| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. (9224)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2319
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny probíhají prezenčně, nebo online formou přes e-mail a MS Teams.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. Mediální reprezentace poválečné nucené migrace Němců z českých zemí ve vysídlenecké publicistice na příkladu periodik Aussiger Bote a Bruenner Heimatbote. Národopisná revue. , 2021, roč. , č. 1, s. 19-41. ISSN: 0862-8351 .

KREISSLOVÁ, S. – **NOVOTNÝ, L. Nostalgie-Tourismus und Grenzgebiete vor und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aus der Perspektive der vertriebenen Deutschen. Aussiger Beitrage. (Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre.) , 2021, roč. , č. 15, s. 281-299. ISSN: 1802-6419 .

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. "Domorodci" ne/známého "domova". Cesty německých vysídlenců do Československa a jejich percepce místního obyvatelstva ve vysídleneckých periodikách . Český lid:Etnologický časopis, 2020, roč. 107, č. 4, s. 439-468. ISSN: 0009-0794.

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. Vom Dekor der Heimatzeitschriften. Münster: Waxmann, 2020, 280s. ISBN 978-3-8309-4291-7. Heimat im Bild. Eine Bildanalyse der Heimatzeitschriften Brünner Heimatbote und Komotauer Zeitung., s. 84-110.

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. "Family Silver" or Artefacts (in) Memories of Forcibly Displaced Germans. SLOVENSKÝ NÁRODOPIS-SLOVAK ETHNOLOGY , 2019, roč. , č. 2, s. 165-184. ISSN: 1335-1303.

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. – **PAVLÁSEK, M. "Takové normální rodinné historky". Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti . Praha: Argo, 2019, 424s. ISBN 978-80-257-3036-2.

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. Der Sudetendeutsche Tag. Zur demonstrativen Festkultur von Heimatvertriebenen. . Münster: Waxmann, 2019, 318s. ISBN 978-3-8309-4081-4. Die „Großveranstaltung“ der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik. Wichtige Identitätsstütze oder einfach „ein nettes Fest“?, s. 217-240.

KREISSLOVÁ, S.; idPublikace = 78220; Název: Domov jako místo dočasného návratu. První cesty německých vysídlenců do Československa-- Neexistuje podtyp publikace --

KREISSLOVÁ, S. – **NOVOTNÝ, L. Between language revitalization and assimilation: On the language situation of the German minority in the Czech Republic. ..., 2018, roč. 12, č. 1, s. 121-139. ISSN: N.

KREISSLOVÁ, S. Jáchymov. Jeviště bouřlivého století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, 428s. ISBN 978-80-87912-98-0. Jáchymov a jeho okolí po roce 1945 optikou domovských novin Mei’ Erzgebirg’ (1954–1959), s. 301-312.

KREISSLOVÁ, S.; idPublikace = 78247; Název: Recenze-- Neexistuje podtyp publikace --

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. The Northern Borderland of the Czech Republic in the Communicative Memory of its German Inhabitants. In Volkskunde in Sachsen 29/2017 Jahrbuch für Kulturanthropologie 11.09.2017, Lovaň. Kromsdorf: Jonas Verlag, 2018. s. 75-80.

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. Migration und Generation. Volkskundlich-ethnologische Perspektiven auf das östliche Europa. . Münster: Waxmann, 2018, 21s. ISBN 978-3-8309-3930-6. Mein Vater kannte nur Arbeit… Eine Fallstudie zum Familiengedächtnis bei Heimatverbliebenen in der Tschechischen Republik, s. 69-89.

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. Odsun / vyhnání v rodinné paměti Němců z českých zemí a jejich potomků. Národopisný věstník, 2018, roč. 77, č. 2, s. 5-28. ISSN: 1211-8117.

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. Erinnert oder vergessen? Der Umgang mit der Vertreibung der Deutschen in Chomutov (Komotau) und Brno (Brünn). ..., 2018, roč. 12, č. , s. 85-110. ISSN: N.

KREISSLOVÁ, S. – **KOVAŘÍK, MGR., PH.D., D. Život na československých hranicích: a jejich překračování v letech 1945–1989. Praha, Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů, Technická univerzita v Liberci, 2017, 320s. ISBN 978-80-87912-68-3. Každodennost v blízkosti „ostnatých drátů“ ve vzpomínkách obyvatel česko-rakouského pohraničí, s. 56-69.

KREISSLOVÁ, S. – **JAROŠ, V. Německá minulost českého pohraničí v historickém vědomí obyvatel Karlovarského kraje. Historická sociologie, 2017, roč. , č. 2, s. 67-83. ISSN: 2336-3525.

KREISSLOVÁ, S. Die verschwundenen und wiederentdeckten Dörfer im böhmischen Erzgebirge. In Verschwundene Orte: Zwangsaussiedlungen, Neuansiedlungen und verschwundene Orte in ehemals deutschen Siedlungsgebieten Ostmitteleuropas. 13.11.2016, Weiden. Berlin: Verlag Inspiration Un Limited, 2017. s. 25-33.

KREISSLOVÁ, S.Mechanismen und Strategien der transgenerationellen Weitergabe von Familiengedächtnis bei ausgewählten sozialen Gruppen – eine Projektskizze.. 2017, .

KREISSLOVÁ, S. – **NOSKOVÁ, J. Heimatzeitschriften: Funktionen, Netzwerke, Quellenwert.. Münster: Waxmann, 2017, 335s. ISBN 978-3-8309-3774-6. Das Bild der Tschechoslowakei in den Heimatzeitschriften der vertriebenen Deutschen aus den böhmischen Ländern in den 1950er-Jahren. , s. 199-235.

KREISSLOVÁ, S. "Odsun" Němců v české vzpomínkové kultuře. Národopisná revue. , 2016, roč. 26, č. 4, s. 284-295. ISSN: 0862-8351 .

KREISSLOVÁ, S. Muzeum a identita. Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2016, 232s. ISBN 978-80-87210-59-8. Hledání ztracené identity. Komunitní muzeum v Děkově jako místo konstrukce kolektivní paměti a lokální identity, s. 33-42.

KREISSLOVÁ, S. Podtyp: Posudek; Recenze. 2015, .

KOKAISL, P. – KREISSLOVÁ, S. – ŠTOLFOVÁ, A. – ZYCHOVÁ, J. – FAJFRLÍKOVÁ, P. Po stopách Němců ve východní Evropě. Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, bývalá Jugoslávie a Ukrajina. Praha: Nostalgie, 2015, 324s. ISBN 978-80-906207-1-1.

KREISSLOVÁ, S. – KOVAŘÍK, MGR., PH.D., D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Die Entwicklung des Eisernen Vorhangs im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet und seine Präsenz in den Erinnerungen der Bewohner auf der tschechischen Seite. 2015, .

KREISSLOVÁ, S.; idPublikace = 71603; Název: Teplice – jeviště vzpomínek / Teplitz – ein Schauplatz der Erinnerungen-- Neexistuje podtyp publikace --

KREISSLOVÁ, S. Obraz „staré domoviny“ na stránkách krajanského tisku vysídlených Němců z českých zemí na příkladu nejstarších ročníku° Komotauer Zeitung (1947–1959) . Ústecký sborník historický. , 2014, roč. , č. 1-2, s. 143-164. ISSN: 0231-9349 .

KREISSLOVÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sprache und Identität der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern nach 1945. 2014, Kód ISBN 978-3-525-37307-1 Místo vydání Göttingen Název sborníku Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa: Institutionalisierung und Alltagspraxis Počet stran 17 Strana od 269 Strana do 285 Název nakladatele Vandenhoeck & Ruprecht Datum zahájení 08.11.2011 Místo konání Bad Wiessee Typ akce EUR - Evropská akce .

ŠUBRT, J. – ČERNÝ, K. – DUFFKOVÁ, J. – NĚMECKÝ, M. – PODANÁ, Z. – HAMPLOVÁ, D. – SLEPIČKOVÁ, I. – ŠŤASTNÁ, J. – VÁVRA, M. – VINOPAL, J. – FERENČUHOVÁ, S. – KALVAS, F. – KREISSLOVÁ, S. – MAJEROVÁ, V. – RŮŽIČKA, M. – URBAN, J. – SAK, P. – SURYNEK, A. – TABERY, P. – TOUŠEK, L. – VÁNĚ, J. Soudobá sociologie VI : Oblasti a specializace. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2014, 395s. ISBN 978-80-246-2558-4.

KREISSLOVÁ, S. Podtyp: Posudek; Kde domov můj? O ztrátě a (ne)nalezení nové vlasti. 2013, .

KREISSLOVÁ, S.; idPublikace = 61304; Název: Mezigenerační proměny německé identity / Veränderungen der deutschen Identität-- Neexistuje podtyp publikace --

KREISSLOVÁ, S. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, 188s. ISBN 978-80-7308-486-8.

KREISSLOVÁ, S. So nah, so fern: Menschen im Waldviertel und in Südböhmen 1945–1989. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2012, 478s. ISBN 978-3-99028-093-5. Reflexion des sozialistischen Alltags in den Lebensgeschichten der Bewohner entlang der tschechisch-österreichischen Grenze, s. 31-58.

KREISSLOVÁ, S. Tak blízcí, a přece tak vzdálení: lidé v jižních Čechách a ve Waldviertelu 1945 - 1989. Jindřichův Hradec: Národní muzeum fotografie, o. p. s., 2012, 423s. ISBN 978-80-904314-4-7. Reflexe socialistické každodennosti v životních příbězích obyvatel česko-rakouského pomezí, s. 269-292.

KREISSLOVÁ, S. Visualisierte Minderheiten. Probleme und Möglichkeiten der musealen Präsentation von ethnischen bzw. nationalen Minderheiten. Dresden: Thelem, 2012, 240s. ISBN 978-3-942411-77-6. Die deutsche Museumslandschaft aus der Perspektive des deutsch-tschechischen Nationaldiskurses. Das Fallbeispiel Komotau in Böhmen., s. 137-149.

KREISSLOVÁ, S. K problematice etnického a jazykového vědomí německy hovořícího obyvatelstva v pohraničním okrese Chomutov. ..., 2010, roč. 2010, č. 1-2, s. 92-110. ISSN: N.

KREISSLOVÁ, S. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko po dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010, 534s. ISBN 978-80-86488-70-7. K etnické identifikaci a jazykové situaci německé menšiny na Chomutovsku po roce 1945, s. 436-464.

 
page foot