| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Gdulová (10538)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Možnost konzultací během zkouškového období je nutné ověřit/domluvit emailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BUREŠ, L. – ROUB, R. – SYCHOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. – **ĎOUBALOVÁ, J. Comparison of bathymetric data sources used in hydraulic modelling of floods. Journal of Flood Risk Management, 2019, roč. 2018, č. neuvedeno, s. 1-10. ISSN: 1753-318X.

MOUDRÝ, V. – **LECOURS, V. – GDULOVÁ, K. – GÁBOR, L. – ŠMEJDOVÁ, L. – KROPÁČEK, J. – WILD, J. On the use of global DEMs in ecological modelling and the accuracy of new bare earth DEMs. ECOLOGICAL MODELLING, 2018, roč. 2018, č. 383, s. 3-9. ISSN: 0304-3800.

GDULOVÁ, K. – BÁRTA, A. – BARTÁK, V. Pravděpodobnostní mapy požárů v budovách, Probability maps of fire occurrences in buildings, fire probability; buildings; spatial risk analysis, 2015, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/1493/4903, Mapový výstup zpracovaný pomocí SW ArcGIS Desktop 10.2; elektronická forma: typ souboru PDF, velikost A3., Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, GŘ HZS ČR Odbor komunikačních a informačních systémů , 13.01.2015,

ŠÍMOVÁ, P. – BARTÁK, V. – ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. – BÁRTA, A. Analytická podpora mapování rizik: Pravděpodobnostní mapy požárů budov, Analytical support for risk mapping: Building fires probability maps, probability, bulding fires, logistic regression, GIS, 2015, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 42300/1493/4903, MV-812-1/OBVV-2012, Zákon 130/2002 Sb., Úspory v integrovaném záchranném systému, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Generální ředitelství HZS, 13.01.2015, MV-812-1/OBVV-2012, Zákon 130/2002 Sb.

BARTÁK, V. – GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. – BÁRTA, A. – ŠÍMOVÁ, P. Modelling the probability of building fires. Geoinformatics FCE CTU. , 2014, roč. 2014, č. 13, s. 37-48. ISSN: 1802-2669 .

VRTICH, M. – ŠPATENKOVÁ, O. – KUTTELWASCHER, R. – GDULOVÁ, K. – ŠÍP, M. – BARTÁK, V. – ŠÍMOVÁ, P. APOMAPIK, APOMAPIK, GIS, spatio-temporal pattern, fire rescue incidents, risk mapping, 2014, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, apomapik2015, Výsledek není volně ke stažení. Poskytuje společnost ArcData Praha, s.r.o. dle licenčních podmínek, Software na platformě ArcGIS for Server. Ing. Jan Novotný, ArcData Praha, jan.novotny@arcdata.cz, tel. 224 190 511, Úspory v integrovaném záchranném systému, ArcData Praha, s.r.o., 14889749, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Faktory ovlivňující výskyt dopravních nehod, Factors Influencing the Occurrence of Traffic Accidents, traffic accidents; risk factors, 2013, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0012, Mapový výstup zpracovaný pomocí SW ArcGIS Desktop 10.1; elektronická forma: typ souboru PDF, velikost A3. , Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Odbor komunikačních a informačních systémů GŘ HZS ČR, 09.01.2014,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Landscape indices behavior: A review of scale effects . Applied Geography, 2012, roč. 2012, č. 34, s. 385-394. ISSN: 0143-6228.

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Časové změny výskytu dopravních nehod v Libereckém kraji, Time Changes of the Occurrence of Traffic Accidents in Liberec Region, traffic accidents; space-time changes; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0003, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Časové změny výskytu dopravních nehod v Královéhradeckém kraji, Time Changes of the Occurrence of Traffic Accidents in Hradec Králové Region , traffic accidents; space-time changes; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0002, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Dopravní nehody v Libereckém kraji v průběhu roku, Traffic Accidents in Liberec Region over the year, traffic accidents; spacio-temporal changes; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0005, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Dopravní nehody v Královéhradeckém kraji v průběhu roku, Traffic Accidents in Hradec Králové Region over the year, traffic accidents; spatio-temporal changes; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0004, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Klasifikace dopravních nehod v Královéhradeckém kraji, Classification of Traffic Accidents in Hradec Králové Region, traffic accidents; classification; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0006, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Klasifikace dopravních nehod v Libereckém kraji, Classification of Traffic Accidents in Liberec Region, traffic accidents; classification; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0007, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Klasifikace požárů v Královéhradeckém kraji, Classification of Fires in Hradec Králové Region, fires; classification; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0008, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Klasifikace požárů v Libereckém kraji, Classification of Fires in Liberec Region, fires; classification; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0009, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Výskyt požárů v Libereckém kraji v průběhu dne, Occurrence of Fires in Liberec Region during the Day, fires; space-time changes; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0011, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Výskyt požárů v Královéhradeckém kraji v průběhu dne, Occurrence of Fires in Hradec Králové Region during the Day, fires; space-time changes; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0010, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

KRČÍLKOVÁ, Š. – GDULOVÁ, K. Uživatelská fragmentace zemědělské půdy v České republice (v kvadrátech síťového mapování), Agricultural land-use fragmentation in the Czech Republic (in quadrate network), fragmentation, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0002, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRČÍLKOVÁ, Š. – GDULOVÁ, K. Uživatelská fragmentace zemědělské půdy v okresech České republiky, Agricultural land-use fragmentation in the districts of the Czech Republic , fragmentation, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0003, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

GDULOVÁ, K. – KRČÍLKOVÁ, Š. Krosklasifikační analýza indexů struktury zemědělské půdy v České republice (v kvadrátech síťového mapování), Crossclasification analysis of agricultural land-use pattern (in quadrate network), fragmentation, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, landscape structure metrics, 2011, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0004, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

GDULOVÁ, K. – KRČÍLKOVÁ, Š. Krosklasifikační analýza indexů struktury zemědělské půdy v okresech České republiky , Crossclasification analysis of agricultural land-use pattern in the districts of the Czech Republic, fragmentation, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, landscape structure metrics, 2011, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0005, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. – GDULOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS. 2011. ISBN: 978-80-02-02290-9 Místo vydání: Praha Název: Hydrologie malého povodí 2011 Strana ve sborníku: 203-212 Vydavatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 .

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Shannonova indexu diversity – Světnovsko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by Shannon diversity index - Světnovsko locality, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0026, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Simpsonova indexu diversity – Světnovsko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by Simpson diversity index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0027, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí počtu rozlišovaných tříd – Světnovsko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by patch richness index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0028, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty okrajů – Světnovsko, Fine-scale fragmentation of landscape described by edge density index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0029, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty plošek – Světnovsko, Fine-scale fragmentation of landscape described by patch density index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0030, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Vyrovnanost krajinných složek vyjádřená pomocí Shannonova indexu vyrovnanosti – Světnovsko, Fine-scale equitability of landscape described by Shannon equitability index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0031, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Vyrovnanost krajinných složek vyjádřená pomocí Shannonova indexu vyrovnanosti – Verneřicko, Fine-scale equitability of landscape described by Shannon equitability index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0032, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Shannonova indexu diversity – Verneřicko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by Shannon diversity index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0033, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Simpsonova indexu diversity – Verneřicko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by Simpson diversity index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0034, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí počtu rozlišovaných tříd – Verneřicko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by patch richness index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0035, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty okrajů – Verneřicko, Fine-scale fragmentation of landscape described by patch richness index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0036, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty plošek – Verneřicko, Fine-scale fragmentation of landscape described by patch density index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0037, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape heterogeneity described by Shannon diversity index - Czech Republic, Changes of landscape heterogeneity described by Shannon diversity index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0048, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape heterogeneity described by patch richness index - Czech Republic, Changes of landscape heterogeneity described by patch richness index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0050, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape fragmentation described by patch density index - Czech Republic, Changes of landscape fragmentation described by patch density index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0051, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape fragmentation described by edge density index - Czech Republic, Changes of landscape fragmentation described by edge density index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0052, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape equitability described by Shanon equitability index - Czech Republic, Changes of landscape equitability described by Shanon equitability index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0053, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRČÍLKOVÁ, Š. – GDULOVÁ, K. Heterogenita zemědělské půdy v České republice z hlediska jejího užívání (v kvadrátech síťového mapování), Heterogeneity of agricultural land-use in the Czech Republic (in quadrate network), agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, landscape structure metrics, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0006, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRČÍLKOVÁ, Š. – GDULOVÁ, K. Heterogenita zemědělské půdy z hlediska jejího užívání v okresech České republiky , Heterogeneity of agricultural land-use in the districts of the Czech Republic, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, landscape structure metrics, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0007, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Usage possibilities of spatial-oriented databases for landscape structure evaluation - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Martin Besta, Ing. Jan Vondrus, 2010

Usage possibilities of spatial-oriented databases for landscape structure evaluation - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Martin Besta, Ing. Jan Vondrus, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Možnosti využití prostorově orientovaných databází v krajinně ekologickém výzkumu - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Martin Besta, Ing. Jan Vondrus, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

SNOW COVER MEASUREMENT WITH GPS REFERENCE RECEIVERS - Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Měření sněhové zásoby na Stříbrném hřbetě pomocí referenční GPS - Ing. Roman Juras, Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Fragmentace krajiny ČR vyjádřená indexem NP (Number of patches) - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Fragmentace krajiny ČR vyjádřená indexem PD (Patch density) - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Fragmentace krajiny ČR vyjádřená indexem ED (Edge density) - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem PR (Patch Richness) - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem SHDI (Shannon’s diversity index) - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem SHEI (Shannon’s evenness index) - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem SIDI (Simpson's diversity index) - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

VONDRUS, J. – BESTA, M. – GDULOVÁ, K. – ŠÍMOVÁ, P. LandMet - Landscape Methods and Metrics, LandMet - Landscape Methods and Metrics, Landscape pattern, Spatial resolution, Thematic resolution, GIS, PostgreSQL/PostGIS, Web application , 2010, DO - Ochrana krajinných území, 42300-bes-01, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, PostgeSQL/PostGIS aplikace, volný uživatelský přístup přes tenkého klienta (web-browser), vstup vlastních uživatelských dat, web server, Použití aplikace snižuje náklady, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Úroveň znečištění půdy a vody ve vojenských územích jako podklad pro cvičení NATO - Ing. Lenka Novotná, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Managemntová opatření pro udržení biologické rozmanitosti ve vojensky využívaných areálech - Ing. Lenka Novotná, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

 
page foot