| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Igor Krejčí, Ph.D. (9627)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MAULESHOVA, M. – KREJČÍ, I. Dynamics of the Economic-Ecological System of Aral Sea. In 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Conference proceedings 07.09.2022, Jihlava. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022. s. 229-234.

SELIVANOVA, A. – KREJČÍ, I. – SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. The System Dynamics model of recovery of inhabited areas. In EURO 2022: Conference handbook and abstracts: 32nd European Conference on Operational Research (EURO XXXII), Helsinki, Finland, July 3 – 6, 2022 03.06.2022, Aalto University, Espoo, Finland. Espoo, Finland: , 2022. s. 229-229.

SELIVANOVA, A. – KREJČÍ, I. – SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. The dynamical model of recovery after radioactive contamination . In SYSTEM DYNAMICS SOCIETY. INTERNATIONAL CONFERENCE. 2022 19.07.2022, Frankfurt, Germany. : System Dynamics Society, 2022. s. 0-0.

HLAVATÝ, R. – KREJČÍ, I. Sensitivity of small-scale beef cattle farm’s profit under conditions of natural turnover. In 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Conference proceedings 08.09.2021, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 167-172.

HLAVATÝ, R. – KREJČÍ, I. – HOUŠKA, M. – MOULIS, P. – RYDVAL, J. – PITROVÁ, J. – PILAŘ, L. – HORÁKOVÁ, T. – TICHÁ, I. Understanding the decision-making in small-scale beef cattle herd management through a mathematical programming model. ..., 2021, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: N.

HLAVATÝ, R. – KREJČÍ, I. Optimizing production in small-scale beef cattle farm. In 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings 09.09.2020, Brno. Brno: Mendel university in Brno, 2020. s. 166-172.

KREJČÍ, I. – RYDVAL, J. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – MOULIS, P. – HORÁKOVÁ, T. – PILAŘ, L. – HLAVATÝ, R. – TICHÁ, I. – SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. – TUČKOVÁ, K. FARMASIM, FARMASIM, Computer simulation; System dynamics; Farm management, 2020, XX - Nepřiřazeno, FarmaSim 1.0, https://prezentace.czu.cz/farmasim/, Vensim, Sable, system of differential equations 342 levels, 981 auxiliaries 542 parameters, kontakt: Ing. Igor Krejčí, Ph.D. Katedra systémového inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, krejcii@pef.czu.cz, SW - Manažerský simulátor pro drobné zemědělce zaměřené na živočišnou výrobu (masný a mléčný skot, prasata, kozy, ovce a drůbež), Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra systémového inženýrství a Katedra řízení PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – KREJČÍ, I. – PILAŘ, L. – MOULIS, P. – RYDVAL, J. – HLAVATÝ, R. – HORÁKOVÁ, T. – TICHÁ, I. The economic impact of diversification into agritourism. International Food and Agribusiness Management Review, 2020, roč. 23, č. 5, s. 713-734. ISSN: 1559-2448.

KREJČÍ, I. – MOULIS, P. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – TICHÁ, I. – PILAŘ, L. – RYDVAL, J. Traps and Opportunities of Czech Small-Scale Beef Cattle Farming. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 15, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

**ŠKODA, D. – KREJČÍ, I. The Dynamics of Human Agent in Project Management . In 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. s. 97-102.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – KREJČÍ, I. – TICHÁ, I. – CHALUPOVÁ, M. Twitter Analysis of Global Communication in the Field of Sustainability. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 24, s. 6958-6958. ISSN: 2071-1050.

KREJČÍ, I. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. System Dynamics Model of Czech Regions' Development. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Prague: MatfyzPress, 2018. s. 258-263.

KOLÁČKOVÁ, G. – KREJČÍ, I. – TICHÁ, I. Dynamics of Small Farmers’ Behaviour – Scenario Simulations. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 3, s. 103-120. ISSN: 0139-570X.

HORÁKOVÁ, T. – KREJČÍ, I. – RYDVAL, J. Students´Reflections on Teaching the System Dynamics at CULS Prague. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of economics and Management , 2017. s. 130-136.

**ČADIL, J. – **VLTAVSKÁ, K. – KREJČÍ, I. – **HARTMAN, D. – **BRABEC, M. AGGREGATE PRODUCTION FUNCTION AND INCOME IDENTITY-EMPIRICAL ANALYSIS. International Journal of Economic Sciences, 2017, roč. 6, č. 1, s. 1-17. ISSN: 1804-9796.

FLÉGL, M. – KREJČÍ, I. – BROŽOVÁ, H. Impact of Score Recalculation of Publication Evaluation on the Czech Higher Education Institutions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 245-254. ISSN: 1211-8516.

MAZOUCH, P. – KREJČÍ, I. The Analysis of the Age Structure of Regional Fixed Capital in the Agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 2, s. 89-101. ISSN: 1804-1930.

KREJČÍ, I. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. Simulation model of Czech small farming business. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 06.09.2016, Liberec. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. s. 453-458.

KREJČÍ, I. – HORÁKOVÁ, T. – RYDVAL, J.Dynamic of fixed capital - different points of view. 2016, .

KREJČÍ, I. – MAZOUCH, P. Measuring the Age of Machinery and Equipment in Czech Republic. In 33th International Conference Mathematical Methods in Economics 09.09.2015, Cheb. Plzeň: Faculty of Economics, University of West Bohemia, 2015. s. 401-406.

KREJČÍ, I. – MAZOUCH, P. AGE OF EQUIPMENT IN EDUCATION - A POSSIBLE INDICATOR OF THE MODERNISATION PROCESS. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 289-296.

FLÉGL, M. – KREJČÍ, I. JUSTIFICATION OF UNIVERSITY FUNDING IN THE CZECH REPUBLIC. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 127-134.

KREJČÍ, I. – MAZOUCH, P. – VLTAVSKÁ, K. – KVASNIČKA, R. Age of machinery and equipment in the Czech agriculture. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 8, s. 356-366. ISSN: 0139-570X.

KREJČÍ, I. – KUČERA, P. The Impact Of Teaching The Mathematical Methods In Economists. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 (ERIE 2014) 05.06.2014, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 320-326.

KREJČÍ, I. – HOUŠKA, M. Discussion with the paper ‘Project costs planning in the conditions of uncertainty’ by H. Štiková. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 11, s. 517-523. ISSN: 0139-570X.

KREJČÍ, I. AGE OF MACHINERY AND EQUIPMENT IN EDUCATION AS ASPECT OF MODERNITY. In Proceedings of the 10th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2013 (ERIE 2013) 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Science Prague, 2013. s. 317-323.

FISCHER, J. – VLTAVSKÁ, K. – KREJČÍ, I. DOPAD REVIZÍ V NÁRODNÍCH ÚČTECH NA ODHADY ODVOZENÉHO INDIKÁTORU. ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2013, roč. 21, č. 4, s. 20-33. ISSN: 0572-3043.

KREJČÍ, I. – VLTAVSKÁ, K. Measuring Quarterly Net Fixed Capital Stock in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2367-2376. ISSN: 1211-8516.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. Contribution of simple heuristics for the vehicle routing problem – A case study of a small brewery. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2393-2401. ISSN: 1211-8516.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. Application of aging chain model on demographical data of the Czech Republic. In Proceedings of 30th International Conference Mathematical methods in economics 11.09.2012, Karviná. Karviná : Silesian University, 2012. s. 467-472.

KREJČÍ, I. – ŠVASTA, J. The impact of alternative approaches to the measurement of fixed capital . In Proceedings of 30th International Conference Mathematical methods in economics 11.09.2012, Karviná. Karviná : Silesian University, 2012. s. 473-477.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – KREJČÍ, I. IMPACT OF THE CONTACT TEACHING REDUCTION ON STUDY RESULTS IN THE COURSE OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS II. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2012. s. 287-293.

KREJČÍ, I. – SIXTA, J. VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH METOD PŘI ODHADECH STAVŮ A SPOTŘEBY FIXNÍHO KAPITÁLU. ..., 2012, roč. 60, č. 6, s. 780-800.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – DÖMEOVÁ, L. Teaching system dynamics at culs prague –the seminars’ structure design. In Proceedings of the 8th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2011. s. 157-165.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. Modelling disaggregated aging chain of Czech population. In Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Liptovský Ján. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 375-379.

KREJČÍ, I. – ŠVASTA, J. Gross Fixed Capital Dynamics. In Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Liptovský Ján. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 380-384.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – DÖMEOVÁ, L. INTRODUCING SYSTEM DYNAMICS AT CULS PRAGUE . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 4, s. 187-196. ISSN: 1803-1617.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – ŠVASTA, J. Dynamic aging chain of the Czech Republic population. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 209-216. ISSN: 1211-8516.

KREJČÍ, I. Computation of the Stocks and Consumption of Fixed Capital with use of Markov Chain. In Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010 08.09.2010, České Budějovice. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2010. s. 365-370.

KREJČÍ, I. – HORNICKÁ, A. Analysis of the Method for the Selection of Regions with Concentrated State Aid. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 3, s. 55 - 62. ISSN: 1804-1930.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. EDUCATIONAL IMPACT OF VBA MODULES. In ERIE 2010 10.06.2010, Praha. Praha: CULS Prague, 2010. s. 196-202.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. CONTRIBUTION OF A LINEAR PROGRAMMING VBA MODULE TO STUDENTS PEFORMANCE. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 54 - 65. ISSN: 1803-1617.

KREJČÍ, I.; idPublikace = 66675; Název: The Method for the Selection of Regions with Concentrated State Aid-- Neexistuje podtyp publikace --

Možnosti zlepšení modelu PIM v podmínkách České republiky - Ing. Krejčí Igor, 2009

Problematika implementace PIM, matematického modelu pro výpočet stavů fixního kapitálu - Ing. Krejčí Igor, 2009

Přístupy k neurčitosti v projektovém řízení - Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Hodnocení ukazatelů trhu práce v Česká republice - Ing. Vydrová Hana; Ing. Krejčí Igor; Ing. Svatoš Jiří, 2009

Metoda vymezení regionů se soustředěnou podporou státu - Ing. Krejčí Igor; Ing. Hornická Andrea; Ing. Svobodová Radka, 2009

Obtíže při aplikaci Fuzzy ohodnocení časů v metodě kritické cesty - Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

 
page foot