| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Andrea Jindrová, Ph.D. (8543)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2299
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny je vhodné domluvit si přes email jindrova@pef.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DRAHOTOVÁ, K. – **ADAMOVÁ, M. – **SOUKUPOVÁ, N. – JINDROVÁ, A. Recruitment aspects in the agricultural sector: Survey of enterprises in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2020, roč. 12, č. 2, s. 53-62. ISSN: 1804-1930.

ČÍŽKOVÁ, J. – **ERBANOVÁ, M. – **SOCHOR, J. – JINDROVÁ, A. – STRNADOVÁ, K. – **HORÁK, V. Relationship between haematological profile and progression or spontaneous regression of melanoma in the Melanoma-bearing Libechov Minipigs. VETERINARY JOURNAL, 2019, roč. , č. 249, s. 1-9. ISSN: 1090-0233.

DRAHOTOVÁ, K. – **ADAMOVÁ, M. – **SOUKUPOVÁ, N. – JINDROVÁ, A. Social networks as a future tool of employee sourcing in the field of agriculture. In Agrarian perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 19.09.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2019. s. 329-336.

KÖPPELOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. Využití modelů exponenciálního vyrovnávání a ARIMA modelů pro analýzu časových řad z oblasti telekomunikací. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019, roč. 11, č. 3, s. 73-84. ISSN: 1804-1930.

VENCLOVÁ, K. – KŘÍŽ, J. – JINDROVÁ, A. The role of skills development in supporting enterprise performance in the field of agriculture . In Agrarian perspectives XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY 19.09.2018, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2018. s. 423-429.

SIROHI, J. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Economic Differences of Border Regions in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 2, s. 571-582. ISSN: 1211-8516.

**HAQ, A. – SVOBODOVÁ, J. – **SOFI, N. – JINDROVÁ, A. – KÁBA, B. – **RAJAH, J. – **AL ANOUTI, F. – **ABDEL-WARETH, L. – **J. WIMALAWANSA, S. – **RAZZAQUE, M. Vitamin D status among the juvenile population: A retrospective study. JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2017, roč. 175, č. January 2018, s. 49-54. ISSN: 0960-0760.

KÖPPELOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. Komparativní studie modelů krátkodobých časových řad: využívání mobilních telekomunikačních služeb v jednotlivých regionech ČR. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 1, s. 77-89. ISSN: 1804-1930.

KÖPPELOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. PŘENOSITELNOST MOBILNÍCH ČÍSEL V ČR A JEJÍ VLIV NA TRŽNÍ KONCENTRACI A KONKURENČNÍ POSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍŤOVÝCH OPERÁTORŮ. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2017, roč. 39, č. 1, s. 87-97. ISSN: 1211-555X.

ŠÁNOVÁ, P. – JINDROVÁ, A. – SVOBODOVÁ, J. – DLUBALOVÁ, Z. – LAPUTKOVÁ, A. – HRADECKÁ, L. Evaluation of the impact of selected factors on consumer behaviour when purchasing local food in a particular region. In 20th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 09.03.2017, Mendel University in Brno, Czech Republic. Brno, Česká republika: Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics, 2017. s. 764-773.

LOHR, V. – HYNEK, P. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – KVASNIČKA, R. – HRADECKÝ, O. Moniqua, Moniqua, Moniqua, MAS, methodology, maps, quality, 2015, JC - Počítačový hardware a software, v.1.0, 2015, http://moniqua.net-mix.cz/, http://moniqua.net-mix.cz/moniqua-sw.zip, Monitorování kvality života v regionech, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – FEJFAR, J. Influence of Gender and Other Factors to Final Grade. International Education Studies, 2015, roč. 8, č. 4, s. 95-103. ISSN: 1913-9020.

BARTOŠKA, J. – JINDROVÁ, A. – PELIKÁN, M. Survey of team roles dependency on value portraits. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýck. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2015. s. 9-16.

JINDROVÁ, A.; idPublikace = 68330; Název: Application of Multivariate Statistical Methods in the Analysis of Czech Population Life Quality with Attention to Regional Differentiation-- Neexistuje podtyp publikace --

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Positive disparities in microregions. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 109-116.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. ACADEMIC MISCONDUCT AMONG CZECH AND FOREIGN STUDENTS. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2014) 05.06.2014, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2014. s. 270-275.

ČERMÁKOVÁ, O. – JANEČEK, M. – JINDROVÁ, A. – KOŘÍNEK, J. The impact of farming and land ownership on soil erosion. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 5, s. 883-890. ISSN: 1211-8516.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Quality of Life in the Rural Territories. In APX 2014 11.09.2014, Prague. : CULS Prague, 2014. s. 1-8.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Lifelong education at the Faculty of Economics and Management at the Czech University of Life Sciences in Prague. New Educational Review, 2014, roč. 38, č. 4, s. 115-126. ISSN: 1732-6729.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – KVASNIČKA, R. – JINDROVÁ, A. Interaktivní mapy GIS, Interaktive GIS Maps, Maps, GIS, 2014, BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Moniqua, Součást projektu "MONIQUA" - Grafická reprezentace srovnání kvality života v MAS, Ekonomické ukazatele kvality života na úrovni obce nebo clusterů obcí, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Hodnocení expertů, 21.12.2014,

KUČERA, P. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY SUCCESS IN MATHEMATICAL SUBJECTS. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 333-340.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Hodnocení Metodiky tvorby veřejných strategií. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 19.06.2013, Valtice. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 378-383.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. THE STUDENTS´ EVALUATION OF THE E-SUPPORT IN THE FULL TIME FORM OF STUDY. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 2, s. 119-133. ISSN: 1803-1617.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Unethical Behavior of the Students of the Czech University of Life Sciences. International Education Studies, 2013, roč. 6, č. 11, s. 79-86. ISSN: 1913-9020.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. UTILIZATION OF THE RURAL TOURISM SERVICES IN THE CZECH REPUBLIC. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 256-263. ISSN: 1211-3174.

JINDROVÁ, A. COMPOSITE INDICATOR IN EVALUATION OF THE REGIONAL DISPARITIES IN QUALITY OF LIFE IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2239-2248. ISSN: 1211-8516.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. VÝZNAM STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Auspicia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-9. ISSN: 1214-4967.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. HODNOCENÍ TRHU PRÁCE V ČR POMOCÍ ANALÝZY PŘEŽITÍ A COXOVA REGRESNÍHO MODELU . Auspicia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 10-18. ISSN: 1214-4967.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. EVALUATION OF RESULTS IN CHOSEN SUBJECTS AND ANALYSIS OF THE MOTIVATION OF ADULT STUDENTS . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 1, č. 5, s. 36-47. ISSN: 1803-1617.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. MODELLING DEPENDENCE INDICATORS OF LABOR MARKET USING ADVANCED STATISTICAL METHODS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 165-172. ISSN: 1211-8516.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. THE E-SUPPORT IN THE REGULAR FORM OF STUDY IN THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2012. s. 471-480.

PROCHÁZKOVÁ, R. – JINDROVÁ, A.; idPublikace = 54754; Název: QUALITY AND PEDAGOGY RATING OF ADVANCED STATISTICAL COURSE -- Neexistuje podtyp publikace --

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – PLZÁKOVÁ, L. – ZEIPELT, R. Venkovský cestovní ruch v České republice. Praha: České zemědělské univerzita v Praze, 2012, 112s. ISBN 978-80-213-2264-6.

HRON, J. – MACÁK, T. – JINDROVÁ, A. EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PROCESS IMPROVEMENT IN FOOD PACKAGING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 115-120. ISSN: 1211-8516.

JINDROVÁ, A. – POLÁČKOVÁ, J. DIMENSIONALITY REDUCTION OF QUALITY OF LIFE INDICATORS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7/2012, s. 147-154. ISSN: 1211-8516.

Rural tourism and its contribution to the development of countryside - doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Andrea Jindrová, 2011

DÖMEOVÁ, L. – VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. COMPARISON OF FULL TIME AND COMBINED STUDIES WITH GENDER ASPECT. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 1, s. 31-45. ISSN: 1803-1617.

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE ATTITUDE OF ADULT STUDENTS TOWARDS PARTICULAR SUBJECTS, THEIR MOTIVATION AND RESULTS. In Efficiency and Responsibility in Education 8th International Conference 09.06.2011, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2011. s. 342-350.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. Segmentation of rural tourists in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 4, s. 117-122. ISSN: 1211-8516.

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A.; idPublikace = 51059; Název: THE POSITION OF REGIONS ACCORDING TO THE SELECTED INDICATORS OF THE LABOUR MARKET-- Neexistuje podtyp publikace --

HRON, J. – MACÁK, T. – JINDROVÁ, A. The theory of preferential choice and its utilization in managerial decision-making. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č 5, s. 211-216. ISSN: 0139-570X.

PACÁKOVÁ, Z. – JINDROVÁ, A. Information benefit of graduates follow-up surveys. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 3, s. 129-141. ISSN: 1803-1617.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE POSITION OF THE CR AMONG THE EU STATES BASED ON CHOSEN MEASURES OF THE LISBON STRATEGY. Journal of Competitiveness, 2011, roč. 2011, č 3, s. 50-57. ISSN: 1804-171X.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. Measurement of Life Satisfaction across the Czech Republic. Statistika, 2011, roč. 48, č 3, s. 35-45. ISSN: 0322-788X.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. ASSESSMENT OF SUBJECTIVE ASPECTS OF THE QUALITY OF LIFE IN THE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 7, s. 267-274. ISSN: 1211-8516.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – NOVOTNÁ, Z. Evaluation of indicators of labour market using logistic regression. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Praha: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 447-454.

ZEIPELT, R. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. RURAL TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC. In 14TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES 22.06.2011, Boretice, CZECH REPUBLIC. MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, : MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2011. s. 302-307.

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI STÁTŮ EU NA ZÁKLADĚ STRUKTURÁLNÍCH UKAZATELŮ - Ing. Hana Vydrová, Ing. Andrea Jindrová, 2010

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. WOMEN IN DISTANCE STUDIES. In ERIE 2010 10.06.2010, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague, FEM, Department of Systems Engineering, 2010. s. 71-78.

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – KUČERA, P. EVALUATION OF THE CONTRIBUTION OF THE USE OF SOFTWARE “„STATISTICA“ IN STATISTICAL COURSES. In ERIE 2010 10.06.2010, PEF, ČZU v Praze. PEF, ČZU v Praze: PEF, ČZU v Praze, 2010. s. 275-282.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE STATISTIKY. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 2, č. 1, s. 14 - 27. ISSN: 1803-1617.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. Vyhodnocení dotazníkového šetření pomocí korespondenční analýzy. Ekonomická revue, 2010, roč. 13, č. 3, s. 173 - 178. ISSN: 1212-3951.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. – ZEIPELT, R. PODNIKÁNÍ VE VENKOVSKÉ TURISTICE V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. 3, č. 13, s. 15 - 24. ISSN: 1212-3285.

IDENTIFIKACE A KVANTIFIKACE ZMĚN VE VÝVOJI SEZÓNNÍ SLOŽKY U UKAZATELE MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE - Ing. Vydrová Hana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

NÁSTROJE TVORBY STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE - Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Hodnocení kvality vícenásobného regresního modelu - Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ PŘI TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU E-LEARNINGOVÉHO KURZU - Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Hodnocení disparit regionů ČR na trhu práce - Ing. Vydrová Hana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA ZKOUMÁNÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

JINDROVÁ, A. – ZEIPELT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU O VENKOVSKÉ TURISTICE. 2009, ISBN: 978-80-213-2004-8; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: Kvantitativní metody v ekonomii 2009; Počet stran: 3; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 2.9.2009; Místo konání: Kutná Hora; typ akce: EUR; Strana od: 99; Strana do: 101.

INSTRUKTÁŽNÍ PREZENTACE JAKO PODPORA VÝUKY STATISTICKÝCH PŘEDMĚTŮ - Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

JINDROVÁ, A. – ZEIPELT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvantifikace současného stavu venkovské turistiky v ČR. 2009, ISBN: 978-80-7375-330-6; ISSN: N; Místo vydání: Brno; Název sboníku: Region v rozvoji společnosti; Počet stran: 1; Název nakladatele: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; Datum zahájení: 15.10.2009; Místo konání: Brno; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

NÁVRH METODIKY PRO HODNOCENÍ DIFERENCIACE VE VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ - Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2009

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘÍPRAVY DATOVÉHO SOUBORU - Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Pacáková Zuzana, 2009

POKROČILÉ TECHNIKY KATEGORIÁLNÍ ANALÝZY DAT - Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Analýza faktorů ovlivňujících pozici absolventů ČZU v Praze na trhu práce - Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Kvantifikace podmínek studia ze zpětného pohledu absolventa VŠ - Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

 
page foot