| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Boris Hučko, CSc. (2071)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**HAVRÁNEK, F. – HUČKO, B. – **FIŠR, V. Krmná směs pro tetřívka obecného ve voliérovém chovu. -- Neuvedený název vydavatele --. 34409. 22.09.2020.

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – **DVOŘÁČEK, V. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z.; idPublikace = 80472; Název: Nutrient Digestibility of Wheat in Rats and Chickens Depending on the Rye 1B/1R Translocation of Wheat Varieties-- Neexistuje podtyp publikace --

RAZUMOV, E. – **SAFIN, R. – **MUKHAMETZYANOV, S. – HUČKO, B. – **MARTIN, P. – GOMBA, G. – BAŽANT, V. Influence of development conditions on qualitative indicators of Fungus Chaga. In Quality Management and Reliability of Technical Systems 20.06.2019, Petersburg; Russian Federation. : IOP Publishing, 2019. s. 1-9.

**KAVÁLEK, M. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – **ŠTERBOVÁ, L. Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin, Effective extrusion procedures of cereals and oilseeds, , 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), N, N, N, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 09.03.2018,

HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – HOMOLKOVÁ, D. – **DVOŘÁČEK, V. – MUDŘÍK, Z.Feeding value of wheat with 1b / 1r rye translocation determined in broiler chickens. 2018, HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – HOMOLKOVÁ, D. – **DVOŘÁČEK, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Feeding value of wheat with 1b / 1r rye translocation determined in broiler chickens. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018 21.11.2018, České Budějovice. České Budějovice: Faculty of Agriculture University of South Bohemia in České Budějovice, 2018. s. 170-177..

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – **VACEK, F. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A.Relationship between the crude protein content and its individual fractions in different wheat varieties with and without rye translocation 1b / 1r for nitrogenous substances digestibility, intake, conversion and production efficiency of the feed mixture. 2018, HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – **VACEK, F. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A. Relationship between the crude protein content and its individual fractions in different wheat varieties with and without rye translocation 1b / 1r for nitrogenous substances digestibility, intake, conversion and production efficiency of the feed mixture. In NutriNET 2018, Proceeding of Reviewed Scientic Papers 24.05.2018, Mendel University in Brno. Brno: , 2018. s. 40-45..

JOCH, M. – **KUDRNA, V. – HUČKO, B. – MAROUNEK, M. Effects of Geraniol and Camphene on in Vitro Rumen Fermentation and Methane Production. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 63-69. ISSN: 1211-3174.

**DVOŘÁČEK, V. – HOMOLKOVÁ, D. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. Uplatnění blízké infračervené spektrometrie v biologické testaci na potkanech pro odhad krmné kvality pšenice. Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 535-538. ISSN: 0139-6013.

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – ADÁMKOVÁ, A. – HUČKO, B. Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 354-360. ISSN: 1230-1388.

HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A.Ověření naťe topinamburu ve výživě králičích brojlerů. 2016, XII. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, 7.-8.9.2016, Košice, s. 164-167. ISBN: 978-80-8077-497-4.

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. – HUČKO, B.Vliv extruze pšeničného zrna na produkční účinnost u kuřecích brojlerů. 2016, Extruzní technologie je, energeticky efektivní, prakticky bezodpadová a snadno řiditelná technologie sloužící k úpravě fyzikálních vlastností krmiv, především jejich fyzikální skladby, formy a chuti podávaných krmiv. Při extruzi se rostlinné proteiny mění nejvíce při zpracovávání krmiv jako je sójový extrahovaný šrot nebo obiloviny (hlavně pšenice a ječmen). V průběhu procesu dochází k denaturaci bílkovin a částečné nebo úplné inaktivaci jejich negativně působících látek. Významnější složkou v cereáliích je škrob. Vhodnou modifikací lze uzpůsobit funkční vlastnosti tohoto polysacharidu, např. jeho viskozitu nebo tepelné mazovatění. Byl založen pokus s brojlerovými kuřaty. Kontrolní i pokusná skupina byla krmena stejnou krmnou směsí, rozdíl byl pouze v úpravě pšenice - pokusná skupina měla extrudovanou pšenici. Extruze změnila fyzikální vlastnosti pšenice, především díky úpravám škrobu a vlákniny, což se prokázalo dřívějším naplněním požadavku nasycenosti, jak fyzikální, tak i fyziologické. Díky přístupnějším živinám (škrob, vláknina) byla lepší konverze krmiva u směsi s extrudovanou pšenicí. .

HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – MIKEŠOVÁ, K. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A.Use of fats in the diet of sport horses. 2016, Acta fytotech. zootechn., roč. 19, č. 1, s. 3-6. ISSN: 1336-9245..

JOCH, M. – ČERMÁK, L. – HAKL, J. – HUČKO, B. – DUŠKOVÁ, D. – MAROUNEK, M. In vitro Screening of Essential Oil Active Compounds for Manipulation of Rumen Fermentation and Methane Mitigation. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2016, roč. 29, č. 7, s. 952-959. ISSN: 1011-2367.

DVOŘÁČEK, V. – PLACHÝ, V. – ŠTĚRBOVÁ, L. – MATĚJOVÁ, E. – KAVÁLEK, M. – HUČKO, B.Effect of Extrusion Procedure on Selected Grain Parameters in Contrast Wheat Cultivars. 2016, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, roč. 49, č. 1, s. 6-11. ISSN: 1841-9364.

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of evening primrose oil on the organism of sport horses. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, NutriNet 2015, 15.5.2015, Brno, s. 94-101. ISBN: 978-80-263-0900-0.

JOCH, M. – ČERMÁK, L. – HUČKO, B. – MAROUNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro screening of selected active compounds of essential oils for manipulation of rumen fermentation.. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, NutriNet,15.5.2015, Brno, s. 94-101. ISBN: 978-80-263-0900-0.

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KVAČEK, J. – CHRISTODOULOU, V. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak se projeví rozdílné zastoupení polysacharidů v krmné dávce králíků na produkci masa. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, 14.4.2015, Brno, s. 161-165. ISBN: 978-80-263-0901-7.

KVAČEK, J. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – CHRISTODOULOU, V. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sušená nať topinamburu může být potencionálním krmivem pro králíky. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, 14.4.2015, Brno, s. 166-169. ISBN: 978-80-263-0901-7.

KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Calculating the meadow hay energy value based solely on the NDF. 2015, Acta fytotechn. zootechn, roč. 18, č. 4, s. 95-98.

HÄRTLOVÁ, H. – MIKEŠOVÁ, K. – CHMELÍKOVÁ, E. – HŮLKOVÁ, M. – RAJMON, R. – HUČKO, B. Vliv pupalkového oleje na vnitřní prostředí organismu dostihových koní. Veterinářství, 2014, roč. 64, č. 9, s. 708-713. ISSN: 0506-8231.

HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické využití vztahů jednotlivých frakcí vlákniny na produkční účinnost lučního sena. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 57 - 59.

KODEŠ, A. – HLAVÁČKOVÁ, A. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití hodnot jednotlivých frakcí vlákniny pro predikci produkční hodnoty u kukuřičných siláží.. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 53 - 56.

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické využití vztahu jednotlivých frakcí vlákniny na produkční účinnost kukuřičné siláže . 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 60 - 62 .

MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Upřesnění výpočtu potřeb energie pro psy využívané pro dogtrekking a canicross. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 179 - 182.

MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění základní krmné dávky pro koně přídavky doporučovanými komerčními krmnými směsmi.. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 261 - 264.

JOCH, M. – ČERMÁK, L. – HUČKO, B. – MAROUNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of selected essential oils on rumen fermentation and methane production in vitro. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9.2014 Košice, s. 98-101. ISBN: 978-80-8077-407-3 .

MIKEŠOVÁ, K. – MAREČEK, E. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – ČÍTEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studium vlivu pupalkového oleje na hematologické hodnoty u sportovních koní. 2013, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, str. 354 - 358. ISBN: 978-80-263-0365-7.

MUDŘÍK, Z. – CHRISTODOULOU, V. – HUČKO, B. – JOCH, M. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tvorba metanu u přežvýkavců a možnosti jeho omezení dietou. 2013, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.151 - 154. ISBN 978-80-263-0365-7.

PLACHÝ, V. – HLAVÁČKOVÁ, A. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah jednotlivých frakcí vlákniny v kukuřičné siláži k její produkční účinnosti. 2013, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.135-138. ISBN 978-80-263-0365-7.

MUDŘÍK, Z. – ČIŽMÁR, D. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, 590s. ISBN 978-80-260-2514-6. Využití metod NIR při hodnocení krmiv, s. 122-126.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pšeničných vloček s doplňkem močoviny na zastoupení fermentačních kyselin v bachorové šťávě. 2012, Sborník konference Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X., CD - Supplement posterových prezentácií, Košice, 6.9.2012, s.243. ISBN: 978-80-8077-282-6 .

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – ZITA, L. – HUČKO, B. – MAREČEK, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Evening Primrose Oil on Biochemical Parameters of Thoroughbred Horses under Maximal Training Conditions. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21.-22.11.2012, s. 137-147. ISBN: 978-80-7375-667-3.

MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pšeničných vloček upravených přídavkem močoviny na mléčnou produkci. 2012, Sborník konference Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X., Košice, 6.9.2012, s.108-111. ISBN: 978-80-8077-282-6.

MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of urea-fortified wheat flakes on rumen fermentation. 2012, FOLIA VETERINARIA, 56, Supplementum III: 23—24, 2012.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

SLÁMA, J. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření nutriční hodnoty modelových jetelovinotravních směsek.. 2011. In: Sborník konference IX. Kábrtovy dietetické dny, konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. 18.5.2011, Brno, s.206-210. ISBN: 978-80-7399-125-8 .

KŮTOVÁ, J. – JANOTA, J. – HAVRÁNEK, F. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení vybraných směsek pro zvěř v krajině Podřipska.. 2011. In: Sborník konference Zajac poĺný před štvrťstoročím a dnes. Nitra, 24.3.2011, s. 57-68. ISBN: 978-80-89418-11-4..

Krmné hodnoty proteinu zrna pšenice - doc. Ing. Alois Kodeš, CSc., Zdeněk Stehno (externí), doc. Ing. Boris Hučko, CSc., prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., 2010

Jak nejlépe krmit psa - prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., Milan Podsedníček (externí), doc. Ing. Boris Hučko, CSc., 2010

HODINA, F. – HUČKO, B. – SVOBODA, V. Vliv kvasinek, éterických olejů a saponinů na mléčnou užitkovost. Náš chov, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 39 - 41. ISSN: 0027-8068.

POLÁKOVÁ, K. – KUDRNA, V. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. Non-structural carbohydrates in nutrition of high-yielding dairy cows during the transition period. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 11, s. 468 - 478. ISSN: 1212-1819.

HUČKO, B. – BABIDIS, V. – KODEŠ, A. – CHRISTODOULOU, V. – MUDŘÍK, Z. – POLÁKOVÁ, K. – PLACHÝ, V. Rumen fermentation characteristics in pre-weaning calves receiving yeast culture supplements. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 10, s. 435 - 442. ISSN: 1212-1819.

EFFECT SIZE AND DENSITY OF RUMEN PAPILLAE IN THE DEPENDENCE ON COMPOSITION OF DIET - doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Christodoulou V., 2009

Proteosyntetic activity in the rumen of dairy cows - prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; Bojanovský J., 2009

Affect the presence of 1B/1R translocation the nutritional value of wheat (Triticum aestivum) - doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Dvořáček Václav; Stehno Zdeněk; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2009

NUTRITIVE VALUE OF WHEAT WITH AND WITHOUT TRANLOCATION 1B/1R, EVALUATED ON LABORATORY RATS. - Dvořáček Václav; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Stehno Zdeněk; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2009

SLIZNICE BACHORU A CELULOLYTICKÁ AKTIVITA U TELAT KRMENÝCH DO ODSTAVU ROZDÍLNÝMI KRMNÝMI DÁVKAMI - doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Christodoulou V.; Doležal Petr, 2009

INTENZITA PROTEOSYNTÉZY BACHOROVÝCH MIKROORGANIZMŮ V ZÁVISLOSTI NA UŽITKOVOSTI A PLEMENI - prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Christodoulou V.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Bojanovský J., 2009

SROVNÁNÍ PREFERENCE OBILOVIN PĚSTOVANÝCH V KONVENČNÍM A EKOLOGICKÉM SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ - Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 2009

Nutritional value of barley malt rootlets in growing lambs rations. - Babidis V.; Christodoulou V.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Nistor E.; Skapetas V.; Nitas D., 2009

Effect of dietary extruded chickpea supplementation on meat quality of broiler turkeys - Christodoulou V.; Babidis V.; Labrinea E.; Ambrosiadis J.; Akroudilos J.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 2009

 
page foot