| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. (1130)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – SKŘIVANOVÁ, E. – LALOUČKOVÁ, K. – ŠUBRTOVÁ SALMONOVÁ, H. – KETTA, M. – **MACHANDER, M. – **COTOZZOLO, E. Research note: The effects of genotype, sex, and feeding regime on performance, carcasses characteristic, and microbiota in chickens. Poultry Science, 2021, roč. 100, č. 2, s. 760-764. ISSN: 0032-5791.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – **SKŘIVANOVÁ, V. Breast meat quality in males and females of fast-, medium- and slow-growing chickens fed diets of 2 protein levels. Poultry Science, 2021, roč. 100, č. 4, s. 1-9. ISSN: 0032-5791.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. The response of fast-, medium- and slow-growing chickens to a low protein diet. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 3, s. 97-105. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – CHODOVÁ, D. Adverse effects of cadmium on poultry and role of selenium against it: An updated review. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 9, s. 339-348. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – **SKŘIVANOVÁ, V. – NĚMEČEK, T. – KETTA, M. Effect of quantitative feed restriction on the performance, organ development and cecal activity of growing nutrias (Myocastor coypus). Animal Feed Science and Technology , 2021, roč. 280, č. 10, s. 1-11. ISSN: 0377-8401.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z. – KETTA, M. The effect of feed restriction, sex and age on the carcass composition and meat quality of nutrias (Myocastor coypus). Meat Science, 2021, roč. 182, č. 12, s. 0-0. ISSN: 0309-1740.

VALENTA, J. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – BUREŠ, D. Moderní myopatie prsní svaloviny kuřat. Maso, 2020, roč. 31, č. 5, s. 48-52. ISSN: 1210-4086.

VALENTA, J. – TŮMOVÁ, E. Incidence závažných myopatií prsních filet rychle rostoucích kuřat v USA. Náš chov, 2020, roč. 80, č. 9, s. 32-33. ISSN: 0027-8068.

VALENTA, J. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Jatečná výtěžnost a kvalita masa u rychle a pomalu rostoucích kuřat. Náš chov, 2020, roč. 80, č. 10, s. 56-58. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – **GOUS, R. – CHODOVÁ, D. – KETTA, M. Differences in growth and carcass coposition of growing male and female turkeys. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 9, s. 330-336. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Insects in chicken nutrition. A review. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 2, s. 376-392. ISSN: 1406-894X.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. Combined Effect of Genotype, Housing System, and Calcium on Performance and Eggshell Quality of Laying Hens. Animals, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-12. ISSN: 2076-2615.

VOLEK, Z. – **UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 83519; Název: Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků -- Neexistuje podtyp publikace --

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – **MACHANDER, V. Řešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií. Praha: NAZV, 2019, 39s. ISBN: ,

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. The Effect of Limited Feed Intake on Carcase Yield and Meat Quality in Early-Weaned Rabbits. Italian Journal of Animal Science, 2019, roč. 18, č. 1, s. 381-388. ISSN: 1594-4077.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z. – **MACHANDER, V. Fatty acid composition of goose meat depending on genotype and sex. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2019, roč. 32, č. 1, s. 137-143. ISSN: 1011-2367.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – KETTA, M. Effect of feeding regime on the performance and blood parameters of male and female broiler chickens. South African Journal of Animal Science, 2019, roč. 49, č. 2, s. 244-252. ISSN: 0375-1589.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Effect of sex on growth, biochemical and haematological parameters of blood, carcass value and meat quality in nutrias (Myocastor coypus). Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 4, s. 166-173. ISSN: 1212-1819.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Růst, jatečná hodnota a biochemické parametry českých genetických zdrojů nutrií (Myocastor coypus). Journal of Central European Agriculture, 2019, roč. 20, č. 1, s. 108-118. ISSN: 1332-9049.

JAVŮRKOVÁ, V. – **POKORNÁ, M. – **MIKŠÍK, I. – TŮMOVÁ, E. Concentration of egg white antimicrobial and immunomodulatory proteins is related to eggshell pigmentation across traditional chicken breeds. Poultry Science, 2019, roč. 12, č. 98, s. 6931-6941. ISSN: 0032-5791.

**GOUS, R. – **FISHER, C. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. – **VLČKOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – KETTA, M. The growth of turkeys 1. Growth of the body and feathers and the chemical composition of growth. British Poultry Science, 2019, roč. 60, č. 5, s. 539-547. ISSN: 0007-1668.

**GOUS, R. – **FISHER, C. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. – **VLČKOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – KETTA, M. The growth of turkeys 2. Body components and allometric relationships. British Poultry Science, 2019, roč. 60, č. 5, s. 548-553. ISSN: 0007-1668.

**VLČKOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – **MÍKOVÁ, K. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – OKROUHLÁ, M. – CHODOVÁ, D. Changes in the quality of eggs during storage depending on the housing system and the age of hens. Poultry Science, 2019, roč. 98, č. 11, s. 6187-6193. ISSN: 0032-5791.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Response of three laying hen genotypes to two dietary calcium levels. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 12, s. 504-510. ISSN: 1212-1819.

LANGROVÁ, I. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HORÁKOVÁ, B. – KREJČÍŘOVÁ, R. – ŠAŠKOVÁ, M. – ŠVEJSTIL, R. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – **KNÍŽKOVÁ, I. – NECHYBOVÁ, S. Assessment of low doses of Eimeria tenella sporulated oocysts on the biochemical parameters and intestinal microflora of chickens. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 2019, roč. 43, č. 1, s. 76-81. ISSN: 1300-0128.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Relationship between eggshell thickness and other eggshell measurements in eggs from litter and cages. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 234-239. ISSN: 1594-4077.

**VLČKOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. Effect of housing system and age of laying hens on eggshell quality, microbial contamination, and penetration of microorganisms into eggs. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 2, s. 51-60. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hen genotypes housed in enriched cages and on litter. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 1, s. 11-16. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SLÁDKOVÁ, K. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KREJČÍŘOVÁ, R. Effects of subclinical Eimeria tenella infection on Pectoralis major muscle in broiler chickens. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1594-4077.

NECHYBOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. Parasites of Myocastor coypus – a comparison in farm animals and their feral counterparts. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 1, č. 49, s. 21-25. ISSN: 1211-3174.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – KETTA, M. – **VOLEK, Z. – **SKŘIVANOVÁ, V. The effect of age, genotype and sex on carcass traits, meat quality and sensory attributes of geese. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 3, s. 421-428. ISSN: 1011-2367.

**MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – **ARNONE, J. – **SAMASCA, G. – **MAKOVICKÝ, P. The relationship between hepatocytes and small bowel after early and short restriction: What the results show in morphometry. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL, 2018, roč. 119, č. 3, s. 156-159. ISSN: 0006-9248.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Performance and changes in body composition of broiler chickens depending on feeding regime and sex. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 12, s. 518-525. ISSN: 1212-1819.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. The analysis of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. , s. 93-97. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Hustota osazení haly a úhyn brojlerových kuřat. Veterinářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 268-271. ISSN: 0506-8231.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E.Vliv genotypu kuřat na jatečnou a nutriční hodnotu masa. 2018, 8th International Scientific Symposium "Poultry Days 2018", June 21 - 22, Brno, Czech Republic, s. 19..

TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D.Differences in performance and carcass yield of Ross 308, JA757 and ISA Dual chickens. 2018, Proceedings of XVth European Poultry Conference, Dubrovnik September 17 – 21, Croatia, p. 481..

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V.Physical and chemical meat characteristics of chicken Ross 308, JA757 and ISA dual hybrid. 2018, The XVth European Poultry Conference, 2018, Dubrovnik, Croatia: World Poultry Science, s. 491..

**MACHANDER, V. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D.The effect of feed restriction on performance, organ development and blood picture of broiler chichens. 2018, Proceedings of XVth European Poultry Conference, Dubrovnik September 17 – 21, Croatia, p. 80.

TŮMOVÁ, E. – **VLČKOVÁ, J. – CHODOVÁ, D.Změny v kvalitě vajec v průběhu skladování v závislosti na systému ustájení. 2018, Sborník 8. mezinárodního vědeckého symposia „Drůbežářské dny 2018“, Brno 21. – 22. 6. 2018, s. 55..

TŮMA, R. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D.Rozdíly v kvalitě vajec hybrida s kombinovanou užitkovostí a nosných hybridů. 2018, Sborník 8. mezinárodního vědeckého symposia „Drůbežářské dny 2018“, Brno 21. – 22. 6. 2018, s. 54..

TŮMOVÁ, E.Bezpečnost konzumních vajec v závislosti na systému ustájení. . 2018, Sborník přednášek konference „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnost produktů“. Praha 10. 10. 2018, s. 10-12. .

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na welfare a užitkovost slepic nosného typu. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 2, s. 24,27.

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na kvalitu a bezpečnost produkce konzumních vajec. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 3, s. 22-24..

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na kvalitu a bezpečnost produkce konzumních vajec II. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 4, s. 26-28.

HAŠEK, K. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z.Jatečná hodnota a fyzikální vlastnosti masa rychle a pomalu rostoucích králíků krmených ad libitum nebo restringovaně. 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 68 – 71..

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E.Ovlivňuje pohlaví kvalitu masa králíků? . 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 78 – 83.

TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D.Genové zdroje králíků v ČR a možnosti jejich využití pro produkci masa.. 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 9-14..

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků, Feed restriction and meat quality in broiler rabbits, rabbit; feed restriction; meat quality; muscle fibre, 2017, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Restrikce krmiva - králíci, 1/2017, zvýšení kvality masa, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 29.11.2017,

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Jatečná hodnota masa nutrií. Náš chov, 2017, roč. 77, č. 1, s. 67-68. ISSN: 0027-8068.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Kvalita masa nutrií. Náš chov, 2017, roč. 77, č. 1, s. 68-69. ISSN: 0027-8068.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Feed restriction and muscle fibre characteristics of Pectoralis major in broiler chickens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1211-3174.

**SKŘIVANOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. – **SKŘIVAN, M. Do rearing system and free-range stocking density affect meat quality of chickens fed feed mixture with rapeseed oil?. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 4, s. 141-149. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – NĚMEČEK, T. – UHLÍŘOVÁ, L. – **SKŘIVANOVÁ, V. Age-related changes in the carcass yield and meat quality of male and female nutrias (Myocastor coypus) under intensive production system. Meat Science, 2017, roč. 133, č. 2017, s. 51-55. ISSN: 0309-1740.

**MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – **MAKOVICKÝ, P. – **ARNONE, J. – **ŠVECOVÁ, I. – **SAMASCA, G. The influence of food restriction on the small bowel: Does intensive short-term food restriction lead to weight loss?. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL, 2017, roč. 118, č. 6, s. 361-365. ISSN: 0006-9248.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – **VOLEK, Z. – VLČKOVÁ, J. Changes of haematological and biochemical indices with age in rabbits with ad libitum and limited feed intake. Acta Veterinaria Brno, 2017, roč. 86, č. 1, s. 29-35. ISSN: 0001-7213.

SVATOŇOVÁ, M. – **NOVÁK, K. – **KOTT, T. – **VOLEK, Z. – MAJZLÍK, I. – TŮMOVÁ, E. Genetic characterization of Czech local rabbit breeds using microsatellite analysis. Livestock Science, 2017, roč. 201, č. 2017, s. 41-49. ISSN: 1871-1413.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. Differences in oviposition and egg quality of various genotypes of laying hens. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 9, s. 377-383. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – **TŮMA, R. – CHODOVÁ, D. – **MÁCHAL, L. Age related changes in laying pattern and egg weight of different laying hen genotypes. Animal Reproduction Science, 2017, roč. 183, č. 2017, s. 21-26. ISSN: 0378-4320.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. – SVOBODOVÁ, J. – EBEID, T. – UHLÍŘOVÁ, L. The effect of 1-week feed restriction on performance, digestibility of nutrients and digestive systém development in the growing rabbit. Animal, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1751-7311.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VLČKOVÁ, J. The effect of one-week intensive feed restriction and age on the carcass composition and meat quality of growing rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 4, s. 151-158. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – UHLÍŘOVÁ, L. – VLČKOVÁ, J. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. Relationship between muscle fibre characteristics and meat sensory properties in three nutria (Myocastor coypus) colour types. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 5, s. 217-222. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHARVÁTOVÁ, V. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – KETTA, M. – CHODOVÁ, D. Interactions of genotype, housing and dietary calcium in layer performance, eggshell quality and tibia characteristics. South African Journal of Animal Science, 2016, roč. 46, č. 3, s. 286-293. ISSN: 0375-1589.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – SEDLÁČEK, R. Relationships between variable time, percentage of food restriction and liver histology: which alternative is the best for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) prevention?. HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY, 2016, roč. 31, č. 10, s. 1123-1130. ISSN: 0213-3911.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell structure, measurements, and quality-effecting factors in laying hens: a review. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 7, s. 299-309. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); One week feed restriction in early weaned rabbits: 2-slaughter parameters and muscle fibre characteristics. 2016, Proceedings of 11th World Rabbit Congress, June 15-18, Qingdao, China, s. 269-272.

TŮMOVÁ, E. – MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feed restriction on changes in carcass composition of males and females of broiler chickens. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 108.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); One week feed restriction in early weaned rabbits: 1-performance and internal organs development. 2016, Proceedings of 11th World Rabbit Congress, June 15-18, Qingdao, China, s. 331-334.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – ŠVECOVÁ, I. – SEDLÁČEK, R. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na morfologii jater – může nás restrikční výživy ochránit před NAFLD?. 2016, Sborník příspěvků XLIV. májových hepatologických dnů, Karlovy Vary 25. – 27. května, Gastroent Hepatol, 70, č. 1, s. 23-24, ISSN:1804-7874.

TŮMOVÁ, E. – NĚMEČEK, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of colour type and sex on blood biochemical indicators in nutria (Myocastor coypus). 2016, Proceedings of 12th International Conference „Animal Physiology“, Bořetice 13.– 15.6., s. 230-235.

VOLEK, Z. – UHLÍŘOVÁ, L. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of dried chicory root added to the restrictive feed ration of rabbits on health status, performance and ceacal and carcass traits. 2016, Proceedings of the 11th World Rabbit Congress, Qingdao (China)- June 15-18, s. 467-470.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hens genotypes housed in eriched cages and on litter. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 527.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv jednotýdenní restrikce krmiva na histologické vlastnosti svalových vláken u brojlerových králíků. 2015, Sborník přednášek z konference, XI. Kábrtovy dietetické dny - konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, 14.dubna, Brno, Czech Republic, s. 48-52. ISBN: 978-80-263-0901-7.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feed restriction on changes of muscle fibre characteristics of musculus pectoralis major in broiler chicken. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24 - 27 August, s. 409-411. ISBN: 978-80-263-0967-3 .

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na kvalitu masa brojlerových králíků. 2015, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků - XIII. celostátní seminář, 11.11., Praha, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 55-59.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and calcium on eggshell quality. 2015, 20th European Symposium on Poultry Nutrition, 24–27 August 2015, Prague, Czech Republic, CD, s. 1-3.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vajec slepic nosného typu. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, 14.dubna 2015, Brno, s. 29-33. ISBN: 978-80-263-0901-7.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv genotypu a věku na kvalitu vajec. 2015, Drůbežář, roč. 9, č. 1, s. 9-11.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Složení mastných kyselin masa králíků a nutrií. 2015, Chovatel, roč. 54, č. 10, s. 47-49.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu dusíkatých látek na masnou užitkovost mladých nutrií.. 2015, Sborník referátů z konference XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno 14.4., s.108-112.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – CHODOVÁ, D. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v nutriční hodnotě hřbetu a stehen genetických zdrojů králíků.. 2015, Sborník referátů XIII. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků." Praha 11.11., s. 66–68.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – SKŘIVANOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of various lupine species on milk production of rabbit does and performance of their litters before weaning. 2015, NutriNET, Brno, s. 114-121.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of early feed restriction, genotype and sex on performance and carcass composition of broiler chickens. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24 - 27 August, s. 607-609. ISBN: 978-80-263-0967-3.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – ZITA, L. – MAROUNEK, M. – PŘÍDOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – VEJČÍK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11. listopad, s. 48-54.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vplyvy reštrikčnej krmnej techniky na mikroskopiu pečene výkrmových kurčiat. 2015, Infovet, roč. 22, č. 3, s. 142-144. ISSN: 1335-1907.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v kvalitě vajec v průběhu skladování. 2015, XIV. konference České národní větve Světové drůbežářské organizace (WPSA), 15.-16.října, Brno, s. 7-9.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of genotype, housing system and calcium on oviposition time and egg shell quality. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24-27 August, s. 604-606. ISBN: 978-80-263-0967-3.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Factors affecting microbial contamination of market eggs: A Review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 45, č. 4, s. 226-237. ISSN: 1211-3174.

RYLKOVÁ, K. – TŮMOVÁ, E. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – FRÝDLOVÁ, J. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – CHODOVÁ, D. – NECHYBOVÁ, S. – SCHÁŇKOVÁ, Š. Genetic and morphological characterization of Trichuris myocastoris found in Myocastor coypus in the Czech Republic. Parasitology Research, 2015, roč. 114, č. 11, s. 3969-3975. ISSN: 0932-0113.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Carcass composition and meat quality of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 11, s. 479-486. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. Vliv hybrida a věku na snášku a kvalitu vajec. Veterinářství, 2015, roč. 65, č. 4, s. 305-307. ISSN: 0506-8231.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – POPELÁŘOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Effect of light colour on egg production and egg contamination. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 12, s. 550-556. ISSN: 1212-1819.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – MAKOVICKÝ, P. – RIMÁROVÁ, K. The effect of food restriction on the liver morphology: experimental study on the chicken model. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, 2015, roč. 159, č. 1, s. 26-26. ISSN: 1213-8118.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. Effect of feed restriction and different crude protein sources on the performance, health status and carcass traits of growing rabbits. World Rabbit Science, 2015, roč. 23, č. 4, s. 263-272. ISSN: 1257-5011.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VOLEK, Z. – ZITA, L. Effect of housing system and genotype on rabbit meat quality. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 4, s. 190-199. ISSN: 1212-1819.

VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLKOVÁ, L. – KUDRNOVÁ, E. – MAROUNEK, M. The effect of stocking density on carcass traits, muscle fibre properties and meat quality in rabbits. World Rabbit Science, 2014, roč. 22, č. 1, s. 41-49. ISSN: 1257-5011.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – SKŘIVAN, M. Effects of laying hens housing systém on laying performance, egg quality characteristics, and egg microbial contamination. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 8, s. 345-352. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. – TYLER, N. Effect of hen age, enviromental temperature, and oviposition time on egg shell quality and egg shell and serum mineral contents in laying and broiler breeder hens. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 9, s. 435-443. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – CHODOVÁ, D. – MARTINEC, M. – VOLEK, Z. Comparisons of carcass and meat quality among rabbit breeds of different sizes, and hybrid rabbits. Livestock Science, 2014, roč. 2014, č. 165, s. 8-14. ISSN: 1871-1413.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – VODIČKOVÁ, L. – SLYSKOVÁ, J. – SAMASCA, G. – KRÁLOVÁ, A. – NAGY, M. – MYDLÁŘOVÁ-BLAŠČÁKOVÁ, M. – PORÁČOVÁ, J. Histopathological aspects of liver under variable food restriction: Has the intense one-wek food restriction a protective effect on non-alcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) development?. Pathology Research and Practice, 2014, roč. 2014, č. 210, s. 855-862. ISSN: 0344-0338.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – VODIČKA, P. Histothological aspects of the small intestine under variable feed restriction: The effects of short and intense restriction on a growing rabbit model. Experimental and Therapeutic Medicine, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 1623-1627. ISSN: 1792-0981.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of strain, sex and age on pH and colour of turkey meat. 2014, Proceedings of XIVth European Poultry Conference, Stavanger, Norway, 23. - 27. June 2014, CD 4 p.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in carcass composition of males and females of two turkeys hybrids. 2014, Acta fytotechn. zootechn., roč. 17, č. 3, s. 72–74. ISSN: 1336-9245.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of crude protein source and feeding technique on performance, health status and carcass traits of growing rabbits. 2014, Proceedings of International Conference Animal Physiology 2014,May 21st & 22nd, Prušánky, Czech Republic, s. 266 - 271. ISBN: 978-80-7375-971-1.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of genotype and sex on performance and meat composition of geese. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 17, č. 2, s. 52-54.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve snášce slepic nosného typu v závislosti na genotypu. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 1, s. 8-10.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita vajec v závislosti na genotypu slepic. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 2, s. 10-12.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doba snesení a kvalita vajec v závislosti na genotypu. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 3, s. 2-5.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetické zdroje drůbeže – česká husa. 2014, Sborník příspěvků konference Drůbež 2014, Brno 16. a 17. 10. 2014, s. 10-12.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and calcium on egg shell and tibia characteristics of Lohmann LSL and Czech Hen. 2014, Proceedings XIVth European Poultry Conference, Stavanger 23. – 27. June 2014, Norway, CD 4 p.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in microbial contamination and penetration during storage in eggs from enriched cages and free range. 2014, Proceeding XIVth European Poultry Conference, Stavanger 23. - 27. June 2014, Norway, CD 4 p.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of age on serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Animal Physiology 2014, Prušánky, 2014, 21. - 22. May, p. 248 - 252. ISBN: 978-80-7375-971-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on egg quality of Lohmann white and Czech hen. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 2, č. 17, s. 44-46.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of commencement of feed restriction on biochemical blood parameters in broiler rabbits . 2014, Proceeding of International Conference Animal Physiology 2014, 21st - 22nd May, Prušánky, Czech Republic, p. 82-87. ISBN: 978-80-7375-971-1.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in the eggshell quality and tibia strength in Lohmann White and Czech Hen housed in cages and on litter. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč.17, č.3, s. 75-78. ISSN: 1336-9245.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Proceedings of International Conference Animal Physiology 2014,May 21st & 22nd, Prušánky, Czech Republic, s. 119-124. ISBN: 978-80-7375-971-1.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – KETTA, M. Masná užitkovost České husy, Meat performance of Czech Goose, Czech Goose, Novohradska Goose, performance, carcass yield, meat quality, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Česká husa - masná užitkovost, 1/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 21.10.2014, ISBN 978-80-213-2496-1

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KAPLAN, J. – MARTINEC, M. – MÁTLOVÁ, V. – PAVEL, I. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Genetické zdroje králíků, drůbeže a nutrií, jejich užitkové vlastnosti a možnosti využití. Praha: ČZU v Praze, 2014, 58s. ISBN: 978-80-7403-126-7,

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013. Brno 27.2.2013, s.88-96. ISBN: 978-80-7375-705-2 .

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na stravitelnost živin u brojlerových králíků. 2013, Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.164-168. ISBN: 978-80-263-0365-7.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jatečný rozbor standardních a stříbrných nutrií. 2013, Chovatel,52,10, s.14-15.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na mikrobiální kontaminaci vajec nosných slepic. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013, Mendelova univerzita v Brně, 27.02.2013, str. E1 - E5, ISBN: 978-80-7375-705-2.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječných skořápek slepic nosného typu. 2013, Název sborníku X. Kábrtovy dietetické dny, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 25.04.2013, str. 160 - 163, ISBN: 978-80-263-0365-7.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve složení masa králíků a nutrií. 2013, Sborník referátů XII. Celostátního semináře. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. VVÚŽV Uhříněves, 2013, 107-111 s. ISBN 978-80-7403-113-7.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv doby začátku restrikce a věku při odstavu na užitkovost brojlerových králíků. 2013, Sborník referátů XII. celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků". Praha. 6.11.2013, s.97-101. ISBN: 978-80-7403-113-7.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

SVOBODOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na jatečnou hodnotu a kvalitu masa u králíků. 2013, XII.celostátní seminář, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6.11. 2013. Praha, str. 102 - 106, ISBN: 978-80-7403-113-7.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – HRSTKA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. 2013, Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. 2013. Tůmová, E., Skřivanová, V., Hrstka, Z. Název sborníku Sborník referátů konference X. Kábrtovy dietetické dny. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. s. 155 - 159.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of oviposition time and housing systém on egg quality in Lohmann LSL and Czech Hen. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Flash, 6p..

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on microbial contamination of eggs in Czech hen and Lohmann LSL. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Flash 6p..

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and storage conditions on egg quality. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Dlash, 6p..

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HRSTKA, Z. Hodnocení masné užitkovosti nutrií, Meat quality evaluation in nutrias, nutria, carcass yield, meat quality, colour type, sex, 2013, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, nutrie - masná užitkovost, 1/2013, posouzení jatečné hodnoty, fyzikálních, nutričních a senzorických vlastností masa nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.12.2013, ISBN 978-80-213-2426-8

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. Hodnocení masné užitkovosti a fyzikálních vlastností České husy a užitkového hybrida Novohradská husa. Maso, 2013, roč. 24, č. 6, s. 44-47. ISSN: 1210-4086.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. The effect of feed restriction on meat quality of broiler rabbits: A review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 55-62. ISSN: 1211-3174.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Vliv systému ustájení a věku na mikrobiální kontaminaci vajec nosného typu slepic. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 4, s. 289-291. ISSN: 0506-8231.

MARTINEC, M. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – FUČÍKOVÁ, A. Selected haematological and biochemical indicators in different breeds of rabbits. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 81, č. 4, s. 371-375. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Porovnání kvality masa nutrií a králíků. Maso, 2013, roč. 24, č. 5, s. 47-50. ISSN: 1210-4086.

TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 61675; Název: Vliv systému ustájení na kvalitu vaječné skořápky, obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru.-- Neexistuje podtyp publikace --

VOLEK, Z. – VOLKOVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín. Maso, 2013, roč. 24, č. 2, s. 55-58. ISSN: 1210-4086.

TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – BÍZKOVÁ, Z. A study of growth and some blood parameters in Czech rabbits. World Rabbit Science, 2013, roč. 21, č. 4, s. 251-256. ISSN: 1257-5011.

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – PODSEDNÍČEK, M. Egg quality of three laying hen genotypes kept in conventional cages and on liter. Archiv fur Geflugelkunde, 2012, roč. 76, č. 1, s. 38-43. ISSN: 0003-9098.

TŮMOVÁ, E. Chov nutrií na maso?. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 3, s. 9-12. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. Syndrom náhlé smrti u restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat. Veterinářství, 2012, roč. 62, č. 3, s. 165-167. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Interaction of hen production type, age, and temperature on laying pattern and egg quality. Poultry Science, 2012, roč. 91, č. 5, s. 1269-1275. ISSN: 0032-5791.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – BÍZKOVÁ, Z. – HÄRTLOVÁ, H. The influence of restrictive feeding of chickens on the microscopic structure of their liver. Acta Veterinaria Brno, 2012, roč. 81, č. 1, s. 27-30. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Interaction between oviposition time, age, and enviromental temperature and egg quality traits in laying hens and broiler breeders. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 541-549. ISSN: 1212-1819.

JARINKOVIČOVÁ, L. – MÁCHAL, L. – MÁCHAL, J. – FILIPČÍK, R. – TŮMOVÁ, E. – HORSKÝ, R. Relationship of ejaculate quality and selected biochemical parameters of blood in cockerles of three laying lines. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 8, s. 370-376. ISSN: 1212-1819.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Kvalita masa králíků plemene Český albín v závislosti na způsobu ustájení. Maso, 2012, roč. 23, č. 4, s. 53-56. ISSN: 1210-4086.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2012, roč. 41, č. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1516-3598.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi, Rearing of nutrias fed with feed mixture, nutria, feed mixture, growth, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, odchov nutrií, 1/2012, odchov nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-213-2332-2

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KUDRNOVÁ, I. Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa, The effect of feed restriction and housing conditions of Czech White rabbits on costs reduction and meat quality, rabbit, feed restriction, housing, meat quality, growth, costs, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-7403-100-7, Technické parametry výsledku: aplikací restrikce krmiva, snížením denní spotřeby krmné směsi o 50% ve srovnání s ad libitním příjmem krmiva, mezi 56. – 63. a 84. – 87. dnem věku lze snížit náklady na krmivo o 10%. Restrikce krmiva slouží jako prevence tr, Aplikací restrikce krmiva se významně snížila denní spotřeba krmné směsi, přičemž nedošlo k poklesu průměrného denního přírůstku. Díky tomu byla u restrikčně krmených králíků výrazně zlepšena konverze krmiva. Takže, pokud se týká celkové spotřeby krmiva , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-7403-100-7

TŮMOVÁ, E. Krmná směs pro chov nutrií. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 24096. 16.07.2012.

CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na koncentraci minerálních látek v krevním séru brojlerových kuřat. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 121-124. ISBN: 978-80-213-2285-1.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Systém ustájení nosnic a kvalita vajec. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 27, s. 12-13. ISSN: 1211-3816.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na stravitelnost živin a vývoj tenkého střeva brojlerových králíků. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24. - 25. 5. 2012, s. 66-71. ISBN: 978-80-7375-616-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec v klecích a na podestýlce. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 41-45. ISBN: 978-80-213-2285-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v ukazatelích metabolismu vápníku a kvality vaječné skořápky české slepice a hybrida Lohmann bílý. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24. a 25. 5. 2012, s. 192-195. ISBN: 978-80-7375-616-1.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v rytmu snášky slepic nosného a masného typu, jejich vliv na dobu snesení vejce a kvalitu vajec. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 31-36. ISBN: 978-80-213-2285-1.

TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah obsahu tuku v jatečném trupu, stehenním svalstvu a biochemických parametrů krve u českých genových zdrojů králíků. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24.-25.5. 2012, s. 212-216. ISBN: 978-80-7375-616-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec a faktory, které ji ovlivňují. 2012, Drůbežář hydinár, roč. 6, č. 4, s. 14-16.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. 2012, Revista Brasileira de Zootecnia, roč. 41, č.. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1806-9290.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week feed restriction in the growing rabbit: Part 2: Development of the digestive system. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 621-624.ISSN 2308-1910.

VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KUDRNOVÁ, I. – MAROUNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of stocking density on growth performance, meat quality and fibre properties of biceps femoris muscle of slow-growing rabbits. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 891-895.ISSN 2308-1910.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 3: Muscle fibre development. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 625-628.ISSN 2308-1910.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rabbit genetic resources in the Czech Republic. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 65-68.ISSN 2308-1910.

EBEID, T. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 1: Performance and blood biochemical parameters. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 607-611.ISSN 2308-1910.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Farmář, č.11, s.32-34. ISSN: 1210-9789.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na fyzikální ukazatele masa králíků. 2011. Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny", 3.3.2011, Brno MZLU, s. 306-309.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.92-96. ISBN: 978-80-7305-002-3.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv věku a teploty na průběh snášky nosných a masných slepic. 2011. Sborník: 38.česká drůbežářská konference s mezinárodní účastí "DRŮBEŽ 2011", 20.-21.10.2011, Hotel Myslivna Brno, s. 21.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na biochemické parametry krve brojlerových králíků. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.88-91. ISBN: 978-80-7305-002-3.

MARTINEC, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj velikosti populací plemen králíků zařazených do genetických zdrojů. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.91-92. ISBN: 978-80-7403-083-3.

TŮMOVÁ, E. – BÍZKOVÁ, Z. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita masa brojlerového králíka a českých genových zdrojů. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s. 86–88. ISBN: 978-80-7403-083-3.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.102–106. ISBN: 978-80-7403-083-3.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s.51–53. ISBN: 978-80-7403-083-3.

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Chov drůbeže I. 2011. ČZU v Praze, FAPPZ, KSZ, Poweprint Praha, 142 s. ISBN: 978-80-213-2164-9.

MAKOVICKÝ, P. – DUDOVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – VODKOVÁ, Z. Experimental study of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) on a model of starving chickens: Is generalization of steatosis accompanied by fibrosis of the liver tissue?. Pathology Research and Practice, 2011, roč. 207, č 3, s. 151-155. ISSN: 0344-0338.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TŮMOVÁ, E. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – HRUŠKA, M. Effect of genotype, age of hens and K/k allele on eggshell quality. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 242-249. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Analysis of czech rabbit genetic resources. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 113-118. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 51633; Název: Vliv doby snesení vejce na obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru-- Neexistuje podtyp publikace --

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – CHARVÁTOVÁ, V. Interaction between housing system and genotype in relation to internal and external egg quality parameters. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 11, s. 490-498. ISSN: 1212-1819.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. The importance, utilization and sources of selenium for poultry. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 55 - 64. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – CHARVÁTOVÁ, V. Vliv systému ustájení na kontaminaci vajec. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 216 - 218. ISSN: 0506-8231.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Penetrace mikroorganismů do vejce II.-Penetrace mikroorganismů do vaječného obsahu v závislosti na fázi snáškového cyklu, systému ustájení a kvalitě skořápky. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 213 - 215. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Fat deposition in the broiler chicken: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 121 - 128. ISSN: 1211-3174.

TŮMA, J. – TŮMOVÁ, E. – VALÁŠEK, V. The effect of season and parity order on fertility of rabbit does and kit growth.. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 8, s. 330 - 336. ISSN: 1212-1819.

CHARVÁTOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 7, s. 48 - 50. ISSN: 0027-8068.

CHARVÁTOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Time of oviposition and egg composition. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 3, č. 41, s. 190 - 195. ISSN: 1211-3174.

LEWIS, P. – GOUS, R. – TŮMOVÁ, E. Broiler performance and bone strength minimally affected by cither a simulated dusk or night-interruption photoperiod. South African Journal of Animal Science, 2010, roč. 40, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 0375-1589.

CHARVÁTOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Penetrace mikroorganismů do vejce I.-Penetrace mikroorganismů do vajec v závislosti na délce jejich skladování, systému ustájení a fázi snáškového cyklu nosnic.. Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 211 - 212. ISSN: 0506-8231.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Physical characteristics of rabbit meat: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 236 - 241. ISSN: 1211-3174.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 12, s. 572 - 578. ISSN: 1212-1819.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of short-term and long-term storage on quality of eggs from different housing system.. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of early feed restriction on fat deposition and plasma parameters in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of dietary selenium sources on growth performance, carcass composition and oxidative stability in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777 .

Bezpečnost produkce konzumních vajec. - prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Doc.Ing. Martina Lichovníková, PhD. (externí), 2010

Odchov kuřic nosného typu - prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (externí), Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., 2010

Fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu. Životní projevy brojlerových kuřat a jejich význam pro výkrm. - prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Kvalita vajec slepic vybraných plemen - prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Vladimíra Charvátová, 2010

Faktory ovlivňující hmotnost vajec slepic nosného typu - Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Kvalita vajec České slepice - Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Vliv rané restrikce na změny hematologických ukazatelů u brojlerových kuřat - doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

Vliv věku a pohlaví na biochemické parametry restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat - prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Darina Chodová, MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

Genetické zdroje králíků v ČR - Ing. Lukáš Zita, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Zuzana Bízková, 2010

The effect of early feed restriction on fat development in broiler chickens - MSc. Ahmad Teimouri, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Jiří Heindl, 2010

The effect of genotype and housing system on performance and egg quality of laying hens - prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Ing. Vladimíra Charvátová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., 2010

Ustájení slepic a kvalita vaječné skořápky - prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Vliv časné restrikce na změny vybraných biochemických parametrů brojlerových kuřat - MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Darina Chodová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, 2010

Vliv doby snesení na obsah minerálních látek ve skořápce vajec a v krevním séru nosnic - Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., 2010

Vliv rané restrikce na fyzikální ukazatele masa brojlerových kuřat - Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MSc. Ahmad Teimouri, Ing. Jiří Heindl, Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat - Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovu - prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. (externí), 2010

TŮMOVÁ, E. – OPLETAL, D. – ZITA, L. – ŠIMERDA, I. Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata. Praha: UK Praha, nakladatelství Karolinum, 2010. 61s. ISBN 978-80-246-1801-2.

Porovnání senzorických vlastností masa genetických zdrojů králíků v ČR - Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Zajímavosti ze Světového drůbežářského kongresu. - prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Plodnost nutrií chovaných v genetických zdrojích - prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Kaplan Jan; Korbová Jana, 2009

Genetické zdroje králíků – porovnání a vývoj počtu chovů, stavy chovných zvířat a registrace mláďat. - MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Genetické zdroje králíků - plodnost králíků národních plemen - MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Chov drůbeže v Jihoafrické republice. - prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

The effect of Akomed R® and lipase on the performance and carcass characteristics in early weaned rabbits - Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2009

Vzájemné působení doby odstavu a přídavku Akomedu R® na parametry užitkovosti a jatečnou hodnotu u brojlerových králíků - Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Porovnání kvality masa hybridních králíků a plemen v genetických zdrojích - Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Vliv pohlaví na vybrané fyzikální ukazatele masa u komerčních hybridů kuřat a králíků - Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; MSc. Teimouri Ahmad, 2009

Relationship of lipid mrtabolism characteristics in czech rabbit genetic resources - Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

The effect of calcium content and housing system on eggshell quality - Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Charvátová Vladimíra, 2009

The effect of calcium level on egg quality characteristics - Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Charvátová Vladimíra; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Heindl Jiří; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

The effect of housing system and storage time on egg quality characteristics - Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Masná užitkovost původních národních plemen králíků v genetickáých zdrojích - MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže - doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Skladovatelnost vajec z různých systémů ustájení - prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2009

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Effects of Genotype, Age and Their Interaction on Egg Quality in Brown-Egg Laying Hens. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 2009, č. 78, s. 85 - 91. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVAN, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. The effect of genotype, housing system and egg collection time on egg quality in egg type hens. . Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 17 - 23. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. The effect of time of oviposition and age on egg weight, egg components weight and eggshell quality. . Archiv fur Geflugelkunde, 2009, roč. 73, č. 2, s. 110 - 115. ISSN: 0003-9098.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Hodnocení masné užitkovosti králíků. Maso, 2009, roč. 20, č. 5, s. 48 - 50. ISSN: 1210-4086.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Doba snesení vejce a jeho kvalita. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Chicken muscle fibres characteristics and meat quality: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 253 - 258. ISSN: 1211-3174.

 
page foot