| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc. (7733)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3825
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Suchdol, č. dveří 164
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**YANG, X. – **HE, Q. – **LIU, T. – **ZHENG, F. – **MEI, H. – **CHEN, M. – **LIU, G. – VYMAZAL, J. – **CHEN, Y. Impact of microplastics on the treatment performance of constructed wetlands: Based on substrate characteristics and microbial activities. WATER RESEARCH, 2022, roč. 2022, č. 217, s. 1-10. ISSN: 0043-1354.

**XIONG, C. – **LI, Q. – **TAM, N. – **ZHANG, X. – **TAI, Y. – **WU, R. – **HUANG, L. – VYMAZAL, J. – **DAI, Y. – **YANG, Y. The combination sequence effect on nitrogen removal pathway in hybrid constructed wetlands treating raw sewage from multiple perspectives. Science of the Total Environment, 2022, roč. 2022, č. 833, s. 1-11. ISSN: 0048-9697.

**JUN, Y. – **XUEBIN, H. – **MENGLI, C. – **JUNMAO, Z. – **FUCHENG, G. – VYMAZAL, J. – **YI, C. Meta-analysis of the removal of trace organic contaminants from constructed wetlands: Conditions, parameters, and mechanism. Ecological Engineering, 2022, roč. 2022, č. 178, s. 1-12. ISSN: 0925-8574.

CHEN, Z. – HU, B. – **SHANSHAN, H. – **VOGEL-MIKUS, K. – **PAULA, P. – VYMAZAL, J. Immobilization of chromium enhanced by arbuscular mycorrhizal fungi in semi-aquatic habitats with biochar addition. Journal of Hazardous Materials, 2022, roč. 2022, č. 439, s. 1-13. ISSN: 0304-3894.

HU, B. – HU, S. – VYMAZAL, J. – CHEN, Z. Application of arbuscular mycorrhizal fungi for pharmaceuticals and personal care productions removal in constructed wetlands with different substrate. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, roč. 339, č. 130760, s. 1-11. ISSN: 0959-6526.

**GUO, F. – **XU, F. – **CAI, R. – **LI, D. – **XU, Q. – **YANG, X. – **WU, Z. – **WANG, Y. – **HE, Q. – **AO, L. – VYMAZAL, J. – **CHEN, Y. Enhancement of denitrification in biofilters by immobilized biochar under low-temperature stress. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2022, roč. 2022, č. 347, s. 0-10. ISSN: 0960-8524.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Distribution of heavy metals in Phragmites australis growing in constructed treatment wetlands and comparison with natural unpolluted sites. Ecological Engineering, 2022, roč. 2022, č. 175, s. 1-10. ISSN: 0925-8574.

**WILKINSON, |. – BELUŠOVÁ, V. – VYMAZAL, J. Pharmaceutical pollution of the world's rivers. Proceedings of the national Academy of Sciences of the United States of America, 2022, roč. 119, č. 8, s. 0-0. ISSN: 0027-8424.

**ALTAMIRA-ALGARRA, B. – **PUIGAGUT, J. – **DAY, J. – **MITSCH, W. – VYMAZAL, J. – **HUNTER, R. – **GARCÍA, J. A review of technologies for closing the P loop in agriculture runoff: Contributing to the transition towards a circular economy. Ecological Engineering, 2022, roč. 2022, č. 177, s. 1-14. ISSN: 0925-8574.

**COLARES, G. – **DELL´OSBEL, N. – **PARANTHOS, G. – **CERENTINI, P. – **OLIVEIRA, G. – **SILVEIRA, E. – **RODRIGUEZ, L. – **SOARES, J. – **LUTTERBECK, C. – **RODRIGUEZ, A. – VYMAZAL, J. – **MACHADO, E. Hybrid constructed wetlands integrated with microbial fuel cells and reactive bed filter for wastewater treatment and bioelectricity generation. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2022, roč. 2022, č. 29, s. 22223-22236. ISSN: 0944-1344.

VYMAZAL, J. The Historical Development of ConstructedWetlands for Wastewater Treatment. Land, 2022, roč. 2022, č. 11, s. 1-29. ISSN: 2073-445X .

**JI, B. – **ZHAO, Y. – VYMAZAL, J. – **MANDER, Ü. – **LUST, R. – **TANG, C. Mapping the field of constructed wetlands-microbial fuel cells:A review and bibliometric analysis. Chemosphere, 2021, roč. 2020, č. 262, s. 1-12. ISSN: 0045-6535.

SOCHACKI, A. – **MARSIK, P. – CHEN, Z. – **SISA, M. – VYMAZAL, J. Fate of antifungal drugs climbazole and fluconazole in constructed wetlands - Diastereoselective transformation indicates process conditions. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2021, roč. 421, č. , s. 1-9. ISSN: 1385-8947.

HU, B. – HU, S. – CHEN, Z. – VYMAZAL, J. Employ of arbuscular mycorrhizal fungi for pharmaceuticals ibuprofen and diclofenac removal in mesocosm-scale constructed wetlands. Journal of Hazardous Materials, 2021, roč. 2021, č. 409, s. 1-9. ISSN: 0304-3894.

HU, S. – HU, B. – CHEN, Z. – **VOSÁTKA, M. – VYMAZAL, J. Arbuscular mycorrhizal fungi modulate the chromium distribution and bioavailability in semi-aquatic habitats. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2021, roč. 2020, č. 420, s. 1-11. ISSN: 1385-8947.

HU, B. – HU, S. – VYMAZAL, J. – CHEN, Z. Arbuscular mycorrhizal symbiosis in constructed wetlands with different substrates: Effects on the phytoremediation of ibuprofen and diclofenac. Journal of Environmental Management, 2021, roč. 2021, č. 296, s. 1-11. ISSN: 0301-4797.

**RUAN, W. – **CAI, H. – **XU, X. – **MAN, Y. – **WANG, R. – **TAI, Y. – CHEN, Z. – VYMAZAL, J. – **CHEN, J. – **YANG, Y. – **ZHANG, X. Efficiency and plant indication of nitrogen and phosphorus removal in constructed wetlands: A field-scale study in a frost-free area. Science of the Total Environment, 2021, roč. 2021, č. 799, s. 1-11. ISSN: 0048-9697.

VYMAZAL, J. – **ZHAO, Y. – **MANDER, Ü. Recent research challenges in construted wetlands for wastewater treatment: A review. Ecological Engineering, 2021, roč. 2021, č. 169, s. 1-15. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. Green walls: A form of constructed wetland in green buildings. ..., 2021, roč. 2020, č. 169, s. 1-11. ISSN: N.

**BALDOVI, A. – **DE BARROS AGUIAR, A. – **BENASSI, R. – VYMAZAL, J. – **DE JESUS, T. Phosphorus removal in a pilot scale free water surface constructed wetland: hydraulic retention time, seasonality and standing stock evaluation. Chemosphere, 2021, roč. 2021, č. 266, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

**COLARES, G. – **DELL´OSBEL, N. – **BARBOSA, C. – **LUTTERBECK, C. – **OLIVEIRA, G. – **RODRIGUEZ, L. – **BERGMANN, C. – **LOPEZ, D. – **RODRIGUEZ, A. – VYMAZAL, J. – **MACHADO, E. Floating treatment wetlands integrated with microbial fuel cell for the treatment of urban wastewaters and bioenergy generation. Science of the Total Environment, 2021, roč. 2021, č. 766, s. 1-13. ISSN: 0048-9697.

**SHARMA, R. – VYMAZAL, J. – **MALAVIYA, P. Application of floating treatment wetlands for stormwater runoff: A critical review of the recent developments with emphasis on heavy metals and nutrient removal. Science of the Total Environment, 2021, roč. 2021, č. 777, s. 1-17. ISSN: 0048-9697.

**YINUO, Z. – **LIJUAN, C. – **JIANG, L. – **RUMIAO, W. – VYMAZAL, J. – **WEI, L. – **YINDRU, L. – **MANYIN, Z. – **TING, H. – **JIAMING, W. Long-term performance of nutrient removal in an integrated constructed wetland. Science of the Total Environment, 2021, roč. 2021, č. 779, s. 1-10. ISSN: 0048-9697.

**TURKER, O. – VYMAZAL, J. Southern Iraq´s Marshes. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2021, 815s. ISBN 978-3-030-66237-0. Heavy metals in wetlands in Turkey, s. 527-549.

VYMAZAL, J. Nature-Based Solutions for Wastewater Treatment. Londýn, Velká Británie: IWA Publishing, 2021, 336s. ISBN 9781789062250. Horizontal-flow wetlands in Chelmná, Czech Republic, s. 171-174.

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. – HANEL, M. – **VOREL, I. – **KULHAVÝ, CSC., d. – KINCL, D. – KRAVKA, M. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **KVÍTEK, T. Zásady rozhodování zemědělce při realizaci krajinných opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny v zemědělské (lesozemědělské) krajině 2030+ . Praha: , 2021, 10s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – VYMAZAL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – **KVÍTEK, T. Návrh kritérií pro monitoring klimatických a hydrologických ukazatelů v pilotním projektu ověření jejich efektu a realizace monitoringu. Praha: MŽP, 2021, 43s. ISBN: ,

**FUCIK, P. – VYMAZAL, J. – **ŠEREŠ, M. Navrhování umělých mokřadů v návaznosti na zemědělské odvodnění pro zlepšení jakosti vody, Design of constructed wetlands in connection to agricultural drainage for water quality improvement, agricultural drainage; constructed wetlands; water accumulation; nutrients, nitrate, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Mokřad, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky. AGROPROJEKT PSO s.r.o., Úspory při úpravě vody, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, 30.06.2021,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – KINCL, D. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – SUCHARDA, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – VYMAZAL, J. – **KVÍTEK, T. Prezentační mapa navrhovaných a realizovaných opatření v návaznosti na monitoring (pilotní projekt), Presentation map of proposed and implemented measures in relation to monitoring (pilot project), smart landscape; climate change; soil protection; drainage; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Amálie_21, formát PDF, vizualizace navržených opatření , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

**FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. – **HNÁTKOVÁ, T. – **ŠEREŠ, M. – **KAPLICKÁ, M. Ověřená technologie pro provoz umělých mokřadů k čištění zemědělských drenážních vod, A proven technology for the operation of constructed wetlands for the treatment of agricultural drainage, agricultural drainage; constructed wetlands; nitrate; woodchips; macrophytes, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, PERDO-CW-P6, PERDO-CW-P6, PERDO-CW-P6, náklady 12 132 500 Kč, FŽP ČZU, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, C - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 10 mil. Kč a menší nebo rovna 50 mil. Kč

**ŠEREŠ, M. – **HNÁTKOVÁ, T. – **FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. Umělý mokřad pro retenci drenážních znečištěných vod a zlepšení jejich kvality. -- Neuvedený název vydavatele --. 34586. 24.11.2020.

SKLENIČKA, P. – MÁCA, P. – HANEL, M. – VYMAZAL, J. – ZDRAŽIL, V. – KLEINDIENST, J. – ČERNÝ PIXOVÁ, K.; idPublikace = 79665; Název: Chytrá zemědělská krajina proti suchu a povodním-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

HU, S. – CHEN, Z. – **VOSATKA, M. – VYMAZAL, J. Arbuscular mycorrhizal fungi colonization and physiological functions toward wetland plants under different water regimes. Science of the Total Environment, 2020, roč. 716, č. 137040, s. 1-9. ISSN: 0048-9697.

HU, S. – **LV, Z. – **ZUO, X. – **LIU, H. – VYMAZAL, J. – CHEN, Z. Effects of loading rates and plant species on sludge characteristics in earthworm assistant sludge treatment wetlands. Science of the Total Environment, 2020, roč. 730, č. 139142, s. 1-8. ISSN: 0048-9697.

VYMAZAL, J. Constructed wetlands for landfill leachate treatment A review. Ecological Engineering, 2020, roč. 2020, č. 146, s. 1-11. ISSN: 0925-8574.

HU, S. – HU, B. – CHEN, Z. – **VOSÁTKA, M. – VYMAZAL, J. Antioxidant response in arbuscular mycorrhizal fungi inoculated wetland plant under Cr stress. Environmental Research, 2020, roč. 2020, č. 191, s. 1-8. ISSN: 0013-9351.

VYMAZAL, J. – SOCHACKI, A. – **FUCIK, P. – **SERES, M. – **KAPLICKA, M. – **HNATKOVA, T. – CHEN, Z. Constructed wetlands with subsurface flow for nitrogen removal from tile drainage. Ecological Engineering, 2020, roč. 155, č. 105943, s. 1-10. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. Removal of nutrients in constructed wetlands for wastewater treatment through plant harvesting - Biomass and load matter the most. Ecological Engineering, 2020, roč. 2020, č. 155, s. 1-7. ISSN: 0925-8574.

**JI, B. – **ZHAO, Y. – VYMAZAL, J. – **QIAO, S. – **WEI, T. – **LI, J. – **MANDER, Ü. Can subsurface flow constructed wetlands be applied in cold climate regions? A review of the current knowledg. Ecological Engineering, 2020, roč. 2020, č. 157, s. 1-14. ISSN: 0925-8574.

**PAN, X. – **PING, Y. – **HU, Y. – **SONG, Y. – **ZHANG, X. – **LI, W. – **CUI, L. – VYMAZAL, J. Species traits and decomposability predict water quality changes during litter submergence. Science of the Total Environment, 2020, roč. 2020, č. 712, s. 1-8. ISSN: 0048-9697.

**YANG, X. – **HE, Q. – **GUO, F. – **SUN, X. – **ZHANG, J. – **CHEN, M. – VYMAZAL, J. – **CHEN, Y. Nanoplastics Disturb Nitrogen Removal in Constructed Wetlands: Responses of Microbes and Macrophytes. Environmental Science & Technology, 2020, roč. 54, č. 21, s. 14007-14016. ISSN: 0013-936X.

**BARBERA, A. – VYMAZAL, J. – **MAUCIERI, C. Encyclopedia of Ecology 2nd edition. Amsterodam: Elsevier, 2019, 5s. ISBN 9780444637680. Greenhouse gasses formation and emission, s. 329-333.

VYMAZAL, J. Encyclopedia of Ecology, 2nd edition. Amsterodam: Elsevier, 2019, 8s. ISBN 9780444637680. Constructed wetlands for wastewater treatment, s. 14-21.

**MARZO, A. – **CIRELLI, G. – **MILANI, M. – **DOTRO, G. – VYMAZAL, J. Wetland technology: Practical information on the design and application of treatment wetlands. Londýn: IWA Publishing, 2019, 2s. ISBN 9781789060164. HF wetlands, s. 95-96.

HUDCOVÁ, H. – VYMAZAL, J. – **ROZKOŠNÝ, M. Present restrictions of sewage sludge application in agriculture within the European Union. Soil and Water Research, 2019, roč. 2018, č. 14, s. 104-120. ISSN: 1801-5395.

VYMAZAL, J. Is removal of organics and suspended solids in horizontal sub-surface flow constructed wetlands sustainable for twenty and more years?. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2019, roč. 2019, č. 378, s. 1-9. ISSN: 1385-8947.

**LIU, X. – **YANG, X. – **HU, X. – **HE, Q. – **ZHAI, J. – **CHEN, Y. – **XIONG, Q. – VYMAZAL, J. Comprehensive metagenomic analysis reveals the effects of silver nanoparticles on nitrogen transformation in constructed wetlands. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2019, roč. 2019, č. 358, s. 1552-1560. ISSN: 1385-8947.

**LAVRNIČ, S. – **CRISTINO, S. – **ZAPATER-PEREYRA, M. – VYMAZAL, J. – **CUPIDO, D. – **LUCCHESE, G. – **MANCICNI, B. – **MANCICNI, M. Effect of earthworms and plants on the efficiency of vertical flow systems treating university wastewater. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, roč. 2019, č. 26, s. 10354-10362. ISSN: 0944-1344.

**WU, S. – VYMAZAL, J. – **BRIX, H. Critical Review Biogeochemical Networking of Iron in Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. Environmental Science & Technology, 2019, roč. 2019, č. 53, s. 7930-7944. ISSN: 0013-936X.

ROUS, V. – VYMAZAL, J. – HNÁTKOVÁ, T. Treatment wetlands aeration efficiency A review. Ecological Engineering, 2019, roč. 2019, č. 136, s. 62-67. ISSN: 0925-8574.

**YADAV, K. – **KUMAR, S. – **PHAM, Q. – **GUPTA, N. – **REZANIA, S. – **KAMYAB, H. – **YADAV, S. – VYMAZAL, J. – **KUMAR, V. – **TRI, D. – **TALAIEKHOZANI, A. – **PRASAD, S. – **REECE, L. – **SINGH, N. – **MAURYA, P. – **CHO, J. Fluoride contamination, health problems and remediation methods in Asian groundwater A comprehensive review. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, roč. 2019, č. 182, s. 1-23. ISSN: 0147-6513.

**CRAFT, C. – VYMAZAL, J. – **KRÖPFELOVÁ, L. Carbon sequestration and nutrient accumulation in floodplain and depressional wetlands. Ecological Engineering, 2018, roč. 2018, č. 114, s. 137-145. ISSN: 0925-8574.

**WANG, J. – **TAI, Y. – **MAN, Y. – **WANG, R. – **FENG, X. – **YANG, Y. – **FAN, J. – **GUO, J. – **TAO, R. – **YANG, Y. – CHEN, Z. – VYMAZAL, J. – **CAI, N. Capacity of various single-stage constructed wetlands to treat domestic sewage under optimal temperature in Guangzhou City, South China. Ecological Engineering, 2018, roč. 2018, č. 115, s. 35-44. ISSN: 0925-8574.

**YAKAR, A. – **TÜRE, C. – **TURKER, O. – VYMAZAL, J. – **SAZ, C. Impacts of various filtration media on wastewater treatment and bioelectric production in up-flow constructed wetland combined with microbial fuel cell (UCW-MFC). Ecological Engineering, 2018, roč. 2018, č. 117, s. 120-132. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Removal of nutrients, organics and suspended solids in vegetated agricultural drainage ditch. Ecological Engineering, 2018, roč. 2018, č. 118, s. 97-103. ISSN: 0925-8574.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Evaluation of macrophytes suitable for agriculture drainage treatment with respect to their carbon sequestration potential. Ecological Engineering, 2018, roč. 2018, č. 124, s. 31-37. ISSN: 0925-8574.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. – **KOŽELUH, M. – **KULE, L. Occurrence and removal of ibuprofen and its metabolites in full-scale constructed wetlands treating municipal wastewater. Ecological Engineering, 2018, roč. 2018, č. 120, s. 1-5. ISSN: 0925-8574.

**ABBASI, H. – **XIE, J. – VYMAZAL, J. – **LU, X. Kinetics of nutrient uptake by economical vegetable species grown in constructed wetlands. Journal of Animal and Plant Sciences, 2018, roč. 2018, č. 28, s. 1-7. ISSN: 1018-7081.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Treatment of a small stream impacted by agricultural drainage in a semi-constructed wetland. Science of the Total Environment, 2018, roč. 2018, č. 643, s. 52-62. ISSN: 0048-9697.

**ZHANG, X. – **JING, R. – **FENG, X. – **DAI, Y. – **TAO, R. – VYMAZAL, J. – **CAI, N. – **YANG, Y. Removal of acidic pharmaceuticals by small-scale constructed wetlands using different design configurations. Science of the Total Environment, 2018, roč. 2018, č. 639, s. 640-647. ISSN: 0048-9697.

**BONANNO, G. – VYMAZAL, J. – **CIRELLI, G. Translocation, accumulation and bioindication of trace elements in wetland plants. Science of the Total Environment, 2018, roč. 2018, č. 631-632, s. 252-261. ISSN: 0048-9697.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Phenolic comppounds in wetland macrophytes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 2018, č. 49, s. 1-8. ISSN: 1211-3174.

MARTÍNKOVÁ, M. – **HEJDUK, T. – **FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. – HANEL, M. Assessment of runoff nitrogen load reduction measures for agricultural catchments. Open Geosciences, 2018, roč. 10, č. 1, s. 403-412. ISSN: 2391-5457.

PETRŮ, A. – VYMAZAL, J. Potential of Submerged Vegetation to Remove Nutrients from Eutrophic Fishponds. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 4, s. 313-324. ISSN: 1211-3174.

VYMAZAL, J. Does clogging affect long-term removal of organics and suspended solids in gravel-based horizontal subsurface flow constructed wetlands?. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2018, roč. 2018, č. 331, s. 663-674. ISSN: 1385-8947.

VYMAZAL, J.; idPublikace = 79019; Název: Do laboratory scale experiments improve constructed wetland treatment technology?-- Neexistuje podtyp publikace --

**WU, S. – **LYU, T. – **ZHAO, Y. – VYMAZAL, J. – **ARIAS, C. – **BRIX, H.Rethinking intensifikation of constructed wetlands as a green ecotechnology for wastewater treatment. 2018, Environmental Science & Technology Svazek periodika 2018 Číslo periodika 52 Počet stran 2 Strana od 1693 Strana do 1694 Kód WOS 000426143300003 EID výsledku 2-s2.0-85042331522 Kód e-ISSN periodika 0013-936X.

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – **KRŠŇÁK, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BIERHANZL, B. Umělé mokřadní systémy pro snížení koncentrace dusíku a fosforu v povrchových vodách zemědělských krajin , Constructed wetlands for elimination of nitrogen and phosphorus from surface waters in agricultural landscape, phosphorus; nitrogen; fertilizers; agricultural drainage; wetlands, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Mokřad , Smlouva o uplatnění certifikované metodiky. Rubilis, s.r.o. IČ 28510267. PaeDr. Luděk Krátký, jednatel, Martinice 1, 262 72 Březnice, úspory při úpravě vody, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 11.12.2017,

VYMAZAL, J. Mokřady, ekologie, ochrana a udržitelné využívání. České Budějovice: Jihočeská Univerzity v Českých Budějovicích, 2017, 631s. ISBN 978-80-7394-658-6. Biogeochemické procesy v mokřadech, s. 319-341.

VYMAZAL, J.; idPublikace = 77659; Název: Umělé mokřady pro čištění odpadních vod-- Neexistuje podtyp publikace --

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – **KRŠŇÁK, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BIERHANZL, B. Umělý mokřadní systém na Mlýnském potoce u Počapel, Artificial wetland system at the Mill brook near Počaply, wetland; wetland system; Mill brook; Počaply, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TA04020512/001/2017, TA04020512/001/2017, Mokřadní systém je umístěn v České republice, ve Středočeském kraji, v okrese Příbram, v k.ú. Počaply u Březnice (722952; 1096 ha) na Mlýnském potoce. Mlýnský potok (č.h.p. 1-08-04- 0458) pramení 2 km zjz. od Volenic ve výšce 560 m n. m., ústí zprava do Skalice u Počapel v 450 m n. m., plocha povodí 38,4 km2, délka toku 12 km, průměrný průtok u ústí 0,17 m3.s-1. Mokřad leží v úseku toku mezi Mlýnským Drahenickým rybníkem a Počapelským rybníkem., levné řešení pro čištění vody v zemědělských územích, Česká zemědělská univerzita v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BIERHANZL, B. Technologie čištění vody v umělých mokřadních systémech pro snížení koncentrace dusíku a fosforu v povrchových vodách zemědělských krajin, Constructed wetland systems for reduction of nitrogen and phophorus concentrations in surface waters in agricultural landscape, nitrogen; phosphorus; wetland; agricultural drainage; biomass; macrophytes, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TA040205/001/2017, TA04020512/001/2017, Mokřadní systém je umístěn v České republice, ve Středočeském kraji, v okrese Příbram, v k.ú. Počaply u Březnice (722952; 1096 ha) na Mlýnském potoce. Mlýnský potok (č.h.p. 1-08-04- 0458) pramení 2 km zjz. od Volenic ve výšce 560 m n. m., ústí zprava do Skalice u Počapel v 450 m n. m., plocha povodí 38,4 km2, délka toku 12 km, průměrný průtok u ústí 0,17 m3.s-1. Mokřad leží v úseku toku mezi Mlýnským Drahenickým rybníkem a Počapelským rybníkem., úspory při čištění vod v zemědlěské krajině, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**MAUCIERI, C. – **BARBERA, A. – VYMAZAL, J. – **BORIN, M. A review on the main affecting factors of greenhouse gases emission in constructed wetlands. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2017, roč. 2017, č. 236, s. 175-193. ISSN: 0168-1923.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – **KOŽELUH, M. – **KULE, L. Occurrence and removal of pharmaceuticals in four full-scale constructed wetlands in the Czech Republic – the first year of monitoring. Ecological Engineering, 2017, roč. 2017, č. 98, s. 354-364. ISSN: 0925-8574.

CHEN, Z. – CHEN, Y. – VYMAZAL, J. – **KULE, L. – **KOŽELUH, M. Dynamics of chloroacetanilide herbicides in various types of constructed wetlands. Science of the Total Environment, 2017, roč. 2017, č. 577, s. 386-394. ISSN: 0048-9697.

CHEN, Z. – **REICHE, N. – VYMAZAL, J. – **KUSCHK, P. Treatment of water contaminated by volatile organic compounds in hydroponic root mats. Ecological Engineering, 2017, roč. 2017, č. 98, s. 339-345. ISSN: 0925-8574.

CHEN, Z. – VYMAZAL, J. – **KUSCHK, P. Effects of tidal operation on pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetland treating sulfate rich wastewater contaminated by chlorinated hydrocarbons. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2017, roč. 2017, č. 24, s. 1042-1050. ISSN: 0944-1344.

**ŠEREŠ, M. – HNÁTKOVÁ, T. – VYMAZAL, J. – **VANĚK, T. REMOVAL EFFICIENCY OF CONSTRUCTED WETLAND FOR TREATMENT OF AGRICULTURAL WASTEWATERS. CHEMISTRY JOURNAL OF MOLDOVA, 2017, roč. 12, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1857-1727.

**BONANNO, G. – VYMAZAL, J. Compartmentalization of potentially hazardous elements in macrophytes: Insights into capacity and efficiency of accumulation. Journal of Geochemical Exploration, 2017, roč. 2017, č. 181, s. 22-30. ISSN: 0375-6742.

VYMAZAL, J. The Use of Constructed Wetlands for Nitrogen Removal from Agricultural Drainage: A Review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 2017, č. 48, s. 82-91. ISSN: 1211-3174.

**ROZMAN, D. – **HRKAL, Z. – **VÁŇA, M. – VYMAZAL, J. – **BOUKALOVÁ, Z. Occurrence of Pharmaceuticals in Wastewater and Their Interaction with Shallow Aquifers: A Case Study of Horní Beˇrkovice, Czech Republic. Water, 2017, roč. 9, č. 3, s. 1-15. ISSN: 2073-4441.

KOLÁŘ, J. – **KUČEROVÁ, A. – JAKUBEC, P. – VYMAZAL, J. Seed bank of Littorella uniflora (L.) Asch. in the Czech Republic, Central Europe: does burial depth and sediment type influence seed germination?. Hydrobiologia, 2017, roč. 794, č. 1, s. 347-358. ISSN: 0018-8158.

CHEN, Y. – VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – KOŽELUH, M. – KULE, L. – CHEN, Z. – HUANG, J. Occurrence, removal and environmental risk assessment of pharmaceuticals and personal care products in rural wastewater treatment wetlands. Science of the Total Environment, 2016, roč. 2016, č. 566-567, s. 1660-1669. ISSN: 0048-9697.

CHEN, Y. – WEN, Y. – ZHOU, Q. – HUANG, J. – VYMAZAL, J. – KUSCHK, P. Sulfate removal and sulfur transformation in constructed wetlands: The roles of filling material and plant biomass. WATER RESEARCH, 2016, roč. 2016, č. 102, s. 572-581. ISSN: 0043-1354.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Accumulation of heavy metals in aboveground biomass of Phragmites australis in horizontal flow constructed wetlands for wastewater treatment: A review. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2016, roč. 2016, č. 290, s. 232-242. ISSN: 1385-8947.

VYMAZAL, J. Concentration is not enough to evaluate accumulation of heavy metals and nutrients in plants. Science of the Total Environment, 2016, roč. 2016, č. 544, s. 495-498. ISSN: 0048-9697.

CHEN, Z. – HU, S. – HU, C. – HUANG, L. – LIU, H. – VYMAZAL, J. Preliminary investigation on the effect of earthworm and vegetation for sludge treatment in sludge treatment reed bed system. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 2016, č. 23, s. 11957-11963. ISSN: 0944-1344.

CHEN, Z. – CUERVO, D. – MÜLLER, J. – WISSNER, A. – KÖSER, H. – VYMAZAL, J. – KÄSTNER, M. – KUSCHK, P. Hydroponic root mats for wastewater treatment - a review. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 2016, č. 23, s. 15911-15928. ISSN: 0944-1344.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Removal of sacharin from municipal sewage: The first results from constructed wetlands. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2016, roč. 216, č. 306, s. 1067-1070. ISSN: 1385-8947.

ZHAI, J. – RAHAMAN, H. – CHEN, X. – XIAO, H. – LIAO, K. – LI, X. – DUAN, C. – ZHANG, B. – TAO, G. – JOHN, Y. – VYMAZAL, J. New nitrogen removal pathway in a full-scale hybrid constructed wetland proposed from high-throughput sequencing and isotopic tracing results. Ecological Engineering, 2016, roč. 2016, č. 97, s. 434-443. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J.; idPublikace = 70944; Název: Natural and Constructed Wetlands. Nutriens, heavy metals and energy cycling, and flow-- Neexistuje podtyp publikace --

GREGAR, J. – GREGAR, M. – VYMAZAL, J. Návrh optimálního režimu plošných zdrojů vedoucí k minimalizace zátěže N a P, Optimal management of difuse sources for N and P pollution minimalization, nutrients, SWAT, Trnava, , 2016, DJ - Znečištění a kontrola vody, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, greg/06//16, Mapa byla vytvořena v prostředí programu QGIS, je ve formátu PDF. Je vybavena technickou zprávou popisující konkrétní součásti mapy., Mapa znázorňuje plošné znečištění v povodí VD Trnávka. Slouží pro účely minitoringu a pro rozhodování o lokalitách, ve kterých by mělo dojít ke změně managementu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. Natural and Constructed Wetlands. Nutrients, heavy metals and energy cycling and flow. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016, 295s. ISBN 978-3-319-38926-4. Decomposition of Phragmites australis in Relation to Depth of Flooding, s. 57-68.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Natural and Constructed Wetlands. Nutrients, heavy metals and energy cycling and flow. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016, 295s. ISBN 978-3-319-38926-4. Distribution of phosphorus and nitrogen in Phragmites australis aboveground biomass, s. 69-76.

CHEN, Z. – VYMAZAL, J. – KUSCHK, P. Natural and Constructed Wetlands. Nutrients, heavy metals and energy cycling and flow. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016, 295s. ISBN 978-3-319-38926-4. Treatment of Chlorinated Benzenes in Different Pilot Scale Constructed Wetlands, s. 225-235.

CHEN, Y. – WEN, Y. – ZHOU, Q. – VYMAZAL, J. Natural and Constructed Wetlands. Nutrients, heavy metals and energy cycling and flow. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016, 295s. ISBN 978-3-319-38926-4. Transformation of Chloroform in Constructed Wetlands, s. 237-245.

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P v zemědělských povodích: výzkum jejich konstrukce, umístění a účinnosti. Praha: TAČR, 2016, 15s. ISBN: ,

VYMAZAL, J. The Role of Natural and Constructed Wetlands in Nutrient Cycling and Retention on the Landscape. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing Switzerland, 2015, 326s. ISBN 978-3-319-08176-2. Does the Presence of Weedy Species Affect the Treatment Efficiency in Constructed Wetlands with Horizontal Subsurface Flow?, s. 315-321.

VYMAZAL, J. The role of natural and constructed wetlands in nutrient cycling and retention on the landscape. Cham, Switzerland: Springer Science+Business Media, 2015, 326s. ISBN 978-3-319-08176-2. The Role of Natural and Constructed Wetlands in Nutrient Cycling and Retention on the Landscape, s. 1-326.

VYMAZAL, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. The use of constructed wetlands for removal of pesticides from agricultural runoff and drainage:a review. Environment International, 2015, roč. 2015, č. 75, s. 11-20. ISSN: 0160-4120.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Nitrogen standing stock in Phragmites australis growing in constructed wetlands-Do we evaluate it correctly?. Ecological Engineering, 2015, roč. 2015, č. 74, s. 286-289. ISSN: 0925-8574.

BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Evaluation of heavy metals seasonal accumulation in Phalaris arundinacea in a constructed treatment wetland. Ecological Engineering, 2015, roč. 2015, č. 79, s. 94-99. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – BŘEZINOVÁ, T. Heavy metals in plants in constructed and natural wetlands: concentration, accumulation and seasonality. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2015, roč. 71, č. 2, s. 268-276. ISSN: 0273-1223.

CHEN, Y. – WEN, Y. – ZHOU, Q. – VYMAZAL, J. – KUSCHK, P. Transformation of Chloroform in Model Treatment Wetlands: From Mass Balance to Microbial Analysis. Environmental Science & Technology, 2015, roč. 49, č. 10, s. 6198-6205. ISSN: 0013-936X.

DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Seasonal growth pattern of Phalaris arundinacea in constructed wetlands with horizontal subsurface flow. Ecological Engineering, 2015, roč. 80, č. SI, s. 62-68. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – BŘEZINOVÁ, T. – KOŽELUH, M. Occurrence and removal of estrogens, progesterone and testosterone in three constructed wetlands treating municipal sewage in the Czech Republic. Science of the Total Environment, 2015, roč. 2015, č. 536, s. 625-631. ISSN: 0048-9697.

VYMAZAL, J. – KRÖPFELOVÁ, L. Multistage hybrid constructed wetland for enhanced removal of nitrogen. Ecological Engineering, 2015, roč. 2015, č. 84, s. 202-208. ISSN: 0925-8574.

CHEN, Y. – WEN, Y. – TANG, Z. – HUANG, J. – ZHOU, Q. – VYMAZAL, J. Effects of plant biomass on bacterial community structure in constructed wetlands used for tertiary wastewater treatment. Ecological Engineering, 2015, roč. 2015, č. 84, s. 38-45. ISSN: 0925-8574.

CHEN, Y. – WEN, Y. – ZHOU, Q. – VYMAZAL, J. Effects of plant biomass on denitrifying genes in subsurface-flow. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2014, roč. 2014, č. 157, s. 341-345. ISSN: 0960-8524.

TÜRKER, O. – VYMAZAL, J. – TÜRE, C. Constructed wetlands for boron removal: A review. Ecological Engineering, 2014, roč. 2014, č. 64, s. 350-359. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. Long-term treatment efficiency of a horizontal subsurface flow constructed wetland at Jimlíkov, Czech Republic. Environmental Engineering and Management Journal, 2014, roč. 13, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1582-9596.

WU, S. – KUSCHK, P. – BRIX, H. – VYMAZAL, J. – DONG, R. Development of constructed wetlands in performance intensifications for wastewater treatment: A nitrogen and organic matter targeted review. WATER RESEARCH, 2014, roč. 2014, č. 57, s. 40-55. ISSN: 0043-1354.

CHEN, Y. – WEN, Y. – ZHOU, J. – TANG, Z. – LI, L. – ZHOU, Q. – VYMAZAL, J. Effects of cattail biomass on sulfate removal and carbon sources competition in subsurface-flow constructed wetlands treating secondary effluent. WATER RESEARCH, 2014, roč. 2014, č. 59, s. 1-10. ISSN: 0043-1354.

CHEN, Y. – WEN, Y. – ZHOU, Q. – VYMAZAL, J. Effects of plant biomass on nitrogen transformation in subsurface-batch constructed wetlands: A stable isotope and mass balance assessment. WATER RESEARCH, 2014, roč. 2014, č. 63, s. 158-167. ISSN: 0043-1354.

VYMAZAL, J. – BŘEZINOVÁ, T. Long term treatment performance of constructed wetlands forwastewater treatment in mountain areas: Four case studies from theCzech Republic. Ecological Engineering, 2014, roč. 2014, č. 71, s. 578-583. ISSN: 0925-8574.

BŘEZINOVÁ, T. – VYMAZAL, J. Competition of Phragmites australis and Phalaris arundinacea in constructed wetlands with horizontal subsurface flow - does it affect BOD5, COD and TSS removal?. Ecological Engineering, 2014, roč. 2014, č. 73, s. 53-57. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. Constructed wetlands for treatment of industrial wastewaters: A review. Ecological Engineering, 2014, roč. 2014, č. 73, s. 724-751. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. The use of hybrid constructed wetlands for wastewater treatment with special attention to nitrogen removal: A review of a recent development. WATER RESEARCH, 2013, roč. 47, č. 14, s. 4795-4811. ISSN: 0043-1354.

VYMAZAL, J. – ŠVEHLA, J. Iron and manganese in sediments of constructed wetlands with horizontal. Ecological Engineering, 2013, roč. 50, č. SI, s. 69-75. ISSN: 0925-8574.

SCHALLER, J. – VYMAZAL, J. – BRACKHAGE, C. Retention of resources (metals, metalloids and rare earth elements) by autochthonously/allochthonously dominated wetlands: A review. Ecological Engineering, 2013, roč. 2013, č. 53, s. 106-114. ISSN: 0925-8574.

GARCÍA, J. – SALAS, J. – MARTÍN, I. – VYMAZAL, J. Research and innovation on ecotechnologies applied to improve wastewater treatment efficiency. Ecological Engineering, 2013, roč. 50, č. SI, s. 1-4. ISSN: 0925-8574.

HUDCOVÁ, T. – VYMAZAL, J. – KRIŠKA DUNAJSKÝ, M. Reconstruction of a constructed wetland with horizontal subsurface flow after 18 years of operation. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2013, roč. 68, č. 5, s. 1195-1202. ISSN: 0273-1223.

VYMAZAL, J. Vegetation development in subsurface flow constructed wetlands in the Czech Republic. Ecological Engineering, 2013, roč. 2013, č. 61B, s. 575-581. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. Plants in constructed, restored and created wetlands. Ecological Engineering, 2013, roč. 2013, č. 61B, s. 501-504. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. Emergent plants used in free water surface constructed wetlands: A review. Ecological Engineering, 2013, roč. 2013, č. 61B, s. 582-592. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. Encyclopedia of Environmental Management . New York: Taylor and Francis, 2013, 3512s. ISBN 9781439829271. Wetlands: Constructed Subsurface, s. 2841-2849.

RICHTER, P. – VYMAZAL, J. Posouzení krajinného vývoje vybraných intenzivně zemědělsky obhospodařovaných území s ohledem na možnost krajinné obnovy , Assessment of landscape development of selected intensively agriculturally managed areas with regard to the possibility of landscape restoration, land use changes, agriculture areas, wet meadows, landscape structure, landscape restoration, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/rich12/001, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, snížení nákladů při návrhu obnovy krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VYMAZAL, J.; idPublikace = 56141; Název: Wetlands constructed for wastewater treatment and control-- Neexistuje podtyp publikace --

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. Restoration of areas affected by mining. Ecological Engineering, 2012, roč. 2012, č. 43, s. 1-4. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – ŠVEHLA, J. Removal of alkali metals and their sequestration in plants in constructed wetlands treating municipal sewage. Hydrobiologia, 2012, roč. 692, č. 1, s. 131-143. ISSN: 0018-8158.

VYMAZAL, J. Enhancing ecosystem services on the landscape with created, constructed and restored wetlands. Ecological Engineering, 2011, roč. 37, č. 1, s. 1-5. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. Long-term performance of constructed wetlands with horizontal sub-surface flow: Ten case studies from the Czech Republic. Ecological Engineering, 2011, roč. 37, č. 1, s. 54-63. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – KRÖPFELOVÁ, L. A three-stage experimental constructed wetland for treatment of domestic sewage: First 2 years of operation. Ecological Engineering, 2011, roč. 37, č. 1, s. 90-98. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. Constructed Wetlands for Wastewater Treatment: Five Decades of Experience. Environmental Science & Technology, 2011, roč. 45, č. 1, s. 61-69. ISSN: 0013-936X.

VYMAZAL, J. Plants used in constructed wetlands with horizontal subsurface flow: a review. Hydrobiologia, 2011, roč. 674, č. 1-4, s. 133-156. ISSN: 0018-8158.

VYMAZAL, J. – KRÖPFELOVÁ, L. – ŠVEHLA, J. – NĚMCOVÁ, J. Heavy metals in Phalaris arundinacea growing in a constructed wetland. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2011, roč. 91, č. 7-8, s. 753-767. ISSN: 0306-7319.

VYMAZAL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Iron and manganese in sediments of constructed wetlands with horizontal subsurface flow treating municipal sewage. 2011. Sborník 3. mezinárodního kongresu Wastewater in Small Communities, Smallwat11, Sevila, Španělsko, 25.-28.4.2011.

Constructed Wetlands for Wastewater Treatment - doc. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2010

VYMAZAL, J. Water and Nutrient Management in Natural and Constructed Wetlands. Dordrecht, NIzozemí: Springer Science + BUsiness Media B.V.- J. Vymazal je editorem knihy, 2010. 330s. ISBN 978-90-481-9584-8.

VYMAZAL, J. – KRÖPFELOVÁ, L. – ŠVEHLA, J. – ŠTÍCHOVÁ, J. Can multiple harvest of aboveground biomass enhance removal of trace elements in constructed wetlands receiving municipal sewage? . Ecological Engineering, 2010, roč. 36, č. 7, s. 939 - 945. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – ŠVEHLA, J. – KRÖPFELOVÁ, L. – NĚMCOVÁ, J. – SUCHÝ, V. Heavy metals in sediments from constructed wetlands treating municipal wastewater. Biogeochemistry, 2010, roč. 101, č. 1, s. 335 - 356. ISSN: 0168-2563.

VYMAZAL, J. The use of constructed wetlands with horizontal sub-surface flow for various types of wastewater. Ecological Engineering, 2009, roč. 35, č. 1, s. 1 - 17. ISSN: 0925-8574.

VYMAZAL, J. – KRÖPFELOVÁ, L. Removal of organics in constructed wetlands with horizontal sub-surface flow: A review of the field experience. . Science of the Total Environment, 2009, roč. 407, č. 13, s. 1311-1322. ISSN: 0048-9697.

KRÖPFELOVÁ, L. – VYMAZAL, J. – ŠVEHLA, J. – ŠTÍCHOVÁ, J. Removal of trace elements in three horizontal sub-surface flow constructed wetlands in the Czech Republic. Environmental Pollution, 2009, roč. 157, č. 4, s. 1186-1194. ISSN: 0269-7491.

VYMAZAL, J. – KRÖPFELOVÁ, L. Removal of nitrogen in constructed wetlands with horizontál sub-surface flow: A review. Wetlands, 2009, roč. 29, č. 4, s. 1114-1124. ISSN: 0277-5212.

VYMAZAL, J. Kořenové čistírny odpadních vod: 20 let zkušeností v České republice. Vodní hospodářství, 2009, roč. 59, č. 4, s. 113 - 119. ISSN: 1211-0760.

Constructed wetlands with horizontal subsurface flow in the Czech republic: Two long-term case studies - doc. Ing. Vymazal Jan, CSc., 2009

Nutrient accumulation by Phragmites australis and Phalaris arundinacea growing in constructed wetlands for wastewater treatment - doc. Ing. Vymazal Jan, CSc., 2009

Constructed wetlands in the Czech Republic: 20 years of experience - doc. Ing. Vymazal Jan, CSc., 2009

Zadržování rtuti v kořenových čistírnách - Švehla Jaroslav; doc. Ing. Vymazal Jan, CSc.; Ing. Kröpfelová Lenka, 2009

Třístupňový umělý mokřad pro čištění splaškových vod: 3. rok provozu - doc. Ing. Vymazal Jan, CSc.; Ing. Kröpfelová Lenka, 2009

Retention of trace elements in sediments from constructed wetlands treating municipal wastewater - doc. Ing. Vymazal Jan, CSc.; Švehla Jaroslav; Ing. Kröpfelová Lenka; Štíchová Jana, 2009

Plants Used in Constructed Wetlands with Horizontal Subsurface Flow: A Review - doc. Ing. Vymazal Jan, CSc., 2009

Competition of Phragmites australis and Phalaris arundinacea in Constructed Wetlands for Wastewater Treatment - doc. Ing. Vymazal Jan, CSc., 2009

Trace elements in sediments from constructed wetlands treating municipal wastewater - Švehla Jaroslav; doc. Ing. Vymazal Jan, CSc.; Ing. Kröpfelová Lenka; Štíchová Jana, 2009

Trace Elements in Phalaris arundinacea Growing in Constructed Wetlands Treating Sewage - doc. Ing. Vymazal Jan, CSc.; Švehla Jaroslav; Ing. Kröpfelová Lenka; Štíchová Jana, 2009

Restoration of wetlands in southern Iraq - doc. Ing. Vymazal Jan, CSc.; Richardson Curtis, 2009

 
page foot