| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tereza Balcarová, Ph.D. (9062)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2239
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny :: Konzultace po emailové domluvě
Konzultace pouze po předchozí emailové domluvě: balcarova@pef.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PILAŘOVÁ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – PILAŘ, L. – BALCAROVÁ, T. – PITROVÁ, J. Cultured Meat on the Social Network Twitter: Clean, Future and Sustainable Meats. Foods, 2022, roč. 11, č. 17, s. 2695-2695. ISSN: 2304-8158.

BALCAROVÁ, T. – PILAŘOVÁ, L. – PITROVÁ, J. INSTAGRAM ANALYSIS OF GREEN DEAL COMMUNICATION. In Agrarian perspectives XXXI. Green Deal – Future Perspectives 14.09.2022, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2022. s. 204-213.

BALCAROVÁ, T. – PILAŘOVÁ, L. BLENDED LEARNING ON TWITTER SOCIAL NETWORK: ONLINE, PERSONALISED AND FLIPPED LEARNING. In ICERI2022 Proceedings 15th International Conference of Education, Research and Innovation 07.11.2022, Seville. Valencia, Spain: IATED Academy, 2022. s. 3305-3312.

PILAŘ, L. – MOULIS, P. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – BOUDA, P. – BALCAROVÁ, T. – ROJÍK, S. Education and business as a key topics at the instagram posts in the area of gamification. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 1, s. 26-33. ISSN: 1803-1617.

PILAŘ, L. – BALCAROVÁ, T. – ROJÍK, S. – TICHÁ, I. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. Customer experience with farmers’ markets: what hashtags can reveal. International Food and Agribusiness Management Review, 2018, roč. 21, č. 6, s. 755-770. ISSN: 1559-2448.

BALCAROVÁ, T. – PILAŘ, L. – PITROVÁ, J. – **PETKOV, R. HOW LOCAL IS LOCAL: CASE STUDY OF PRAGUE FARMERS’ MARKET. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY. PROCEEDINGS of the 27th International Scientific Conference 19.09.2018, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 7-13.

PILAŘ, L. – ROJÍK, S. – TUČKOVÁ, K. – BALCAROVÁ, T. – SELBY, R. GAMIFICATION IN EDUCATION: SOCIAL NETWORK ANALYSIS. In Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, PRague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 318-324.

BALCAROVÁ, T. – PILAŘ, L. – VENCLOVÁ, K. – TUČKOVÁ, K. REQUIREMENTS AND EXPECTATIONS FOR MBA PROGRAMMES IN THE CZECH REPUBLIC: PERCEPTIONS OF EMPLOYERS. In 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 01.06.2016, PEF, ČZU v Praze. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF, ČZU v Praze, 2016. s. 18-25.

PILAŘ, L. – ROJÍK, S. – BALCAROVÁ, T. – POLÁKOVÁ, J. GAMIFICATION IN EDUCATION: CURRENT STATE. In 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 01.06.2016, PEF, ČZU v Praze. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF, ČZU v Praze, 2016. s. 463-471.

BALCAROVÁ, T. – PILAŘ, L. – POKORNÁ, J. – TICHÁ, I. Farmers Market: Customer Relationship. In Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy 14.09.2016, PEF, ČZU v Praze. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2016. s. 27-33.

PILAŘ, L. – ROJÍK, S. – BALCAROVÁ, T. – TICHÁ, I. Farmers Market – Facebook text analysis. In Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy 14.09.2016, PEF, ČZU v Praze. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF, ČZU v Praze, 2016. s. 277-283.

ROJÍK, S. – PILAŘ, L. – BALCAROVÁ, T. – CHALUPOVÁ, M. – PROKOP, M. Preference and recognition of the regional food brand “Genuss Region” in Lower Austria. In Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy 14.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2016. s. 298-303.

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – TICHÁ, I. – ŠVEC, V. Souprava pro přerozdělení členů pracovních skupin. Úřad průmyslového vlastnictví. 30 024. 22.11.2016.

PILAŘ, L. – BALCAROVÁ, T. – ROJÍK, S. Farmers’ Markets: Positive Feelings of Instagram Posts. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 6, s. 2095-2100. ISSN: 1211-8516.

BALCAROVÁ, T. – SEIDLOVÁ, B. – PILAŘ, L. DETERMINANTS INFLUENCING SELF-MANAGEMENT IN CORPORATE ENVIRONMENT. In International Conference on Management - Trends of Management in the Contemporary Society 09.06.2016, Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 217-221.

PILAŘ, L. – ROJÍK, S. – BALCAROVÁ, T. – POLÁKOVÁ, J. FARMERS´ MARKETS´: THE USAGE OF INSTAGRAM POSTS. In International Conference on Management - Trends of Management in the Contemporary Society 09.06.2016, Brno. Brno: , 2016. s. 187-190.

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. Podtyp: Posudek; Team Reshuffle. 2015, Ochranná známka "Team Reshuffle"..

POKORNÁ, J. – PILAŘ, L. – BALCAROVÁ, T. – SERGEEVE, I. Value Proposition Canvas: Identification of Pains, Gains and Customer Jobs at Farmers' Markets . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 7, č. 4, s. 123-130. ISSN: 1804-1930.

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – PILAŘ, L. The Influence of Children on the Parents Buying Behavior: Food. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. vol. VI, č. 2, s. 11-19. ISSN: 1804-1930.

PILAŘ, L. – POKORNÁ, J. – BALCAROVÁ, T. Pro-active Behaviour in Context of Team Climate. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 4, s. 685-695. ISSN: 1211-8516.

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – BLAHOVÁ, Z. – VEBROVÁ, T. STAKEHOLDERS' ASSUMPTIONS ABOUT THE DESIGNED LANDSCAPE: THE FARMER PERSPECTIVE. In SGEM Conference on Political Sciences Law, Finance, Economics & Tourism 03.09.2014, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 609-616.

BALCAROVÁ, T. Vztahy zdravotnických zařízení s tištěnými regionálními a celostátními médii v letech 2006 – 2011 a jejich specifika. ..., 2013, roč. 10, č. 1, s. 188-193.

POKORNÁ, J. – BALCAROVÁ, T. Explicit Data of Internet Users: Validity and Deception Disclosure. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2013, roč. 29, č. 4, s. 123-131. ISSN: 1211-555X.

BALCAROVÁ, T.; idPublikace = 66949; Název: Health services approach to the communication audit-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V. – TICHÁ, I. – BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. Soubor multimediálních případových studií, Collection of Multimedia Case Studies, case study, management, coffee, beer, travel industry, Czech Republic, team re-shuffle, 2012, AE - Řízení, správa a administrativa, ISBN: bez ISBN, Praha,, PEF ČZU v Praze, L - Lokální přístup, ,

PILAŘ, L. – POKORNÁ, J. – BALCAROVÁ, T. – HRON, J. Factors Determining the Entry of Agricultural Farms into Agritourism. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. , č. 4, s. 59-65. ISSN: 1804-1930.

BALCAROVÁ, T.; idPublikace = 56796; Název: Public relations komponovaných krajin-- Neexistuje podtyp publikace --

BROŽOVÁ, H. – FIEDLER, J. – HORÁKOVÁ, J. – KADEŘÁBKOVÁ, T. – ŠVEC, V. – VOKÁČOVÁ, L.; idPublikace = 51218; Název: Students’ expectance of teacher’s managerial competences-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V. – BALCAROVÁ, T. Using Experiential Learning in Marketing Communication Course. In Agrarian Perspectives, Proceedings of the 19th International Scientific Conference 14.08.2010, Praha. Praha: PEF, ČZU v Praze, 2010. s. 257-264.

Mediální sdělení z oblasti zdravotnictví v roce 2008 - Ing. Kadeřábková Tereza, 2009

Mediální sdělení z oblasti zdravotnictví v roce 2008 - Ing. Kadeřábková Tereza, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Modely řízení Public Relations komponovaných krajin GA PEF 2013 - 2014
Public relations zdravotních zařízení GA PEF 2008 - 2008
 
page foot