| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Štefan Toth (9549)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TOTH, D. – TOTH, Š. – ŠTEFKOVÁ, M. Ekonomické teorie. Praha: CEVTP - Centrum pro ekonomický výzkum trhu práce, o. s., 2014, 418s. ISBN 978-80-86771.

TOTH, D. – TOTH, Š. – PROCHÁZKA, P. – ŠTEFKOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. Analysis of unemployment in Liberec region in the years of 2009-2014. In Agrarian perspectives XXIII. - The Community-led Rural Development 16.09.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 190-203.

TOTH, D. – TOTH, Š. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do EU. České Budějovice: VŠERS, 2014, 171s. ISBN 978-80-87472. Analýza trhu práce a regionální politika zaměstnanosti - Jihočeský kraj, s. 104-110.

MACÁK, T. – REGNEROVÁ, O. – TOTH, Š. Design of Experiments for Analysis Factors Influencing Consumer Behaviour. Procedia Chemistry, 2014, roč. 12, č. , s. 371-378. ISSN: 1876-6196.

MACÁK, T. – REGNEROVÁ, O. – TOTH, Š. Design of Experiments for Analysis Factors Influencing Consumer Behaviour. In Procedia Economics and Finance 06.03.2014, Mendel Univ, Fac Business & Econ, Brno, CZECH . Brno: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS , 2014. s. 371-378.

BARTOŠKA, J. – TOTH, Š. – JARKOVSKÁ, M. Financial literacy in the teaching of CULS students. In Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference 06.06.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2013. s. 24-31.

TOTH, Š.; idPublikace = 61065; Název: Distribuce bioproduktů v systému mezinárodního obchodu-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠÁLKOVÁ, D. – TOTH, Š. Social Responsibility in the Purchase of Consumer Goods in the Czech Republic. In AGRARIAN PERSPECTIVES - DEVELOPMENT TRENDS IN AGRIBUSINESS 17.09.2013, Praha . Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 369-380.

HES, A. – TOTH, Š. – REGNEROVÁ, M. Maloobchodní síť regionálních potravin. Auspicia, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 12-18. ISSN: 1214-4967.

 
page foot