu ověření jejich efektu a realizace monitoringu. Praha: MŽP, 2021, 43s. ISBN: ,

HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – VIZINA, A. – HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HRADILEK, V. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Matematické modely a demonstrace - predikce přírodních podmínek 2030+, modelace krajinných opatření ve změněných přírodních podmínkách za účelem zachování funkční zemědělské krajiny . Praha: TAČR , 2021, 89s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – KINCL, D. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – SUCHARDA, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – VYMAZAL, J. – **KVÍTEK, T. Prezentační mapa navrhovaných a realizovaných opatření v návaznosti na monitoring (pilotní projekt), Presentation map of proposed and implemented measures in relation to monitoring (pilot project), smart landscape; climate change; soil protection; drainage; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Amálie_21, formát PDF, vizualizace navržených opatření , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

MELIŠOVÁ, E. – VIZINA, A. – STAPONITES, L. – HANEL, M. The Role of Hydrological Signatures in Calibration of Conceptual Hydrological Model. Water, 2020, roč. 12, č. 12, s. 3401-3415. ISSN: 2073-4441.

BERAN, A. – HANEL, M. – **NESLÁDKOVÁ, M. – VIZINA, A. – **VYSKOČ, P. – KOŽÍN, R. Climate change impacts on water balance in Western Bohemia and options for adaptation. Water Science and Technology: Water Supply, 2019, roč. 19, č. 1, s. 323-335. ISSN: 1606-9749.

PAVLÍK, P. – HANEL, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A.Regional assessment of water balance at the water bodies scale using hydrological signatures. 2018, .

VIZINA, A. – HANEL, M. – **TRNKA, M. – **DAŇHELKA, J. – GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. HAMR: online systém pro zvládání sucha – operativní řízení během suché epizody. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. 60, č. 5, s. 22-28. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – **STROUHAL, L. – **DZURÁKOVÁ, M. – MORAVEC, V. – MELIŠOVÁ, E. Studie hodnocení účinku přírodě blízkých opatření v povodí Olešné u Pelhřimova pomocí modelů BILAN, HEC-HMS a HYPE. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. 60, č. 5, s. 12-20. ISSN: 0322-8916.

MELIŠOVÁ, E. – HANEL, M. – VIZINA, A. Evaluation of hydrological balance using soil moisture. In Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Issue 31. 29.06.2017, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2017. s. 261-268.

VIZINA, A. – VLNAS, R. – HANEL, M. – **KAŠPÁREK, L. – MELIŠOVÁ, E. – BERAN, A. – KOŽÍN, R. – STRNAD, F. Hydrologická bilance a disponibilní vodní zdroje v České republice v době hydrologického sucha. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 59, č. 4, s. 6-11. ISSN: 0322-8916.

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – HANEL, M. – VIZINA, A. – BERAN, A. – MELIŠOVÁ, E. – KOŽÍN, R. Regionalizace nedostatkových objemů v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 0-0. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – HANEL, M. – NESLÁDKOVÁ, M. – VIZINA, A. Increasing water resources availability under climate change. Procedia Engineering, 2016, roč. 2016, č. 162, s. 448-454. ISSN: 1877-7058.

KOŽÍN, R. – HANEL, M. – KAŠPÁREK, L. – PELÁKOVÁ, M. – VIZINA, A. – TREML, P. Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu využitím území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 2015, č. 8, s. 11-17. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – HANEL, M. – MELIŠOVÁ, E. ANALÝZA PROPAGACE SUCHA POMOCÍ GENERÁTORŮ POČASÍ. Vodní hospodářství, 2014, roč. 56, č. 6, s. 5-11. ISSN: 1211-0760.

BERAN, A. – VIZINA, A. Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu z volné hladiny a identifikace trendů ve vývoji měřených veličin ve výparoměrné stanici Hlasivo. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2013, roč. 55, č. 4, s. 4-8. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – KAŠPÁREK, L. – PELÁKOVÁ, M. – BERAN, A. – VIZINA, A. Evaluation of changes in deficit volumes: support for protection of localities suitable for construction of reservoirs. In Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management Proceedings of H09, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly 22.07.2013, Gothenburg, Sweden. ENGLAND: IAHS Press, 2013. s. 187-192.

HANEL, M. – VIZINA, A. – PAVLÁSKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Scale-consistent assessment of trends in precipitation extremes in the Czech Republic. 2013, 8th Conference on Extreme Value Theory Fudan University, Shanghai, P.R. China July 8 – 12, 2013.

HANEL, M. – MRKVIČKOVÁ, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A. – PECH, P. Evaluation of simple statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated changes in runoff in the Czech Republic. WATER RESOURCES MANAGEMENT, 2013, roč. 27, č. 15, s. 5261-5279. ISSN: 0920-4741.

MÁCA, P. – VIZINA, A. – HORÁČEK, S. OPTIMALIZACE PARAMETRŮ MODELU BILAN METODOU SCDE. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2013, roč. 55, č. 4, s. 1-4. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – VIZINA, A. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 3, s. 152-161. ISSN: 0042-790X.

VIZINA, A. – HANEL, M. Eliminace ovlivnění průtoku pomocí propojeného modelu hydrologické a vodohospodářské bilance . Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 20-22. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – VIZINA, A. Hydrologické modelování dopadů změn klimatu v denním kroku: korekce systematických chyb a přírůstková metoda. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 2, s. 17 - 21. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – HANEL, M. Posouzení sucha pomocí syntetických řad v podmínkách ovlivněných změnou klimatu. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. II, s. 9 - 12. ISSN: 0322-8916.

Multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic - Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, 2010

Změny srážkových extrémů dle simulací regionálních klimatických modelů pro Českou republiku - Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, 2010

Projected changes in seasonal precipitation extremes in the Czech Republic - Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, Magdalena Mrkvičková (externí), 2010

HANEL, M. – VIZINA, A. – MRKVIČKOVÁ, M. Projected changes in seasonal precipitation extremes in the Czech Republic. In 6th World FRIEND Conference "Global Change: Facing Risks and Threats to Water Resources" FRIEND 2010; Fez; Morocco 25.10.2010, Maroko. Morocco: View references (17) View in search results format 1 | IAHS-AISH Publication, 2010. s. 47-53.

 
page foot