| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc. (957)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

POKHREL, K. – KOUŘIMSKÁ, L. – PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – BOŽIK, M. Lipid content and fatty acid profile of various European and Canadian hulled and naked oat genotypes. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2022, roč. 108, č. NOV 2022, s. 1-9. ISSN: 0733-5210.

DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – KRÁL, M. – **KONVALINA, P. – **JANOVSKÁ, D. – SATRANSKÝ, M. Grain yield and quality of wheat in wheat-legumes intercropping under organic and conventional growing systems. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 12, s. 553-559. ISSN: 1214-1178.

DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – KRÁL, M. – **KONVALINA, P. – **JANOVSKÁ, D. Využití intercroppingu leguminóz a pšenice ke zvýšení výnosu a kvality zrna. Úroda, 2022, roč. 70, č. 12, s. 241-248. ISSN: 0139-6013.

SATRANSKÝ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – BUREŠOVÁ, B. – PROCHÁZKA, P. Effects of various poppy seed pre-sowing treatments on the dynamics of field emergence, structure of yield parameters, oil content and yield of seed. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 11, s. 533-541. ISSN: 1214-1178.

**JANOVSKÁ, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – **HODAN, J. – **TRÁVNÍČEK, J. Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce. Periodická zpráva ke grantu QK1910046 za rok 2022. Praha: NAZV (MZe), 2022, 60s. ISBN: neuveden,

**DVOŘÁČEK, V. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – **HUTAŘ, M. – **CHOUR, V. Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou. Závěrečná zpráva ke grantu QK1810102 za rok 2022. Praha: NAZV (MZe), 2022, 58s. ISBN: neuveden,

**KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KAVKOVÁ, M. – **HODAN, J. Intenzifikace ekologické produkce leguminóz prostřednictvím biologických prostředků s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu. Periodická zpráva grantu NAZV MZe QK22010255 za rok 2022. České Budějovice: NAZV MZe, 2022, 50s. ISBN: neuveden,

**DVOŘÁČEK, V. – **JÁGR, M. – **KOTRBOVÁ-KOZAK, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. – **HLÁSNÁ-ČEPKOVÁ, P. Avenanthramides: Unique Bioactive Substances of Oat Grain in the Context of Cultivar, Cropping System, Weather Conditions and Other Grain Parameters. Plants-BASEL, 2021, roč. 10, č. 11, s. 0-0. ISSN: 2223-7747.

SATRANSKÝ, M. – FRAŇKOVÁ, A. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. Oil content and fatty acid profile of selected poppy (Papaver somniferum L.) landraces and modern cultivars. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 10, s. 579-587. ISSN: 1214-1178.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PAZDERŮ, K. – ŠKVOROVÁ, P. – BOŽIK, M. – **KONVALINA, P. – DVOŘÁK, P. – **DVOŘÁČEK, V. Fatty acid profile of new oat cultivars grown via organic and conventional farming. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2021, roč. 98, č. March 2021, s. 0-0. ISSN: 0733-5210.

**JANOVSKÁ, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – **HODAN, J. – **TRÁVNÍČEK, J. Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce. Periodická zpráva ke grantu QK1910046 za rok 2021. Praha: Národní agentura pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR, 2021, 69s. ISBN: neuveden,

**DVOŘÁČEK, V. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – **HUTAŘ, M. – **CHOUR, V. Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou. Periodická zpráva ke grantu QK1810102 za rok 2021. Praha: Národní agentura pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR, 2021, 56s. ISBN: neuveden,

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. The effect of straw mulch and compost application on the soil losses in potatoes cultivation. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 9, s. 446-452. ISSN: 1214-1178.

CAPOUCHOVÁ, I. – BUREŠOVÁ, B. – PAZNOCHT, L. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – **KONVALINA, P. – SATRANSKÝ, M. – **DVOŘÁČEK, V. Antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in grain of different oat cultivars. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 7, s. 327-333. ISSN: 1214-1178.

**TRAN, K. – **KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – **JANOVSKÁ, D. – **LACKO-BARTOŠOVÁ, M. – **KOPECKÝ, M. – **TRAN, P. Comparative Study on Protein Quality and Rheological Behavior of Different Wheat Species. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 11, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

**DVOŘÁČEK, V. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – **HUTAŘ, M. – **CHOUR, V. Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou. Redakčně upravená periodická zpráva ke grantu QK1810102 za rok 2020. Praha: Národní agentura pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR, 2020, 55s. ISBN: neuveden,

**JANOVSKÁ, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – **HODAN, J. – **TRÁVNÍČEK, P. Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce. Redakčně upravená periodická zpráva ke grantu QK1910046 za rok 2020. Praha: Národní agentura pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR, 2020, 72s. ISBN: neuveden,

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – PAZNOCHT, L. – ELIÁŠOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – **JANOVSKÁ, D. – ORSÁK, M. – BEČKOVÁ, L. Variation of the total content of polyphenols and phenolic acids in einkorn, emmer, spelt and common wheat grain as a function of genotype, wheat species and crop year. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 260-266. ISSN: 1214-1178.

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. The straw as mulch and compost as a tool for mitigation of drought impacts in the potatoes cultivation. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 11, s. 530-535. ISSN: 1214-1178.

ZRCKOVÁ, M. – **LEIŠOVÁ - SVOBODOVÁ, L. – **BUCUR, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – PAZDERŮ, K. – **JANOVSKÁ, D. Occurence of Fusarium spp. in hulls and grains of different wheat species. Romanian Agricultural Research, 2019, roč. 2019, č. 36, s. 173-185. ISSN: 1222-4227.

HAMOUZ, K. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. Ascorbic acid content in potato tubers with coloured flesh as affected by genotype, environment and storage. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 605-611. ISSN: 1214-1178.

**SUCHÝ, K. – **KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – **JANOVSKÁ, D. – **LEIŠOVÁ - SVOBODOVÁ, L. – **ŠTĚRBA, Z. – **MOUDRÝ JR., J. – **BUCUR, D. – **BERNAS, J. – **KOPECKÝ, M. – **TRAN, D. Influence of husk on grain contamination by Fusarium spp. and Alternaria spp. in hulled spelt (Triticum spelta L.). Environmental Engineering and Management Journal, 2018, roč. 17, č. 4, s. 885-895. ISSN: 1582-9596.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – ORSÁK, M. – **ŠTĚRBA, Z. The effect of genotype, weather conditions and cropping system on antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in wheat with coloured grain. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 530-538. ISSN: 1214-1178.

**JANOVSKÁ, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. Využití metody "participatory breeding" ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství, The use of "participatory breeding" method in the wheat breeding in organic farming, wheat; participatory breeding; organic farming, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Ekošlecht 1, PPB nabízí metodu pro tvorbu vhodných odrůd pro EZ - odrůd, které jsou schopné dosáhnout vyrovnaného, uspokojivého výnosu i v méně vyrovnaných půdních podmínkách a které se současně vyznačují vysokou odolností vůči chorobám a škůdcům. Uživatelem certifikované metodiky je Bioinstitut, o.p.s., se sídlem Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc, IČO: 26856948, zastoupený Mgr. Pavlínou Samsonovou. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 16/2017 byla uzavřena 25.11. 2017., Ekonomický přínos je spojený hlavně se sníženými náklady na osiva. Jestliže bude výsledkem registrovaná odrůda, kde spoluautorem bude zemědělec, sníží se cena osiv o licenční poplatek a cenu osiva. Lze předpokládat, že zemědělec, který pěstuje pšenici na 2,5 ha, v případě výsevku 220 kg/ha, kdy cena za tunu osiva je cca 15 500 Kč s podílem licenčního poplatku 12,3 % z ceny, by případná úspora činila 1 048 Kč za licenční poplatek a 7 477 Kč za osivo, což je celkem 8 525 Kč. V případě, že produkci osiva prodá dalším zemědělcům v okolí, bude jeho zisk po odečtu nákladů spojených s kultivací v průměru 7 300 Kč/ha. Hypoteticky, kdyby 5 % orné plochy (624,32 ha oseté pšenicí) bylo oseto nakoupeným osivem vzniklým z PPB programů, byl by podle předchozího výpočtu zisk 4 588 752 Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Certifikační orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO: 00020338., 05.01.2018,

DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – URBAN, J. – PROCHÁZKA, P. Ověření přípravku Bajkal EM1 v maloparcelkových polních pokusech u pšenice seté ozimé, ječmene jarního, konzumních brambor, cukrovky a chmele. ČZU Praha: MANETECH, a.s., Domažlická 1256/1, 130 00 Praha, 2018, 38s. ISBN: ,

CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A.Vliv genotypu a podmínek prostředí na obsah vybraných antioxidantů a technologickou jakost pšenice s barevným zrnem. 2018, Qualima 2018 Pardubice, 27. odborný seminar k jakosti potravinářských a krmivářských produktů 23.-24.10. 2018, roč. 27, s. 20-22. ISSN: 1213-5380.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pšenice s barevným zrnem v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 84-90.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pluchaté pšenice (T. spelta L.) v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: ČZU Praha, KRV, 2017. s. 91-96.

CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – **KONVALINA, P. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Common wheat (Triticum aestivum L.), s. 1-28.

CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – **KONVALINA, P. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Common rye (Secale cereale L.), semiperennial rye (Secale cereale L. var. multicaule) and triticale (Triticosecale Wittm.), s. 29-42.

**KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – **JANOVSKÁ, D. – **SUCHÝ, K. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 212s. ISBN 978-80-7394-670-8. Hulled wheats, s. 43-62.

CAPOUCHOVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – **KONVALINA, P. – **VEPŘÍKOVÁ, Z. – **DVOŘÁČEK, V. – ZRCKOVÁ, M. – **JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PAZDERŮ, K. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Effect of Fusarium spp. contamination on baking quality of wheat, s. 329-344.

**KONVALINA, P. – **GRAUSGRUBER, H. – **DANG, K. – **VLÁŠEK, O. – CAPOUCHOVÁ, I. – **ŠTĚRBA, Z. – **SUCHÝ, K. – **STOLIČKOVÁ, M. – **KYPTOVÁ, M. – **BERNAS, J. – **KOPECKÝ, M. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Rheological and Technological Quality of Minor Wheat Species and Common Wheat, s. 255-273.

**JANOVSKÁ, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – **TRÁVNÍČEK, P. Technologie úpravy osiva pluchatých pšenic ke zvýšení polní vzcházivosti a usnadnění výsevu, Technology of hulled wheat seed adjustment for improvement of field germination and easier sowing by a drill, hulled wheats; seed adjustment; field germination; easier sowing, 2017, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, Osivo 2017, dosud nepřiděleno - čeká se, Navržená technologie úpravy osiva, ověřená na pšenici špaldě, spočívá ve vytřídění osiva na několik velikostních frakcí. Byly zjištěny průkazné rozdíly v následně hodnocených parametrech osiva (zejména laboratorní energii vzcházení a laboratorní vzcházivosti) mezi jednotlivými frakcemi osiva. Osivo vytříděné navrženým způsobem současně neobsahovalo ani zbytky klasů včetně osin. Takové osivo nepůsobí problémy s ucpáváním semenovodů v secím stroji. Navržená technologie byla ověřena v provozních podmínkách Společnosti PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., se sídlem Lipová 40, 788 32 Staré Město, IČO 46581863 a ukázala se jako plně funkční a vyhovující pro získání vysoce jakostního certifikovaného osiva pšenice špaldy; je však použitelná i pro ostatní pluchaté pšenice. Ověřování probíhalo v období 2015-2017. Smlouva mezi vlastníkem technologie (VÚRV, v.v.i., kontaktní osoba Ing. D. Janovská, Ph.D., e-mail: janovska@vurv.cz) a ověřujícím pracovištěm (PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.) byla uzavřena 15.12. 2017., Prodejní cena osiva špaldy se pohybuje v rozmezí 17,5 - 20 Kč za 1 kg v závislosti na odrůdě. V případě využívání osiva, které bylo zpracováno a připraveno navrhovanou a ověřenou technologií, bude úspora osiva pro zemědělce od 4375 do 5000 Kč na tunu osiva., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 00 Praha - Ruzyně, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**JANOVSKÁ, D. – **KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. Využití metody "participatory breeding" v praxi, Utilization of "participatory breeding" method in practice, participatory breeding method; organic farming; wheat, 2017, GE - Šlechtění rostlin, B - Ověřená technologie, PPB 2017, dosud není - čeká se, Technologie zahrnovala v přípravných fázích konzultace farmáře se spolupracujícími výzkumnými pracovišti, věnujícími se PPB (VÚRV, JU, ČZU). Ze souboru genotypů a šlechtitelských materiálů (potomstev křížení) pšenice seté a pšenice špaldy byly vybírány pro další zhodnocování nejlepší materiály na základě ideotypu rostlin, který byl vytvořen v prvním roce řešení projektu. V průběhu selekčního procesu (podle dodané metodiky) byly všechny výběry konzultovány. Postupně bylo získáno osivo, které bylo použito pro výsev a následnou další selekci na produkčních plochách soukromé ekologické farmy ve Zvíkově u Českých Budějovic (Miroslava Šafářová, Budějovická 87, 373 72 Zvíkov, IČO 03836762). Ověřování probíhalo v období 2015 - 2017. Smlouva mezi vlastníkem technologie (VÚRV, v.v.i., kontaktní osoba Ing. D. Janovská, Ph.D., e-mail: janovska@vurv.cz) a ověřujícím pracovištěm (ekofarma M. Šafářová, Zvíkov) byla uzavřena 22.12.2017. , Ekonomický přínos pro účastníka PPB (farmáře) je hlavně spojený se sníženými náklady na osiva. Jestliže výsledkem bude registrovaná odrůda, kde spoluautorem bude zemědělec, sníží se cena osiv o licenční poplatek a cenu osiva. Budeme-li vycházet z předpokladu, že např. zemědělec s plochou 100 ha bude mít stejnou strukturu zemědělské plochy jako je tomu v EZ v celé ČR (2015), pak by mohla být úspora následující. 13 % (13 ha) plochy zaujímá orná půda, ze kterých se na 43 % (5,59 ha) pěstují obilniny, z toho pšenice na 45 % (2,5 ha). V případě výsevku 220 kg/ha, kdy cena za tunu osiva je v průměru 15 500 Kč s podílem licenčního poplatku 12,3 % z ceny, by případná úspora činila 1 048 Kč za licenční poplatek a 7 477 Kč za osivo, což je celkem 8 525 Kč. Naopak v případě, že produkci osiva prodá dalším zemědělcům v okolí, bude jeho zisk po odečtu nákladů spojených s kultivací v průměru 7 300 Kč/ha., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – MIČÁK, L. Odrůdy ozimého žita v ekologickém a konvenčním hospodaření. Úroda, 2016, roč. 64, č. 2, s. 36-39. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

KONVALINA, P. – ŠTĚRBA, Z. – VLÁŠEK, O. – MOUDRÝ JR., J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Fusarium spp. occurrence in grains of ancient wheat species. Romanian Agricultural Research, 2016, roč. 33, č. 2016, s. 307-311. ISSN: 1222-4227.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. Kvalitativní změny pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 469-472. ISSN: 0139-6013.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. Mlynářská a pekařská jakost minoritních druhů pšenice z ekologického zemědělství. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 525-528. ISSN: 0139-6013.

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Vliv původu osiva na výnosy jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 149-153.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Původ osiva může ovlivnit výnosy jarního ječmene. 2015, Vše pro sladovnické ječmeny - Agrární obzor, roč. 17, s. 16-18. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Původ osiva a výnosy jarní pšenice. 2015, Agromagazín, roč. 16, č. 2, s. 7-10. ISSN: 1214-0643.

KONVALINA, P. – STOLIČKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. Kvalita osiva ovsa z ekologického systému hospodaření. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 245-251.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstované jarní pšenice. Úroda, 2015, roč. 63, č. 11, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁČEK, V. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – ZRCKOVÁ, M. Qualitative changes of rye grain and flour after Fusarium spp. contamination evaluated by standard methods and system Mixolab. Zemdirbyste / Agriculture, 2015, roč. 102, č. 4, s. 397-402. ISSN: 1392-3196.

JANOVSKÁ, D. – LEIŠOVÁ - SVOBODOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – KÁŠ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Natural Fusarium occurrence qualitative evaluation on cereals under conventional and organic system in the Czech Republic. 2015, Acta Fytotechnica et Zootechnica, roč. 18, Special Issue, s. 19-21. ISSN: 1336-9245.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – ZRCKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Detection of qualitative changes of ecologically cultivated wheat with different intensity of Fusarium spp. contamination using rheological system Mixolab. 2015, Acta Fytotechnica et Zootechnica, roč. 18, Special Issue, s. 106-109. ISSN: 1336-9245.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technological quality of minor wheat species from organic farming and possibilities of their use. 2015, Acta Fytotechnica et Zootechnica, roč. 18, Special Issue, s. 142-144. ISSN: 1336-9245.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekologické moření osiva jarní pšenice. 2014, Agromagazín, roč. 15, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologické moření osiva jarního ječmene. 2014, Kompendium 2014, Technologie sladovnického ječmene – Ječmen na rozcestí 27. – 30.1. 2014, roč. 9, s. 28-30. ISBN: 978-80-213-2441-1.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologické moření osiva při ekologickém pěstování jarního ječmene. 2014, Vše pro sladovnocké ječmeny, příloha Agrárního obzoru, roč. 16, s. 18-19. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarního ječmene. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. 2014, Úroda, roč. 62, č. 5, s. 27-28. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarní pšenice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 40-42. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – MIČÁK, L. Odrůdy ozimého tritikale v ekologickém a konvenčním hospodaření. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 11-14. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Parametry osiva jarních obilnin z rozdílných přírodních podmínek. 2014, Úroda, roč. 62, č. 10, s. 18-19. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstovaného jarního ječmene. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZECHNER, E. – BERGER, S. – GRAUSGRUBER, H. – JANOVSKÁ, D. – MOUDRÝ, J. Differences in grain/straw ratio, protein content and yield in landraces and modern varieties of different wheat species under organic farming . Euphytica, 2014, roč. 199, č. 1-2, s. 31-40. ISSN: 0014-2336.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Change of Fusarium mycotoxins content in germinating cereals. 2014, 13th Congress of the European Society for Agronomy, 25.-29.8. 2014, Debrecen, Hungary. s. 473-474. ISBN: 978-963-473-723-0.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – ZDEŇKA, V. Opatření k omezení rizika výskytu fuzarióz klasů obilnin v ekologickém zemědělství, Measures for risks reduction of cereals Fusarium Head Blight Occurence in organic farming, cereals, Fusarium Head Blight, organic farming, 2014, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, fuzariózy klasů obilnin v EZ, MZe 1/2014-17250, zvýšení výnosů a kvality obilnin v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 24.11.2014, ISBN: 978-80-213-2521-0, 40 s.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – MIČÁK, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. Ozimá pšenice pěstovaná ekologicky a konvenčně. Úroda, 2014, roč. 62, č. 11, s. 24-26. ISSN: 0139-6013.

URBAN, J. – VAŠÁK, J. – ADAMČÍK, J. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Skripta; Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce). 2014, ČZU Praha, 83 s.21. ISBN: 978-80-213-2464-0.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MIČÁK, L. Ozimá špalda - nenáročná pšenice s vysokou jakostí. Úroda, 2014, roč. 62, č. 10, s. 15-17. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Pšenice setá (Triticum aestivum L.), s. 1-29.

CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – KONVALINA, P.; idPublikace = 66268; Název: Žito seté (Secale cereale L.), Žito trsnaté (Secale cereale L. var. multicaule) a Tritikale (xTriticosecale Wittm.)-- Neexistuje podtyp publikace --

CAPOUCHOVÁ, I. Výsledky hodnocení jakostních ukazatelů odrůd ozimé pšenice z ekologického způsobu pěstování - výroční zpráva za rok 2014. Praha: Bioinstitut, o.p.s., 2014, 10s. ISBN: ,

KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – SUCHÝ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. Diversity of Carbon Isotope Discrimination in Genetic Resources of Wheat. Cereal Research Communications, 2014, roč. 42, č. 4, s. 687-699. ISSN: 0133-3720.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Pluchaté pšenice - Pšenice jednozrnka (Triticum monococum L.) Pšenice dvouzrnka [Triticum diccocum (Schrank) Schuebl.] Pšenice špalda (Triticum spelta L.), s. 51-92.

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 79-82.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Biologické moření při ekologickém pěstování jarní pšenice a ječmene. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Polní vzcházivost a výnosy nahého ovsa podle původu osiva. Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 20-22. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření biologického moření při ekologickém pěstování jarní pšenice a jarního ječmene. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 27-32, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitu osiva ovlivňuje jeho původ daný podmínkami pěstování. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 7, s. 19-22. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv moření osiva pšenice na klíčivost při umělé infekci houbami rodu Fusarium. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 9, s. 6-7. ISSN: 1214-0643.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – VOSPĚLOVÁ, J. Mikroskopické houby osiva jarních obilnin v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 129-134.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – ONDRÁČKOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. – VOSPĚLOVÁ, J. – MIČÁK, L. – ŠMÍD, F. Biologické ošetření osiva jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 92-97.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Produkční schopnost osiva ovsa různého původu. Úroda, 2013, roč. 61, č. 11, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny, Diagnostic germination test for evaluation of total fusarium mycotoxins in cereal grains, mycotoxins, germination, DON, D3G, LC-MS, 2013, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, kontaminace zrna mykotoxiny, 3/2013-17252, snížení kontaminace zrna obilovin maskovanými mykotoxiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe CR, 25.11.2013, ISBN: 978-80-213-2427-5, 28 s.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Posouzení kvality osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 12, s. 12-14. ISSN: 0139-6013.

CHRPOVÁ, J. – ŠÍP, V. – ŠTOČKOVÁ, L. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. Evaluation of resistance to Fusarium head blight in spring wheat genotypes belonging to various Triticum species. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2013, roč. 49, č. 4, s. 149-156. ISSN: 1212-1975.

DVOŘÁČEK, V. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROHASKOVÁ, A. – PAPOUŠKOVÁ, L. Intra-varietal polymorphism of gliadins and glutenins within wheat varieties grown in the Czech Republic and its impact on grain quality. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2013, roč. 49, č. 4, s. 140-148. ISSN: 1212-1975.

KONVALINA, P. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Baking quality and high molecular weight glutenin subunit composition of emmer wheat, old and new varieties of bread wheat. Romanian Agricultural Research, 2013, roč. 30, č. 1, s. 83-89. ISSN: 1222-4227.

KONVALINA, P. – ŠTĚRBA, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ, J. – MOUDRÝ JR., J. Baking quality of genetics resources of spring forms of Triticum spelta L.. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, roč. 11, č. 3-4, s. 475-476. ISSN: 1459-0255.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – KÁŠ, M. – MIČÁK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita jarních forem minoritních druhů pšenice (špalda, dvouzrnka, jednozrnka) v ekologickém zemědělství a možnosti jejich využití. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 7-10, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MIČÁK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční a kvalitativní parametry ozimé pšenice v ekologickém zemědělství. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 11-16, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Perspektivy využití pluchatých druhů pšenice v ekologickém zemědělství. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 48-51, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ, J. Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství, Cereal seed production in organic farming, organic farming, cereals, seed quality and production, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, osivo obilnin v EZ, MZE 5/2013-17252, zvýšení výnosů obilnin v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 02.12.2013, ISBN: 978-80-7427-146-5, 60 s.

BLÁHA, L. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Testování vlivu biopreparátů na jarní pšenici. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 21-23. ISSN: 0139-6013.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstované jarní pšenice. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Differences in yield parameters of emmer in comparison with old and new varieties of bread wheat. African Journal of Agricultural Research, 2012, roč. 7, č. 6, s. 986-992. ISSN: 1991-637X.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. Klíčivost mořeného osiva pšenice infikovaného houbou Fusarium. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 19-21. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologické moření osiva může zvýšit polní vzcházivost. 2012, Úroda, roč. 60, č. 9, s. 16-17. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin. Úroda, 2012, roč. 60, č. 10, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – CHALOUPSKÝ, R. Influence of seed's biological traits of oat on next seed generation in organic farming . Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 2, s. 551-555. ISSN: 1459-0255.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Agronomically important traits of emmer wheat . Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 341-346. ISSN: 1214-1178.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Původ osiva ovlivňuje jeho semenářskou hodnotu. Úroda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 24-27. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 3-4, s. 784-788. ISSN: 1459-0255.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. Effect of different intensities of fusarium infestation on grain yield, deoxynivalenol content and baking quality of winter wheat. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1222-4227.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Vliv osiva na polní vzcházivost a výnos pšenice dvouzrnky. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 14-16. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Původ osiva může ovlivnit výnosy jarního ječmene. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. Pěstování a využití pšenice jednozrnky v ekologickém zemědělství, Growing and use of einkorn in organic farming, organic farming, einkorn, growing, use, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pšenice jednozrnka, číslo osvědčení o certifikaci:2/2012-17250, zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce pšenice jednzrnky v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení ekologického zemědělství, 24.09.2012, 2/2012-17250

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. Pěstování a využití pšenice dvouzrnky v ekologickém zemědělství, Growing and use of emmer in organic farming, organic farming, emmer, growing, use, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pšenice dvouzrnka, číslo osvědčení o certifikaci: 3/2012-17250, zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce pšenice dvouzrnky v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení ekologického zemědělství, 26.10.2012, 3/2012-17250

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. Pěstování a využití pšenice špaldy v ekologickém zemědělství, Growing and use of spelt in organic farming, organic farming, spelt, growing, use, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pšenice špalda, číslo osvědčení o certifikaci: 4/2012-17250, zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce pšenice špaldy v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení ekologického zemědělství, 26.10.2012, 4/2012-17250

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. Výběr a hodnocení genotypů jarních forem dosud málo využívaných druhů pšenice, vhodných pro udržitelné systémy hospodaření, Methodology for selection and evaluation of spring neglected wheat species and genotypes, suitable for sustainable farming systems, organic farming, wheat species, variety testing, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, jarní formy pšenice, číslo osvědčení o certifikaci: 1/2012-17250, zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce málo využívaných druhů pšenice v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení ekologického zemědělství, 26.09.2012, 1/2012-17250

CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční a kvalitativní parametry ozimé pšenice v ekologickém a konvenčním zemědělství. 2012, In: Šlechtitelský seminář 2012 - Pšenice 2012 „Od genomu po chleba“. 5.–6.12.2012, VÚRV, Praha. 2012, s. 57–62, CST. ISBN: 978-80-7427-122-9.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – JANOVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technologická jakost a obsah deoxynivalenolu v zrnu obilovin s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. 2012, In: Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. 20.11.2012, VÚRV, Praha. 2012, s. 53-57, EUR. ISBN 978-80-7427-117-5.

GABROVSKÁ, D. – FIEDLEROVÁ, V. – RYSOVÁ, J. – OUHRABKOVÁ, J. – LAKNEROVÁ, I. – MAŠKOVÁ, E. – WINTEROVÁ, R. – HOLASOVÁ, M. – HAJŠLOVÁ, J. – VÁCLAVÍKOVÁ, D. – CAPOUCHOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nutriční a senzorické vlastnosti a obsah vybraných kontaminantů v pekařských výrobcích z konvenčně a ekologicky pěstovaných obilovin. 2012, In: Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. 20.11.2012, Praha, VÚRV, 2012, s. 146-151, EUR. ISBN: 978-80-7427-117-5.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita cereálních bioproduktů (pšenice špalda, dvouzrnka, jednozrnka) a možnosti jejich využití. 2012, In: Sborník příspěvků - XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 21.–23.5.2012, Skalský Dvůr. Praha, 2012, s. 10–13, CST. ISBN 978-80-7080-839-9.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of seed health status on follow-up oat seed generation produced in organic farming. 2012, In: Abstracts - The 9th International Oat Conference. 20.–23.6.2012, Beijing, China. Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2012, p. 50, WRD.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic resources of hulled wheat species in Czech organic farming. 2012, In: 62. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2011, Lehr- und Forschungszentrum fur Landwirtschaft. Raumberg-Gumpenstein, Austria, 2012, p. 81-86, EUR. ISBN 978-3-902559-74-6.

KONVALINA, P. – MOUDRÝ JR., J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – SUCHÝ, K. – MOUDRÝ, J. Suchovzdornost genetických zdrojů pšenice. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 299-302. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. – BLÁHA, L. – KÁŠ, M. Ogranic Farming and Food Production. Rijeka: InTech, 2012, 189s. ISBN 978-953-51-0842-9. Organic Cereal Seed Quality and Production, s. 25-45.

KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – ŠTĚRBA, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. Výnos a pekařská jakost pšenice seté v ekologickém zemědělství. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8 odb.příloha, s. 27-30. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Vliv původu osiva vybraných obilnin na jeho kvalitu. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, 2011, roč. 59, č. 7, s. 22-24. ISSN: 1041-2905.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – CHALOUPSKÝ, R. – BLÁHA, L. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2011. s. 150-156.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Klíčivost a vitalita osiva jarního ječmene ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. 2011. In: Sborník Kompendium 2011, 7.-10. 2. 2011, ČZU Praha, Červený Újezd a další. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2011, s. 21-22, CST.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Composition of essential amino acids in emmer wheat landraces and old and modern varieties of bread wheat. ..., 2011, roč. 9, č 3-4, s. 193-197.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Fusarium identification by PCR and DON content in grains of ancient wheat. ..., 2011, roč. 9, č 3-4, s. 321-325.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Spike productivity in relation to yield as a criterion for emmer wheat breeding. Romanian Agricultural Research, 2011, roč. 28, č. , s. 49-56. ISSN: 1222-4227.

KOSTELANSKÁ, M. – DŽUMAN, Z. – MALACHOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. Effects of milling and baking technologies on levels of deoxynivalenol and its masked form deoxynivalenol-3-glucocide. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, roč. 59, č 17, s. 9303-9312. ISSN: 0021-8561.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. – MOUDRÝ JR., J. – MARTON, L. Variation for carbon isotope ratio in a set of emmer (Triticum dicoccum Schrank) and bread wheat (Triticum aestivum L.) accessions. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2011, roč. 10, č 21, s. 4450-4456. ISSN: 1684-5315.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – SALAVA, J. – FAMĚRA, O. Changes in baking quality of winter wheat with different intensity of Fusarium ssp. contamination detected by means of new rheological Micolab. Czech Journal of Food Sciences, 2011, roč. 29, č 4, s. 420-429. ISSN: 1212-1800.

MOUDRÝ, J. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ JR., J. Ancient wheat species can extend biodiversity of cultivated crops. Scientific Research and Essays, 2011, roč. 6, č 20, s. 4273-4280. ISSN: 1992-2248.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

CAPOUCHOVÁ, I. – BICANOVÁ, E. – PETR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of organic wheat cultivation in wider rows on the grain yield and quality. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 45-48, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – HŮDA, P. – MOUDRÝ, J. – MOUDRÝ JR., J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Current situations in ogranic cereal seed offer in the Czech Republic. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 33-37, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

STEHNO, Z. – PAULÍČKOVÁ, I. – BRADOVÁ, J. – KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – MAŠKOVÁ, E. – GABROVSKÁ, D. – HOLASOVÁ, M. – FIEDLEROVÁ, V. – WINTEROVÁ, R. – OUHRABKOVÁ, J. – DOTLAČIL, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Evaluation of emmer wheat genetic resources aimed at dietary food production. 2011. Journal of Life Sciences, roč. 5, č 3, s. 207-212. ISSN: 1934-7391.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – HŮDA, P. – BLÁHA, L. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Current conditions for seed use in the Czech organic farming. 2011. Lucrari Stiintifice, Seria Agronomie, roč. 54, č 1, s. 7-10. ISSN: 1454-7414.

STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. – POŠTOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Requirements on properties and characters of wheat species grown in organic system. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 99-103, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

ŠKEŘÍKOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technological quality of minor spring wheat species from organic farming and possibilities of their utilisation. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 107-110, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – PAPOUŠKOVÁ, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – FAMĚRA, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v technologické jakosti ozimé pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. 2011. Sborník 20. odborný seminář „Qualima 2011“, 25-26.10.2011, Pardubice, s. 24-27. ISBN: 978-80-904468-1-6.

CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití jarních forem vybraných druhů pšenice v ekologickém zemědělství. 2011. In: Sborník 20. odborný seminář „Qualima 2001“, 25-26.10. 2011, Pardubice. Hradec Králové: Mezos, 2011, s. 16-18, EUR. ISBN: 978-80-904468-1-6.

BLÁHA, L. – LASKAFELD, D. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. Hodnocení vlastností a vhodnosti praktického použití certifikovaných a farmářských osiv obilnin. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 50-55.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. Význam fuzariózy klasů ozimé pšenice pro osivo. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 70-77.

PAPOUŠKOVÁ, L. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. SRC test - komplexní metoda hodnocení jakosti při šlechtění pšenice seté (T. aestivum L.). In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 93-99.

DVOŘÁČEK, V. – PROHASKOVÁ, A. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HERMUTH, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – FAMĚRA, O. FT-NIR spektroskopie - efektivní šlechtitelská metoda pro predikci parametrů retenční kapacity mouky u pšenice seté. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2011. s. 104-109.

KONVALINA, P. – FRIEBEL, L. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – BLÁHA, L. – BLAŠKO, T. – CAPOUCHOVÁ, I. Aktuální situace ve využití osiva obilnin v ekologickém zemědělství v České republice. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 110-114.

ŠRÁMEK, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Vlastnosti krajových odrůd pšenice dvouzrnky (Triticum dicoccum Schrank) a jejich vhodnost pro ekologické zemědělství. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 115-119.

PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – BRADOVÁ, J. Porůstání obilek a jeho vliv na semenářskou kvalitu osiva ozimé pšenice z podmínek vlhkého vegetačního ročníku. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 221-225.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ, J. Research in Organic Farming. Rijeka: InTech, 2011. 186s. ISBN 978-953-307-381-1. Wheat growing and quality in organic farming, s. 105-122.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Klíčivost a vitalita osiva ječmene ve vztahu k výnosovým prvkům. 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č 3, s. 10-11. ISSN: 0139-6013.

KUCHTOVÁ, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – OPATRNÝ, V. – SKLENÁŘ, J. – TACHECÍ, K. – KOPTA, T. Podtyp: Uspořádání akcí; Pěstitelské technologie v ekologickém zemědělství. 2011. Seminář Pěstitelské technologie v ekologickém zemědělství, dne 22.2.2011, FAPPZ ČZU v Praze. Vystupujících - 7, počet účastníků - 30.

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Rizika výskytu fuzarióz pro technologickou jakost pšenice - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., M. Kostelanská (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., L. Papoušková (externí), Ing. Alena Škeříková, Jana Hajšlová (externí), Václav Dvořáček (externí), Ing. Oldřich Faměra, CSc., 2010

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Weaknesses of the emmer wheat genetic resources and possibilities of its improvement for low-input and organic farming systems. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2010, roč. 8, č. 3-4, s. 376 - 382. ISSN: 1459-0255.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Agronomic characteristics of the spring forms of the wheat landraces (einkorn, emmer, spelt, intermediate bread wheat) grown in organic farming. Journal of Agrobiology, 2010, roč. 27, č. 12, s. 9 - 17. ISSN: 1803-4403.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Morphological and biological characteristics of the land races of the spring soft wheat grown in the organic farming system. Journal of Central European Agriculture, 2010, roč. 11, č. 2, s. 235 - 244. ISSN: 1332-9049.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Nutriční hodnota pšenice dvouzrnky. Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 4, s. 99 - 101. ISSN: 1211-846X.

KREJČÍŘOVÁ, L. – SLUKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně. Obilnářské listy, 2010, roč. 18, č. 2, s. 35 - 39. ISSN: 1212-138X.

KVAPIL, R. – CAPOUCHOVÁ, I. – PAZDERŮ, K. Ovlivnění produkce hybridní pšenice výsevkem a dusíkatým hnojením. Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 58 - 60. ISSN: 0139-6013.

Volba druhu a odrůdy pšenice v ekologickém zemědělství - Petr Konvalina (externí), doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Zdeněk Stehno (externí), Jan Moudrý jr. (externí), Jan Moudrý (externí), 2010

Volba osiva obilnin v ekologickém zemědělství - Petr Konvalina (externí), doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Zdeněk Stehno (externí), Ing. Ladislav Bláha (externí), Jan Moudrý (externí), 2010

Kvalita minoritních druhů jarní pšenice z ekologického způsobu hospodaření a možnosti jejich využití - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Zdeněk Stehno (externí), Petr Konvalina (externí), 2010

Skladba bílkovinného komplexu zrna minoritních druhů jarní pšenice z ekologického systému hospodaření a možnosti jejich využití - Ing. Alena Škeříková, doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Petr Konvalina (externí), Zdeněk Stehno (externí), 2010

Vlastnosti jarních forem krajových odrůd pšenice špaldy (Triticum spelta L.) a jejich vhodnost pro ekologické zemědělství - Petr Konvalina (externí), doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Zdeněk Stehno (externí), Jan Moudrý jr. (externí), Jan Moudrý (externí), 2010

Vlastnosti krajových odrůd pšenice jednozrnky (Triticum monococum L.) a jejich vhodnost pro ekologické zemědělství - Petr Konvalina (externí), doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Zdeněk Stehno (externí), Jan Moudrý jr. (externí), Jan Moudrý (externí), 2010

Vybrané biologické vlastnosti a zdravotní stav osiva jarních druhů obilnin v ekologickém systému hospodaření - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Hana Honsová, Ph.D., Petr Konvalina (externí), Zdeněk Stehno (externí), Ing. Ladislav Bláha (externí), prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc., Ing. Radovan Chaloupský, Ph.D., 2010

Význam způsobu pěstování a odrůdy pro napadení zrn Fusarium spp. - doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Marta Kostelanská (externí), 2010

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – VÁŇOVÁ, M. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠTOČKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reakce odrůd na napadení klasů ozimé pšenice Fusarium spp. a Tilletia caries. 2010. Úroda, 2010, roč. 58, č 12, vědecká příloha, s. 327-330. ISSN: 0139-6013.

PETR, J. – CAPOUCHOVÁ, I. Zásady pěstování hybridních odrůd žita. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 8 - 11. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – FUKA, D. Pekařská jakost a možnosti využití zrna krajových odrůd pšenice dvouzrnky. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 547 - 550. ISSN: 0139-6013.

ŠKEŘÍKOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – DOTLAČIL, L. Technologická jakost minoritních druhů jarní pšenice z ekologického způsobu pěstování a možnosti jejich využití. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 599 - 602. ISSN: 0139-6013.

Způsob pěstování a obsah DON a NIV v zrnu ozimé pšenice - doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Hajšlová Jana, 2009

Genetic resources of minor wheat species, their evaluation and possible use - Stehno Zdeněk; Dotlačil Ladislav; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Konvalina Petr, 2009

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – BICANOVÁ, E. – FAMĚRA, O. Effects of organic wheat cultivation in wider rows on the grain yield and quality. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 97 - 102. ISSN: 1222-5339.

CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. – DOTLAČIL, L. Selection of minor wheat species cultivars and genetic resources for organic farming, with emphasis on baking quality parameters. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 126 - 132. ISSN: 1222-5339.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ, J. – ŠRÁMEK, J. – MOUDRÝ JR., J. Differences in the morphological characteristics of the land races of the soft and emmer wheat in relation to the modern varieties. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 87 - 96. ISSN: 1222-5339.

Název Poskytovatel Trvání
Bezpečné, senzoricky atraktivní tepelně zpracované potraviny z cereálií s nízkým obsahem asparaginu MSM 2023 - 2026
Intenzifikace ekologické produkce leguminóz prostřednictvím biologických prostředků s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu TA0 2022 - 2025
Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce MZE 2019 - 2023
Zlepšování vitality rostlin a podmínek pro růst v systému integrované rostlinné produkce GAFAPPZ 2019 - 2020
Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou MZE 2018 - 2022
Využití systému participatory breeding ve výzkumu a šlechtění odrůd pšenice vhodných pro ekologické pěstování MZE 2013 - 2017
Bezpečnost cereálních bioproduktů z pohledu výskytu alternáriových a fusariových mykotoxinů MZE 2011 - 2014
Specifikace procesu množení osiva jarních forem obilnin v ekologickém systému hospodaření  MZE 2009 - 2013
Využití biodiverzity zásobních proteinů pšenice s důrazem na nízkomolekulární gluteniny ve vztahu ke kvalitě produkce MZE 2009 - 2011
Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace MSM 2008 - 2011
Využití jarních forem vybraných druhů pšenice v ekologickém zemědělství MZE 2008 - 2012
 
page foot