| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Šichtař, Ph.D. (7002)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – POSTLEROVÁ, P. – **DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, K. – RAJMON, R.Cryopreservation of bull spermatozoa – major obstacles and potential alternatives how to increase cryoprotective efficiency. 2018, XXIV. symposium of immunology and biology of reproduction with international participation. May 17-19, 2018, Třešť..

ŠICHTAŘ, J.Management reprodukce skotu. 2018, Náš Chov, roč. 78, č. 9, s. 57-58, ISSN: 0027-8068.

ŠICHTAŘ, J. – BUBENÍČKOVÁ, F. – ŠIMONÍK, O. – NEHASILOVÁ, A. Rychlost spermií po rozmrazení je u dobře a špatně mrazitelných hřebců závislá na typu použitého obalu inseminační dávky.. Veterinářství, 2018, roč. 68, č. 10, s. 711-715. ISSN: 0506-8231.

ŠICHTAŘ, J. – BUBENÍČKOVÁ, F. – **CHRBOLKOVÁ, T. – DVOŘÁKOVÁ, B.Is addition of seminal plasma increasing quality of frozen-thawed semen from poor freezing stallions?. 2018, REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, Volume: 53 Pages: 213-213 Supplement: 2 Special Issue: SI Meeting Abstract: P 323.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. Effects of Various Incubation Conditions on Functional Parameters of Stallion Spermatozoa. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 3, s. 201-208. ISSN: 1211-3174.

BUBENÍČKOVÁ, F. – ŠICHTAŘ, J. – DVOŘÁKOVÁ, B. – **CHRBOLKOVÁ, T.Effect of seminal plasma and two types of freezing extenders on characteristics of frozen- thawed stallion epididymal spermatozoa. 2018, REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, Volume: 53 Pages: 115 Supplement: 2 Special Issue: SI Meeting Abstract: P 44.

ŠICHTAŘ, J.; idPublikace = 76997; Název: In vitro produkce embryí u koní-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠICHTAŘ, J. – JANOŠÍKOVÁ, M. Využití epididymálních spermií v asistované reprodukci koní. Veterinářství, 2017, roč. 67, č. 2, s. 104-107. ISSN: 0506-8231.

ŠICHTAŘ, J. – NEHASILOVÁ, A. – ŠIMONÍK, O. – BUBENÍČKOVÁ, F. Effect of Two Freezing Extenders on Characteristic of Fresh and Frozen-Thawed Semen in Endangered Old Kladruber Stallions - A Pilot Study. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 6, s. 227-233. ISSN: 1212-1819.

**PŘIBYL, J. – **NOVOTNÁ, A. – **PŘIBYLOVÁ, J. – ŠICHTAŘ, J. – **VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. Pravidla uchovávání a využívání v plemenitbě zamrazených pohlavních buněk koní, Storage rules and utilization of cryopreserved gametes of horses in breeding., breeding; stallion; mare; sperm; oocyte; embryo; reproduction, 2017, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), šlechtění a reproducke koní, licenční využití: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o., 533 14 Kladruby nad Labem, IČO: 72048972, zvýšení efektivity šlechtění koní zařazených do genových rezerv ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství , 22.12.2017,

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 2, s. 395-399. ISSN: 1211-8516.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. The quality of frozen-thawed canine semen with respect to semen extender composition and sequence of ejaculate collection in dogs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 169-175. ISSN: 1211-8516.

FOLKOVÁ, P. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. Changes in Quality of Native and Frozen-thawed Semen in Relation to Two Collections Performed in a 24-hour Interval and Addition of Clarified Egg Yolk to Extender. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 60-67. ISSN: 1211-3174.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – PINTUS, E. – KONČEL, R. – JEBAVÝ, L. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Odběr, hodnocení a kryokonzervace ejakulátu psů, Collection, evaluation and cryopreservation of canine semen, canine spermatozoa, canine reproduction, sperm motility, sperm viability, 2016, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, inseminace psů, 17210/2016-1 , zvýšení efektivity účinnosti kryokonzervace psích spermií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 05.04.2016, 978-80-213-2640-8

ŠICHTAŘ, J. – BUBENÍČKOVÁ, F. – NEHASILOVÁ, A. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P.Semen freezability of endangered Old Kladruber horse – a pilot study. 2016, The Old Kladruber horse has been bred in the Czech Republic for more than four hundred years and has been used for ceremonial purposes and aristocracy all over Europe. However, the current population of this breed is closed and small with the undesirable consequence of increased inbreeding which might be connected with impaired fertility. The aim of this study was to evaluate sperm characteristics of Old Kladruber stallions cryopreserved in two packaging systems. The sperm rich fraction of fresh semen was collected from ten Old Kladruber stallions. Each stallion was collected three times and samples were pre-diluted and centrifuged (650 x g/15 min). Afterwards, Gent extender (MiniTube, Germany) with 20% (v/v) of egg yolk was added to obtain a final concentration at least 250 x 106 of progressively motile spermatozoa/ID. Extended semen was loaded either into 0,5 ml plastic straws or into 5 ml aluminum tubes. Horizontal freezing was performed in a styrofoam box (Animal Reproduction systems, Chino CA, USA). Motility was measured using CASA (Nis-Elements, ver. 4,30, Laboratory Imaging, Prague, Czech Republic). The following kinematic parameters of sperm motility were evaluated: curvilinear velocity (VCL, µm/s), straight line velocity (VSL, µm/s) and average path velocity (VAP, µm/s). Viability was evaluated using carboxyfluorescein diacetate and propidium iodide. The incidence of apoptotic sperms was evaluated with Yo-Pro1 staining using propidium iodide and 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI). Ten insemination doses from each stallion (5x 0,5 ml straws and 5x 5 ml aluminum tubes) were evaluated after thawing. The student’s t-test was used for statistical evaluation and differences between packing systems were considered significant for P < 0,05. Kinematic motility parameters of sperms in 0,5 ml straws were higher than in 5 ml al. tubes (P < 0,05). VAP, VCL and VSL were 76 ± 37, 137 ± 63 and 67 ± 37 and in 0,5 ml straws, respectively. In 5 ml tubes the VAP, VCL, and VSL were 64 ± 31, 115 ± 63 and 59 ± 37, respectively. The viability of sperms was higher in 5 ml tubes (57 ± 15 %) than in 0,5 ml straws (48 ± 13 %; P < 0,05). Lower incidence of apoptotic cells was found in 0,5 ml straws (3 ± 1 %) compared to 5 ml tubes (7 ± 3 %; P < 0,05). We conclude based on the results of this study that 0,5 ml straws seem to be more suitable for freezing of Old Kladruber stallions semen. This work was supported by grant NAZV QJ1330189..

ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – ŠICHTAŘ, J. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – HODEK, P. – TREFIL, P. Effect of low-density lipoprotein addition to soybean lecithin-based extenders on bull spermatozoa following freezing-thawing – preliminary results. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 560-567. ISSN: 1212-1819.

ŠICHTAŘ, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – VOSTRÝ, L. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Factors affecting reproductive efficiency in German Shepherd bitches producing litters for Police of the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 578-585. ISSN: 1212-1819.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – DOLEŽALOVÁ, M. – BINIOVÁ, Z. Computer assisted sperm analysis - the relationship to bull field fertility, possible errors and their impact on outputs: A review. INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2015, roč. 85, č. 1, s. 3-11. ISSN: 0367-8318.

STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – DOLEŽALOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. – STUPKA, R. – FOLKOVÁ, P. Influence of selected factors on bovine spermatozoa cold shock resistance. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 2, s. 125-131. ISSN: 0001-7213.

ŠICHTAŘ, J. Dokážeme současné poznatky o dopplerovské ultrasonografii využít v reprodukci klisen?. Veterinářství, 2015, roč. 65, č. 10, s. 779-784. ISSN: 0506-8231.

DOKOUPILOVÁ, A. – ŠICHTAŘ, J. – VYNIKALOVÁ, L. Vliv vybraných faktorů na počet registrovaných štěňat fen plemene cairnterrier. Veterinářství, 2015, roč. 65, č. 9, s. 690-694. ISSN: 0506-8231.

ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. – BUBENÍČKOVÁ, F. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité předpoklady úspěšného zabřeznutí - kvalitní ejakulát (díl první). 2014, Jezdectví, roč. 62, č. 5, s. 70-71, ISSN: 1210-5406.

ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. – BUBENÍČKOVÁ, F. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité předpoklady úspěšného zabřeznutí - kvalitní inseminační dávka (díl druhý). 2014, Jezdectví, roč. 62, č. 6, s. 66-67, ISSN: 1210-5406.

KRÁLOVÁ, K. – ŠICHTAŘ, J. Současné trendy v synchronizaci ovariální dynamiky u krav. Veterinářství, 2014, roč. 64, č. 8, s. 620-624. ISSN: 0506-8231.

KOPECKÝ, O. – ŠICHTAŘ, J. Sex differences in ventral side colouration of Alpine newts. Israel Journal of Ecology & Evolution, 2014, roč. 60, č. 1, s. 29-34. ISSN: 1565-9801.

KRÁLOVÁ, K. – ŠICHTAŘ, J. – HŮLKOVÁ, M. – MUSILOVÁ, D. – HOLIČKOVÁ, K. – ČECH, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zjednodušení superovulačního protokolu u mléčného skotu využitím hyaluronanu jako solvens. 2014, Meziuniverzitní konference DSP studentů, 2.10.2014, VFU Brno, s. 124-128.

MUSILOVÁ, D. – ČECH, S. – KRÁLOVÁ, K. – HŮLKOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. – DOLEŽEL, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řešení embryonální mortality v chovu mléčných krav - indukce přídatného žlutého tělíska po inseminaci. 2014, Meziuniverzitní konference DSP studentů, 2.10.2014 VFU Brno, s. 109-114.

FOLKOVÁ, P. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – ŽALMANOVÁ, T. – ZAVADILOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zpracování metodiky pro výrobu mražených inseminačních dávek. 2014, Meziuniverzitní konference DSP studentů, 2.10.2014 VFU Brno, s. 44-45.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. Současné možnosti hodnocení ejakulátu psů.. Veterinární lékař. , 2014, roč. 12, č. 4, s. 210-218. ISSN: 1214-3774 .

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. – SOJKOVÁ, V. – FOLKOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of an extender on resistance of bovine semen against cold shock and its survivability. 2014, The 2nd International Scientific Conference "Animal Biotechnology" Slovak Journal of Animal Science, 11.12.2014, Nitra, s. 204-204, ISSN 1338-0095 .

JEBAVÝ, L. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – KREJCÁRKOVÁ, A. Zavedení umělé inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce služebních psů PČR. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 6s. ISBN: není,

RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porodny snadno a rychle. 2013, Náš Chov, roč. 73, č. 4, s. 22-25, ISSN: 0027-8068 .

ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); I klisny mají své dny.... 2013, Jezdectví, roč. 61, č. 6, s. 18-23, ISSN: 1210-5406.

ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – HOŠKOVÁ, K. – ŘEHÁK, D. – VOSTRÝ, L. – HÄRTLOVÁ, H. The luteal blood flow, area and pixel intensity of corpus luteum, levels of progesterone in pregnant and nonpregnant mares in period of 16 days after ovulation. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 11, s. 512-519. ISSN: 1212-1819.

SLAVÍK, P. – RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Involvement of staff of the faculty of agrobiology, food and natural resources in development cooperation in the agricultural sector of BiH. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – BERAN, J. – ŠICHTAŘ, J. – DUCHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of LDL addition on cryoprotective properties of bovine semen extenders. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DUCHÁČEK, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DOLEŽALOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. Effect of bull, diluter and LDL-cholesterol concentration on spermatozoa resistance against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1575-1581. ISSN: 1211-8516.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. 2013, Book of Abstracts of the 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture, The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, 20-22.11.2013, Nitra, Slovak Republic. s.32–32. ISBN: 978-80-552-1102-2.

ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak správně vybrat klisnu pro plemenitbu?. 2013, Jezdectví, roč. 61, č. 12, s. 69-71, ISSN: 1210-5406.

ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Naklonujeme si kopie čtyřnohých hvězd. 2012, Jezdectví, roč. 60, č. 3, s. 10-17, ISSN: 1210-5406.

ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak hodnotit reprodukční výkonnost hřebce?. 2012, Jezdectví, roč. 60, č. 2, s. 10-13, ISSN: 1210-5406.

ŠICHTAŘ, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – HOŠKOVÁ, K. Využití procesu sexování ejakulátu při plemenitbě. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 8, s. 66-69. ISSN: 0027-8068.

RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – VOSTRÝ, L. – ŘEHÁK, D. Ovarian follicle growth dynamics during the post partum period in Holstein cows and effects of contemporary cyst occurrence. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 562-572. ISSN: 1212-1819.

ŠICHTAŘ, J. – TOLMAN, R. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. – BERKA, P. – VOLEK, J.– JÍLEK, F. Folikulární charakteristika říjového cyklu u holštýna. Náš chov, 2011, roč. 71, č 4, s. 26-29. ISSN: 0027-8068.

ŠICHTAŘ, J. – TOLMAN, R. – NOVÁKOVÁ, K. Analýza reprodukce u klisen plemene AQH chovaných v ČR. Náš chov, 2011, roč. 71, č 8, s. 53-55. ISSN: 0027-8068.

ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Když jde klisna na sono. 2011. Jezdectví, roč. 59, s. 78-81, ISSN: 1210-5406.

ŠICHTAŘ, J. – SOCHŮRKOVÁ, J. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. Reprodukční výkonnost klisen chovaných v České republice.. Náš chov, 2011, roč. 71, č 12, s. 42-44. ISSN: 0027-8068.

ŠICHTAŘ, J. – TOLMAN, R. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. – BERKA, P. – VOLEK, J. A comparison of the follicular dynamics in heifers of the Czech Fleckvieh and Holstein breeds. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č 6, s. 234-242. ISSN: 1212-1819.

Comparison of ovarian follicular dynamics in lactating cows and non-bred heifers - Ing. Jiří Šichtař, Radek Tolman (externí), doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., Ing. Petra Klabanová, MVDr. Pavel Berka, MVDr. Petr Slavík, Ph.D., prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., 2010

The effect of zearalenone and genistein in boar sperm motility in vitro - Ing. Petra Klabanová, Ing. Jiří Šichtař, doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., 2010

Sledování obsahu močoviny v syrovém mléce vysokoužitkových holštýnských krav v závislosti na délce laktace - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Šichtař Jiří; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Dvořáková Blanka, 2009

Health status in beef cows and their calves in the Czech Republic - MVDr. Slavík Petr, Ph.D.; doc. Illek J.; Brix M.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Klabanová Petra; Ing. Šichtař Jiří; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot