| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Hana Urbancová, Ph.D. (10374)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2026
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

URBANCOVÁ, H. – RICHTER, P. – KUČÍRKOVÁ, L. – JARKOVSKÁ, M. Employer branding in the agricultural sector: making a company attractive for the potential employees. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 5, s. 217-227. ISSN: 0139-570X.

URBANCOVÁ, H. – FEJFAROVÁ, M. Factors Influencing Age Management in Organisations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 347-356. ISSN: 1211-8516.

URBANCOVÁ, H. – FEJFAROVÁ, M. Age Management Aspects in the Czech Republic . Journal for East European Management Studies, 2017, roč. 22, č. 4, s. 621-640. ISSN: 0949-6181.

FAJČÍKOVÁ, A. – URBANCOVÁ, H. The Role of Organizations in Lifelong Learning and Development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 621-630. ISSN: 1211-8516.

FAJČÍKOVÁ, A. – URBANCOVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. IMPLEMENTATION OF TALENT MANAGEMENT ACTIVITIES IN THE CZECH ORGANISATIONS . In Proceedings of the14th international conference on Efficiency and Responsibility in Education 08.06.2017, Czech University of Life Sciences Prague. : , 2017. s. 56-63.

**VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – **SMOLOVÁ, PH.D., H. STUDENTS´ BEHAVIOR TOWARDS EDUCATION QUALITY STANDARDS . In 14th International Conference, ERIE 08.06.2017, FEM Prague. Czech University of Life Sciences Prague, FEM: CULS, FEM, Department of Systems Engineering, 2017. s. 520-527.

**BRYLA, P. – URBANCOVÁ, H. – **KOVÁCS, K. – **KOCSIS, J. – **MAJOR, K. Managing Agricultural Enterprises. Exploring Profitability and Best Practice in Central Europe.. Netherlands, Springer Nature: Palgrave Macmillan, Springer Nature, Springer International Publishing AG, 2017, 297s. ISBN 978-3-319-59890-1.

BERANOVÁ, M. – VOSTROVSKÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – URBANCOVÁ, H. THE UNEMPLOYMENT DEVELOPMENT IN RELATION TO THE PERFORMANCE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN SELECTED REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC . In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. ISCOBEMM 2017 25.05.2017, Zaječí. Zaječí: Masarykova Univerzita, 2017. s. 9-19.

URBANCOVÁ, H. FACTORS DESCRIBING STUDENTS´ PERCEPTION ON EDUCATION QUALITY STANDARDS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2017, roč. 10, č. 4, s. 109-115. ISSN: 2336-2375.

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – SMOLOVÁ, PH.D., I. Approaches to the Talent Management Agenda in Forestry Companies . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. 62, č. 1/2016, s. 29-38. ISSN: 0323-1046.

URBANCOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, L. – LABOUTKOVÁ, d. Knowledge Transfer in a Knowledge-Based Economy. E+M Ekonomie a Management, 2016, roč. XIX, č. 2/2016, s. 73-86. ISSN: 1212-3609.

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – SMOLOVÁ, PH.D., I. Talent management v lesnických podnicích. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 1/2016, s. 66-73. ISSN: 0322-9688.

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – SMOLOVÁ, PH.D., H. Strategic Talent Management in Agricultural and Forestry Companies. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62 (2016), č. 8, s. 345-355. ISSN: 0139-570X.

URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. – VOSTROVSKÁ, H. Diversity Management in the Workplace . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 3/2016, s. 1083-1092. ISSN: 1211-8516.

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – SMOLOVÁ, PH.D., H. – ŠMEJKALOVÁ, MGR., J. PERCEPTION OF EDUCATION QUALITY IN SUBJECTS RELATED TO HUMAN RESOURCES BY UNIVERSITY STUDENTS. In Efficiency and Responsibility in Education 2016 01.06.2016, PEF ČZU v Praze. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF ČZU v Praze, 2016. s. 658-665.

URBANCOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, L. – SMOLOVÁ, PH.D., H. Talent management v organizacích v České republice. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu 2016, Edice Monografie VŠEM, 2016, 242s. ISBN 978-80-87839-64-5.

SVOBODOVÁ, J. – URBANCOVÁ, H. THE STATISTICAL RESULTS OF ACTIVITIES CATEGORIZATION IN CZECH AGRICULTURAL COMPANIES. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 3/2016, č. 47, s. 129-139. ISSN: 1211-3174.

FEJFAROVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2016, roč. 2016, č. 36, s. 79-89. ISSN: 1211-555X.

URBANCOVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. ORGANIZATION OF A SELECTED LIFELONG COMBINED UNIVERSITY PROGRAM. In 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 01.06.2016, Praha. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF, ČZU v Praze, 2016. s. 602-609.

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – SMOLOVÁ, PH.D., H. – ŠMEJKALOVÁ, MGR., J. STUDENTS’ EVALUATION OF EDUCATION QUALITY IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AREA: CASE OF PRIVATE CZECH UNIVERSITY . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2016, roč. 9, č. 2, s. 45-51. ISSN: 2336-2375.

URBANCOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, L. Vyhodnocení výsledků současného nastavení vybraných personálních procesů. Praha: květen 2016: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 2016, 33s. ISBN: ,

URBANCOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, L. Strategie řízení lidských zdrojů. Praha: květen 2016: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 2016, 11s. ISBN: ,

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – SMOLOVÁ, PH.D., I. Identification and Development of Key Talents through Competency Modelling in Agriculture Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 4/2016, č. 4, s. 1409-1419. ISSN: 1211-8516.

URBANCOVÁ, H. Podtyp: Skripta; Business Management - Selected chapters for the field of Business and Administration. 2016, URBANCOVÁ, H. Business Management - Selected chapters for the field of Business and Administration [e-book]. 1st ed. Prague : CSEIA, 2016 [vid. 2016-09-21]. 76 pp. ISBN 978-80-87968-06-2. Available from: http://www.csviz.cz/nakladatelstvi/e-knihy/..

URBANCOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. Organization of Work Hours of Selected Employees Categories in Czech Organizations. Economic Annals, 2016, roč. IN Press, č. 4/2016, s. 1-21. ISSN: 0013-3264.

URBANCOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, L. STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ: nastavení personálních procesů: získávání zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, talent management, kontinuita znalostí. Praha: říjen 2016: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 2016, 26s. ISBN: ,

FAJČÍKOVÁ, A. – FEJFAROVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. EMPLOYEE DEVELOPMENT BY TALENT MANAGEMENT IMPLEMENTATION. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2016, roč. 3, č. 38, s. 18-30. ISSN: 1211-555X.

URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. The Costs of Age Management in Agriculture Companies. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 1, s. 14-22. ISSN: 0139-570X.

URBANCOVÁ, H. – VOSTROVSKÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VYUŽITÍ DIVERZITY MANAGEMENTU V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH. 2015, Hradecké ekonomické dny 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2015, str. 281-287..

URBANCOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VYUŽÍVÁNÍ KONCEPCE AGE MANAGEMENTU V ČESKÉ REPUBLICE. 2015, Hradecké ekonomické dny 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2015, str. 274-280..

KACHAŇÁKOVÁ, PH.D., d. – URBANCOVÁ, H. PRACTICAL APPLICATION OF SELECTED THEORETICAL KNOWLEDGE IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. Economic Annals, 2015, roč. 1-2, č. 1, s. 48-51. ISSN: 0013-3264.

URBANEC, J. – URBANCOVÁ, H. THE BENEFITS OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT IN CZECH ORGANIZATIONS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 1061-1071. ISSN: 1211-8516.

URBANCOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, L. Application of Talent and Knowledge Management in the Czech and Slovak Republics: First empirical approaches . Economic Annals, 2015, roč. LX, č. 205, s. 105-137. ISSN: 0013-3264.

FEJFAROVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. APPLICATION OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN ORGANISATIONS IN THE CZECH REPUBLIC. E+M Ekonomie a Management, 2015, roč. 18, č. 1, s. 111-122. ISSN: 1212-3609.

URBANCOVÁ, H. – HUDÁKOVÁ, PH.D., d. Employee Development in Small and Medium Enterprises in the Light of Demographic Evolution. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 1043-1050. ISSN: 1211-8516.

URBANCOVÁ, H. – STACHOVÁ, K. – STACHO, Z. Methods of recruitment in the Czech and Slovak organizations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 1051-1060. ISSN: 1211-8516.

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – SMOLOVÁ, PH.D., I. APPROACHES TO EMPLOYEE DEVELOPMENT IN CZECH ORGANIZATIONS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2015, roč. 8, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1803-1617.

URBANCOVÁ, H. SELECTED METHODS OF EMPLOYEE TRAINING AND THEIR USE: RESULTS OF ANALYSIS IN THE CZECH REPUBLIC. In 12th International Conference ERIE 04.06.2015, PEF ČZU v Praze. PEF ČZU v Praze: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 588-595.

HLAVSA, T. – URBANCOVÁ, H. – RICHTER, P. Ways of Human Resource Branding in Czech Agricultural Companies. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 112-120. ISSN: 1211-3174.

NAVRÁTILOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. EVALUATION OF PREFERENCES OF STUDENTS IN A DISTANCE UNIVERSITY PROGRAM. In 12th International Conference ERIE 04.06.2015, PEF ČZU v Praze. PEF ČZU v Praze: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 400-405.

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – SMOLOVÁ, PH.D., I. RESPONSIBILITY OF CZECH EMPLOYEES AND ORGANISATIONS IN RELATION TO DEVELOPMENT . In 12th International Conference ERIE 04.06.2015, PEF ČZU v Praze. PEF ČZU v Praze: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 611-618.

URBANCOVÁ, H. – FEJFAROVÁ, M. VERTICAL KNOWLEDGE TRANSFER IN CZECH ORGANIZATIONS. Business: Theory and Practice, 2015, roč. 16, č. 3, s. 231-242. ISSN: 1648-0627.

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. – SMOLOVÁ, PH.D., H. Possibilities of Talent Development in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Czech University of Life Sciences, FEM: Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 519-527.

URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. Human Resource Diversity Management in Selected Czech Agricultural Companies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 3, s. 79-87. ISSN: 1804-1930.

URBANCOVÁ, H. – ŠALKOVÁ, A. – NAVRÁTILOVÁ, M. Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. . České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. , 2015, 172s. ISBN 978-80-87472-87-3. Age management jako podpůrný nástroj zaměstnanosti u věkové kategorie 55+, s. 141-149.

URBANCOVÁ, H. Podtyp: Skripta; ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Vybrané kapitoly pro obor Obchod a podnikání s technikou. 2015, URBANCOVÁ, H. Řízení lidských zdrojů - Vybrané kapitoly pro obor Obchod a podnikání s technikou [e-kniha]. Praha : ČSVIZ, 2015 [vid. 2015-10-17]. ISBN 978-80-87968-04-8. Dostupné z: http://www.csviz.cz/nakladatelstvi/e-knihy/..

FEJFAROVÁ, M. – URBANCOVÁ, H.; idPublikace = 70272; Název: Perspectives on human resource management in organisations in the Czech Republic and the Slovak Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. Aktuální vývoj fluktuace v českých organizacích. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 1/2014, s. 136-146. ISSN: 1801-7118.

URBANEC, J. – URBANCOVÁ, H. ADOPTION OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT STANDARDS IN CZECH ORGANIZATIONS . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. , č. 1/2014, s. 66-74. ISSN: 1211-3174.

URBANCOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, L. DEMOGRAFIE OBYVATELSTVA A JEJÍ DOPAD NA KONTINUITU ZNALOSTÍ V ORGANIZACÍCH V ČESKÉ REPUBLICE. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2014, roč. XXI, 1/2014, č. 30, s. 170-184. ISSN: 1211-555X.

MORONGOVÁ, A. – URBANCOVÁ, H. TALENT MANAGEMENT AS A PART OF EMPLOYEE DEVELOPMENT – CASE STUDY. In 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 05.06.2014, Faculty of Economics and Management, CULS Prague. CULS Prague, Faculty of Economics and Management: Faculty of Economics and Management, CULS Prague, 2014. s. 471-477.

URBANCOVÁ, H. DEVELOPMENT OF TRAINING METHODS USED IN CZECH ORGANISATIONS . In 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 05.06.2014, Faculty of Economics and Management, CULS Prague. CULS Prague, Faculty of Economics and Management: Faculty of Economics and Management, CULS Prague, 2014. s. 844-851.

URBANCOVÁ, H. – HLAVSA, T. Age Management Principles in Czech Agrarian Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3, s. 93-102. ISSN: 1804-1930.

STASIAK-BETLEJEWSKA, R. – KAYE, M. – DYASON, M. – STACHOVÁ, K. – URBANCOVÁ, H. THE SERVICES QUALITY LEVEL ASSESSESMENT IN THE TECHNICAL UNIVERSITY WITH SERVQUAL METHOD APPLYING. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 53-58. ISSN: 1803-1617.

URBANCOVÁ, H.; idPublikace = 64431; Název: MEANS OF STAFF NUMBER REDUCTION AND OUTPLACEMENT-- Neexistuje podtyp publikace --

URBANCOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, PH.D., I. Labour mobility and its impact on knowledge transfer. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 1, s. 175-190. ISSN: 1801-7118.

URBANCOVÁ, H. – STACHOVÁ, PH.D., I. Důležitost organizační kultury v oblasti zabezpečení kontinuity znalosti v organizacích . Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2013, roč. 20, č. 27, s. 140-149. ISSN: 1211-555X.

URBANCOVÁ, H. – URBANEC, J. Knowledge Continuity as a part of Business Continuity Management. In ICIBM 2013 : International Conference on Innovation, Business and Management, World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 76, April 2013, Venice, in Thomson Reuters 14.04.2013, Venice, Italy. Venice, Italy: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013. s. 255-259.

VENCLOVÁ, K. – URBANCOVÁ, H. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Advantages and Disadvantages of Business Continuity Management. In ICIBM 2013 : International Conference on Innovation, Business and Management "in Thomson Reuters", "Issue 76" 14.04.2013, Venice. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013. s. 177-181.

URBANCOVÁ, H. COMPETITIVE ADVANTAGE ACHIEVEMENT THROUGH INNOVATION AND KNOWLEDGE. Journal of Competitiveness, 2013, roč. 5, č. 1, s. 82-96. ISSN: 1804-171X.

URBANCOVÁ, H. – URBANEC, J. LEARNING METHODS IN THE CZECH AND SLOVAK ORGANIZATIONS. In Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference 06.06.2013, PEF ČZU v Praze. Faculty of Economics and Management, CULS Prague: PEF ČZU v Praze, 2013. s. 618-625.

URBANCOVÁ, H. – VENCLOVÁ, K. IMPORTANCE OF KNOWLEDGE CONTINUITY IN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2013, roč. 16, č. 1, s. 3-13. ISSN: 1212-3285.

STACHOVÁ, PH.D., I. – URBANCOVÁ, H. Vliv organizační kultury na analýzu práce, získávání, výběr, adaptaci a transfer znalostí v organizacích. Trendy ekonomiky a managementu. , 2013, roč. VII, č. 14, s. 63-71. ISSN: 1802-8527.

URBANCOVÁ, H. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci (1. vydání). Praha 2013, 1. vydání: Adart, s. r. o., vydavatelství s vědeckou radou, 2013, 168s. ISBN 978-80-87829-01-1.

STACHO, PH.D., I. – URBANCOVÁ, H. – STACHOVÁ, PH.D., I. Organisational arrangement of human resources management in organisations operating in Slovakia and Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2787-2799. ISSN: 1211-8516.

HÁJEK, P. – URBANCOVÁ, H. Using of Business Continuity Standards in Agriculture, Industry and ICT. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 55-67. ISSN: 1804-1930.

URBANCOVÁ, H. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci. Praha 2013, 2. rozšířené vydání: Adart, s. r. o., vydavatelství s vědeckou radou, 2013, 182s. ISBN 978-80-87829-03-5. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci (2. rozšířené vydání), s. 103-115.

URBANCOVÁ, H. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci. Praha 2013, 3. rozšířené vydání, Palmknihy: Adart, s. r. o., vydavatelství s vědeckou radou, 2013, 194s. ISBN 978-80-87829-05-9. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci (3. rozšířené vydání), s. 116-127.

KÖNIGOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. Use of knowledge employees in talent management. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 39-45. ISSN: 1211-3174.

KÖNIGOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. – FEJFAR, J. Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 1, s. 129-142. ISSN: 1804-171X.

URBANCOVÁ, H. – URBANEC, J. INTERNAL FACTORS INFLUENCING THE KNOWLEDGE CONTINUITY ENSURING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 387-396. ISSN: 1211-8516.

URBANCOVÁ, H. – LINHARTOVÁ, ING., PH.D., L. Ensuring knowledge continuity and elimination of employee turnover in organisations in the Czech Republic. Ekonomická revue, 2012, roč. 15, č. 2, s. 95-106. ISSN: 1212-3951.

LINHARTOVÁ, ING., PH.D., L. – URBANCOVÁ, H. Results of analysis of employee mobility: factors affecting knowledge continuity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 235-244. ISSN: 1211-8516.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. – URBANEC, J. – FEJFAR, J. The influence of new management disciplines on the innovation in organizations. Trendy ekonomiky a managementu. , 2012, roč. 10, č. 6, s. 105-115. ISSN: 1802-8527.

URBANCOVÁ, H.; idPublikace = 54750; Název: THE PROCESS OF KNOWLEDGE CONTINUITY ENSURING -- Neexistuje podtyp publikace --

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organizational Applications . USA: IGI Global, Information Science Reference, 2012, 444s. ISBN 9781466619692. The Influence of the Application of Business Continuity Management, Knowledge Management, and Knowledge Continuity Management on the Innovation in Organizations, s. 254-273.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. ENSURING OF KNOWLEDGE CONTINUITY IN ORGANIZATION IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1212-3285.

URBANCOVÁ, H. – KŘÍŽ, J. Improving the Quality of Processes by Using Knowledge Continuity Ensuring. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2012, roč. 24, č. , s. 1-12. ISSN: 1211-555X.

URBANCOVÁ, H.; idPublikace = 55473; Název: RESULTS OF ANALYSIS OF ORGANISATIONAL CULTURE IN ORGANISATIONS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA REPUBLIC -- Neexistuje podtyp publikace --

URBANCOVÁ, H. Conditions and principles for knowledge continuity ensuring in organizations. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 166-172. ISSN: 1211-3174.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. NEW MANAGEMENT DISCIPLINES IN THE AREA OF BUSINESS CONTINUITY . Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 1, s. 37-43. ISSN: 1211-3174.

URBANCOVÁ, H. – URBANEC, J. THE SURVEY OF TACIT KNOWLEDGE SHARING IN ORGANISATION. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2011, roč. 16, č 19 (1/2011), s. 220-229. ISSN: 1211-555X.

LINHARTOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. The affection of the employees during the turnover and its impact on the knowledge continuity. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 125-133. ISSN: 1211-3174.

LINHARTOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. The comparison of the causes of employees' turnover and knowledge continuity ensuring in small and large organisations. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2011. s. 223-232.

URBANCOVÁ, H. – LINHARTOVÁ, L. STAFF TURNOVER AS A POSSIBLE THREAT . Journal of Competitiveness, 2011, roč. 3/2011, č 3, s. 84-98. ISSN: 1804-171X.

LINHARTOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. Employee turnover and maintaining knowledge continuity in large and small organisations. Ekonomická revue, 2011, roč. 14, č 4, s. 265-274. ISSN: 1212-3951.

ZUZÁK, R. – KÖNIGOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. – BAČOVSKÝ, M. Transfer znalostí v odlišných organizačních strukturách. Bezpečnostní teorie a praxe, 2010, roč. 0, č. 1, s. 25 - 32. ISSN: 1801-8211.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. ROLE OF KNOWLEDGE CONTINUITY AND COMPETENCIES IN THE PROCESS OF DELEGATION. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 1, č. 41, s. 115 - 120. ISSN: 1211-3174.

INFLUENCE OF PERSONAL MOBILITY ON KNOWLEDGE TRANSFER IN ORGANIZATION - Ing. Urbancová Hana, 2010

URBANCOVÁ, H. ROLE OF ICT IN AREA OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. In Efficiency and Responsibility in Education 10.06.2010, PEF ČZU v Praze. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Systems Engineering, 2010. s. 244-252.

URBANCOVÁ, H. BENEFITS ARISING FROM THE APPLICATION OF KNOWLEDGE CONTINUITY MANAGEMENT IN ORGANISATIONS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 42, č. 4, s. 231 - 235. ISSN: 1211-3174.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

ANALÝZA PRODEJE BIO KOSMETIKY - Ing. Vydrová Hana; Ing. Urbancová Hana, 2009

ZNALOSTI A JEJICH MANAGEMENT - Ing. Urbancová Hana, 2009

PROCES VYTVÁŘENÍ A SDÍLENÍ ZNALOSTÍ V ORGANIZACÍCH - Ing. Urbancová Hana, 2009

E-LEARNING JAKO NÁSTROJ ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU - Ing. Urbancová Hana, 2009

ZÁKLADNÍ KROKY K ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY ZNALOSTÍ V ORGANIZACÍCH - Ing. Urbancová Hana, 2009

VLIV DEMOGRAFIE NA ZNALOSTI V ORGANIZACÍCH - Ing. Urbancová Hana, 2009

KONTINUITA ZNALOSTÍ V ORGANIZACÍCH A PROCES JEJÍHO ZAJIŠTĚNÍ - Ing. Urbancová Hana, 2009

 
page foot