| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Čermák, Ph.D. (9225)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2284
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
Po 13:00 - 15:00
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOLÁŘOVÁ, A. – BOUKALOVÁ, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ČERMÁK, J. Situace místních akčních skupin ve vybraných zemích EU v programovacím období 2014 - 2020. In THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2014. s. 145-150.

FRÝDLOVÁ, M. – KADEŘÁBEK, M. – ČERMÁK, J. – SLABOCH, J. Governance in Bulgarian Agriculture. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 31-38.

Vliv dotačních změn na přidanou hodnotu agrárního sektoru - Ing. Škubna Ondřej; Ing. Chovancová Markéta; Ing. Čermák Jiří, 2009

Postavení malých obcí v systému financování územních samospráv v České republice - Ing. Čermák Jiří; Ing. Chovancová Markéta; Ing. Škubna Ondřej, 2009

Problematika malých obcí a rozpočtové určení daní - Ing. Čermák Jiří, 2009

 
page foot