| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Alena Škeříková (9142)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A.Vliv genotypu a podmínek prostředí na obsah vybraných antioxidantů a technologickou jakost pšenice s barevným zrnem. 2018, Qualima 2018 Pardubice, 27. odborný seminar k jakosti potravinářských a krmivářských produktů 23.-24.10. 2018, roč. 27, s. 20-22. ISSN: 1213-5380.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pšenice s barevným zrnem v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 84-90.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pluchaté pšenice (T. spelta L.) v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: ČZU Praha, KRV, 2017. s. 91-96.

CAPOUCHOVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – **KONVALINA, P. – **VEPŘÍKOVÁ, Z. – **DVOŘÁČEK, V. – ZRCKOVÁ, M. – **JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PAZDERŮ, K. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Effect of Fusarium spp. contamination on baking quality of wheat, s. 329-344.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁČEK, V. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – ZRCKOVÁ, M. Qualitative changes of rye grain and flour after Fusarium spp. contamination evaluated by standard methods and system Mixolab. Zemdirbyste / Agriculture, 2015, roč. 102, č. 4, s. 397-402. ISSN: 1392-3196.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – MIČÁK, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. Ozimá pšenice pěstovaná ekologicky a konvenčně. Úroda, 2014, roč. 62, č. 11, s. 24-26. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MIČÁK, L. Ozimá špalda - nenáročná pšenice s vysokou jakostí. Úroda, 2014, roč. 62, č. 10, s. 15-17. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – KÁŠ, M. – MIČÁK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita jarních forem minoritních druhů pšenice (špalda, dvouzrnka, jednozrnka) v ekologickém zemědělství a možnosti jejich využití. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 7-10, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MIČÁK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční a kvalitativní parametry ozimé pšenice v ekologickém zemědělství. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 11-16, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. Effect of different intensities of fusarium infestation on grain yield, deoxynivalenol content and baking quality of winter wheat. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1222-4227.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. Pěstování a využití pšenice jednozrnky v ekologickém zemědělství, Growing and use of einkorn in organic farming, organic farming, einkorn, growing, use, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pšenice jednozrnka, číslo osvědčení o certifikaci:2/2012-17250, zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce pšenice jednzrnky v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení ekologického zemědělství, 24.09.2012, 2/2012-17250

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. Pěstování a využití pšenice dvouzrnky v ekologickém zemědělství, Growing and use of emmer in organic farming, organic farming, emmer, growing, use, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pšenice dvouzrnka, číslo osvědčení o certifikaci: 3/2012-17250, zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce pšenice dvouzrnky v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení ekologického zemědělství, 26.10.2012, 3/2012-17250

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. Pěstování a využití pšenice špaldy v ekologickém zemědělství, Growing and use of spelt in organic farming, organic farming, spelt, growing, use, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pšenice špalda, číslo osvědčení o certifikaci: 4/2012-17250, zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce pšenice špaldy v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení ekologického zemědělství, 26.10.2012, 4/2012-17250

CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční a kvalitativní parametry ozimé pšenice v ekologickém a konvenčním zemědělství. 2012, In: Šlechtitelský seminář 2012 - Pšenice 2012 „Od genomu po chleba“. 5.–6.12.2012, VÚRV, Praha. 2012, s. 57–62, CST. ISBN: 978-80-7427-122-9.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – JANOVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technologická jakost a obsah deoxynivalenolu v zrnu obilovin s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. 2012, In: Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. 20.11.2012, VÚRV, Praha. 2012, s. 53-57, EUR. ISBN 978-80-7427-117-5.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita cereálních bioproduktů (pšenice špalda, dvouzrnka, jednozrnka) a možnosti jejich využití. 2012, In: Sborník příspěvků - XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 21.–23.5.2012, Skalský Dvůr. Praha, 2012, s. 10–13, CST. ISBN 978-80-7080-839-9.

KOSTELANSKÁ, M. – DŽUMAN, Z. – MALACHOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. Effects of milling and baking technologies on levels of deoxynivalenol and its masked form deoxynivalenol-3-glucocide. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, roč. 59, č 17, s. 9303-9312. ISSN: 0021-8561.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – SALAVA, J. – FAMĚRA, O. Changes in baking quality of winter wheat with different intensity of Fusarium ssp. contamination detected by means of new rheological Micolab. Czech Journal of Food Sciences, 2011, roč. 29, č 4, s. 420-429. ISSN: 1212-1800.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

ŠKEŘÍKOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technological quality of minor spring wheat species from organic farming and possibilities of their utilisation. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 107-110, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – PAPOUŠKOVÁ, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – FAMĚRA, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v technologické jakosti ozimé pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. 2011. Sborník 20. odborný seminář „Qualima 2011“, 25-26.10.2011, Pardubice, s. 24-27. ISBN: 978-80-904468-1-6.

CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití jarních forem vybraných druhů pšenice v ekologickém zemědělství. 2011. In: Sborník 20. odborný seminář „Qualima 2001“, 25-26.10. 2011, Pardubice. Hradec Králové: Mezos, 2011, s. 16-18, EUR. ISBN: 978-80-904468-1-6.

PAPOUŠKOVÁ, L. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. SRC test - komplexní metoda hodnocení jakosti při šlechtění pšenice seté (T. aestivum L.). In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 93-99.

DVOŘÁČEK, V. – PROHASKOVÁ, A. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HERMUTH, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – FAMĚRA, O. FT-NIR spektroskopie - efektivní šlechtitelská metoda pro predikci parametrů retenční kapacity mouky u pšenice seté. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2011. s. 104-109.

PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – BRADOVÁ, J. Porůstání obilek a jeho vliv na semenářskou kvalitu osiva ozimé pšenice z podmínek vlhkého vegetačního ročníku. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 221-225.

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Rizika výskytu fuzarióz pro technologickou jakost pšenice - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., M. Kostelanská (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., L. Papoušková (externí), Ing. Alena Škeříková, Jana Hajšlová (externí), Václav Dvořáček (externí), Ing. Oldřich Faměra, CSc., 2010

Kvalita minoritních druhů jarní pšenice z ekologického způsobu hospodaření a možnosti jejich využití - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Zdeněk Stehno (externí), Petr Konvalina (externí), 2010

Skladba bílkovinného komplexu zrna minoritních druhů jarní pšenice z ekologického systému hospodaření a možnosti jejich využití - Ing. Alena Škeříková, doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Petr Konvalina (externí), Zdeněk Stehno (externí), 2010

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

ŠKEŘÍKOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – DOTLAČIL, L. Technologická jakost minoritních druhů jarní pšenice z ekologického způsobu pěstování a možnosti jejich využití. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 599 - 602. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. – DOTLAČIL, L. Selection of minor wheat species cultivars and genetic resources for organic farming, with emphasis on baking quality parameters. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 126 - 132. ISSN: 1222-5339.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot