| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Andr, Ph.D. (13119)

Kontakty
  • E-mail:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TICHÝ, L. – JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – HEJNÁK, V. – ANDR, J. – MARTINKOVÁ, J. Sensitivity of sunflower cultivar PR63E82 to tribenuron and propaquizafop in different weather conditions. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 479-483. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – ANDR, J. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce slunečnice, Optimization of weed control in system of integrated production of sunflower, sunflower; herbicide efficacy; weed control; residue of herbicide; herbicide selectivity; environment, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace plevelů ve slunečnici, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovcova 18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406, 10.10.2018, Ing. Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů ve slunečnici a snížení zatížení prostředí herbicidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 04.12.2018,

ANDR, J. – KOČÁREK, M. – JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – TICHÝ, L. Effect of adjuvants on the dissipation, efficacy and selectivity of three different pre-emergent sunflower herbicides. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 9, s. 409-415. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. – SOUKUP, J. Optimising Clearfield and ExpressSun sunflower technologies for Central European conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2017, roč. 53, č. 4, s. 265-272. ISSN: 1212-2580.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – ANDR, J. – PROCHÁZKA, L.Selektivita a kompatibilita HT technologií používaných ve slunečnici. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 343-346. ISBN: 978-80-87065-70-9.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – ANDR, J.Súčasné Clearfield a ExpressSun technológie pri slnečnici a trendy do budúcna. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 3, s. 63-65, ISSN:1335-2466.

HEJNÁK, V. – HNILIČKOVÁ, H. – HNILIČKA, F. – ANDR, J. Gas exchange and Triticum sp. with different ploidy in relation to irradiance. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 2, s. 47-52. ISSN: 1214-1178.

TICHÝ, L. – JURSÍK, M. – HEJNÁK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Citlivost hybridu PR63E82 k tribenuronu a listovým graminicidům v různých povětrnostních podmínkách a růstových fázích. 2016, 33. vyhodnocovací seminář (sborník), Systém výroby řepky. Systém výroby slunečnice 23.-24. 11. 2016, s. 236-240. ISBN: 978-80-87065-69-3.

TICHÝ, L. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sensitivity of hybrid PR63E82 to tribenuron and propaquizafop in different weather conditions. 2016, 7th International Weed Science Congress (Proceedings), Weed Science and Management to Feed the Planet, 19.-25. 6. 2016, s. 430-430. ISBN: 978-80-213-2648-4.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. – HAMOUZOVÁ, K. Efficacy and selectivity of pre-emergent sunflower herbicides under different soil moisture conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2015, roč. 51, č. 4, s. 214-222. ISSN: 1212-2580.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – FENDRYCHOVÁ, V. Současná situace a problémy při regulaci plevelů ve slunečnici. Úroda, 2015, roč. 63, č. 4, s. 88-90. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Clearfield a ExpressSun technologie ve slunečnici v roce 2015 a trendy do budoucna. 2015, In: Sborník z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11.2015, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 223-227. ISBN: 978-80-87065-64-8.

MIKULKA, J. – ŠTROBACH, J. – ANDR, J. Regulace prosovitých trav v cukrové řepě. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 3, s. 86-94. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – ANDR, J. – HOLEC, J. Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected acetolactate synthase inhibiting herbicides. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 446-451. ISSN: 1214-1178.

ANDR, J. – HEJNÁK, V. – JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. Effects of application terms of three soil active herbicides on herbicide efficacy and reproductive ability for weeds in maize. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 452-458. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Současná situace a problémy při regulaci plevelů ve slunečnici. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 208-211. ISBN: 978-80-87065-57-0.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Clearfield a ExpressSun technologie ve slunečnici a očekávané trendy. Úroda, 2014, roč. 62, č. 3, s. 44-47. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 4, s. 124-132. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Clearfield a ExpressSun technologie ve slunečnici v roce 2013 a trendy do budoucna. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 20.–21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 225-230. ISBN: 978-80-87065-50-1.

JURSÍK, M. – SATRAPOVÁ, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhrada acetochlorových herbicidů ve slunečnici. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 20.–21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 223-224. ISBN: 978-80-87065-50-1.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Optimalizace používání ClearField a ExpressSun technologie ve slunečnici. Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – VENCLOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Symptomy a příčiny poškození slunečnice herbicidy. 2013, Rostlinolékař, roč. 24, č. 1, s. 24-26. ISSN: 1211-3565.

JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důvody selhání účinnosti půdních herbicidů ve slunečnici a možnosti prevence. 2013, Květy olejnin, roč. 18, č. 2, s. 5-7. ISSN: 1213-1989.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Skúsenosti s ClearField a ExpressSun technológiami pri slnečnici (1). 2013, Naše pole, roč. 17, č. 3, s. 45-47. ISSN: 1335-2466.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Skúsenosti s ClearField a ExpressSun technológiami pri slnečnici (2). 2013, Naše pole, roč. 17, č. 4, s. 32-33. ISSN: 1335-2466.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – ANDR, J. – SOUKUP, J. Effect of different adjuvants on phytotoxicity of flumioxazin to sunflower in different growth stages. Romanian Agricultural Research, 2013, roč. 30, č. 1, s. 365-372. ISSN: 1222-4227.

MÁLEK, B. – ANDR, J. – JURSÍK, M. – ŠKARPA, PH.D., I. – ŘÍHA, K. – KAZDA, J. – RICHTER, R. Slunečnice - technologie pěstování. České Budějovice: Kurent, 2013, 114s. ISBN 978-80-87111-41-3.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Souhrn dosavadních praktických zkušeností s Clearfield a ExpressSun technologií ve slunečnici v podmínkách ČR. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 237-244. ISBN: 978-80-87065-43-3.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diagnostika a příčiny poškození slunečnice herbicidy. 2012, In: Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochraně rastlín, Nitra, 5.-7.9.2012, s. 80-81. ISBN: 978-80-552-0838-1.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HIŘMANOVÁ, D. – VENCLOVÁ, V. Optimalizace preemergentní regulace plevelů ve slunečnici. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 40-45. ISSN: 0139-6013.

MIKULKA, J. – ANDR, J. Metody regulace plevelů ve slunečnici, Control of weeds in sunflower, weed control; sunflower; weed biology, 2012, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Regulace plevelů ve slunečnici, 195971/2012-MZE-17221, Aplikací poznatků uvedených v metodice lze snížit náklady na regulaci plevelů v systémech cílené regulace plevelů. Při ploše 25 tis. ha pěstované slunečnice v ČR lze předpokládat úsporu 100,- Kč na ha, celkem 2.5 mil. ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR - odbor rostlinných komodit, 01.11.2012,

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Efficacy and selectivity of post-emergent application of flumioxazin and oxyfluorfen in sunflower. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 11, s. 532-539. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Způsoby založení selektivity herbicidů vůči plodině. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5-6, s. 178-183. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Vnější faktory ovlivňující účinnost herbicidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 11, s. 348-351. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 2, s. 52-55. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 1, s. 15-19. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Růstové herbicidy (syntetické auxiny). Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 88-92. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Klasické a nové technologie regulace plevelů ve slunečnici. Úroda, 2011, roč. 59, č. 3, s. 46-52. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty preemergentní regulace plevelů ve slunečnici. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 3, s. 28-32. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty postemergentní regulace plevelů ve slunečnici. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 4, s. 10-12. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Preemergentná regulácia burín v slnečnici. 2011. Naše pole, roč. 15, č. 3, s. 39-41. ISSN 1336-2666.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory fotosyntézy . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 2, s. 48 - 54. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory acetolaktát syntázy (ALS inhibitory). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 11, s. 376 - 379. ISSN: 1210-3306.

Možnosti postemergentnej regulácie burín v slnečnici - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Jiří Andr, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Veronika Venclová, Ph.D., 2010

KAZDA, J. – HERDA, G. – ANDR, J. Cílená ochrana proti bejlomorce kapustové v ozimé řepce. Úroda, 2010, roč. 58, č. 5, s. 40 - 44. ISSN: 0139-6013.

Využití alternativních možností v ochraně řepky proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae) - Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Jiří Andr, Ing. Gerhard Herda (externí), 2010

Možnosti postemergentního ošetření slunečnice proti plevelům - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Veronika Venclová, Ph.D., Ing. Božetěch Málek (externí), Ing. Jiří Andr, 2010

Porovnání účinnosti a selektivity preemergentních herbicidů používaných ve slunečnici - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Dita Hiřmanová (externí), Ing. Veronika Venclová, Ph.D., Ing. Jiří Andr, 2010

MIKULA, J. – KORČÁKOVÁ, M. – BUREŠOVÁ, V. – ANDR, J. Changes in Weed Species Spectrum of Perennial Weeds on Arable Land, Meadows and Pastures. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2009, roč. 45, č. 0, s. 63 - 66. ISSN: 1212-2580.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 3, s. 90 - 93. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pomněnka rolní – Myosotis arvensis (L.) HILL. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 314 - 316. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Rukev obecná – Rorippa sylvestris (L.) BESSER. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 267 - 269. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 4, s. 126 - 129. ISSN: 1210-3306.

ANDR, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Optimalizace postemergentní regulace plevelů ve slunečnici . Úroda, 2009, roč. 57, č. 5, s. 58 - 63. ISSN: 0139-6013.

ANDR, J. – KAZDA, J. Ochrana řepky v období květu proti škodlivým organismům. Úroda, 2009, roč. 57, č. 4, s. 56 - 61. ISSN: 0139-6013.

Regulace plevelů ve slunečnici - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Andr Jiří; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Ekonomika pěstování slunečnice začíná kvalitním a selektivním herbicidním ošetřením - Ing. Andr Jiří; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Regulace plevelů v kukuřici - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Andr Jiří, 2009

Herbicidní ošetření do slunečnice - Ing. Andr Jiří; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Efficacy and selectivity of pre-emergence herbicides in sunflower as influenced by soil water conditions - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Andr Jiří; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Porovnání účinnosti a selektivity preemergentních herbicidů používaných ve slunečnici v různých vláhových podmínkách - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Andr Jiří; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Snižování výšky slunečnice regulátory růstu - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Hiřmanová Dita; Ing. Andr Jiří, 2009

Účinnost a selektivita herbicidů při postemergentním použití ve slunečnici - Ing. Andr Jiří; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot