| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Petr Bašta (9663)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**SUCHÁ, L. – **VAŇO, S. – **JANČOVIČ, M. – **AUBRECHTOVÁ, T. – BAŠTA, P. – **DUCHKOVÁ, H. – **LORENCOVÁ, E. Collaborative scenario building: Engaging stakeholders to unravel opportunities for urban adaptation planning. ..., 2022, roč. 2022, č. 45, s. 1-20. ISSN: N.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KALIBOVÁ, J. – BAŠTA, P. – KOVÁŘ, M. – **KURÁŽ, V. The layering of a mountain podzol can strongly affect the distribution of infiltrated water in the soil profile. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, roč. 66, č. 3, s. 348-356. ISSN: 0042-790X.

KOŽÍN, R. – BAŠTA, P. – MORAVEC, V. Modelování efektu přírodě blízkých opatření na hydrologickou bilanci v povodí Trkmanky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 21-24. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – MÁCA, P. – BAŠTA, P. – VLNAS, R. – PECH, P. The rainfall erosivity factor in the Czech Republic and its uncertainty. Hydrology and Earth System Sciences, 2016, roč. 20, č. 10, s. 4307-4322. ISSN: 1027-5606.

MÁCA, P. – BAŠTA, P. – KOŽÍN, R. – HANEL, M.; idPublikace = 71204; Název: Využití geomorfologických charakteristik pro odhad celkové retence povodí-- Neexistuje podtyp publikace --

HRADILEK, V. – BAŠTA, P. – VIZINA, Š. – MÁCA, P. – PECH, P. VERIFICATION OF REMOTE SENSING DATA FOR MEASURING BATHYMETRY ON SMALL WATER RESERVOIRS.. In 15th International Multidisciplinary Sceintific Geoconference SGEM 2015, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 18.06.2015, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 1219-1226.

HRADILEK, V. – BAŠTA, P. – HEJDUK, T. – MÁCA, P. – ROUB, R. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky batymetrických měření pomocí echosoundingu. 2015, POSTER NA KONFERENCI VODNÍ NÁDRŽE 2015, 6. – 7. října 2015 v Brně.

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – BAŠTA, P. – PECH, P. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik, Software for the prevention and management of security risks, GIS, security forces, rescue forces, flood protection, flood, descharge, water flow, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, SW/ROUB001/2015, http://test.hydrosoft.cz/bezpecnost/www/, Nástroj pro podporu koordinované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu či pro krizové manažery. , Zavedením geodatabáze do praxe dojde k výraznému zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu v oblasti prevence krizového řízení, identifikace ohrožených osob, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a rovněž k eliminaci finančních ztrát na majetku občanů v důsledku krizového řízení, dojde tak pomocí zavedení nástrojů GIS a jednotné a aktualizované datové základny dojde k výraznému snížení výše finančních prostředků potřebných na zajištění odpovídající bezpečnosti občanů i jeho majetku., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – BAŠTA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of agricultural drought on wheat yields in two selected districts located in the Czech Republic. 2014, JAČKA L., PAVLÁSEK J., BAŠTA P., 2014. Effect of agricultural drought on wheat yields in two selected districts located in the Czech Republic. In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-13290, EGU General Assembly 2014..

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – BAŠTA, P. DETERMINATION OF GEOMORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF WATERSHEDS USING GEOINFORMATIC SYSTEMS. In 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Conference Proceedings 16.06.2013, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2013. s. 85-92.

HRADILEK, V. – VIZINA, Š. – BAŠTA, P. THE COMPARISON OF THE INFLUENCE OF DIGITAL ELEVATION MODELS ON GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WATERSHED. In 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Conference Proceedings 16.06.2013, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2013. s. 365-372.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – BLAHŮT, J. – BAŠTA, P. – KLOSE, Z. – MOUDRÝ, V. – BALEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); New tool for avalanche forecasting in the Krkonoše Mountains. 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – JINDROVÁ, M. – BAŠTA, P. – ČERNÝ, M. – BALVÍN, A. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for a mountain forest catchment based on the distribution of plant species. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 12, s. 536-544. ISSN: 1212-4834.

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku. 2012, For study of rain-on-snow events was employed special rainfall simulator constructed for these kinds of experiments. The main aim of these experiments was to investigate influence of precipitation to snow cover within the various degree of metamorphosis. Snow cover causes time lag of water discharge and amount of stored water inside the snow matrix. Both of these snow properties are crucial for hydrological cycle. Six simulations of precipitation with various intensity, duration and various frequency of repetition were carried out during the melting period 2011. Temperature was measured in several places of the system, which means that temperatures of snow, incoming/outcoming water and air were recorded. Hydrologic response of snow cover was always very quick and amount of stored water in the snow matrix was approximately from 0.8 to 5 % volumetric. The experiments showed that simulation of rain-on-snow events is very suitable tool for investigating of liquid water behaviour in snow..

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Separace odtoku ze sněhové pokrývky pomocí stabilního izotopu ?2H. 2012, Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku slouží k modelování odtoku. Při klasické simulace je problematická separovat jednotlivé složky odtoku, především tavnou a srážkovou vodu. Pro identifikaci jednotlivých složek byl použit stabilní isotop deuterium, kterým byla obohacena vstupní srážková voda. .

JURAS, R. – BAŠTA, P. – SPUSTA, V. – KOCIÁNOVÁ, M. – ŠPATENKOVÁ, I. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Water saturated avalanches in the Krkonoše Mts.. 2012, A database of avalanche occurrence in the Krkonoše Mts. and their basic description has been created since the winter season 1961/62. 869 records of different types of avalanches, classified after De Quervain et al. (1973), were gathered until the season 2005/2006 (Spusta et al. 2006). This database includes 243 cases (28 %) of mixed type - C7 (dry-wet) snow valanches and 82 cases (9,4 %) of wet snow avalanches - C2. Full-depth avalanches represent portion of 8 % and 32 % respectively in these categories. We have focused on four avalanches, which were classified as full-depth very wet valanches. The photographic documentation (e.g. FIGURE 3) proves that these valanches were triggered by presence of flowing water in the saturating zone and seem to be very similar to slushflows or slush avalanches described by Rapp (1960) from northern Sweden. Since the slushflows and slush avalanches have been known, a great attention has been paid to these phenomena, because the consequences of their occurrence are often destructive for the human property and human life (Hestnes 1985, Hestnes et andersen 1998, Perov 1998). .

BAŠTA, P. Program Gorint, Gorint Programm, grid, raster, spatial interpolation, kriging, inverse distance weighting, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Gorint 1.06, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html - záložka programu Gorint, Autoriz. SW - skript v programovacím jazyce R. Pro jeho využití je potřeba mít instalovánu konzoli R (The R Project for Statistical Computing), kterou lze volně stáhnout např. z adresy: http://mirrors.softliste.de/cran/. Více informací viz dokumentace., Software je freeware (a opensource), zatímco jiné programy s podporou interpolačních funkcí jsou obvykle komerční (např. GS+, Isatis, Esri ArcGIS Desktop), Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. – GDULOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS. 2011. ISBN: 978-80-02-02290-9 Místo vydání: Praha Název: Hydrologie malého povodí 2011 Strana ve sborníku: 203-212 Vydavatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 .

BAŠTA, P. Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 15 - 20. ISSN: 0322-8916.

Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2 - Ing. Bašta Petr, 2009

 
page foot