| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D. (8962)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Út 14:00 - 15:00
Čt 10:00 - 11:00

popř. po dohodě trakal@fzp.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VESELSKÁ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – HUDCOVÁ, B. – RATIÉ, G. – **LACINA, P. – **LALINSKÁ-VOLEKOVÁ, B. – TRAKAL, L. – **ŠOTTNÍK, P. – **JURKOVIČ, L. – **POHOŘELÝ, M. – **VANTELON, D. – **ŠAFAŘÍK, I. – KOMÁREK, M. Innovative in situ remediation of mine waters using a layered double hydroxide-biochar composite. Journal of Hazardous Materials, 2022, roč. 424, č. 127136, s. 1-11. ISSN: 0304-3894.

**MAROUŠEK, J. – TRAKAL, L. Techno-economic analysis reveals the untapped potential of wood biochar. Chemosphere, 2022, roč. 291, č. 133000, s. 1-11. ISSN: 0045-6535.

**SHAHEEN, S. – **MOSA, A. – **EL-NAGGAR, A. – **HOSSAIN, M. – **ABDELRAHMAN, H. – **NIAZI, N. – **SHAHID, M. – **ZHANG, T. – **TSANG, Y. – TRAKAL, L. – **WANG, S. – **RINKLEBE, J. Manganese oxide-modified biochar: production, characterization and applications for the removal of pollutants from aqueous environments - a review. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2022, roč. 346, č. 126581, s. 1-17. ISSN: 0960-8524.

LEBRUN, M. – BOUČEK, J. – BERCHOVÁ, K. – KRAUS, K. – **HAISEL, D. – KULHÁNEK, M. – OMARA-OJUNGU, C. – SEYEDSADR, S. – **BEESLEY, L. – **SOUDEK, P. – **PETROVÁ, Š. – **POHOŘELÝ, M. – TRAKAL, L. Biochar in manure can suppress water stress of sugar beet (Beta vulgaris) and increase sucrose content in tubers. Science of the Total Environment, 2022, roč. 2022, č. 814, s. 1-10. ISSN: 0048-9697.

SEYEDSADR, S. – **ŠÍPEK, V. – JAČKA, L. – **SNĚHOTA, M. – **BEESLEY, L. – **POHOŘELÝ, M. – KOVÁŘ, M. – TRAKAL, L. Biochar considerably increases the easily available water and nutrient content in low-organic soils amended with compost and manure. Chemosphere, 2022, roč. 293, č. 133586, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

JOCH, M. – **VÝBORNÁ, A. – **TYROLOVÁ, Y. – **KUDRNA, V. – TRAKAL, L. – VADROŇOVÁ, M. – TICHÁ, D. – **POHOŘELÝ, M. Feeding biochar to horses: Effects on nutrient digestibility, fecal characteristics, and blood parameters. Animal Feed Science and Technology , 2022, roč. 285, č. Mar, s. 1-10. ISSN: 0377-8401.

**HORÁK, J. – **ŠIMANSKÝ, V. – **KOTUŠ, T. – HNÁTKOVÁ, T. – TRAKAL, L. – **LUKAC, M. Mitigation of Greenhouse Gas Emissions with Biochar Application in Compacted and Uncompacted Soil. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 546, s. 1-13. ISSN: 2073-4395.

**LEBRUN, M. – **MIARD, F. – TRAKAL, L. – **BOURGEIRE, S. – **MORABITO, D. The reduction of the As and Pb phytotoxicity of a former mine technosol depends on the amendment type and properties. Chemosphere, 2022, roč. 300, č. 134592, s. 1-11. ISSN: 0045-6535.

**DHAKA, R. – **JAIN, K. – **PITTMAN JR, C. – **MLSNA, T. – **MOHAN, D. – **SINGH, K. – **RANI, P. – **DHAKA, S. – TRAKAL, L. Sustainable Biochar for Water and Wastewater Treatment. : Elsevier, 2022, 825s. ISBN 978-0-12-822225-6. 23 - Biochar-assisted advanced oxidation processes for wastewater treatment, s. 775-807.

**MITCHELL, K. – **BEESLEY, L. – **ŠÍPEK, V. – TRAKAL, L. Biochar in Agriculture for Achieving Sustainable Development Goals. : Elsevier Academic Press, 2022, 422s. ISBN 978-0-323-85343-9. Biochar and its potential to increase water, trace element, and nutrient retention in soils, s. 25-33.

BEESLEY, L. – TRAKAL, L. – **HOUGH, R. – **MITCHELL, K. Mobility and crop uptake of Zn in a legacy sludge-enriched agricultural soil amended with biochar or compost: insights from a pot and recirculating column leaching test. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2022, roč. 2022, č. , s. 1-9. ISSN: 0944-1344.

**CERQUEIRA, B. – **COVELO, E. – **RÚA-DÍAZ, S. – **MARCET, P. – **FORJÁN, R. – **GALLEGO, J. – TRAKAL, L. – BEESLEY, L. Contrasting mobility of arsenic and copper in a mining soil: A comparative column leaching and pot testing approach. Journal of Environmental Management, 2022, roč. 318, č. 115530, s. 1-11. ISSN: 0301-4797.

**QVARFORTH, A. – **LUNDGREN, M. – **RODUSHKIN, I. – **ENGSTRÖM, E. – **PAULUKAT, C. – **HOUGH, R. – **MORENO-JIMENEZ, E. – BEESLEY, L. – TRAKAL, L. – **AUGUSTSSON, A. Future food contaminants: An assessment of the plant uptake of Technology-critical elements versus traditional metal contaminants. Environment International, 2022, roč. 169, č. 107504, s. 1-15. ISSN: 0160-4120.

**CHEN, c. – **YANG, F. – BEESLEY, L. – TRAKAL, L. – **MA, Y. – **SUN, Y. – **ZHANG, Z. – **DING, Y. Removal of cadmium in aqueous solutions using a ball milling–assisted one-pot pyrolyzed iron-biochar composite derived from cotton husk. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2022, roč. 2022, č. , s. 1-13. ISSN: 0944-1344.

TRAKAL, L. – **VOSÁTKA, M. – HÁJKOVÁ, K. – HNÁTKOVÁ, T. – **POHOŘELÝ, M. Biodegradovatelný sadbovač s prokazatelným pozitivním efektem na růst rostlin , Biodegradable pot with a demonstrable positive effect on plant growth, Biochar; Organic fertilizer; Biotization; Plant fibres, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TP01010050-V16, TP01010050-V16, Květináč s biocharem vyrobený technikou „pulp molding“, Podpora růstu rostlin, snížení požadavků na hnojení a zálivku , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PROCHÁZKA, P. – HÖNIG, V. – BOUČEK, J. – BOUČEK, J. – BOUČEK, J. – BOUČEK, J. – BOUČEK, J. – HÁJKOVÁ, K. – TRAKAL, L. – SOUKUPOVÁ, J. – ROUBÍK, H. Availability and Applicability of Wood and Crop Residues for the Production of Wood Composites. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 5, s. 0-0. ISSN: 1999-4907.

VAŇKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. – TRAKAL, L. – SEYEDSADR, S. – **MILLER, O. – **ADDO, K. – KOMÁREK, M. Soil moisture influences performance of selected stabilizing amendments in soil remediation. Geoderma, 2021, roč. 2021, č. 402, s. 1-12. ISSN: 0016-7061.

TEODORO, M. – TRAKAL, L. – **GALLAGHER, B. – ŠIMEK, P. – **SOUDEK, P. – **POHOŘELÝ, M. – **BEESLEY, L. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – SEYEDSADR, S. – **MOHAN, D. Application of co-composted biochar significantly improved plant growth relevant physical/chemical properties of a metal contaminated soil. Chemosphere, 2020, roč. 242, č. 125255, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

**MITCHELL, K. – **MORENO-JIMENEZ, E. – **JONES, R. – **ZHENG, L. – TRAKAL, L. – **HOUGH, R. – **BEESLEY, L. MOBILITY OF ARSENIC, CHROMIUM AND COPPER ARISING FROM SOIL APPLICATION OF STABILISED AGGREGATES MADE FROM CONTAMINATED WOOD ASH. Journal of Hazardous Materials, 2020, roč. 393, č. 122479, s. 1-10. ISSN: 0304-3894.

**LI, J. – **QIU, Y. – **ZHAO, Q. – **CHEN, D. – **WU, Z. – **PENG, A. – **KHAN NIAZI, N. – TRAKAL, L. – **SAKRABANI, R. – **GAO, B. – **WANG, H. – **WU, W. Lead and copper-induced hormetic effect and toxicity mechanisms in lettuce (Lactuca sativa L.) grown in a contaminated soil. Science of the Total Environment, 2020, roč. 741, č. 140440, s. 1-12. ISSN: 0048-9697.

**KEERTHANAN, S. – **RAJAPAKSHA, S. – TRAKAL, L. – **VITHANAGE, M. Caffeine removal by Gliricidia sepium biochar: Influence of pyrolysis temperature and physicochemical properties. Environmental Research, 2020, roč. 189, č. 109865, s. 1-12. ISSN: 0013-9351.

**BRYNDA, J. – **SKOBLIA, S. – **POHOŘELÝ, M. – **BEŇO, Z. – **SOUKUP, K. – **JEREMIÁŠ, M. – **MOŠKO, J. – **ZACH, B. – TRAKAL, L. – **ŠYC, M. – **SVOBODA, K. Wood chips gasification in a fixed-bed multi-stage gasifier for decentralized high-efficiency CHP and biochar production: Long-term commercial operation. FUEL, 2020, roč. 281, č. 118637, s. 1-10. ISSN: 0016-2361.

**MIŇOVÁ, Z. – **VRANAYOVÁ, Z. – TRAKAL, L. Experimental green roofs - a comparison of standard and green roof layers with a combination of biochar . Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowvkiej. Budownictwo, 2020, roč. 2020, č. 25, s. 208-213. ISSN: 0860-7214.

**POÓROVÁ, Z. – **LI, H. – TRAKAL, L. – **VRANAYOVÁ, Z. Urban heat island scenarios – A case study in technical university, Košice. In 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020; Prague; Czech Republic 15.06.2020, Praha. Praha: IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-8.

TRAKAL, L. – VÍTKOVÁ, M. – HUDCOVÁ, B. – **BEESLEY, L. – KOMÁREK, M. Biochar from Biomass and Waste. neuvedeno: Elsevier, 2019, 462s. ISBN 978-0-12-811729-3. Biochar and its Composites for Metal(loid) Removal From Aqueous Solutions, s. 113-141.

VESELSKÁ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. – **LACINA, P. Metodika postupu pro přípravu podvojných vrstevnatých hydroxidů z odpadních materiálů a jejich využití v modifikaci biocharu pro účely odstraňování kovů a metaloidů z důlních vod, Methodology for synthesis of layered double hydroxides derived from Fe rich sludge and their application in biochar modification in order to remediate mine waters, layered double hydroxides; biochar; mine water remediation; metalloids, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), certifikát , ČZU, GEOtest, a.s., odstraňování kovů a metaloidů z důlních vod, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s., 05.02.2019,

OUŘEDNÍČEK, P. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. – **POHOŘELÝ, M. – KOMÁREK, M. Synthesis of modified amorphous manganese oxide using low-cost sugars and biochars: Material characterization and metal(loid) sorption properties. Science of the Total Environment, 2019, roč. 2019, č. 670, s. 1159-1169. ISSN: 0048-9697.

**ŠÍPEK, V. – JAČKA, L. – SEYEDSADR, S. – TRAKAL, L. Manifestation of spatial and temporal variability of soil hydraulic properties in the uncultivated Fluvisol and performance of hydrological model. Catena, 2019, roč. 182, č. November, s. 1-11. ISSN: 0341-8162.

**KUMAR, R. – **PATEL, M. – **SINGH, P. – **BUNDSCHUH, J. – **PITTMAN JR, C. – TRAKAL, L. – **MOHAN, D. Emerging technologies for arsenic removal from drinking water in rural and peri-urban areas: Methods, experience from, and options for Latin America. Science of the Total Environment, 2019, roč. 2019, č. 694, s. 1-26. ISSN: 0048-9697.

**POHOŘELÝ, M. – **SEDMIHRADSKÁ, A. – TRAKAL, L. – **JEVIČ, P. Biochar – výroba, vlastnosti, certifikace, použití. Waste Forum, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 197-210. ISSN: 1804-0195.

VESELSKÁ, V. – **LACINA, P. – ŠILLEROVÁ, H. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. Zařízení pro dočišťování důlních vod. -- Neuvedený název vydavatele --. 33225. 17.09.2019.

**LATINI, A. – **BACCI, G. – TEODORO, M. – **GATTIA, D. – **BEVIVINO, A. – TRAKAL, L. The Impact of Soil-Applied Biochars From Different Vegetal Feedstocks on Durum Wheat Plant Performance and Rhizospheric Bacterial Microbiota in Low Metal-Contaminated Soil. Frontiers in Microbiology, 2019, roč. 2019, č. 10, s. 1-20. ISSN: 1664-302X.

**MITCHELL, K. – TRAKAL, L. – ŠILLEROVÁ, H. – **AVELAR-GONZÁLEZ, F. – **GUERRERO-BARRERA, A. – **HOUGH, R. – **BEESLEY, L. Mobility of As, Cr and Cu in a contaminated grassland soil in response to diverse organic amendments; a sequential column leaching experiment. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2018, roč. 2018, č. 88, s. 95-102. ISSN: 0883-2927.

TRAKAL, L. – MICHÁLKOVÁ, Z. – **BEESLEY, L. – VÍTKOVÁ, M. – OUŘEDNÍČEK, P. – **BARCELÓ, A. – **ETTLER, V. – ČÍHALOVÁ, S. – KOMÁREK, M. AMOchar: Amorphous manganese oxide coating of biochar improves its efficiency at removing metal(loid)s from aqueous solutions. Science of the Total Environment, 2018, roč. 2018, č. 625, s. 71-78. ISSN: 0048-9697.

JAČKA, L. – TRAKAL, L. – OUŘEDNÍČEK, P. – **ŠÍPEK, V. – KOVÁŘ, M.The swelling of biochar-amended soil can be crucial mechanism decreasing saturated hydraulic conductivity and increasing water-holding capacity at saturation. 2018, Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-13678, 2018 EGU General Assembly 2018 © Author(s) 2018. CC Attribution 4.0 license..

JAČKA, L. – TRAKAL, L. – OUŘEDNÍČEK, P. – **POHOŘELÝ, M. – **ŠÍPEK, V. Biochar presence in soil significantly decreased saturated hydraulic conductivity due to swelling. Soil & Tillage Research, 2018, roč. 2018, č. 184, s. 181-185. ISSN: 0167-1987.

**BEESLEY, L. – **MORENO-JIMENEZ, E. – TRAKAL, L. The application of modified bio-sorbents to heavy metal[loid] contaminated soils. ECG BUlletin, 2018, roč. 2018, č. 16, s. 23-24. ISSN: 1758-6224.

KURÁŽ, M. – OUŘEDNÍČEK, P. – TRAKAL, L.Experimental and mathematical modeling of irreversible BIOCHAR sorption in contaminated soil. 2018, .

OUŘEDNÍČEK, P. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. – KOMÁREK, M.Stabilization of metal(loid)s using amorphous manganese oxide -biochar composites. 2018, .

TRAKAL, L. – **RAYA-MORENO, I. – **MITCHELL, K. – **BEESLEY, L. Stabilization of metal(loid)s in two contaminated agricultural soils: Comparing biochar to its non-pyrolysed source material. Chemosphere, 2017, roč. 181, č. 2017, s. 150-159. ISSN: 0045-6535.

**POHOŘELÝ, M. – **MOŠKO, J. – **ZACH, B. – **ŠYC, M. – **VÁCLAVKOVÁ, Š. – **JEREMIÁŠ, M. – **SVOBODA, K. – **SKOBLIA, S. – **BEŇO, Z. – **BRYNDA, J. – TRAKAL, L. – **STRAKA, P. – **BIČÁKOVÁ, O. – **INNEMANOVÁ, P. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu střednč-Teplotní pomalou pyrolýzou. Waste Forum, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 83-89. ISSN: 1804-0195.

TRAKAL, L. – VESELSKÁ, V. – ŠAFAŘÍK, I. – VÍTKOVÁ, M. – ČÍHALOVÁ, S. – KOMÁREK, M. Lead and cadmium sorption mechanisms on magnetically modified biochars. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 203, s. 318-324. ISSN: 0960-8524.

TRAKAL, L. – MOLLON, L. – NORTON, G. – MORENO-JIMENEZ, E. – ELOUALI, F. – HOUGH, R. – BEESLEY, L. Mobility and toxicity of heavy metal(loid)s arising from contaminated wood ash application to a pasture grassland soil. Environmental Pollution, 2016, roč. 218, č. 2016, s. 419-427. ISSN: 0269-7491.

TRAKAL, L. – MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D. – VÍTKOVÁ, M. – KOMÁREK, M. Phytoremediation . Springer International Publishing Switzerland: Springer International Publishing, 2015, 348s. ISBN 978-3-319-10394-5. Phytoextraction of Metals: Modeling Root Metal Uptake and Associated Processes, s. 69-83.

TRAKAL, L. – ŠIGUT, R. – ŠILLEROVÁ, H. – FATURÍKOVÁ, D. – KOMÁREK, M. Copper removal from aqueous solution using biochar: Effect of chemical activation. ..., 2014, roč. 2014, č. 7, s. 43-52. ISSN: N.

TRAKAL, L. Biochar - "uhlí", co má zelenou. Zahradnictví, 2014, roč. 13, č. 5, s. 60-61. ISSN: 1213-7596.

ZEMANOVÁ, V. – TRAKAL, L. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. A model experiment: competitive sorption of Cd, Cu, Pb and Zn by three different soils. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 3, s. 97-103. ISSN: 1801-5395.

TRAKAL, L. – BINGÖL, D. – POHOŘELÝ, M. – HRUŠKA, M. – KOMÁREK, M. Geochemical and spectroscopic investigations of Cd and Pb sorption mechanisms on contrasting biochars: Engineering implications. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2014, roč. 2014, č. 171, s. 442-451. ISSN: 0960-8524.

TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – VOHNÍK, M. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – TLUSTOŠ, P. Phytoextraction and Assisted Phytoextraction of Metals from Agriculture Used Soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2013, roč. 44, č. 12, s. 1862-1872. ISSN: 0010-3624.

TRAKAL, L. – KODEŠOVÁ, R. – KOMÁREK, M. Modelling of Cd, Cu, Pb and Zn transport in metal contaminated soil and their uptake by willow (Salix × smithiana) using HYDRUS-2D program. Plant and Soil, 2013, roč. 366, č. 1-2, s. 433-451. ISSN: 0032-079X.

KOMÁREK, M. – TRAKAL, L. – MICHÁLKOVÁ, Z. – DELLA PUPPA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluating the efficiency of a synthetic amorphous manganese oxide for chemical stabilization of Cu in a contaminated soil. 2013, Goldschmidt 2013, Florence, Italy.

TRAKAL, L. – KODEŠOVÁ, R. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulation of Metal Transport in the Soil and into the Willows Using the HYDRUS Program. 2013, In: 4th International Conference HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow and Cotnaminant Transport Problems, Book of Abstracts, 74 p., ISBN: 978-80-213-2368-1.

TRAKAL, L.; idPublikace = 60991; Název: Sledování a modelování transportu vybraných rizikových prvků půdním profilem a vliv různých remediačních opatření na jejich chování v půdě-- Neexistuje podtyp publikace --

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Sorption behavior of Cd, Cu, Pb, and Zn and their interactions in phytoremediated soil. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 8, s. 806-819. ISSN: 1522-6514.

VESELÝ, T. – NEUBERG, M. – TRAKAL, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Water Lettuce Pistia stratiotes L. Response to Lead Toxicity. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 4, s. 1847-1859. ISSN: 0049-6979.

TRAKAL, L.; idPublikace = 55122; Název: Sledování transportu hliníku, železa a manganu v kontaminované půdě po aplikaci fytoremediačního opatření-- Neexistuje podtyp publikace --

VESELÝ, T. – TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BALÍKOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Removal of Al, Fe and Mn by Pistia stratiotes L. and its stress response. Central European Journal of Biology - Online version, 2012, roč. 7, č. 6, s. 1037-1045. ISSN: 1895-104X.

ZEMANOVÁ, V. – TRAKAL, L. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sorpční chování Cd, Cu, Pb a Zn: modelový pokus. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 204-209. ISBN: 978-80-213-2331-5.

TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Dolomite limestone application as a chemical immobilization of metal contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 4, s. 173-179. ISSN: 1214-1178.

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ZEMANOVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Biochar application to metal-contaminated soil: Evaluating of Cd, Cu, Pb and Zn sorption behavior using single- and multi-element sorption experiment. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 8, s. 372-380. ISSN: 1214-1178.

VOSÁTKA, M. – MRNKA, L. – SUDOVÁ, R. – VOHNÍK, M. – DOUBKOVÁ, P. – KUCHÁR, M. – HABART, J. – TRAKAL, L. – JONER, E. Kombinované přípravky pro zakládání výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách kontaminovaných rizikovými prvky. Úřad průmyslového vlastnictví. 22842. 27.10.2011.

Sledování pohybu vody a transportu rizikových prvků v půdě a do rostliny - Mgr. Marek Neuberg, Mgr. Lukáš Trakal, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Determination of aluminium in tea-like drinks - Ing. Jan Malík, Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Adéla Fraňková, Mgr. Lukáš Trakal, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Vliv dolomitického vápence na snížení pohybu kadmia a olova půdním profilem - Mgr. Lukáš Trakal, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2010

A comparison of three different remediation techniques of risk elements contaminated soil via lysimeter trial - Mgr. Lukáš Trakal, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Mgr. Marek Neuberg, 2010

Selected elements in infusions of tea, coffee and other plant species - Ing. Malík Jan; Mgr. Trakal Lukáš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Dynamics of nutrient elements uptake by garden strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) during vegetation period - Mgr. Trakal Lukáš; Jakoubek Michal; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Sledování pohybu olova a kadmia v půdě, jejich transport do rostlin - Mgr. Trakal Lukáš; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

 
page foot