| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (10387)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
!!! PO DOHODĚ MAILEM !!! (hanel@fzp.czu.cz)
Kód předmětu Název předmětu
Citace

RAKOVEC, O. – **SAMANIEGO, L. – **HARI, V. – MARKONIS, I. – MORAVEC, V. – **THOBER, S. – HANEL, M. – **KUMAR, R. The 2018–2020 Multi-Year Drought Sets a New Benchmark in Europe. Earth Futures, 2022, roč. 10, č. , s. 1-11. ISSN: 2328-4277.

**SHAH, J. – **HARI, V. – RAKOVEC, O. – MARKONIS, I. – **SAMANIEGO, L. – **MISHRA, V. – HANEL, M. – **HINZ, C. – **KUMAR, R. Increasing footprint of climate warming on flash droughts occurrence in Europe. Environmental Research Letters, 2022, roč. 17, č. , s. 1-11. ISSN: 1748-9326.

**TRNKA, M. – VIZINA, A. – HANEL, M. – **BALEK, J. – **FISCHER, M. – **HLAVINKA, P. – **SEMERÁDOVÁ, D. – **ŠTĚPÁNEK, P. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **SKALÁK, P. – **EITZINGER, J. – **DUMBROVSKÝ, M. – MÁCA, P. – **BĚLÍNOVÁ, M. – **ZEMAN, E. – **BRÁZDIL, R. Increasing available water capacity as a factor for increasing drought resilience or potential conflict over water resources under present and future climate conditions. AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, 2022, roč. 264, č. 107460, s. 1-16. ISSN: 0378-3774.

NASREEN, S. – SOUČKOVÁ, M. – VARGAS GODOY, M. – SINGH, U. – MARKONIS, I. – **KUMAR, R. – RAKOVEC, O. – HANEL, M. A 500-year annual runoff reconstruction for 14 selected European catchments. Earth System Science Data, 2022, roč. 14, č. 9, s. 4035-4056. ISSN: 1866-3508.

SOUČKOVÁ, M. – JURAS, R. – DYTRT, K. – MORAVEC, V. – BLÖCHER, J. – HANEL, M. What weather variables are important for wet and slab avalanches under a changing climate in a low-altitude mountain range in Czechia?. Natural Hazards nad Earth System Sciences, 2022, roč. 22, č. , s. 3501-3525. ISSN: 1561-8633.

**PRADHAN, R. – MARKONIS, I. – **GODOY, M. – **VILLALBA-PRADAS, A. – **ANDREADIS, K. – **NIKOLOPOULOS, E. – PAPALEXIOU, S. – **RAHIM, A. – **TAPIADOR, F. – HANEL, M. Review of GPM IMERG performance: A global perspective. ..., 2022, roč. 268, č. 112754, s. 1-19. ISSN: N.

BEŠŤÁKOVÁ, Z. – STRNAD, F. – VARGAS GODOY, M. – SINGH, U. – MARKONIS, I. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. Changes of the aridity index in Europe from 1950 to 2019. Theoretical and Applied Climatology, 2022, roč. , č. , s. 1-15. ISSN: 0177-798X.

MORAVEC, V. – MARKONIS, I. – RAKOVEC, O. – SVOBODA, M. – **TRNKA, M. – **KUMAR, R. – HANEL, M. Europe under multi-year droughts: how severe was the 2014–2018 drought period?. Environmental Research Letters, 2021, roč. 16, č. 3, s. 1-13. ISSN: 1748-9326.

BALVÍN, P. – **VIZINA, A. – **NESLÁDKOVÁ, M. – BLÖCHER, J. – **MAKOVCOVÁ, M. – MORAVEC, V. – HANEL, M. Minimum Residual Flows for Catchments in the Czech Republic . Water, 2021, roč. 13, č. 5, s. 1-15. ISSN: 0310-0367.

VARGAS GODOY, M. – MARKONIS, I. – HANEL, M. – KYSELÝ, J. – PAPALEXIOU, S. The Global Water Cycle Budget: A Chronological Review. SURVEYS IN GEOPHYSICS, 2021, roč. 0, č. 0, s. 0-0. ISSN: 0169-3298.

MARKONIS, I. – **KUMAR, R. – HANEL, M. – RAKOVEC, O. – MÁCA, P. – **AGHAKOUCHA, A. The rise of compound warm-season droughts in Europe. SCIENCE ADVANCES , 2021, roč. 7, č. 6, s. 1-7. ISSN: 2375-2548.

MARKONIS, I. – **PAPPAS, C. – HANEL, M. – PAPALEXIOU, S. A cross-scale framework for integrating multi-source data in Earth system sciences. Environmental Modelling & Software, 2021, roč. 139, č. 104997, s. 1-6. ISSN: 1364-8152.

MELIŠOVÁ, E. – VIZINA, A. – HANEL, M. – PAVLÍK, P. – ŠUHÁJKOVÁ, P. Evaluation of Evaporation from Water Reservoirs in Local Conditions at Czech Republic. ..., 2021, roč. 8, č. 4, s. 1-17. ISSN: N.

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. – HANEL, M. – **VOREL, I. – **KULHAVÝ, CSC., d. – KINCL, D. – KRAVKA, M. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **KVÍTEK, T. Zásady rozhodování zemědělce při realizaci krajinných opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny v zemědělské (lesozemědělské) krajině 2030+ . Praha: , 2021, 10s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – VYMAZAL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – **KVÍTEK, T. Návrh kritérií pro monitoring klimatických a hydrologických ukazatelů v pilotním projektu ověření jejich efektu a realizace monitoringu. Praha: MŽP, 2021, 43s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – MÁCA, P. – HANEL, M. – JAČKA, L. – HRADILEK, V. – MORAVEC, V. – MATULA, R. – STRNAD, F. – VOKOUN, M. – MARTÍNKOVÁ, M. – KOVÁŘ, M. – DVOŘÁK, P. – SKLENIČKA, P. Chytrá krajina II: Lesní krajina v lokalitě Amálie - I. etapa. Praha: Grantová služba Lesy ČR, 2021, 133s. ISBN: ,

MÁCA, P. – HRADILEK, V. – STRNAD, F. – HANEL, M. – JAČKA, L. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. dHRUM, dHRUM, hydrological response unit; runoff; groundwater; interception; soil moisture; interception; snowmelt, evapotranspiration, 2021, XX - Nepřiřazeno, dHRUM, sml-003-2019-99-48, R balík, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 20 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – **KULHAVÝ, CSC., d. – HANEL, M. – KINCL, D. Zásady pro nastavení podpory krajinných opatření z veřejných dotací (s důrazem na sektor MŽP). Praha: MŽP, 2021, 23s. ISBN: ,

MÁCA, P. – STRNAD, F. – HRADILEK, V. – JAČKA, L. – MORAVEC, V. – VOKOUN, M. – HANEL, M. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Amalie - browser, Amalie - browser, soil data; groundwater levels; temperature; dendrometer, 2021, XX - Nepřiřazeno, Amalie browser, sml-003-2019-99-48, webová aplikace, shiny aplikace, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 10 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – VIZINA, A. – HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HRADILEK, V. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Matematické modely a demonstrace - predikce přírodních podmínek 2030+, modelace krajinných opatření ve změněných přírodních podmínkách za účelem zachování funkční zemědělské krajiny . Praha: TAČR , 2021, 89s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – KINCL, D. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – SUCHARDA, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – VYMAZAL, J. – **KVÍTEK, T. Prezentační mapa navrhovaných a realizovaných opatření v návaznosti na monitoring (pilotní projekt), Presentation map of proposed and implemented measures in relation to monitoring (pilot project), smart landscape; climate change; soil protection; drainage; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Amálie_21, formát PDF, vizualizace navržených opatření , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKLENIČKA, P. – MÁCA, P. – HANEL, M. – VYMAZAL, J. – ZDRAŽIL, V. – KLEINDIENST, J. – ČERNÝ PIXOVÁ, K.; idPublikace = 79665; Název: Chytrá zemědělská krajina proti suchu a povodním-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

**HARI, V. – RAKOVEC, O. – MARKONIS, I. – HANEL, M. – **KUMAR, R. Increased future occurrences of the exceptional 2018–2019 Central European drought under global warming. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 12207, s. 1-10. ISSN: 2045-2322.

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – MARKONIS, I. – MÁCA, P. – MASNER, J. – STOČES, M. – HANEL, M. An Index-Flood Statistical Model for Hydrological Drought Assessment. Water, 2020, roč. 12, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2073-4441.

MELIŠOVÁ, E. – VIZINA, A. – STAPONITES, L. – HANEL, M. The Role of Hydrological Signatures in Calibration of Conceptual Hydrological Model. Water, 2020, roč. 12, č. 12, s. 3401-3415. ISSN: 2073-4441.

HANEL, M. – KURÁŽ, M. – VOPRAVIL, J. Mapa erozivity deště v ČR ve vztahu k fyzikálním vlastnostem půd - kombinovaná mapa R a K faktoru, Rainfall erosivity map for Czechia considering physical soil properties, rainfall erosivity; physical soil properties, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), RK map, smlouva uzavřena s AGRIO, s.r.o., IČ: 25065220, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, 25.11.2020,

BERAN, A. – HANEL, M. – **NESLÁDKOVÁ, M. – VIZINA, A. – **VYSKOČ, P. – KOŽÍN, R. Climate change impacts on water balance in Western Bohemia and options for adaptation. Water Science and Technology: Water Supply, 2019, roč. 19, č. 1, s. 323-335. ISSN: 1606-9749.

HNILICA, J. – HANEL, M. – **VLADIMÍR, P. Technical note: Changes in cross- and auto-dependence structures in climate projections of daily precipitation and their sensitivity to outliers. Hydrology and Earth System Sciences, 2019, roč. 23, č. 3, s. 1741-1749. ISSN: 1027-5606.

MORAVEC, V. – MARKONIS, I. – RAKOVEC, O. – **KUMAR, R. – HANEL, M. A 250-Year European Drought Inventory Derived From Ensemble Hydrologic Modeling. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2019, roč. 46, č. 11, s. 5909-5917. ISSN: 0094-8276.

**SUN, Q. – **MIAO, C. – HANEL, M. – **BORTHWICK, A. – **DUAN, Q. – **JI, D. – **LI, H. Global heat stress on health, wildfires, and agricultural crops under different levels of climate warming. Environment International, 2019, roč. 128, č. , s. 125-136. ISSN: 0160-4120.

DOGAN, T. – HANEL, M. – **OGUZ, K. – **DEMIRCAN, M. Assessment of the urban heat island effect under current and climate change conditions in Istanbul. ..., 2019, roč. 19, č. 4, s. 891-898. ISSN: N.

MARKONIS, I. – PAPALEXIOU, S. – MARTÍNKOVÁ, M. – HANEL, M. Assessment of Water Cycle Intensification Over Land using a Multisource Global Gridded Precipitation Dataset. Journal of Geophysical Research, 2019, roč. 124, č. 21, s. 11175-11187. ISSN: 0148-0227.

HANEL, M. – RAKOVEC, O. – MARKONIS, I. – MÁCA, P. – **SAMANIEGO, L. – KYSELÝ, J. – **KUMAR, R. Revisiting the recent European droughts from a long-term perspective. Scientific Reports, 2018, roč. 8, č. 9499, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

VOKOUN, M. – HANEL, M. Comparing ALADIN-CZ and ALADIN-LAEF Precipitation Forecasts for Hydrological Modelling in the Czech Republic. ADVANCES IN METEOROLOGY , 2018, roč. 2018, č. 5368438, s. 1-14. ISSN: 1687-9309.

MARKONIS, I. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. – **COOK, E. Persistent multi-scale fluctuations shift European hydroclimate to its millennial boundaries. Nature Communications, 2018, roč. 9, č. 1767, s. 0-0. ISSN: 2041-1723.

MARKONIS, I. – **MOUSTAKIS, Y. – **NASIKA, C. – SYCHOVÁ, P. – **DIMITRIADIS, P. – HANEL, M. – MÁCA, P. – **PAPALEXIOU, S. Global estimation of long-term persistence in annual river runoff. ADVANCES IN WATER RESOURCES, 2018, roč. 113, č. , s. 1-12. ISSN: 0309-1708.

**BERANOVÁ, R. – KYSELÝ, J. – HANEL, M. Characteristics of sub-daily precipitation extremes in observed data and regional climate model simulations. Theoretical and Applied Climatology, 2018, roč. 2018, č. 132, s. 515-527. ISSN: 0177-798X.

PAVLÍK, P. – HANEL, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A.Regional assessment of water balance at the water bodies scale using hydrological signatures. 2018, .

VIZINA, A. – HANEL, M. – **TRNKA, M. – **DAŇHELKA, J. – GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. HAMR: online systém pro zvládání sucha – operativní řízení během suché epizody. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. 60, č. 5, s. 22-28. ISSN: 0322-8916.

STRNAD, F. – HANEL, M.An index-flood statistical model for drought estimation. 2018, .

MORAVEC, V. – STRNAD, F. – HANEL, M.Assessment of land use change effects on drought characteristics using hydrological model HYPE. 2018, .

MARTÍNKOVÁ, M. – **HEJDUK, T. – **FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. – HANEL, M. Assessment of runoff nitrogen load reduction measures for agricultural catchments. Open Geosciences, 2018, roč. 10, č. 1, s. 403-412. ISSN: 2391-5457.

**KOHNOVÁ, S. – **VASILAKI, M. – HANEL, M. – **SZOLGAY, J. – **HLAVCOVÁ, K. – **LOUKAS, A. – **FOLDES, G. Detection of future changes in trends and scaling exponents in extreme short-term rainfall at selected stations in Slovakia. Contribution to Geophysics and Geodesy, 2018, roč. 48, č. 3, s. 207-230. ISSN: 1335-2806.

HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – PECH, P. Regionalization of runoff models derived by genetic programming. Journal of Hydrology, 2017, roč. 2017, č. 547, s. 544-556. ISSN: 0022-1694.

SVOBODA, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. Characteristics of rainfall events in regional climate model simulations for the Czech Republic. Hydrology and Earth System Sciences, 2017, roč. 2017, č. 21, s. 963-980. ISSN: 1027-5606.

HANEL, M. – KOŽÍN, R. – HEŘMANOVSKÝ, M. – ROUB, R. An R package for assessment of statistical downscaling methods for hydrological climate change impact studies. Environmental Modelling & Software, 2017, roč. 2017, č. 95, s. 22-28. ISSN: 1364-8152.

HNILICA, J. – HANEL, M. – PUŠ, V. Multisite bias correction of precipitation data from regional climate models. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2017, roč. 37, č. 6, s. 2934-2946. ISSN: 0899-8418.

MELIŠOVÁ, E. – HANEL, M. – VIZINA, A. Evaluation of hydrological balance using soil moisture. In Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Issue 31. 29.06.2017, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2017. s. 261-268.

VIZINA, A. – VLNAS, R. – HANEL, M. – **KAŠPÁREK, L. – MELIŠOVÁ, E. – BERAN, A. – KOŽÍN, R. – STRNAD, F. Hydrologická bilance a disponibilní vodní zdroje v České republice v době hydrologického sucha. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 59, č. 4, s. 6-11. ISSN: 0322-8916.

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – HANEL, M. – VIZINA, A. – BERAN, A. – MELIŠOVÁ, E. – KOŽÍN, R. Regionalizace nedostatkových objemů v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 0-0. ISSN: 0322-8916.

**VASILAKI, M. – **KOHNOVÁ, S. – HANEL, M. – **SZOLGAY, J. – **HLAVČOVÁ, K. – **LOUKAS, A. – **RONČÁK, P. Detection of future changes in seasonality in extreme short-term rainfall in selected stations of Slovakia. Contribution to Geophysics and Geodesy, 2017, roč. 47, č. 2, s. 133-148. ISSN: 1335-2806.

HANEL, M. – **GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – MÁCA, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. – **ŠEBEK, O. Propojený model hydrologické a vodohospodářské bilance, Hydrological model for hydrological balance and management, hydrological model; water balance; water management, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, HAMR, 413/2017/O/17, Doplňková činnost byla realizovaná na základě smlouvy o dílo s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., celková cena 1 350 000 Kč, 1 115 702 Kč bez DPH, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 000 2071, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

VOKOUN, M. – HANEL, M. VERIFICATION OF ENSEMBLE PRECIPITATION FORECASTS FOR HYDROLOGICAL MODELLING IN THE CZECH REPUBLIC. In SGEM2016 Conference Proceedings 28.06.2016, Albena Bulharsko. : STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016. s. 813-820.

KYSELÝ, J. – RULFOVÁ, Z. – FARDA, A. – HANEL, M. Convective and stratiform precipitation characteristics in an ensemble of regional climate model simulations. Climate Dynamics, 2016, roč. 2016, č. 46, s. 227-243. ISSN: 0930-7575.

HANEL, M. – PAVLÁSKOVÁ, A. – KYSELÝ, J. Trends in characteristics of sub-daily heavy precipitation and rainfall erosivity in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 36, s. 1833-1845. ISSN: 0899-8418.

HANEL, M. – KOŽÍN, R. Korekce chyb srážek a teploty z regionálních klimatických modelů – vliv na modelování odtoku. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2016, roč. 58, č. 5, s. 26-32. ISSN: 0322-8916.

SVOBODA, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. Projected changes of rainfall event characteristics for the Czech Republic . Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2016, roč. 64, č. 4, s. 415-425. ISSN: 0042-790X.

HANEL, M. – MÁCA, P. – BAŠTA, P. – VLNAS, R. – PECH, P. The rainfall erosivity factor in the Czech Republic and its uncertainty. Hydrology and Earth System Sciences, 2016, roč. 20, č. 10, s. 4307-4322. ISSN: 1027-5606.

MÁCA, P. – BAŠTA, P. – KOŽÍN, R. – HANEL, M.; idPublikace = 71204; Název: Využití geomorfologických charakteristik pro odhad celkové retence povodí-- Neexistuje podtyp publikace --

MARTÍNKOVÁ, M. – HANEL, M. Evaluation of Relations between Extreme Precipitation and Temperature in Observational Time Series from the Czech Republic. ADVANCES IN METEOROLOGY , 2016, roč. 2016, č. 2975380, s. 1-9. ISSN: 1687-9309.

VAN LANEN, H. – LAAHA, G. – KINGSTON, D. – GAUSTER, T. – IONITA, M. – VIDAL, J. – VLNAS, R. – TALLAKSEN, L. – STAHL, K. – HANNAFORD, J. – DELUS, C. – FENDEKOVA, M. – MEDIERO, L. – PRUDHOMME, C. – RETS, E. – ROMANOWICZ, R. – GAILLIEZ, S. – WONG, W. – ADLER, M. – BLAUHUT, V. – CAILLOUET, L. – CHELCEA, S. – FROLOVA, N. – GUDMUNDSSON, L. – HANEL, M. – HASLINGER, K. – KIREEVA, M. – OSUCH, M. – SAUQUET, E. – STAGGE, J. – VAN LOON, A. Hydrology needed to manage droughts: the 2015 European case. HYDROLOGICAL PROCESSES, 2016, roč. 30, č. 17, s. 3097-3104. ISSN: 0885-6087.

BERAN, A. – HANEL, M. – NESLÁDKOVÁ, M. Změny hydrologické bilance způsobené vlivem klimatických změn na území Karlovarského kraje. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1-6. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – HANEL, M. – NESLÁDKOVÁ, M. – VIZINA, A. Increasing water resources availability under climate change. Procedia Engineering, 2016, roč. 2016, č. 162, s. 448-454. ISSN: 1877-7058.

SVOBODA, V. – MÁCA, P. – HANEL, M. – PECH, P. Spatial correlation structure of monthly rainfall at a mesoscale region of north-eastern Bohemia. Theoretical and Applied Climatology, 2015, roč. 121, č. 1-2, s. 359-375. ISSN: 0177-798X.

SUNYER, M. – HUNDECHA, Y. – LAWRENCE, D. – MADSEN, H. – WILLEMS, P. – MARTÍNKOVÁ, M. – VORMOOR, K. – BÜRGER, G. – HANEL, M. – KRIAUCIUNIENE, J. – LOUKAS, A. – OSUCH, M. – YÜCEL, I. Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme precipitation in Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 2015, roč. 19, č. 4, s. 1827-1847. ISSN: 1027-5606.

HANEL, M. – BUISHAND, T. Assessment of the Sources of Variation in Changes of Precipitation Characteristics over the Rhine Basin Using a Linear Mixed-Effects Model. JOURNAL OF CLIMATE, 2015, roč. 28, č. 17, s. 6903-6919. ISSN: 0894-8755.

BERAN, A. – HANEL, M. Definování zranitelných oblastí z hlediska nedostatku vody na území České republiky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 4-5, s. 21-24. ISSN: 0322-8916.

KOŽÍN, R. – HANEL, M. – KAŠPÁREK, L. – PELÁKOVÁ, M. – VIZINA, A. – TREML, P. Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu využitím území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 2015, č. 8, s. 11-17. ISSN: 0322-8916.

KOŽÍN, R. – HANEL, M. – HORÁČEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení potenciálu jednotlivých LAPV v současných podmínkách a dle scénářů klimatické změny. 2015, .

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. ..., 2014, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: N.

HANEL, M. – MÁCA, P. Spatial variability and interdependence of rain event characteristics in the Czech Republic. HYDROLOGICAL PROCESSES, 2014, roč. 28, č. 6, s. 2929-2944. ISSN: 0885-6087.

PAVLÁSKOVÁ, A. – HANEL, M. – KYSELÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza trendů krátkodobých srážek a erozivity deště v ČR. 2014, The International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS '14, September 25 - 26, 2014, Faculty of Science, Humanities and Education of Technical University of Liberec .

BERAN, A. – HANEL, M. – PELÁKOVÁ, M. Výpočet velikosti dotace podzemních vod za pomoci hydrologického modelování na vybraných hydrogeologických rajonech ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2014, roč. 56, č. 5, s. 4-7. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – HORÁČEK, S. – DAŇHELKA, J. – TOMEK, M. – HÁNOVÁ, K. – VIZINA, A. – LEDVINKA, O. – TREML, P. – MELIŠOVÁ, E. Aktualizace odhadu hydrologických dopadů klimatické změny na povodích ČR. Vodní hospodářství, 2014, roč. 56, č. 5, s. 1-4. ISSN: 1211-0760.

VIZINA, A. – HANEL, M. – MELIŠOVÁ, E. ANALÝZA PROPAGACE SUCHA POMOCÍ GENERÁTORŮ POČASÍ. Vodní hospodářství, 2014, roč. 56, č. 6, s. 5-11. ISSN: 1211-0760.

PAVLÁSKOVÁ, A. – HANEL, M. – KYSELÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Assessment of trends in extreme short-term precipitation for the Czech Republic. 2013, International conference Precipitation Extremes in a Changing Climate Hejnice, Czech Republic, September 24-26, 2013.

KŘÍŽ, P. – HANEL, M. Vyhodnocení změn hydrologické bilance v simulacích modelů zemského povrchu. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-5. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – KAŠPÁREK, L. – PELÁKOVÁ, M. – BERAN, A. – VIZINA, A. Evaluation of changes in deficit volumes: support for protection of localities suitable for construction of reservoirs. In Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management Proceedings of H09, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly 22.07.2013, Gothenburg, Sweden. ENGLAND: IAHS Press, 2013. s. 187-192.

HANEL, M. – KYSELÝ, J. – PAVLÁSKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Development and consistency control of dataset on subdaily precipitation for the Czech Republic. 2013, International conference Precipitation Extremes in a Changing Climate Hejnice, Czech Republic, September 24-26, 2013.

PAVLÁSKOVÁ, A. – HANEL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny ve srážkových úhrnech na území ČR dle nových simulací globálních klimatických modelů. 2013, KONFERENCE HYDROMODE 2013 mezioborová konference s cílem posílit spolupráci mezi výzkumnými pracovníky, inženýry a studenty, kteří se pohybují v oborech spojených s hydrologií a environmentálními vědami s důrazem na modelování Kostelec nad Černými lesy 19.-20.9.2013.

HANEL, M. – VIZINA, A. – PAVLÁSKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Scale-consistent assessment of trends in precipitation extremes in the Czech Republic. 2013, 8th Conference on Extreme Value Theory Fudan University, Shanghai, P.R. China July 8 – 12, 2013.

HANEL, M. – MRKVIČKOVÁ, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A. – PECH, P. Evaluation of simple statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated changes in runoff in the Czech Republic. WATER RESOURCES MANAGEMENT, 2013, roč. 27, č. 15, s. 5261-5279. ISSN: 0920-4741.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: 0010-485X.

HANEL, M. – BUISHAND, T. Multi-model analysis of RCM simulated 1-day to 30-day seasonal precipitation extremes in the Czech Republic. Journal of Hydrology, 2012, roč. 2012, č. 412, s. 141-150. ISSN: 0022-1694.

HANEL, M. – VIZINA, A. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 3, s. 152-161. ISSN: 0042-790X.

HANEL, M. ANN - Time series prediction using Artificial Neural Network, ANN - Time series prediction using Artificial Neural Network, artificial neural networks; prediction; time series, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, ANN_v2012, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#ANN, Aplikace napsaná v programovacím jazyce Pascal (prostředí Delphi) včetně uživatelského rozhraní. Kompilovaná verze je určena pro OS Windows. , Přínosem softwaru je zásadní zjednodušení postupu hydrologické predikce pomocí umělých neuronových sítí. , KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HANEL, M. PMI Estimator, PMI Estimator, partial mutual information; entropy; bootstrap, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, PMIEv2012, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#PMIE, Aplikace napsaná v programovacím jazyce Pascal (prostředí Delphi) včetně uživatelského rozhraní. Kompilovaná verze je určena pro OS Windows. , Hlavním přínosem je zásadní zrychlení práce při výběru signifikantních vysvětlujících proměnných oproti klasickému přístupu postupného testování, při kterém je nezbytné opakovaně trénovat neuronovou síť , KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HANEL, M. – BUISHAND, T. Analysis of precipitation extremes in an ensemble of transient regional climate model simulations for the Rhine basin. Climate Dynamics, 2011, roč. 36, č. 5-6, s. 1135-1153. ISSN: 0930-7575.

HANEL, M. – KOŽÍN, R. – BERAN, A. – MRKVIČKOVÁ, M. Validace generátoru srážek a teplot pro simulaci hydrologické bilance na povodí Chrudimky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 14-17. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – HORÁČEK, S. – HANEL, M. Zjednodušení metody výpočtu potenciální evapotranspirace v nové verzi modelu BILAN. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 17-20. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – HANEL, M. Eliminace ovlivnění průtoku pomocí propojeného modelu hydrologické a vodohospodářské bilance . Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 20-22. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – BUISHAND, T. On the value of hourly precipitation extremes in regional climate model simulations. Journal of Hydrology, 2010, roč. 393, č. 3-4, s. 265 - 273. ISSN: 0022-1694.

HANEL, M. – VIZINA, A. Hydrologické modelování dopadů změn klimatu v denním kroku: korekce systematických chyb a přírůstková metoda. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 2, s. 17 - 21. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – HANEL, M. Posouzení sucha pomocí syntetických řad v podmínkách ovlivněných změnou klimatu. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. II, s. 9 - 12. ISSN: 0322-8916.

Multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic - Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, 2010

Změny srážkových extrémů na území ČR dle ensemblu regionálních klimatických modelů - Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2010

Změny srážkových extrémů dle simulací regionálních klimatických modelů pro Českou republiku - Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, 2010

Projected changes in seasonal precipitation extremes in the Czech Republic - Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, Magdalena Mrkvičková (externí), 2010

HANEL, M. – VIZINA, A. – MRKVIČKOVÁ, M. Projected changes in seasonal precipitation extremes in the Czech Republic. In 6th World FRIEND Conference "Global Change: Facing Risks and Threats to Water Resources" FRIEND 2010; Fez; Morocco 25.10.2010, Maroko. Morocco: View references (17) View in search results format 1 | IAHS-AISH Publication, 2010. s. 47-53.

A non-stationary index-flood model for precipitation extremes in transient RCM runs - Ing. Hanel Martin, 2009

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci v denním kroku - Ing. Hanel Martin, 2009

 
page foot