| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Milena Fantová, CSc. (1091)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**BORKOVÁ, M. – ŠULC, M. – **NOVOTNÁ, K. – **SMOLOVÁ, J. – **HYRSLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – **ELICH, O. The influence of feed supplementation with linseed oil and linseed extrudate on fatty acid profile in goat yoghurt drinks. Mljekarstvo, 2018, roč. 68, č. 1, s. 30-36. ISSN: 0026-704X.

MICHNOVÁ, K. – **SVITÁKOVÁ, A. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Methodology of udder description and the effect on somatic cell count in Czech White Shorthaired Goat Breed. MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, 2018, roč. 74, č. 8, s. 497-500. ISSN: 0025-8628.

MICHNOVÁ, K. – **SVITÁKOVÁ, A. – NOHEJLOVÁ, L. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – FANTOVÁ, M. Lineární popis vemene u koz a jeho vztah na množství nadojeného mléka a počet somatických buněk. Náš chov, 2018, roč. 78, č. 7, s. 38-39. ISSN: 0027-8068.

MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – FANTOVÁ, M.Využití řas ve výživě přežvýkavců. 2018, Zemědělec. 35. str. 20.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – HAKL, J. – FANTOVÁ, M. Analysis of multivariate relations among birth weight, survivability traits, growth performance, and some important factors in Suffolk lambs. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2017, roč. 60, č. 2, s. 43-50. ISSN: 0003-9438.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. Effects of age and nutritional status at mating on the reproductive and productive traits in Suffolk sheep kept under permanent outdoor management system. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 5, s. 211-218. ISSN: 1212-1819.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. Analysis of genotype, dam’s litter size and their interaction on selected productive traits of origin Wallachian and Sumava sheep in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 473-479. ISSN: 1211-8516.

MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – **BORKOVÁ, M. Vliv mikrořasy Japonochytrium sp. na množství a základní složení mléka . Náš chov, 2017, roč. 77, č. 5, s. 45-46. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. Zvýšení obsahu zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin v mléce koz zkrmováním mikrořas, Increasing the amount of beneficial polyunsaturated fatty acids in goat's milk by feeding microalgae, fatty acid; goats milk; polyunsaturated fatty acids;microalgea, 2017, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Zvýšení obsahu MK v mléce koz, certifikovaná metodika, zvýšení výnosů chovatelům, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 25.04.2017,

FANTOVÁ, M. – ŠKARKOVÁ, L. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fiber characteristics of texel meat. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 2, s. 285-293. ISSN: 1332-9049.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

BORKOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – HYRŠLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – ŠULC, M. Vliv příkrmu řasy Japanochytrium sp. na profil mastných kyselin v ovčím mléce a jogurtu. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2016, roč. 27, č. 6, s. 25-30. ISSN: 1212-950X.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Kdo bude pokračovatelem Libora Čunáta?. ..., 2015, roč. 75., č. 6, s. 50-51. ISSN: N.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. Mechanical quality of leather in Texel lambs and their crossbreds. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 2, s. 54-61. ISSN: 1332-9049.

MICHNOVÁ, K. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Effect of early growth abilities of Suffolk ewe lambs on their subsequent reproductive traits. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 66-66.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fibre characteristics of German Heath lamb meat. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 3, s. 297-303. ISSN: 0001-7213.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – DUCHÁČEK, J. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Physical Characteristics of Raw Leathers in Texel and Charollais Ram Lambs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1465-1470. ISSN: 1211-8516.

BORKOVÁ, M. – HYRŠLOVÁ, I. – MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – ŠULC, M. – ELICH, O. Zastoupení mastných kyselin v kozím mléce, jogurtu a čerstvém sýru koz přikrmovaných řasami. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. 152, č. , s. 26-30. ISSN: 1212-950X.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

BORKOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – SYROVÁTKOVÁ, K. – ELICH, O. Změny profilu mastných kyselin v kozím mléce po přídavku řas do krmné dávky. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. , č. 150, s. 4-8. ISSN: 1212-950X.

BORKOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – HYRŠLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in fatty acid profile of goat butter from goats fed algae. 2015, Journal of Hagienic Engineering and Design, č. 13, s. 82-89.

FANTOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of the quality of th wool of Shetland Sheep Bred in the Czech Republic. 2015, Global Journal of Science Frontier research :D, roč. 15, č. 8, s. 21-25..

BORKOVÁ, M. – HYRŠLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of Chlorella vulgaris inclusion in goat diet on goat milk composition during lactation. . 2015, VÚM Nový Zéland, s. 1-5..

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Základní chovatelské podmínky pro zdárný chov lam. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 6, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – HÜTTEROVÁ, S. Dlouhověkost bahnic plemene texel a růst jejich jehňat. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 7, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – PTÁČEK, M. Kvalita vlny shetlandských ovcí chovaných v ČR. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 8, s. 88-90. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odchov kůzlat, nové poznatky výzkumu. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 35, s. 20-22.

KOUŘIMSKÁ, L. – VONDRÁČKOVÁ, E. – FANTOVÁ, M. – NOVÝ, P. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Effect of feeding with algae on fatty acid profile of goat’s milk. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 162-169. ISSN: 1211-3174.

SZTANKÓOVÁ, Z. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, J. – KYSEL´OVÁ, D. – BORKOVÁ, M. – MALÁ, G. – ELICH, O. – MILERSKI, M. Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce).. Praha: VÚŽV, v.v.i., 2014, 98s. ISBN: ,

FANTOVÁ, M. Hlavní zásady pro zdárný odchov jehňat a kůzlat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 8, s. 86-87. ISSN: 0027-8068.

ROHLIK, B. – ŠKORPILOVÁ, T. – PIPEK, P. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vřesová ovce - nový zdroj masa. 2013, Sborník příspěvků XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 27-29.5.2013, Skalský Dvůr, Czech Republic. s.169–172. ISBN: 978-80-86909-07-3.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Základy chovu koz. 2013, Fantová, M., Nohejlová, L. 2013. Základy chovu koz. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 70 s. ISBN: 978-80-86671-99-4.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Základy chovu lam. 2013, Fantová, M., Nohejlová, L. 2013. Základy chovu lam. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 36 s. ISBN: 978-80-7271-200-7.

SZTANKÓOVÁ, PH.D., I. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BORKOVÁ, M. – MALÁ, G. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – KYSEL´OVÁ, D. Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce).. Praha: VÚŽV, v.v.i., 2013, 85s. ISBN: ,

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Zpracování vlny lam v ČR – atraktivita agroturistiky. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 1, s. 8-11. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Chov a zpracování vlny shetlandských ovcí. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 9, s. 12-15. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ovce ze severních ostrovů Skotska. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 36, s. 36. ISSN: 1211-3816.

FANTOVÁ, M. – FLEISCHER, P. – KACEROVSKÁ, L. – MALÁ, G. – MÁTLOVÁ, V. – NOHEJLOVÁ, L. – SKŘIVÁNEK, M. – ŠLOSÁRKOVÁ, S. Podtyp: Skripta; Chov koz. 2012, Brázda, Vydání třetí, 232 s. ISBN: 978-80-209-0393-8.

KOUŘIMSKÁ, L. – FANTOVÁ, M. – VONDRÁČKOVÁ, E. – LEGAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv krmení řasami na nutriční hodnotu kozího mléka. 2012, Sborník přednášek a posterů "Hygiena a technologie potravin - XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny", Brno 17.-18.10.2012, s. 160-163. ISBN: 978-80-7305-632-2.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Goat ethology during regulated pasture in a protected landscape area. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 22-23. ISBN: 978-80-213-2299-8.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KUBÍNOVÁ, Z. Chov ovcí v Mongolsku. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č. 11/2011, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Chov lam - pracovní sešit. 2011. Recenzovaná skripta pro studenty FAPPZ ČZU v Praze, KSZ FAPPZ ČZU v Praze, 33 s. ISBN: 978-80-213-2213-4.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – JOCH, M. – ŠTOLC, L. Spektrum mastných kyselin v mlezivu ovcí. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 3 - 9. ISSN: 0139-7265.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – VACEK, M. – ZITA, L. Chov zvířat. Praha: Vydavatelstvi powerprint, Praha, 2010. 289s. ISBN 978-80-87415-08-5.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – JOCH, M. Vybrané mikroprvky v mlezivu ovcí. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 31 - 33. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Hlavní zásady výživy ovcí a koz. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 10, s. 69 - 70. ISSN: 0027-8068.

Vliv povětrnostních podmínek na kvalitu a využití pastevních porostů pro produkci jehněčího masa - Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

Řízená pastva ovcí v NP Šumava - Soňa Vlčková (externí), Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., 2010

Možnosti zpracování kozího mléka - doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, 2010

Vybrané kapitoly z chovu lam - doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, 2010

Chov koz - doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Libuše Kacerovská, CSc., Gabriela Malá (externí), Věra Mátlová (externí), Miloš Skřivánek (externí), Soňa Šlosárková (externí), 2010

Mléčná užitkovost ovcí při jarním bahnění - Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., 2010

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Možnosti využití sahelské kozy při údržbě krajiny. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 10, s. 36 - 37. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BULEJOVÁ, M. Budeme chovat srstnatá plemena ovcí?. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠANTRŮČEK, J. Využití pastevních porostů pro produkci kvalitního jehněčího masa - Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 533 - 536. ISSN: 0139-6013.

Trendy v chovu koz - Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Vyřeší chov srstnatých ovcí problém s ovčí vlnou? - doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Vliv netradičního odchovu jehňat na kvalitu masa - Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Vliv beranů plemene suffolk na růst jehňat různých genotypů - doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Problematika permanentní pastvy ovcí - doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Problematika faremní výroby kozích sýrů - doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Pastva – základ produkce kvalitního jehněčího masa - doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Důvody pro chov koz - doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Vybrané kapitoly z chovu koz - doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

 
page foot