| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D. (1148)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – BERAN, J. – POSTLEROVÁ, P. – TŮMOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – FOLKOVÁ, P. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. Low Density Lipoprotein - important player in increasing cryoprotective efficiency of soybean lecithin-based bull semen extenders. Animal Reproduction, 2019, roč. 16, č. 2, s. 267-276. ISSN: 1806-9614.

KREJČÍŘOVÁ, R. – MAŇASOVÁ, M. – **SOMMEROVÁ, V. – **LANGHAMEROVÁ, E. – RAJMON, R. – POSTLEROVÁ, P. G protein-coupled estrogen receptor (GPER) in adult boar testes, epididymis and spermatozoa during epididymal maturation. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, roč. , č. 116, s. 113-119. ISSN: 0141-8130.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – POSTLEROVÁ, P. – **DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, K. – RAJMON, R.Cryopreservation of bull spermatozoa – major obstacles and potential alternatives how to increase cryoprotective efficiency. 2018, XXIV. symposium of immunology and biology of reproduction with international participation. May 17-19, 2018, Třešť..

KREJČÍŘOVÁ, R. – POSTLEROVÁ, P. – RAJMON, R. Localization of Estrogen Receptors in Male Reproductive Tissues and Sperm Cells – A Review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 4, č. 49, s. 274-284. ISSN: 1211-3174.

KREJCÁRKOVÁ, A. – FOLKOVÁ, P. – ŠIMONÍK, O. – ŠAŠKOVÁ, M. – KREJČÍŘOVÁ, R. – DRÁBEK, O. – RAJMON, R. Effects of Zearalenone, alpha Zearalenol, and Genistein on Boar Sperm Motility In Vitro. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 10, s. 435-445. ISSN: 1212-1819.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 2, s. 395-399. ISSN: 1211-8516.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. The quality of frozen-thawed canine semen with respect to semen extender composition and sequence of ejaculate collection in dogs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 169-175. ISSN: 1211-8516.

FOLKOVÁ, P. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. Changes in Quality of Native and Frozen-thawed Semen in Relation to Two Collections Performed in a 24-hour Interval and Addition of Clarified Egg Yolk to Extender. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 60-67. ISSN: 1211-3174.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – PINTUS, E. – KONČEL, R. – JEBAVÝ, L. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Odběr, hodnocení a kryokonzervace ejakulátu psů, Collection, evaluation and cryopreservation of canine semen, canine spermatozoa, canine reproduction, sperm motility, sperm viability, 2016, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, inseminace psů, 17210/2016-1 , zvýšení efektivity účinnosti kryokonzervace psích spermií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 05.04.2016, 978-80-213-2640-8

ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – ŠICHTAŘ, J. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – HODEK, P. – TREFIL, P. Effect of low-density lipoprotein addition to soybean lecithin-based extenders on bull spermatozoa following freezing-thawing – preliminary results. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 560-567. ISSN: 1212-1819.

ŠICHTAŘ, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – VOSTRÝ, L. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Factors affecting reproductive efficiency in German Shepherd bitches producing litters for Police of the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 578-585. ISSN: 1212-1819.

HALOUN, T. – MAREK, J. – RAJMON, R. – KRŠÍKOVÁ, M. Analysis in a time series of milk-yield production. In 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2016) 06.09.2016, Liberec, Czech Republic. Liberec, Czech Republic: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, STUDENTSKA 2, LIBEREC, 00000, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 248-253.

MISHRA, R. – KOVALSKÁ, J. – JANDA, J. – VANNUCCI, L. – RAJMON, R. – HORÁK, V. Tumor Progression Is Associated with Increasing CD11b(+) Cells and CCL2 in Lewis Rat Sarcoma. ANTICANCER RESEARCH, 2015, roč. 35, č. 2, s. 703-711. ISSN: 0250-7005.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – DOLEŽALOVÁ, M. – BINIOVÁ, Z. Computer assisted sperm analysis - the relationship to bull field fertility, possible errors and their impact on outputs: A review. INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2015, roč. 85, č. 1, s. 3-11. ISSN: 0367-8318.

STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – DOLEŽALOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. – STUPKA, R. – FOLKOVÁ, P. Influence of selected factors on bovine spermatozoa cold shock resistance. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 2, s. 125-131. ISSN: 0001-7213.

MAREK, J. – RAJMON, R. – HALOUN, T. Critical Evaluation of Seven Lactation Curve Estimation Models. In INTELLIGENT DATA ANALYSIS AND APPLICATIONS 26.06.2015, Tech Univ Ostrava, Ostrava, CZECH REPUBLIC. BERLIN, HEIDELBERGER PLATZ 3: SPRINGER-VERLAG, 2015. s. 73-84.

HOŠKOVÁ, K. – ŽALMANOVÁ, T. – NEVORAL, J. – ZÁMOSTNÁ, K. – PETR, J. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VLIV GENISTEINU A ZEARALENONU NA EXPANZI KUMULÁRNÍCH BUNĚK BĚHEM MEIOTICKÉHO ZRÁNÍ OOCYTŮ PRASETE. 2015, Bilaterálne vedecké sympózium ENDOKRINNÉ DISRUPTORY, 4.-5.6. 2015, Bratislava, s. 44. ISBN 978-80-89738-04-5.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

ROS-SANTAELLA, J. – PINTUS, E. – KOTRBA, R. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sperm morphometry in the common eland (Taurotragus oryx): preliminary results. 2014, Sborník abstraktů z konference 6.-7.února 2014, Zoologické dny Ostrava 2014, s. 169 - 170..

HOŠKOVÁ, K. – KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – KADLEČKOVÁ, L. – RAJMON, R. – DRÁBEK, O. – JÍLEK, F. Biochanin A and daidzein influence meiotic maturation of pig oocytes in different manner. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 155-161. ISSN: 1211-3174.

HÄRTLOVÁ, H. – MIKEŠOVÁ, K. – CHMELÍKOVÁ, E. – HŮLKOVÁ, M. – RAJMON, R. – HUČKO, B. Vliv pupalkového oleje na vnitřní prostředí organismu dostihových koní. Veterinářství, 2014, roč. 64, č. 9, s. 708-713. ISSN: 0506-8231.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. – SOJKOVÁ, V. – FOLKOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of an extender on resistance of bovine semen against cold shock and its survivability. 2014, The 2nd International Scientific Conference "Animal Biotechnology" Slovak Journal of Animal Science, 11.12.2014, Nitra, s. 204-204, ISSN 1338-0095 .

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – ZITA, L. – CHMELÍKOVÁ, E. – HŮLKOVÁ, M. – RAJMON, R. Effect of evening primrose oil on biochemical parameters of thoroughbred horses under maximal training conditions. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 10, s. 488-493. ISSN: 1212-1819.

JEBAVÝ, L. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – KREJCÁRKOVÁ, A. Zavedení umělé inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce služebních psů PČR. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 6s. ISBN: není,

RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porodny snadno a rychle. 2013, Náš Chov, roč. 73, č. 4, s. 22-25, ISSN: 0027-8068 .

KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – HOŠKOVÁ, K. – KREJCÁRKOVÁ, A. – RAJMON, R. Activity of soy phytoestrogens and zearalenone on mammalian reproduction: A review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 119-126. ISSN: 1211-3174.

ELZEINOVÁ, F. – PĚKNICOVÁ, J. – DĚD, L. – KUBÁTOVÁ, A. – MARGARYAN, H. – DOROSH, A. – MAKOVICKÝ, P. – RAJMON, R. Adverse effect of tetracycline and doxycycline on testicular tissue and sperm parameters in CD1 outbred mice. EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY, 2013, roč. 65, č. 6, s. 911-917. ISSN: 0940-2993.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – KRONTORÁDOVÁ, I. – MAMICA, J. – ZITA, L. – KLABANOVÁ, P. – ČERNOCKÝ, A. Semen quality, lipid peroxidation, and seminal plasma antioxidant status in horses with different intensities of physical exercise. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 82, č. 1, s. 31-35. ISSN: 0001-7213.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – ZITA, L. – DÖRFLEROVÁ (ČTRNÁCTÁ), A. – ŘEHÁK, D. – ROSMUS, J. – ŠINDELÁŘ, M. Antioxidanty ve výživě dostihových koní . Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 10, s. 769-772. ISSN: 0506-8231.

ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – HOŠKOVÁ, K. – ŘEHÁK, D. – VOSTRÝ, L. – HÄRTLOVÁ, H. The luteal blood flow, area and pixel intensity of corpus luteum, levels of progesterone in pregnant and nonpregnant mares in period of 16 days after ovulation. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 11, s. 512-519. ISSN: 1212-1819.

SLAVÍK, P. – RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Involvement of staff of the faculty of agrobiology, food and natural resources in development cooperation in the agricultural sector of BiH. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

KREJCÁRKOVÁ, A. – FOLKOVÁ, P. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of genistein and zearalenone on boar spermatozoa motility in vitro. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – BERAN, J. – ŠICHTAŘ, J. – DUCHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of LDL addition on cryoprotective properties of bovine semen extenders. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

HOŠKOVÁ, K. – KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – DRÁBEK, O. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of daidzein on meiotic maturation of pig oocytes. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DUCHÁČEK, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DOLEŽALOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. Effect of bull, diluter and LDL-cholesterol concentration on spermatozoa resistance against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1575-1581. ISSN: 1211-8516.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. 2013, Book of Abstracts of the 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture, The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, 20-22.11.2013, Nitra, Slovak Republic. s.32–32. ISBN: 978-80-552-1102-2.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – BÍZKOVÁ, Z. – HÄRTLOVÁ, H. The influence of restrictive feeding of chickens on the microscopic structure of their liver. Acta Veterinaria Brno, 2012, roč. 81, č. 1, s. 27-30. ISSN: 0001-7213.

ŘEHÁK, D. – VOLEK, J. – BARTOŇ, L. – VODKOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, M. – RAJMON, R. Relationships among milk yield, body weight, and reproduction in Holstein and Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 6, s. 274-282. ISSN: 1212-1819.

MAKOVICKÝ, P. – MAKOVICKÝ, P. – NAGY, M. – NEMETH, P. – RAJMON, R. A kutyák malignus fibrosus histiocytomájának anti-S-100 protein alapú elkülönítő kórjelzése. Immunhisztokémiai eset ismertése. MAGYAR ALLATORVOSOK LAPJA, 2012, roč. 134, č. 2, s. 101-105. ISSN: 0025-004X.

RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – VOSTRÝ, L. – ŘEHÁK, D. Ovarian follicle growth dynamics during the post partum period in Holstein cows and effects of contemporary cyst occurrence. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 562-572. ISSN: 1212-1819.

MAKOVICKÝ, P. – DUDOVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – VODKOVÁ, Z. Experimental study of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) on a model of starving chickens: Is generalization of steatosis accompanied by fibrosis of the liver tissue?. Pathology Research and Practice, 2011, roč. 207, č 3, s. 151-155. ISSN: 0344-0338.

ŠICHTAŘ, J. – TOLMAN, R. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. – BERKA, P. – VOLEK, J.– JÍLEK, F. Folikulární charakteristika říjového cyklu u holštýna. Náš chov, 2011, roč. 71, č 4, s. 26-29. ISSN: 0027-8068.

HÄRTLOVÁ, H. – HERING, P. – VODKOVÁ, Z. – SLAVÍK, P. – RAJMON, R. Ověření pravosti říje u dojnic pomocí progesteronového testu Ovucheck. Náš chov, 2011, roč. 2011, č 3, s. 19-21. ISSN: 0027-8068.

KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – KADLEČKOVÁ, L. – HOŠKOVÁ, K. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of daidzein on the expansion of cumular cells and nuclear maturation of pig oocytes. 2011. XVIIth Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, The Castle, Žďár nad Sázavou, May 26-29, 2011, s. 37-38 .

PETR, J. – KREJČOVÁ, M. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Activation of protein kinase C suppresses fragmentation of pig oocytes aged in vitro. Animal, 2011, roč. 5, č 4, s. 565-571. ISSN: 1751-7311.

HOŠKOVÁ, K. – MAKOVICKÝ, P. – DĚD, L. – ELZEINOVÁ, F. – PĚKNICOVÁ, J. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zearalenone low doses effects on the body weight and development of reproductive organs in prepubertal and sexually adult females of CD-1 mice . 2011. XVIIth Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, The Castle, Žďár nad Sázavou, May 26-29, 2011, s. 57-58 .

TICHOVSKÁ, H. – PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – TŮMOVÁ, L. – ŠMELCOVÁ, M. – DÖRFLEROVÁ, A. – RAJMON, R. Nitric oxide and meiotic competence of porcine oocytes. Animal, 2011, roč. 5, č 9, s. 1398-1405. ISSN: 1751-7311.

PETR, J. – JÍLEK, F. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. – ŠMELCOVÁ KREJČOVÁ, M. – KREJČOVÁ, T. – TŮMOVÁ, L. Kultivační médium na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro a způsob tohoto prodloužení. Úřad průmyslového vlastnictví. 302580. 08.06.2011.

ŠICHTAŘ, J. – SOCHŮRKOVÁ, J. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. Reprodukční výkonnost klisen chovaných v České republice.. Náš chov, 2011, roč. 71, č 12, s. 42-44. ISSN: 0027-8068.

JÍLEK, F. – PETR, J. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. – KHEILOVÁ, K. – KREJČOVÁ, T. Způsob zvýšení vývojové schopnosti rostoucích oocytů aktivací protein kináz C . Úřad průmyslového vlastnictví. 302913. 07.12.2011.

RAJMON, R. – PETR, J. – TŮMOVÁ, L. – DÖRFLEROVÁ, A. – KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – JÍLEK, F. Použití inhibitorů vápníkových kanálů typu L pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Úřad průmyslového vlastnictví. 302912. 07.12.2011.

PETR, J. – RAJMON, R. – TŮMOVÁ, L. – DÖRFLEROVÁ (ČTRNÁCTÁ), A. – KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – JÍLEK, F. Použití aktivátorů draslíkových kanálů závislých na ATP pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Úřad průmyslového vlastnictví. 302925. 09.12.2011.

MAKOVICKÝ, P. – KOPECKÝ, O. – RAJMON, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Naše zkušenosti s určováním věku čolka horského pomocí skeletochronologie. 2011. InfoVet roč. 18, č.4, s. 183–184, ISSN: 1335-1907.

ŠICHTAŘ, J. – TOLMAN, R. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. – BERKA, P. – VOLEK, J. A comparison of the follicular dynamics in heifers of the Czech Fleckvieh and Holstein breeds. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č 6, s. 234-242. ISSN: 1212-1819.

Kultivační médium na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro - Jaroslav Petr (externí), prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D., Ing. Miroslava Krejčová, Ing. Tereza Krejčová, Ph.D., Ing. Lenka Tůmová, Ph.D., 2010

Comparison of ovarian follicular dynamics in lactating cows and non-bred heifers - Ing. Jiří Šichtař, Radek Tolman (externí), doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., Ing. Petra Klabanová, MVDr. Pavel Berka, MVDr. Petr Slavík, Ph.D., prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., 2010

JÍLEK, F. – PETR, J. – PETR, J. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. Způsob zvýšené vývojové schopnosti rostoucích oocytů inhibicí kalcineurinu , Method of growing oocytes developmental capacity increasing by calcineurin inhibition , Pig, oocyte, developmental capacity, calcineurin, inhibition, 2010, GG - Chov hospodářských zvířat, 302232, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha - 6- Suchdol, CZ a Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i., Praha 10 - Uhříněves, CZ, 15.07.2008, 24.11.2010, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem

The influence of biochanin A to meiotic maturation of pig oocytes - Ing. Kristýna Hošková, Ing. Zuzana Vodková, Ph.D., Ing. Petra Klabanová, doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., 2010

The influence of phytoestrogens on the meiotic maturation of pig oocytes - Ing. Kristýna Hošková, Ing. Zuzana Vodková, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., 2010

The effect of zearalenone and genistein in boar sperm motility in vitro - Ing. Petra Klabanová, Ing. Jiří Šichtař, doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., 2010

Human in vitro fertilization - Lessons from unrealized fears and unexpected benefits - doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., Ing. Miroslava Krejčová, Jaroslav Petr (externí), 2010

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – SAIFRTOVÁ, L. – MENDLÍK, J. – ZITA, L. Müsli ve výživě koní. Krmivářství, 2010, roč. 14, č. 1, s. 35 - 38. ISSN: 1212-9992.

The influence of packaging system on qualitative parameters cryopreserved equine semen - Ing. Adéla Krejcárková, Ing. Petra Klabanová, J. Müller (externí), doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., MVDr. Petr Slavík, Ph.D., 2010

SLAVÍK, P. – ŠVECOVÁ, Š. – ILLEK, J. – RAJMON, R. Negativní energetická bilance krav po porodu – využijeme nové parametry?. Náš chov, 2010, roč. 2010, č 9, s. 63-64. ISSN: 0027-8068.

SLAVÍK, P. – ILLEK, J. – BRIX, M. – MUSILOVÁ, L. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. – JÍLEK, F. Health status of beef cows and their calves in the Czech Republic. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 78, č. 1, s. 47 - 56. ISSN: 0001-7213.

PETROVÁ, I. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – VODKOVÁ, Z. – PYTLOUN, P. – CHMELÍKOVÁ, E. – ŘEHÁK, D. – DÖRFLEROVÁ, A. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. The roles of c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) in aged pig oocytes. Journal of Reproduction and Development, 2009, roč. 55, č. 1, s. 75 - 82. ISSN: 0916-8818.

PETR, J. – JÍLEK, F. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. Způsob zvýšení vývojové schopnosti rostoucích oocytů inhibicí histon deacetylázy, The possibility of growing oocytes developmental ability improvement by histone deacetylase inhibition , oocyte, growth, histon deacetylase, reproductive biotechnologies, 2009, GG - Chov hospodářských zvířat, 301317, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, VÚŽV a ČZU v Praze , 15.07.2008, 02.12.2009, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem

Sledování obsahu močoviny v syrovém mléce vysokoužitkových holštýnských krav v závislosti na délce laktace - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Šichtař Jiří; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Dvořáková Blanka, 2009

Dual effects of nitric oxide on meiotic maturation of porcine oocytes in vitro - Ing. Tichovská Hana; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2009

Health status in beef cows and their calves in the Czech Republic - MVDr. Slavík Petr, Ph.D.; doc. Illek J.; Brix M.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Klabanová Petra; Ing. Šichtař Jiří; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2009

ŘEHÁK, D. – RAJMON, R. – KUBEŠOVÁ, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. – VOLEK, J. – JÍLEK, F. Relationships between milk urea and production and fertility traits in Holstein dairy herds in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 5, s. 193-200. ISSN: 1212-1819.

 
page foot