| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Čermák, Ph.D. (9225)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2284
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
St 16:00 - 17:00 (lichý týden)
Po 17:30 - 18:30 (sudý týden)
Wednesday 4:00 p.m. - 5:00 p.m. (odd week)
Dne 27.3.2024 jsou konzultační hodiny zrušeny!!!
27 March 2024 the office hours are canceled!!!!
Monday 5:30 p.m. - 6:30 p.m. (even week)
Ve zkouškovém období konzultační hodiny neplatí!
Office hours do not apply during the exam period!
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PELTAN, T. – BENEŠOVÁ, I. – KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. – **SOUKUP, T. – **MIKA, J. – **JETEL, V. – NOVOTNÝ, V. – ČERMÁK, J. – **CIHLÁŘ, J. – **HLAVÁČEK, J. – MECNEROVÁ, K. – MAIER, K. Plánování obytné funkce ve smršťujících se městech. Urbanizmus a územní rozvoj, 2022, roč. neuvedeno, č. 6, s. 0-0. ISSN: 1212-0855.

KOLÁŘOVÁ, A. – BOUKALOVÁ, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ČERMÁK, J. Situace místních akčních skupin ve vybraných zemích EU v programovacím období 2014 - 2020. In THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2014. s. 145-150.

FRÝDLOVÁ, M. – KADEŘÁBEK, M. – ČERMÁK, J. – SLABOCH, J. Governance in Bulgarian Agriculture. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 31-38.

Vliv dotačních změn na přidanou hodnotu agrárního sektoru - Ing. Škubna Ondřej; Ing. Chovancová Markéta; Ing. Čermák Jiří, 2009

Postavení malých obcí v systému financování územních samospráv v České republice - Ing. Čermák Jiří; Ing. Chovancová Markéta; Ing. Škubna Ondřej, 2009

Problematika malých obcí a rozpočtové určení daní - Ing. Čermák Jiří, 2009

 
page foot