| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Hana Vostrá Vydrová (7826)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**NÁHLÍK, J. – ERETOVÁ, P. – CHALOUPKOVÁ, H. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – ŠEBKOVÁ, N. – **TRÁVNÍČEK, J. How Parents Perceive the Potential Risk of a Child-Dog Interaction. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, roč. 19, č. 1, s. 0-0. ISSN: 1660-4601.

**ČÍTEK, J. – **VEČEREK, L. – **ŠLOSÁRKOVÁ, S. – **FLEISCHER, P. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **SCHRÖFFELOVÁ, D. – **KUČERA, J. Long-term pedigree analysis: An effective tool for managing congenital malformations in cattle. Czech Journal of Animal Science, 2022, roč. 67, č. 10, s. 385-393. ISSN: 1212-1819.

**NOVOTNÁ, A. – **BIROVAS, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **VESELÁ, Z. – VOSTRÝ, L. Genetic parameters of performance and conformation traits of 3-year-old warmblood sport horses in the Czech Republic. Animals, 2022, roč. 12, č. 21, s. 1-12. ISSN: 2076-2615.

VOSTRÝ, L. – **BRZÁKOVÁ, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Ověření příbuzenského vztahu mezi prarodičem a jedincem, Verification of the kinship relationship between a grandparent and an individual, SNP; genomic; relationship, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Genomická příbuznost, Ověření příbuzenského vztahu mezi jedincem a prapředkem výrazně zpřesní předpovědi genetického hodnocení hospodářských zvířat., Daná metodika bude využívána ČMSCH, a.s. podle zákona č.110/1997 Sb. O potravinách a zákona č. 154/2000 Sb. O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů je ČMSCH právnická osoba pověřena ministerstvem k výkonu činností podle jednotlivých bodů § 23c. Jmenovitě podle odstavců 1 a 2 a §7 je povinna poskytovat chovatelům a oprávněným osobám údaje, zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky, což se týká i ověřování příbuzenských vztahů mezi jedinci. V souladu s doporučením Rady vlády pro výzkum uvádíme, že ČMSCH, a.s. nevytváří těmito činnostmi zisk, poskytuje široké chovatelské veřejnosti co nejobjektivnější údaje a vyhodnocením celostátních databází vytváří podklady pro prokázání kvality plemenářské práce chovatelů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká plemenářská inspekce, 18.03.2022,

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **KAŠNÁ, E. Optimalizace výběru jedinců pro základní skupinu APY aproximaci inverze genomické příbuznosti, Optimizing the selection of core individuals for the APY approximation of inversion of genomic relationship matrix, genomic selection; relationship matrix; APY inversion, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Genomická seleke, Zavedení výběru základních jedinců do aproximace APY, výrazně urychlí inverzi genomické matice příbuznosti, čímž dojde k výraznému zkrácení doby pro předpověď plemenné hodnoty hospodářských zvířat., Daná metodika bude využívána ČMSCH, a.s. podle zákona č.110/1997 Sb. O potravinách a zákona č. 154/2000 Sb. O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů je ČMSCH právnická osoba pověřena ministerstvem k výkonu činností podle jednotlivých bodů § 23c. Jmenovitě podle odstavců 1 a 2 a §7 je povinna poskytovat chovatelům a oprávněným osobám údaje, zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky, což se týká i o ověřování příbuzenských vztahů mezi jedinci. V souladu s doporučením Rady vlády pro výzkum uvádíme, že ČMSCH, a.s. nevytváří těmito činnostmi zisk, poskytuje široké chovatelské veřejnosti co nejobjektivnější údaje a vyhodnocení celostátních databází vytváří podklady pro prokázání kvality plemenářské práce chovatelů., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Česká plemenářská inspekce, 12.12.2022,

MACHOVÁ, K. – **MILERSKI, M. – **RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. – VOSTRÝ, L. Assessment of the genetic diversity of Two Czech autochthonous sheep breeds. Small Ruminant Research, 2021, roč. 195, č. , s. 0-0. ISSN: 0921-4488.

**KASARDA, R. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **CANDRÁKOVÁ, K. – **MORAVČÍKOVÁ, N. Food Resources Biodiversity: The Case of Local Cattle in Slovakia. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **ČÍTEK, J. – **GORJANC, G. – **CURIK, I. Association of inbreeding and regional equine leucocyte antigen homozygosity with the prevalence of insect bite hypersensitivity in Old Kladruber horse. Animal Genetics, 2021, roč. 52, č. 4, s. 422-430. ISSN: 0268-9146.

**MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. – **ŽIDEK, R. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. Czechoslovakian Wolfdog Genomic Divergence from Its Ancestors Canis lupus, German Shepherd Dog, and Different Sheepdogs of European Origin. Genes, 2021, roč. 12, č. 6, s. 1-18. ISSN: 2073-4425.

**KASARDA, R. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **OLŠANSKÁ, B. – **MÉSZÁROS, G. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **LEHOCKÁ, K. – **PRIŠŤÁK, J. – **CANDRÁK, J. The evaluation of genomic diversity and selection signals in the autochthonous Slovak Spotted cattle. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 7, s. 251-261. ISSN: 1212-1819.

PŘIBYLOVÁ, L. – **PILNÁ, V. – PINC, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Ability of dog owners to identify their dogs by smell. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – HOFMANOVÁ, B. – **RYCHTAROVA, J. – MACHOVÁ, K. – BRZÁKOVÁ, M. – **KASARDA, R. Monitoring of genetic diversity in autochthonous Czech poultry breeds assessed by genealogical data. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 6, s. 224-231. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – **KASARDA, R. – MACHOVÁ, K. – **BRZÁKOVÁ, M. – VOSTRÝ, L. Genetic diversity, admixture and the effect of inbreeding on milk performance in two autochthonous goat breeds. Livestock Science, 2020, roč. 240, č. , s. 1-7. ISSN: 1871-1413.

ANDER, V. – CIHELKA, P. – TYRYCHTR, J. – BENDA, T. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – KLIMEŠOVÁ, D. Eye-Tracking Study of Direction Influence of User’s Attention for Intelligence System Design. In Intelligent Algorithms in Software Engineering. CSOC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1224. 23.04.2020, Online. Cham: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2020. s. 465-473.

**KREJČOVÁ, K. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Constellations of siblings and their impact on education. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha, Suchdol. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 129-135.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. – ZAVADILOVÁ, L. Pedigree analysis of the endangered Old Kladruber horse population. Livestock Science, 2016, roč. 185, č. , s. 17-23. ISSN: 1871-1413.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. Genetic diversity within and gene flow between three draught horse breeds using genealogical information. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 10, s. 462-472. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – TICHÁ, I. PHD STUDENT-SUPERVISOR RELATIONSHIP – IS THERE A PROBLEM? . In In 12th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha: Czech University of Life Sciences Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague: Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 634-641.

ŠÁNOVÁ, P. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – REGNEROVÁ, O. THE IMPACT OF TEACHING FORM ON STUDY RESULTS IN SUBJECT FOOD GOODS KNOWLEDGE. In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 687-693.

FLÉGL, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. IS PARETO’S 80-20 RULE APPLICABLE IN RESEARCH? A CASE OF CULS PRAGUE. In In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014 05.06.2014, Praha: Czech University of Life Sciences Prague . Praha: Czech University of Life Sciences Prague : , 2014. s. 125-131.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES E-LEARNING EXPERIMENTAL RESEARCH. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 80-86. ISSN: 1803-1617.

FLÉGL, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – TICHÁ, I. Comparison of Research Engagement of PhD Students at Various Study Programs at CULS Prague: An Introductory Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 66-73. ISSN: 1803-1617.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Lifelong education at the Faculty of Economics and Management at the Czech University of Life Sciences in Prague. New Educational Review, 2014, roč. 38, č. 4, s. 115-126. ISSN: 1732-6729.

VENCLOVÁ, K. – URBANCOVÁ, H. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Advantages and Disadvantages of Business Continuity Management. In ICIBM 2013 : International Conference on Innovation, Business and Management "in Thomson Reuters", "Issue 76" 14.04.2013, Venice. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013. s. 177-181.

NOVOTNÁ, Z. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. European Union Member States Disparity Based on the Europe 2020 Agenda Indicators . Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 47-54. ISSN: 1211-3174.

KUČERA, P. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY SUCCESS IN MATHEMATICAL SUBJECTS. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 333-340.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY RESULTS DEVELOPMENT IN MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN TWO YEARS FROM ACCREDITATION. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 341-346.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. EXPERIMENTAL RESEARCH IN BUSINESS ENGLISH E-LEARNING COURSE AND FACE-TO-FACE COURSE: THE STUDY PROPER. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 347-353.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. THE STUDENTS´ EVALUATION OF THE E-SUPPORT IN THE FULL TIME FORM OF STUDY. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 2, s. 119-133. ISSN: 1803-1617.

OČENÁŠEK, V. – ULMAN, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Evaluation of competencies in informatics at bachelor study programme freshmen. In Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 469-474.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. HODNOCENÍ TRHU PRÁCE V ČR POMOCÍ ANALÝZY PŘEŽITÍ A COXOVA REGRESNÍHO MODELU . Auspicia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 10-18. ISSN: 1214-4967.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. EVALUATION OF RESULTS IN CHOSEN SUBJECTS AND ANALYSIS OF THE MOTIVATION OF ADULT STUDENTS . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 1, č. 5, s. 36-47. ISSN: 1803-1617.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic parameters for melanoma in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 2, s. 75-82. ISSN: 1212-1819.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. MODELLING DEPENDENCE INDICATORS OF LABOR MARKET USING ADVANCED STATISTICAL METHODS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 165-172. ISSN: 1211-8516.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – NOVOTNÁ, Z. Evaluation of disparities in living standards regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 407-414. ISSN: 1211-8516.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. THE E-SUPPORT IN THE REGULAR FORM OF STUDY IN THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2012. s. 471-480.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. IMPACT OF E-LEARNING ON THE RESULTS OF STUDENTS IN THE LESSONS OF BUSINESS ENGLISH. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2012. s. 294-302.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. ANALYSIS OF STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 78-91. ISSN: 1803-1617.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. A COMPARISON OF STUDY RESULTS OF BUSINESS ENGLISH STUDENTS IN E-LEARNING AND FACE-TO-FACE COURSES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 3, s. 173-1847. ISSN: 1803-1617.

DÖMEOVÁ, L. – VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. COMPARISON OF FULL TIME AND COMBINED STUDIES WITH GENDER ASPECT. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 1, s. 31-45. ISSN: 1803-1617.

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE ATTITUDE OF ADULT STUDENTS TOWARDS PARTICULAR SUBJECTS, THEIR MOTIVATION AND RESULTS. In Efficiency and Responsibility in Education 8th International Conference 09.06.2011, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2011. s. 342-350.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – PŘIBYL, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MACH, K. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2011, roč. 54, č 1, s. 1-9. ISSN: 0003-9438.

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A.; idPublikace = 51059; Název: THE POSITION OF REGIONS ACCORDING TO THE SELECTED INDICATORS OF THE LABOUR MARKET-- Neexistuje podtyp publikace --

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. – PŘIBYL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetics of melanoma in Old Kladruber horse. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 145. ISBN: 978-90-8686-177-4.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. COMPARING STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES USING STATISTICAL ANALYSES. In 8th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2011) 09.06.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 166-177.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE POSITION OF THE CR AMONG THE EU STATES BASED ON CHOSEN MEASURES OF THE LISBON STRATEGY. Journal of Competitiveness, 2011, roč. 2011, č 3, s. 50-57. ISSN: 1804-171X.

FRÝDLOVÁ, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. DETERMINANTS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOUR IN ORGANIC FOOD MARKET. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 111-120. ISSN: 1211-8516.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – NOVOTNÁ, Z. Evaluation of indicators of labour market using logistic regression. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Praha: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 447-454.

VOSTRÝ, L. – VYDROVÁ, H. – DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. Estimation of the genotype * environment interactions in the broiler rabbits. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 2, č. 41, s. 92 - 97. ISSN: 1211-3174.

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI STÁTŮ EU NA ZÁKLADĚ STRUKTURÁLNÍCH UKAZATELŮ - Ing. Hana Vydrová, Ing. Andrea Jindrová, 2010

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. WOMEN IN DISTANCE STUDIES. In ERIE 2010 10.06.2010, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague, FEM, Department of Systems Engineering, 2010. s. 71-78.

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – KUČERA, P. EVALUATION OF THE CONTRIBUTION OF THE USE OF SOFTWARE “„STATISTICA“ IN STATISTICAL COURSES. In ERIE 2010 10.06.2010, PEF, ČZU v Praze. PEF, ČZU v Praze: PEF, ČZU v Praze, 2010. s. 275-282.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. EDUCATIONAL IMPACT OF VBA MODULES. In ERIE 2010 10.06.2010, Praha. Praha: CULS Prague, 2010. s. 196-202.

Comparison of health during test by two hybrids lines broiler rabbit HYLA - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Hana Vydrová, 2010

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. CONTRIBUTION OF A LINEAR PROGRAMMING VBA MODULE TO STUDENTS PEFORMANCE. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 54 - 65. ISSN: 1803-1617.

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Analýza stavu nezaměstnanosti v zemích Evropské unie - Ing. Vydrová Hana, 2009

IDENTIFIKACE A KVANTIFIKACE ZMĚN VE VÝVOJI SEZÓNNÍ SLOŽKY U UKAZATELE MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE - Ing. Vydrová Hana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Analýza motivů ke studiu v KS na ČZU - Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Svobodová Radka, 2009

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČR - Ing. Vydrová Hana, 2009

ANALÝZA PRODEJE BIO KOSMETIKY - Ing. Vydrová Hana; Ing. Urbancová Hana, 2009

Předpověď vybraných ukazatelů časových řad trhu práce v České republice - Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages - Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

Hodnocení disparit regionů ČR na trhu práce - Ing. Vydrová Hana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Význam ontologie pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří; Ing. Vydrová Hana, 2009

Význam kombinovaného modelu učení pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Vydrová Hana, 2009

Hodnocení ukazatelů trhu práce v Česká republice - Ing. Vydrová Hana; Ing. Krejčí Igor; Ing. Svatoš Jiří, 2009

JAKÝ DOPAD MĚLA EKONOMICKÁ RECESE NA NEZAMĚSTNANOST - Ing. Vydrová Hana, 2009

Obtíže při aplikaci Fuzzy ohodnocení časů v metodě kritické cesty - Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages - Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

The Comparison of the Moodle Test Results of the Full-time and Combined Study Students - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

 
page foot