| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zdeněk Keken, Ph.D. (8167)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3709
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Vhodná domluva předem
Kód předmětu Název předmětu
Citace

WIMMEROVÁ, L. – KEKEN, Z. – **ŠOLCOVÁ, O. – BARTOŠ, L. – **SPÁČILOVÁ, M. A comparative LCA of aeroponic, hydroponic, and soil cultivations of bioactive substance producing plants. Sustainability, 2022, roč. 14, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

ZÍTKOVÁ, J. – WIMMEROVÁ, L. – **FRONK, K. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Applying principles of EIA post-project analysis in the context of suburban infrastructure development. ECOLOGICAL INDICATORS, 2022, roč. 2022, č. 138, s. 1-10. ISSN: 1470-160X.

KEKEN, Z. – HANUŠOVÁ, T. – **KULENDÍK, J. – WIMMEROVÁ, L. – ZÍTKOVÁ, J. – ZDRAŽIL, V. Environmental impact assessment - The range of activities covered and the potential of linking to post-project auditing. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW, 2022, roč. 93, č. , s. 0-0. ISSN: 0195-9255.

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027. neuvedeno: Statutární město Liberec, 2022, 226s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021–2027. neuvedeno: Povodí Ohře, státní podnik, 2022, 344s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Berounky 2021–2027. neuvedeno: Povodí Vltavy, státní podnik, 2022, 323s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2021–2027. neuvedeno: Povodí Vltavy, státní podnik, 2022, 316s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021–2027. neuvedeno: Povodí Vltavy, státní podnik, 2022, 309s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021–2027. neuvedeno: Povodí Labe, státní podnik, 2022, 198s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2021–2027. neuvedeno: Povodí Labe, státní podnik, 2022, 334s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2021–2027. neuvedeno: Povodí Vltavy, státní podnik, 2022, 275s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. D0, stavba 518 – 519 – Ruzyně – Suchdol – Březiněves, Multikriteriální analýza - vyhodnocení. neuvedeno: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2022, 77s. ISBN: ,

**VÁVROVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KNÁPEK, J. – **WEGER, J. – KEKEN, Z. – **KAŠTÁNEK, F. – **ŠOLCOVÁ, O. Waste Feathers Processing to Liquid Fertilizers for Sustainable Agriculture—LCA, Economic Evaluation, and Case Study. Processes, 2022, roč. 10, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2227-9717.

ZÍTKOVÁ, J. – **HEGROVÁ, J. – KEKEN, Z. – **LIČBINSKÝ, R. Impact of road salting on Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies). Ecological Engineering, 2021, roč. 159, č. 106129, s. 1-7. ISSN: 0925-8574.

**BÍL, M. – KUŠTA, T. – **ANDRASIK, R. – **CICHA, V. – BRODSKÁ, H. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. No clear effect of odour repellents on roe deer behaviour in the vicinity of roads . WILDLIFE BIOLOGY, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 1-12. ISSN: 0909-6396.

KEKEN, Z. – **SEDONIK, J. – KUŠTA, T. – **ANDRASIK, R. – **BIL, M. Roadside vegetation influences clustering of ungulate vehicle collisions. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2019, roč. 73, č. 2019, s. 381-390. ISSN: 1361-9209.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – HOLÁ, M. – ŠMÍD, P. The effect of traffic intensity and animal activity on probability of ungulate-vehicle collisions in the Czech Republic. SAFETY SCIENCE, 2017, roč. 97, č. JAN, s. 105-113. ISSN: 0925-7535.

KEKEN, Z. – KUŠTA, T. Railway Ecology. Switzerland: , 2017, 320s. ISBN 978-3-319-57495-0. Railway Ecology—Experiences and Examples in the Czech Republic, s. 247-260.

SKALOŠ, J. – RICHTER, P. – KEKEN, Z. Changes and trajectories of wetlands in the lowland landscape of theCzech Republic. Ecological Engineering, 2017, roč. 108, č. Part B, s. 435-445. ISSN: 0925-8574.

KEKEN, Z. – KUŠTA, T. – LANGER, P. – SKALOŠ, J. Landscape structural changes between 1950 and 2012 and their role in wildlife–vehicle collisions in the Czech Republic. Land Use Policy, 2016, roč. 2016, č. 59, s. 543-556. ISSN: 0264-8377.

KEKEN, Z. – PANAGIOTIDIS, D. – SKALOŠ, J. The influence of damming on landscape structure change in the vicinity of flooded areas: Case studies in Greece and the Czech Republic. Ecological Engineering, 2015, roč. 2015, č. 74, s. 448-457. ISSN: 0925-8574.

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – ZIMOVÁ, M. – MIKULOVÁ, V. SEA -Plán odpadového hospodářství ČR na ŽP. Praha: FŽP ČZU, 2015, 183s. ISBN: ,

SKALOŠ, J. – NOVOTNÝ, M. – WOITSCH, J. – VARDARMAN (ZACHAROVÁ), J. – BERCHOVÁ, K. – SVOBODA, M. – KŘOVÁKOVÁ, K. – ROMPORTL, D. – KEKEN, Z. What are the transitions of woodlands at the landscape level? Change trajectories of forest, non-forest and reclamation woody vegetation elements in a mining landscape in North-western Czech Republic. Applied Geography, 2015, roč. 2015, č. 58, s. 206-216. ISSN: 0143-6228.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – KŮTA, Z. Effectiveness and costs of odor repellents in wildlife–vehicle collisions: A case study in Central Bohemia, Czech Republic. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2015, roč. 2015, č. 38, s. 1-5. ISSN: 1361-9209.

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti. Praha: FŽP ČZU, 2015, 142s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Národní plány povodí Labe, Dunaj, Odra. Praha: FŽP ČZU, 2015, 225s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 215s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje . Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítoků Dunaje. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Odry a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánu dílčího povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

KUŠTA, T. – HOLÁ, M. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – ZÍKA, T. – HART, V. Deer on the railway line: spatiotemporal trends in mortality patterns of roe deer. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2014, roč. 38, č. 4, s. 479-485. ISSN: 1300-0179.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – BARTÁK, V. – HOLÁ, M. – JEŽEK, M. – HART, V. – HANZAL, V. The mortality patterns of wildlife-vehicle collisions in the Czech Republic. North-Western Journal of Zoology, 2014, roč. 10, č. 2, s. 393-399. ISSN: 1584-9074.

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MIKULOVÁ, V. – ZIMOVÁ, M. – MUDRA, S. SEA -Plán odpadového hospodářství ČR na ŽP. Praha: FŽP CZU, 2014, 183s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – POSPÍŠIL, L. – KAŠPAROVÁ, I. Program INTERREG IVC, projekt EPTA - zpracování odborných výstupů projektu, realizovaného v rámci programu Interreg IVC. Praha: FŽP ČZU, 2014, 138s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – KAZMAROVÁ, H. – MUDRA, S. SEA - posouzení vlivů provádění Operačního programu Doprava pro programové období 2014 - 2020 na životní prostředí. Praha: FŽP ČZU, 2014, 80s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Zpracování vyhodnocení vlivů tří národních plánů povodí na ŽP - SEA NPP. Praha: FŽP ČZU, 2014, 148s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – ZIMOVÁ, M. – MIKULOVÁ, V. – MUDRA, S. Posouzení vlivů koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR" na ŽP - SEA PPVO. Praha: FŽP ČZU, 2014, 126s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ŠMÍD, P. – ŠEBKOVÁ, M. – BERCHOVÁ, K. ANALYSIS OF COMMERCIAL SUBURBANISATION DEVELOPMENTS IN THE VICINITY OF MOTORWAYS IN THE SOUTH MORAVIAN REGION (CZECH REPUBLIC). In 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation 16.06.2013, ALBENA. Albena: SGEM, 2013. s. 21-32.

MARTIŠ, M. – PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – HEROVÁ, I. – TOBOLOVÁ, B. – HOUDEK, K. – ŠIŠÁK, L. – MAŘÍKOVÁ, P. – BUKÁČEK, J. – NAWRATH, M. Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2013, 112s. ISBN 978-80-7458-030-7.

TOBOLOVÁ, B. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Metodika mapování krajiny pomocí nástrojů DPZ a terénního šetření, Methodology for mapping landscape using remote sensing tools and field survey, remote sensing, landscape, landuse , 2013, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, NAZV Lokality_1_met, 5060/2013/MZe, Úspora času dosahuje až 50% oproti klasickému terénnímu šetření, úspora nákladů až 35%., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, http://fzp.czu.cz/vyzkum/metodiky.html

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Metodika hodnocení vlivu územní ochrany vodohospodářsky významných oblastí na přírodní podmínky, obyvatelstvo a ekonomický vývoj území, Methodology for assessing the impact of territorial protection of areas important for water in natural conditions, population and economic development of the area, Assessment, landscape, methodology, sociology, economy, 2013, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, NAZV Lokality_2_met, 5063/2013/MZe, Úspora nákladů při realizaci legislatvní ochrany území, větší přehlednost nástrojů ochrany a péče o krajinu spojené s nižší časovou náročností, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe ČR, Těšnov 68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, http://fzp.czu.cz/vyzkum/metodiky.html

ZDRAŽIL, V. – KAŠPAROVÁ, I. – KEKEN, Z. – POSPÍŠIL, L. Program INTERREG IVC, projekt EPTA - zpracování odborných výstupů projektu, realizovaného v rámci programu Interreg IVC. Praha: FŽP ČZU, 2013, 20s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. – KAZMAROVÁ, H. SEA - posouzení vlivů provádění Operačního programu Doprava pro programové období 2014 - 2020 na životní prostředí. Praha: FŽP ČZU, 2013, 25s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – KAZMAROVÁ, H. Zpracování vyhodnocení vlivů tří národních plánů povodí na ŽP. Praha: FŽP ČZU, 2013, 20s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Posouzení vlivů koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR" na životní prostředí. Praha: FŽP ČZU, 2013, 20s. ISBN: ,

SUK, M. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. Methodological aspects of monitoring of large mammals along traffic corridors: A case study (Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla). Lynx, 2012, roč. 2011, č. 42, s. 177-188. ISSN: 0024-7774.

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí dálnic Jihomoravského kraje, Analysis of commercial suburbanization development in the vicinity of motorways in the South Moravian Region, Suburbanization, land occupy, , 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, SKM_1, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí dálnic Jihomoravského kraje versus socio-historické atributy stanoviště, Analysis of commercial development suburbanization in the vicinity of motorways in the South Moravian Region versus socio-historical attributes of territory, Historical value, population density, land occupy, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, SKM_3, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí dálnic Jihomoravského kraje versus ochrana přírody a krajiny, Analysis of commercial suburbanization development in the vicinity of motorways in the South Moravian Region versus landscape protection, Natura 2000, territorial system of ecological stability, suburbaniszation, land occupy,, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, SKM_2, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRÁLÍKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí rychlostních silnic Středočeského kraje, Analysis of commercial suburbanization development in the vicinity of Expressways in the Central Behemia Region, Land occupy, commercial premises, , 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KKM_1, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRÁLÍKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí rychlostních silnic Středočeského kraje versus ochrana přírody a krajiny, Analysis of commercial suburbanization development in the vicinity of expressways of Central Bohemia Region versus landscape protection, Protected Landscape Areas, commercial premises, Nature 2000, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KKM_2, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRÁLÍKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí rychlostních silnic Středočeského kraje versus socio-historické atributy stanoviště, Analysis of commercial development suburbanization in the vicinity of expressways in the Central Bohemia Region versus socio-historical attributes of territory, Historical value, population density,land occupy, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KKM_3, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Mapa hodnocení vytíženosti potenciálních evakuačních tras – Špindlerův Mlýn 2012, Map of evaluation of occupancy of potential evacuation roads - Špindlerův Mlýn 2012, evacuation, ArcGIS, roads, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42900/sebkovam/011, Elektronická mapa ve formátu PDF zpracovaná v programu ArcGIS, Snížení nákladů při procesu krizového plánování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Mapa lokalizace potenciálních evakuačních tras vzhledem k vybraným prvkům ochrany přírody – Špindlerův Mlýn 2012, Map of localization of potential evacuation roads due to selected features of nature protection - Špindlerův Mlýn 2012, evacuation roads, GIS, nature, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42900/sebkovam/012, Elektronická mapa ve formátu PDF zpracovaná v programu ArcGIS, Úspora nákladů spojených s obnovou přírodních hodnot v evakuací postižené oblasti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Mapa morfologie terénu zájmového území – Špindlerův Mlýn 2012, Map of terrain morphology of Špindlerův Mlýn 2012, morphology, terrain, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42900/sebkovam/013, Elektronická mapa ve formátu PDF zpracovaná v programu ArcGIS, Snížení nákladů při procesu krizového plánování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Populační hustota jelení zvěře v oblasti Krušných hor, Population density of red deer in Krušné hory Mt. , red deer, popualtion density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ10, certifikační číslo 229612/2012-MZE-16222/MAPA241, formát A4, v digitální a tištěné formě, území Krušných hor, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Populační hustota jelení zvěře v oblasti Severovýchodní Moravy, Population density of red deer in Northwest Moravia region, red deer, population density, hunting bag, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ11, číslo certifikátu 229613/2012-MZE-16222/MAPA242, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Populační hustota jelení zvěře v oblasti Křivoklátska , Population density of red deer in the Křivoklát region, red deer, population density, hunting bag, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ9, certifikační číslo 229614/2012-MZE-16222/MAPA243, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Jihovýchodní Moravy, Population density of hoofed wildlife animals in the Southeast Moravia region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ3, certifikační číslo 229618/2012-MZE-16222/MAPA247, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Jihozápadní Moravy, Population density of hoofed wildlife animals in the Southwest Moravia region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ4, certifikační číslo 229619/2012-MZE-16222/MAPA248, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Beskyd, Population density of hoofed wildlife animals in the Beskydy region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ1, certifikační číslo 229620/2012-MZE-16222/MAPA249, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Východních Čech, Population density of hoofed wildlife animals in the East Bohemia region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ8, certifikační číslo 229621/2012-MZE-16222/MAPA250, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Třeboňské pánve, Population density of hoofed wildlife animals in the Třeboň region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ7, certifikační číslo 229622/2012-MZE-16222/MAPA251, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Pošumaví, Population density of hoofed wildlife animals in the Pošumaví region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ6, certifikační číslo 229623/2012-MZE-16222/MAPA252 , formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Kolínska, Population density of hoofed wildlife animals in the Kolín region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ5, certifikační číslo 229624/2012-MZE-16222/MAPA253, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Českého Středohoří, Population density of hoofed wildlife animals in the České Středohoří region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ2, certifikační číslo 229625/2012-MZE-16222/MAPA254, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Šíření a výskyt psíka mývalovitého v České republice, The spread and occurance of racoon dog in the Czech republic, racoon dog, expansion , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ14, certifikační číslo 229615/2012-MZE-16222/MAPA244, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Šíření a výskyt mývala severního v České republice, The spread and occurance of racoon in the Czech republic, racoon, expansion, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ12, číslo certifikátu 229616/2012-MZE-16222/MAPA245 , formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Šíření a výskyt norka amerického v České republice, The spread and occurance of american mink in the Czech republic, american mink, expansion, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ13, certifikační číslo 229617/2012-MZE-16222/MAPA246, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. Mapa kolizí dopravních prostředků se zvěří na dálnicích v České republice (rok 2007-2011), Map of the collisions of motor vehicles with animals on the motorway of the Czech Republic (between years 2007 till 2011), accident, Czech Republic, animals, motorway, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 1, 229626/2012-MZE-16222/MAPA255, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na dálnicích v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Mapa kolizí dopravních prostředků se zvěří na rychlostních komunikacích v České republice (rok 2007-2011), Map of the collisions of motor vehicles with animals on the expressways of the Czech Republic (between years 2007 till 2011), accident, Czech Republic, animals, expressway, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 2, 229627/2012-MZE-16222/MAPA256, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na rychlostních komunikacích v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Mapa kolizí dopravních prostředků se zvěří na silnicích I. třídy v České republice (rok 2007-2011), Map of the collisions of motor vehicles with animals on the 1st class road of the Czech Republic (between years 2007 till 2011), accident, Czech Republic, animals, 1st class road , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 3, 229628/2012-MZE-16222/MAPA257, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na silnicích I. třídy v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. Mapa kolizí dopravních prostředků se zvěří na silnicích II. a III. třídy v České republice (rok 2007-2011), Map of the collisions of motor vehicles with animals on the 2nd and 3rd class road of the Czech Republic (between years 2007 till 2011), accident, Czech Republic, animals, 2nd and 3rd class road, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 4, 229629/2012-MZE-16222/MAPA258, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na silnicích II. a III. třídy v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. Mapa nejčastějších srážek se zvěří na pozemních komunikacích v České republice (rok 2007-2011 ) a vyznačení rizikových úseků , Map of the most frequent animal–vehicle collisions on the roads in the Czech Republic (year 2007-2011) and indications of risk areas, accident, Czech Republic, animals, road, risk areas, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 5, 229630/2012-MZE-16222/MAPA259, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na pozemních komunikacích v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KEKEN, Z. – TOBOLOVÁ, B. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení Land cover v zájmovém zemí LAPV za pomocí DPZ, Evaluation of Land cover in the area of interest of hydrological important areas using remote sensing analysis, Land use, water management, adaptation measures, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LAPV_01, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ŽP, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5048/2013-Mze

ZDRAŽIL, V. – TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. Vyhodnocení Land cover v zájmovém zemí LAPV za pomocí terénního mapování, Evaluation of Land cover in the area of interest of hydrological important areas using field investigations, Terrain mapping, land use categories, , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LAPV_02, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ŽP, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5050/2013-Mze

TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. Interpretace drobných krajinných prvků v zájmovém území LAPV za pomocí klasifikace SZIF, Interpretation of small landscape elements in the area of interest of hydrological important areas using SZIF classification, landscape structure, land cover, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LAPV_3, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ŽP, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5046/2013-Mze

MARTIŠ, M. – ZDRAŽIL, V. – TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. Podtyp: Výzkumná zpráva; Soubor specializovaných tematických map a metodických postupů k projektu NAZV QH 81170 Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit v ČR. 2012, .

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Posudek vlivu vývozního projektu "Výstavba tepelné elektrárny o výkonu 135 MW" na životní prostředí v městě Bolu Goynuk (Turecko). Praha: FŽP ČZU, 2012, 20s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Authorisation of an impact assessment of the project "Nador Cement Plant with a capacity of 6,000 t/d of cement. Praha: FŽP ČZU, 2012, 24s. ISBN: ,

KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. Mortality of large mammals on railway tracks . Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 1, s. 12-18. ISSN: 1211-3174.

KEKEN, Z. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – MARTIŠ, M. A comparison of changes in landscape structures in model sections of the D1 motorway . Journal of Landscape Studies - online version, 2011, roč. 4, č. 1, s. 25-34. ISSN: 1802-4416.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. Evaluation of changes in the landscape management and its influence on animal migration in the vicinity of the D1 motorway in Central Bohemia. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 7, s. 312-320. ISSN: 1212-4834.

KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. 2011. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011, str. 125..

KUŠTA, T. – NOVÁKOVÁ, P. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Mortality of Large Mammals on Roads and Highways in the Czech Republic. 2011. Monitoring of Mortality of Large Mammals on Roads and Highways in the Czech Republic. 85th Annual Meeting of the Germen Society of Mammalogy Luxembourg, 13th-17th September 2011. Mammalian Biology, special issue to volume 76: 14..

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. – MARTIŠ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SEA of Water Management Plans and the Role of the Public. 2011. .

KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Vliv silnic a silniční dopravy na životní prostředí a definování plochy přímého impaktu. Acta Pruhoniciana, 2011, roč. 2011, č. 99, s. 183-188. ISSN: 0374-5651.

KEKEN, Z. – TOBOLOVÁ, B. – ZDRAŽIL, V. – HEROVÁ, I. Umístění lokalit pro akumulaci povrchových vod vzhledem k typu krajiny a informovanosti veřejné správy. Acta Pruhoniciana, 2011, roč. 2011, č. 99, s. 175-181. ISSN: 0374-5651.

ZDRAŽIL, V. – TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. Územní ochrana lokalit pro akumulaci povrchových vod. Acta Pruhoniciana, 2011, roč. 2011, č. 99, s. 167-173. ISSN: 0374-5651.

TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. Vymezení lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) versus komunitární ochrana přírody a krajiny (Natura 2000), Delimitation of sites for surface water storage (SSWS) versus nature and landscape protection at the European community level (Natura 2000), Landscape nature conservation, Natura 2000, Water badies, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-XII Z,T, 3265/201-MZE-15100, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ŽP, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 09.01.2012,

TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. Vymezení lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) versus národní ochrana přírody a krajiny (ochrana zvláštní velkoplošná, maloplošná), Delimitation of sites for surface water storage (SSWS) versus nature and landscape protection at the national level (specially protected areas, extensive territories, smaller territories), Landscape nature conservation, Spatial planning, Water badies, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik na LAP-XIII K,Z,T, 3265/201-MZE-15100, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa znárzornuje zranitelnost životního prostředí v rámci případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 09.01.2012,

TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. Vymezení možných rizik pro historicko-kulturní hodnoty v území zasaženém potenciální realizací LAPV, Delimitation of potential risk on historical and cultural values in the territory where the sites for surface water storage (SSWS) can be built up., cultural values, landscape conservation, , 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza kultur. chrizik na LAPV, 3265/201-MZE-15100, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., specifikuje případné ztráty na kulturních a historických hodnotách v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 09.01.2012,

Vyhodnocení historického a predikce možného budoucího vývoje krajinných strukur v rozdílných úsecích dálnice D1 - Ing. Zdeněk Keken, Ing. Tomáš Kušta, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Vyhodnocení proměny ekologické stability v důsledku realizace silniční stavby 511 dálnice D1 – Běchovice - Ing. Zdeněk Keken, Ing. Tomáš Kušta, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny a změn v jejím managementu na modelových lokalitách ČR - Ing. Zdeněk Keken, Ing. Tomáš Kušta, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Posouzení vlivu velkých liniových staveb na migraci zvěře v modelových oblastech ČR - Ing. Tomáš Kušta, Ing. Zdeněk Keken, doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., 2010

Vyhodnocení rozdílů vizuálních výstupů z mapování krajiny metodou terénního průzkumu a zpracováním dat DPZ - Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, Ing. Zdeněk Keken, RNDr. Ivana Kašparová, 2010

Kategorizace míry změn krajinného pokryvu s ohledem na cílové parametry ochrany území LAPV - RNDr. Ivana Kašparová, Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, Ing. Zdeněk Keken, 2010

Potenciální ovlivnění cestní sítě výstavbou vybraných přehradních nádrží - Mgr. Barbora Engstová, Ing. Zdeněk Keken, Ing. Vladimír Zdražil, 2010

Analýza rizik změn konfigurace terénů s ohledem na krajinný pokryv a půdní charakteristiky - Ing. Zdeněk Keken, Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Vyhodnocení reálnosti ochrany lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) s ohledem na výskyt (SEZ) - Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, Ing. Zdeněk Keken, RNDr. Ivana Kašparová, 2010

Zhodnocení reálného ovlivnění krajiny v souvislosti s výstavbou dálničního koridoru Praha Běchovice – Jílové – Mezno - Ing. Keken Zdeněk, 2009

 
page foot