| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D. (1298)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2039
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny pro LS 2021/22
Vzhledem k nákazové situaci upřednostněte jednoznačně konzultaci prostřednictvím e-mailu (vostrovsky@pef.czu.cz)
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – KVASNIČKA, R. Open Data Quality Management Based on ISO/IEC SQuaRE Series Standards in Intelligent Systems. In Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems. CSOC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1226 23.04.2020, Online. Springer, Cham: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2020. s. 625-631.

HALBICH, Č. – VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Towards Extension of Open Data Model: Relational Data Model Context. In Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017. EUROCAST 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10671. 19.02.2017, Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 125-133.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Consistency of Open Data as Prerequisite for Usability in Agriculture. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 4, s. 333-339. ISSN: 1211-3174.

TYRYCHTR, J. – VOSTROVSKÝ, V. The current state of the issue of information needs and dispositions among small Czech farms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 4, s. 164-174. ISSN: 0139-570X.

TYRYCHTR, J. – JUNEK, P. – VOSTROVSKÝ, V. – VASILENKO, A. – NOUZA, J. Towards Framework for Economic Value of Analytical Systems in Agriculture: Proposal of Research. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 1, s. 103-108. ISSN: 1804-1930.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – HANZLÍK, P. Possibilities of Use of the Active Knowledge Databases in the Agricultural Sector. In Automation Control Theory Perspectives in Intelligent Systems: Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016 (CSOC2016), Vol 3 27.04.2016, online. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 383-390.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – KORPACHEVA, O. Monitoring the spread of varroa bee through the open data. In Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy 14.09.2016, Prague. Prague: CULS Prague, 2016. s. 392-400.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Expertně (znalostně) koncipovaná interaktivní mapa výskytů včelí varroázy, Expert Knowledge Interactive Map of Varroasis, interactive map; varroasis; bees; monitoring varroa bee; beekeeping;, 2016, BD - Teorie informace, TD03000438-2016V004, 0, Aplikace vznikla v rámci grantového projektu Technické agentury České republiky č. TD03000438 s názvem Expertní monitoring šíření varroázy včel v ČR ve spolupráci s Českým svazem včelařů a Státní veterinární správou. Veškerá data pro tuto aplikaci byla poskytnuta těmito institucemi. Kvalita této aplikace je determinována kvalitou těchto dat, přičemž lze předpokládat, že do budoucna se bude zvyšovat, tak jak budou podrobnější data k jednotlivým stanovištím evidována počínaje již rokem 2016. Výsledkem projektu je nekomerční řešení expertně koncipované mapy určené nejširší včelařské veřejnosti, včetně zastřešující instituci, tj. Českému včelařskému svazu., Neočekávají se přímé komerční přínosy, přesto výsledné řešení přispívá k objektivnějším rozhodováním, která mohou představovat velkou úsporu nákladů nejen pro Český včelařský svaz ale rovněž i pro jednotlivé včelaře. Přínosy řešení lze spatřovat v efektivnějším sdílení dat a z nich odvozených znalostí v oblasti chovu včel., Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ULMAN, M. – TYRYCHTR, J. – VOSTROVSKÝ, V. – JAROLÍMEK, J. Information and knowledge engineering in agricultural enterprises in the Czech Republic. In Future Communication, Information and Computer Science 22.05.2014, Beijing, China. : CRC Press, 2015. s. 101-105.

TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. Evaluation of the state of the Business Intelligence among small Czech farms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 2, s. 63-71. ISSN: 0139-570X.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. Knowledge Support of Information and Communication Technology in Agricultural Enterprises in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 1, s. 327-336. ISSN: 1211-8516.

TYRYCHTR, J. – VOSTROVSKÝ, V. – PELIKÁN, M. Data Modeling for Precision Agriculture. In Software Engineering in Intelligent Systems - Proceedings of the 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015) 28.04.2015, online. : Springer International Publishing, 2015. s. 97-106.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. Potential of Open Data in the Agricultural eGovernment. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 2/2015, s. 103-113. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – BROŽEK, J. – VOSTROVSKÝ, V. Multidimensional modelling from Open Data for Precision Agriculture. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation - 11th International Workshop, EOMAS 2015, Held at CAiSE 2015 08.06.2015, Stockholm, Sweden. Stockholm, Sweden: Springer Berlin Heidelberg, 2015. s. 141-152.

TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. – VASILENKO, A. Current state of the art of ICT and information needs among Czech farms in the context of agribusiness. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: CULS Prague, 2015. s. 487-494.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – HALBICH, Č. Correctness of open data in the agricultural sector. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: CULS Prague, 2015. s. 528-535.

HALBICH, Č. – VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Systems theory and model of diversification in building of information systems. In 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory, EUROCAST 2015 (Lecture Notes in Computer Science) 08.02.2015, Las Palmas de Gran Canaria; Spain. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 18-24.

KUBATA, K. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. IV, č. 2/2014, s. 59-66. ISSN: 1804-1930.

HALBICH, Č. – VOSTROVSKÝ, V. The use of community-led development in rural areas. Case study: beekeeping and ICT.. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Praha. Praha: Faculty of Economics and Management, CULS Prague, 2014. s. 240-245.

RYSOVÁ, H. – KUBATA, K. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – ŠMEJKALOVÁ, M. – VOSTROVSKÝ, V. Evaluation of electronic public services in agriculture in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 473-479. ISSN: 1211-8516.

ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Agricultural E-Government: Design of Quality Evaluation Method Based on ISO SQuaRE quality Model. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 211-222. ISSN: 1804-1930.

VOSTROVSKÝ, V. – JABLONSKÁ, E. Geographical analysis of the mushroom growing possibilities in the developing countries. Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 44(4) 2011, č. 44(4), s. 229-234. ISSN: 0231-5742.

HALBICH, Č. – VOSTROVSKÝ, V. Monitoring of infection pressure of American Foulbrood disease by means of Google Maps. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 4, s. 19-26. ISSN: 1804-1930.

VOSTROVSKÝ, V. – ŠTŮSEK, J. Geografická analýza výskytu plevelné řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č 3, s. 100-103. ISSN: 1210-3306.

HALBICH, Č. – VOSTROVSKÝ, V. GIS as spatial decision support system. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. No 2/2011, June, č No 2/2011, June, s. 67-73. ISSN: 1804-1930.

VOSTROVSKÝ, V. – ŠTŮSEK, J. Strategická rozhodnutí v průmyslové firmě. ..., 2011, roč. June 2011, No 3, č. June 2011, No 3, s. 40-45.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

VRANA, I. – BROŽEK, J. – BUCHTELA, D. – KLIMEŠOVÁ, D. – MERUNKA, V. – PAPÍK, M. – TOMAN, P. – VANÍČEK, J. – VESELÝ, A. – VOSTROVSKÝ, V. – VYNIKAROVÁ, D. Knowledge Management and Modern Information Technologies. Praha: Alfa nakladatelství, s. r. o., Praha, 2010. 170s. ISBN 978-80-87197-31-8.

VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. Geographical analysis of the current agricultural threats. In Agrarian Perspectives, Proceedings of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 379-384.

Source code optimization of the agricultural knowledge bases. - doc. Ing. Vostrovský Václav, Ph.D.; RNDr. Jablonská Eva, CSc., 2009

Databázový monitoring zemědělských aktivit - doc. Ing. Vostrovský Václav, Ph.D., 2009

 
page foot