| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (3946)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**BIAN, L. – **ZHANG, H. – **GE, Y. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – **EL-KASSABY, Y. Closing the gap between phenotyping and genotyping: review of advanced, image-based phenotyping technologies in forestry. Annals of Forest Science, 2022, roč. 79, č. 1, s. 1-21. ISSN: 1286-4560.

STEJSKAL, J. – **KLAPSTE, J. – ČEPL, J. – **EL-KASSABY, Y. – LSTIBŮREK, M. Effect of clonal testing on the efficiency of genomic evaluation in forest tree breeding. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-5. ISSN: 2045-2322.

HEJTMÁNEK, J. – STEJSKAL, J. – ČEPL, J. – **LHOTAKOVA, Z. – KORECKÝ, J. – KREJZKOVÁ, A. – DVOŘÁK, J. – **GEZAN, S. Revealing the Complex Relationship Among Hyperspectral Reflectance, Photosynthetic Pigments, and Growth in Norway Spruce Ecotypes. Frontiers in Plant Science, 2022, roč. 13, č. 2022, s. 1-16. ISSN: 1664-462X.

KORECKÝ, J. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – FALTINOVÁ, Z. – DVOŘÁK, J. – LSTIBŮREK, M. – **EL-KASSABY, Y. Genetic diversity of Norway spruce ecotypes assessed by GBS-derived SNPs. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.

POUPON, V. – **CHAKRABORTY, D. – STEJSKAL, J. – **KONRAD, H. – **SCHUELER, S. – LSTIBŮREK, M. Accelerating Adaptation of Forest Trees to Climate Change Using Individual Tree Response Functions. Frontiers in Plant Science, 2021, roč. 12, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1664-462X.

LSTIBŮREK, M. – **SCHUELER, S. – **EL-KASSABY, Y. – **HODGE, G. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – **SKORPIK, P. – **KONRAD, H. – **GEBUREK, T. In Situ Genetic Evaluation of European Larch Across Climatic Regions Using Marker-Based Pedigree Reconstruction. Frontiers in Genetics, 2020, roč. 11, č. 28, s. 1-8. ISSN: 1664-8021.

KORECKÝ, J. – FALTINOVÁ, Z. – BÍLÝ, J. – DVOŘÁK, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – PASTIEROVIČ, F. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, Verification of the declared origin of reproductive material using genetic markers, verification of reproductive material; seed origin; SSR markers; multiplex, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KGFLD_M1/2020, Smlouva o uplatnění metodiky s Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451, zastoupený Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem semenářského závodu (milos.parizek@lesycr.cz)., budoucí zvýšení stability a kvality lesních porostů díky možnosti kontroly skutečného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 06.02.2020,

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – HEJTMÁNEK, J. – FALTINOVÁ, Z. – LSTIBŮREK, M. – **GEZAN, S. The dehydrins gene expression differs across ecotypes in Norway spruce and relates to weather fluctuations. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – **EL-KASSABY, Y. – **FRAMPTON, J. – LSTIBŮREK, M. Current Advances in Seed Orchard Layouts: Two Case Studies in Conifers. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1999-4907.

STEJSKAL, J.; idPublikace = 82152; Název: SusSelect-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. – KLÁPŠTĚ, J. – ČEPL, J. – **EL-KASSABY, Y. Effect of genomic prediction on response to selection in forest tree breeding. Tree Genetics & Genomes, 2018, roč. 14, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1614-2942.

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – **LHOTAKOVA, Z. – **HOLÁ, D. – KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – TOMÁŠKOVÁ, I. – **KOCOVA, M. – **ROTHOVÁ, O. – **PALOVSKÁ, M. – HEJTMÁNEK, J. – KREJZKOVÁ, A. – **GEZAN, S. – **WHETTEN, R. – **ALBRECHTOVÁ, J. Heritable variation in needle spectral reflectance of Scots pine (Pinus sylvestris L.) peaks in red edge . Remote Sensing of Environment, 2018, roč. 219, č. DEC2018, s. 89-98. ISSN: 0034-4257.

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – DVOŘÁK, J. – PASTIEROVIČ, F. Metodika ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2018, 267s. ISBN: ,

KORECKÝ, J. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M.; idPublikace = 78861; Název: Metodický návrh pro nakládání s reprodukčním materiálem smrku ztepilého-- Neexistuje podtyp publikace --

STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – HEJTMÁNEK, J. – CHALOUPKOVÁ, K. – LSTIBŮREK, M. Komplexní strategie pro nakládání s genovými zdroji, Complex strategy for gene resources management, gene resources; genetic gain; seed orchards, progeny testing, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika 2, Uživatelská smlouva uzavřena s Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451, Předpokládané přínosy zavedení daného metodického postupu závisí na rozsahu použití semenných sadů, kdy je třeba rozlišit krátkodobé ekonomické výnosy v podobě eventuální realizace šlechtěného reprodukčního materiálu na trhu a dlouhodobé výnosy při dosažení mýtního věku lesních porostu šlechtěným reprodukčním materiálem. Praktickou jistotou je nárůst kvality a kvantity dřevní produkce nových porostů související se samotným využíváním produkce ze semenného sadu. Na běžných bonitách lze odhadnout, při správné volbě šlechtitelského programu reálný ekonomický zisk, v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč.ha-1 u smrku ztepilého. Na základě těchto úvah lze predikovat např. efektivitu semenného sad o velikosti 3 ha s životností 30 let, kdy při maximálním využití osiva na nejlepších bonitách odhadujeme celkové náklady přibližně 3 mil. Kč a výnosy přes 1 mld. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 13.12.2018,

ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. Optimalizační nástroje pro vytvoření nových strategií pro nakládání s genovými zdroji, Optimization tools for advanced gene resources management strategies, Genomic markers; realized relationship; genomic selection, 2018, XX - Nepřiřazeno, Software KGFLD 2018, X, X, X, Česká zemědělská univerzits v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ČEPL, J. – HOLÁ, D. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – KOČOVÁ, M. – LHOTÁKOVÁ, Z. – TOMÁŠKOVÁ, I. – PALOVSKÁ, M. – ROTHOVÁ, O. – WHETTEN, R. – KAŇÁK, J. – ALBRECHTOVÁ, J. – LSTIBŮREK, M. Genetic variability and heritability of chlorophyll a fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L.). TREE PHYSIOLOGY, 2016, roč. , č. 36, s. 883-895. ISSN: 0829-318X.

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – EL-KASSABY, Y. – LSTIBŮREK, M. Optimum neighborhood seed orchard design. Tree Genetics & Genomes, 2016, roč. 12, č. 6, s. 1-7. ISSN: 1614-2942.

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Metodika nakládání s reprodukčním materiálem borovice lesní pro drobné vlastníky lesa, Seed resources managements for small forest owners in the Czech Republic, seed resources; Scots pine; seed orchards, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, M1, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - uživatel; Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice IČ: 00000205 zastoupený ředitelem VLS ČR, s. p. Ing. Josefem Vojáčkem, Na běžných bonitách lze odhadnout, při správné volbě šlechtitelského programu reálný ekonomický zisk, v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kc.ha-1 u smrku ztepilého. Na základě těchto úvah lze provést celkové porovnání nákladů a výnosů ze semenného sadu. Například sad o velikosti 3 ha s životností 30 let může vykazovat, při maximálním využití osiva na nejlepších bonitách, celkové náklady přibližně 3 mil. Kč a výnosy přes 1 mld. Kč, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE, 30.12.2016,

STEJSKAL, J. – HORÁK, J. – TYPTA, J. Effect of hybridization in the firs: artificial hybridization may lead to higher survival rate . European Journal of Forest Research, 2016, roč. 135, č. 6, s. 1097-1105. ISSN: 1612-4669.

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Komplexní strategie hospodaření s genovými zdroji u VLS ČR, s.p., Complex strategy of gene resources management within VLS ČR, s. p., seed orchards; progeny testing; effective population size, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, A2, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - uživatel se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice IČ: 00000205 zastoupený ředitelem VLS ČR, s. p. Ing. Josefem Vojáčkem; smlouva podepsána 16.11.2016 , Veškeré náklady i výnosy související s navrhovaným metodickým postupem jsou závislé na rozsahu prováděných šlechtitelských aktivit a také na míře využití semenných sadů při obnově lesa. Jejich ekonomický přínos, pro produkční vlastnosti porostů, je přitom v porovnání s náklady na založení a údržbu sadu nesporný. Reálný ekonomický zisk v případě zhodnocení objemové produkce porostů vzešlých z reprodukčního materiálu původem ze semenných sadů se v mýtním věku pohybuje ve výši 160 - 200 tisíc Kč na 1 ha u smrku ztepilého. Rozdíly oproti standardnímu materiálu poté dosahují, podle bonity stanoviště od 40 do 110 tisíc Kč na 1 ha. Tato kalkulace se týká především výnosů dosažených při použití semene ze semenných sadů 1. generace. V případě aplikace dané metodiky je třeba počítat s jejich dalším navýšením., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE, 30.12.2016,

LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – MISEVICIUS, A. – KORECKÝ, J. – EL-KASSABY, Y. Expansion of the minimum-inbreeding seed orchard design to operational scale. Tree Genetics & Genomes, 2015, roč. 11, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1614-2942.

KOBLIHA, J. – ŠKORPÍK, P. – STEJSKAL, J. – ČEŠKA, P. HYBRIDIZATION RESULTS USING THE HYBRID Abies cilicica × Abies cephalonica. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 2014, roč. 13, č. 4, s. 23-31. ISSN: 1644-0692.

KOBLIHA, J. – STEJSKAL, J. – ŠKORPÍK, P. – FRAMPTON, J. Recent results of Czech-American fir hybridization research. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 2, s. 64-71. ISSN: 1212-4834.

KOBLIHA, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. Metodika pro přípravu založení semenných sadů druhé generace, Methods of preparation of 2nd generation seed orchards establishment, tree breeding, advanced generation seed orchard, Scots pine, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 05, Číslo certifikátu 16475/2013-MZE-16222/M62, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.03.2013,

ŠKORPÍK, P. – NOVOTNÝ, P. – BERAN, F. – HYNEK, V. – DOSTÁL, J. – STEJSKAL, J. VÝSLEDKY HODNOCENÍ PROVENIENCÍ JEDLE OBROVSKÉ (ABIES GRANDIS /DOUGLAS EX D. DON/ LINDL.) NA LOKALITĚ STRNADY-GAMAPOLE VE VĚKU 28 LET. Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 1, s. 58-65. ISSN: 0322-9688.

KOBLIHA, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. – TYPTA, J. – TOMÁŠKOVÁ, I. – JAKUBŮV, P. TESTING OF HYBRID PROGENIES AND VARIOUS SPECIES OF GENUS Abies FOR FORESTRY, DECORATING HORTICULTURE AND CHRISTMAS TREE PRODUCTION. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 2013, roč. 12, č. 4, s. 85-94. ISSN: 1644-0692.

EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. – KOLÁŘ, F. – BALÁŠ, M. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – STACHO, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STEJSKAL, J. – KUNEŠ, I. Využití obrysové analýzy při sledování morfologické variability listů rodu bříza (Betula L.). Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 2, s. 107-114. ISSN: 0322-9688.

KOBLIHA, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. – MARUŠÁK, R. – SLÁVIK, M. Selection of European larch provenances based on productivity and economic values. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 11, s. 424-435. ISSN: 1212-4834.

EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – KUNEŠ, I. MORFOLOGICKÁ VARIABILITA RODU BŘÍZA (BETULA L.) V KRKONOŠÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA TETRAPLOIDNÍ ZÁSTUPCE. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 112-125. ISSN: 0322-9688.

KOBLIHA, J. – LSTIBŮREK, M. – HYNEK, V. – KLÁPŠTĚ, J. – STEJSKAL, J. Metodika testů potomstev lesních dřevin pro zakládání semenných sadů 2. generace, Methods of forest tree species progeny testing for 2nd generation seed orchards establishment, tree breeding, advanced generation seed orchard, Scots pine, 2012, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 03, 218370/2012-MZE-16222/M57, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZE ČR, 28.11.2012,

STEJSKAL, J. – KOBLIHA, J. – FRAMPTON, J. Results of Czech-American cooperation in interspecific fir hybridization in 2008 and 2009. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 3, s. 114-122. ISSN: 1212-4834.

KOBLIHA, J. – LSTIBŮREK, M. – SLÁVIK, M. – MARUŠÁK, R. – STEJSKAL, J. – KLÁPŠTĚ, J. – HYNEK, V. Metodika výpočtu ekonomické efektivity semenných sadů, Metodics of Seed Orchards Economic Effectivity Assesment, seed orchards, economy, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 01, 107839/2011-MZE-16222/M20, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 06.06.2011

HYNEK, V. – NOVOTNÝ, P. – STEJSKAL, J. – SLÁVIK, M. HODNOCENÍ PROVENIENČNÍ PLOCHY S BUKEM LESNÍM (FAGUS SYLVATICA L.) V KRUŠNÝCH HORÁCH VE VĚKU 18 LET . Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. 4, s. 265-276. ISSN: 0322-9688.

HYNEK, V. – KOBLIHA, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. Metodika průběžného zabezpečování genových zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin pro potřeby VLS ČR, s.p., Methodics of continuous gene resources provision for the needs of Military Forests and Farms of the Czech Republic, s.e. , gene resources, seed orchards, norway spruce, silver fir, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 02, 222603/2011-MZE-16222/M24, Na bežných bonitách VLS lze odhadnout pri správné volbe šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický zisk v případe zhodnocení objemové produkce v mýtním veku ve výši 160 - 200 tisíc Kc/ha u smrku ztepilého., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 06.12.2011

LUKÁŠOVÁ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES. 2011. UCOLIS 2011 – University Conference in Life Sciences. ISBN 978-80-213-2226-4..

KOBLIHA, J. – SLÁVIK, M. – HYNEK, V. – KLÁPŠTĚ, J. – STEJSKAL, J. Production impacts of forest tree breeding on an example of Norway spruce. Journal of Forest Science, 2010, roč. 8, č. 56, s. 348 - 352. ISSN: 1212-4834.

KOBLIHA, J. – STEJSKAL, J. Recent Fir Hybridization Research in the Light of Czech-American Cooperation. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 4, s. 162 - 170. ISSN: 1212-4834.

Recent Fir Hybridization Research Results - prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Stejskal Jan, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Šlechtění jedle s využitím mezidruhové hybridizace GA FLD 2009 - 2009
Mezidruhová hybridizace v rámci rodu Abies GA FLD 2008 - 2008
 
page foot