| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Michal Knapp, Ph.D. (11586)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. Steep converse Bergmann's cline in a carrion beetle: between- and within-population variation in body size along an elevational gradient. Journal of Zoology, 2018, roč. 303, č. 4, s. 1-9. ISSN: 0952-8369.

KNAPP, M. – **DOBEŠ, P. – ŘEŘICHA, M. – **HYRŠL, P. Puncture vs. reflex bleeding: Haemolymph composition reveals significant differences among ladybird species (Coleoptera: Coccinellidae), but not between sampling methods. European Journal of Entomology, 2018, roč. 115, č. , s. 1-6. ISSN: 1210-5759.

ŘEŘICHA, M. – **DOBEŠ, P. – **HYRŠL, P. – KNAPP, M. Ontogeny of protein concentration, haemocyte concentration and antimicrobial activity against Escherichia coli in haemolymph of the invasive harlequin ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Physiological Entomology, 2018, roč. 43, č. , s. 51-59. ISSN: 0307-6962.

**KNAPPOVÁ, J. – **ŽIDLICKÁ, D. – KADLEC, T. – KNAPP, M. – **HAISEL, D. – **HADINCOVÁ, V. – **MUNZBERGOVÁ, Z. Population differentiation related to climate of origin affects the intensity of plant-herbivore interactions in a clonal grass. BASIC AND APPLIED ECOLOGY, 2018, roč. 28, č. , s. 76-86. ISSN: 1439-1791.

KNAPP, M. – **VERNON, P. – **RENAULT, D. Studies on chill coma recovery in the ladybird, Harmonia axyridis: Ontogenetic profile, effect of repeated cold exposures, and capacity to predict winter survival. Journal of Thermal Biology, 2018, roč. 2, č. 74, s. 275-280. ISSN: 0306-4565.

**KNAPPOVÁ, J. – **HEMROVÁ, L. – KNAPP, M. – **MUNZBERGOVÁ, Z. Establishment limitation may be more important than species dispersal: insights from dry grasslands and old fields. Journal of Vegetation Science, 2017, roč. 28, č. 1, s. 34-42. ISSN: 1100-9233.

**PERGL, J. – **DUŠEK, J. – **HOŠEK, M. – KNAPP, M. – SIMON, O. – BERCHOVÁ, K. – BOGDAN, V. – ČERNÁ, M. – **POLÁKOVÁ, S. – **MUSIL, J. – **SÁDLO, J. – **SVOBODOVÁ, J. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů - Mapování, Methods for mapping of invasive species, mapování; nepůvodní druhy; invazní druhy; metodika, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Invazní druhy - mapování, detailní popis postupu při mapování vybraných invazních druhů na území ČR, metodika je nutná k předejití pokutě od EU, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŽP ČR, 02.01.2017,

**PERGL, J. – **DUŠEK, J. – **HOŠEK, M. – KNAPP, M. – SIMON, O. – BERCHOVÁ, K. – BOGDAN, V. – ČERNÁ, M. – **POLÁKOVÁ, S. – **MUSIL, J. – **SÁDLO, J. – **SVOBODOVÁ, J. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů - Monitoring, Methods for monitoring of invasive species, monitoring; invasive species; methodology, 2017, EH - Ekologie - společenstva, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Invazní druhy - monitoring, detailní popis postupu při mapování vybraných invazních druhů na území ČR, metodika je nutná k předejití pokutě od EU, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MŽP ČR, 02.01.2017,

KNAPP, M. – BARANOVSKÁ, E. – JAKUBEC, P. Effects of Bait Presence and Type of Preservative Fluid on Ground and Carrion Beetle Samples Collected by Pitfall Trapping. ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY, 2016, roč. 45, č. 4, s. 1022-1028. ISSN: 0046-225X.

KNAPP, M. Relative Importance of Sex, Pre-Starvation Body Mass and Structural Body Size in the Determination of Exceptional Starvation Resistance of Anchomenus dorsalis (Coleoptera: Carabidae). PLoS One, 2016, roč. 11, č. 3, s. 1-16. ISSN: 1932-6203.

JAHNOVÁ, Z. – KNAPP, M. – BOHÁČ, J. – TULACHOVÁ, M. The role of various meadow margin types in shaping carabid and staphylinid beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) in meadow dominated landscapes. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2016, roč. 20, č. 1, s. 59-69. ISSN: 1366-638X.

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – BUDSKÁ (SMOLOVÁ), D. – KOPECKÝ, O. – KADLEC, T. – KNAPP, M. Spontaneous succession on spoil banks supports amphibian diversity and abundance. Ecological Engineering, 2016, roč. 90, č. , s. 278-284. ISSN: 0925-8574.

ŘEŘICHA, M. – DOBEŠ, P. – HYRŠL, P. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ontogeny of the immune system in harlequin ladybird, Harmonia axyridis. 2016, Sborník ke konferenci "49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology"; str. 104.

ŘEŘICHA, M. – DOBEŠ, P. – HYRŠL, P. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ontogeneze imunitního systému invazního slunéčka Harmonia axyridis. 2016, Sborník ke konferenci "Zoologické Dny 2016"; str. 188-189..

KNAPP, M.; idPublikace = 71054; Název: Extrémní odolnost střevlíčka ošlejchového vůči hladovění-- Neexistuje podtyp publikace --

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv nadmořské výšky na velikost těla u mrchožrouta Silpha carinata – lokální adaptace nebo fenotypová plasticita?. 2016, Sborník ke konferenci "Zoologické Dny 2016"; str. 25-26..

ŘEŘICHA, M. – DOBEŠ, P. – HYRŠL, P. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ontogeneze vybraných imunitních a fyziologických parametrů u invazivního slunéčka Harmonia axyridis. 2016, Sborník z konference "Kostelecké inspirování 2016" - abstrakt na str. 34..

SEIDL, M. – KNAPP, M. – KNAPPOVÁ, J. – MACEK, M. – SASKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časová proměnlivost prostorové distribuce střevlíků v zemědělské krajině. 2016, Sborník ke konferenci "Kostelecké inspirování 2016", str. 35.

ŘEŘICHA, M. – SVOBODA, R. – KNAPP, M. – NEDVĚD, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak teplota během stádia kukly ovlivňuje imunitní systém a odolnost teplotnímu stresu u slunéčka Harmonia axyridis. 2015, sborník ke konferenci Zoologické Dny 2015 - strana 214-215.

SEIDL, M. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časová proměnlivost v prostorové distribuci střevlíků okolo ekotonu pole-les. 2015, sborník z konference Zoologické Dny 2015 - strana 217-218.

KNAPP, M. – KNAPPOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kolik drůhů střevlíků a které ignorujeme při biologických průzkumech realizovaných pomocí zemních pastí?. 2015, sborník z konference Zoologické Dny 2015 - strana 112.

KNAPP, M. – ŘEZÁČ, M. Even the Smallest Non-Crop Habitat Islands Could Be Beneficial: Distribution of Carabid Beetles and Spiders in Agricultural Landscape. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-20. ISSN: 1932-6203.

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. – ZAPLATÍLKOVÁ, V. – SASKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Intraspecific altitudinal variation in body size of several common carabid beetles. 2015, Příspěvek na konferenci "7th European Carabidologists meeting 2015" - str. 67..

ŘEŘICHA, M. – SVOBODA, R. – KNAPP, M. – NEDVĚD, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak teplota během stádia kukly ovlivňuje imunitní systém a odolnost teplotnímu stresu u slunéčka Harmonia axyridis. 2015, Konference ČSPE - "Ekologie 2015"; abstrakt ve sborníku na str. 114.

KNAPP, M. – KNAPPOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kolik drůhů střevlíků a které ignorujeme při biologických průzkumech realizovaných pomocí zemních pastí? . 2015, Konference ČSPE - "Ekologie 2015"; abstrakt ve sborníku na str. 86.

KNAPP, M. – KNAPPOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); How many carabid species are missed during biological surveys based on pitfall trapping technique?. 2015, 17th European Carabidologist Meeting - abstract book page 39.

JAHNOVÁ, Z. – KNAPP, M. – BOHÁČ, J. – TULACHOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The role of various hedgerow types in shaping carabid and rove beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) in meadow dominated landscape. 2015, 17th European Carabidologist Meeting - Abstract Book page 82.

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv nadmořské výšky na velikost těla u mrchožrouta Silpha carinata – lokální adaptace nebo fenotypová plasticita?. 2015, Příspěvek na konferenci ČSPE 2015..

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. Small-scale spatiotemporal variability in body size of two common carabid beetles. Central European Journal of Biology -Print version, 2014, roč. 9, č. 5, s. 476-494. ISSN: 1895-104X.

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. – SASKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv přezimování, pohlaví, sezóny a pole na tělesnou kondici Anchomenus dorsalis (Coleoptera: Carabidae) v zemědělské krajině. 2014, Příspěvek na konferenci "Zoodny 2014" - str. 35..

KNAPP, M. – NEDVĚD, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Teplé vajíčko, teplá larva, teplá kukla – na načasování záleží. 2014, prednaska na konferenci Zoologické Dny 2014; abstrakt na straně 95 .

KNAPP, M. Emergence of sexual size dimorphism and stage-specific effects of elevated temperature on growth rate and development rate in Harmonia axyridis. Physiological Entomology, 2014, roč. 39, č. 4, s. 341-347. ISSN: 0307-6962.

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. – SASKA, P. The effects of overwintering, sex, year, field identity and vegetation at the boundary of fields on the body condition of Anchomenus dorsalis (Coleoptera: Carabidae). European Journal of Entomology, 2014, roč. 111, č. 5, s. 608-614. ISSN: 1210-5759.

KNAPP, M. – UHNAVÁ, K. Body Size and Nutrition Intake Effects on Fecundity and Overwintering Success in Anchomenus dorsalis (Coleoptera: Carabidae). JOURNAL OF INSECT SCIENCE, 2014, roč. 14, č. 240, s. 1-6. ISSN: 1536-2442.

KNAPP, M. – KNAPPOVÁ, J. Measurement of body condition in a common carabid beetle, Poecilus cupreus: a comparison of fresh weight, dry weight, and fat content. JOURNAL OF INSECT SCIENCE, 2013, roč. 13, č. 6, s. 1-10. ISSN: 1536-2442.

KNAPP, M. – SASKA, P. – KNAPPOVÁ, J. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. – KŮRKA, A. – ANDĚL, P. The habitat-specific effects of highway proximity on ground-dwelling arthropods: Implications for biodiversity conservation . Biological Conservation, 2013, roč. 2013, č. 164 , s. 22-29. ISSN: 0006-3207.

KNAPPOVÁ, J. – KNAPP, M. – MUNZBERGOVÁ, Z. Spatio-Temporal Variation in Contrasting Effects of Resident Vegetation on Establishment, Growth and Reproduction of Dry Grassland Plants: Implications for Seed Addition Experiments. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 6, s. 1-10. ISSN: 1932-6203.

KNAPP, M. – NEDVĚD, O. Gender and Timing during Ontogeny Matter: Effects of a Temporary High Temperature on Survival, Body Size and Colouration in Harmonia axyridis. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 9, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.

KNAPP, M. – SASKA, P. – KNAPPOVÁ, J. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. – KŮRKA, A. – ANDĚL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The habitat-specific effects of highway proximity on ground beetles: implications for biodiversity conservation. 2013, mezinárodní konference "16th European Carabidologist Meeting" - str. 38.

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Small-scale spatiotemporal variability in body size and body condition of Anchomenus dorsalis in agricultural landscape. 2013, mezinárodní konference "16th European Carabidologist Meeting" - str. 17-18.

KNAPP, M. – SASKA, P. – KNAPPOVÁ, J. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. – KŮRKA, A. – ANDĚL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak se žije u dálnice: vliv vzdálenosti od tělesa dálnice na společenstva epigeických brouků a pavouků. 2013, konference "Zoologické dny 2013" - str. 116.

SASKA, P. – KNAPP, M. – HONĚK, A. – ZDENA, M. Podtyp: Uspořádání akcí; 16th EUROPEAN CARABIDOLOGISTS MEETING. 2013, www.europeancarabidology.eu.

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. – SASKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časoprostorová proměnlivost velikosti těla a tělesné kondice u střevlíka Anchomenus dorsalis v zemědělské krajině. 2013, příspěvek na konferenci "Kostelecké Inspirování 2013".

KNAPP, M. – SASKA, P. The effects of habitat, density, gender and duration on overwintering success in Bembidion lampros (Coleoptera: Carabidae). JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, 2012, roč. 136, č. 3, s. 225-233. ISSN: 0931-2048.

KNAPP, M. Preservative fluid and storage conditions alter body mass estimation in a terrestrial insect. Entomologia Experimentalis et Applicata, 2012, roč. 143, č. 2, s. 185-190. ISSN: 0013-8703.

KNAPP, M. – RŮŽIČKA, J. The effect of pitfall trap construction and preservative on catch size, species, richness and species composition of ground beetles (Coleoptera: Carabidae). European Journal of Entomology, 2012, roč. 109, č. 3, s. 419-426. ISSN: 1210-5759.

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časoprostorová variabilita ve velikosti dvou běžných druhů střevlíků v zemědělské krajině. 2012, sbornik abstraktu ke konferenci "Kostelecke inspirovani 2012"; ISBN 978-80-213-2317-9; str. 10.

KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak měřit tělesnou kondici hmyzu. 2011. konference "Zoologické dny 2011" (Brno).

KNAPP, M. – OLIVOVÁ, V. Distribution of carabid beetles in agricultural landscape: effect of non-crop habitat islands. Klapalekiana, 2011, roč. 47, č. 1, s. 55-66. ISSN: 1210-6100.

BARANOVSKÁ, E. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tělesná kondice střevlíka Poecilus cupreus: vliv přezimování, biotopu a pohlaví. 2011. 3. konference české společnosti pro ekologii (Konstelec nad Černými lesy).

RÝZLEROVÁ, I. – KNAPP, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vertikální pozice vnazených pastí na množství odchycených mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae). 2011. 3. konference české společnosti pro ekologii (Kostelec nad Černými lesy).

KNAPP, M. – SASKA, P. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. – KŮRKA, A. – ANDĚL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dálnic na společenstva střevlíků a pavouků. 2011. 3. konference české společnosti pro ekologii (Kostelec nad Černými lesy).

KNAPP, M. – KOPRDOVÁ, S. – SASKA, P. Směrová zemní past pro členovce, Directional pitfall trap for sampling epigeal arthropods, arthropods, migration, pitfall trap, sampling, 2010, XX - Nepřiřazeno, UV č. 20853, Úřad průmyslového vlastnictví, ČR, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 01.03.2010, 03.05.2010, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

Přezimování Bembidion lampros (Herbst, 1784) (Coleoptera: Carabidae) - Ing. Michal Knapp, 2010

Zemní pasti - víc užitku než škody? - Ing. Michal Knapp, 2010

Efekt velikosti mimoprodukčních ostrovů uvnitř polí na druhové složení členovců – představení studie - Veronika Olivová (externí), Ing. Michal Knapp, 2010

Effect of the non-crop habitat size on the species composition of arthropods – study introduction - Veronika Olivová (externí), Ing. Michal Knapp, 2010

Carabid beetles in agricultural landscape – effect of non-crop habitat islands - Ing. Michal Knapp, Veronika Olivová (externí), 2010

Vliv velkoplošné disturbance na aktivitu bezobratlých na povrchu půdy - Ing. Knapp Michal, 2009

Changes in activity-density of epigeal arthropods as response to large-scale disturbance (tillage) - Ing. Knapp Michal, 2009

Migration of arthropods as a response to tillage - study introduction - Ing. Knapp Michal; Mgr. Koprdová Stanislava, 2009

Pitfall trapping vs. species assemblages - Ing. Knapp Michal; doc. Mgr. Růžička Jan, Ph.D.; RNDr. Saska Pavel, Ph.D., 2009

 
page foot