| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Bohuslav Jošt (7568)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3310
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Device and Method for treatment of food by pulsed electric field. -- Neuvedený název vydavatele --. EP3886601. 22.09.2022.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro kontinuální snímání a vyhodnocování rychlosti sušicích pásů v pásové sušárně chmele. -- Neuvedený název vydavatele --. U1, 35 441. 05.10.2021.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro kontinuální snímání a vyhodnocování rychlosti jednotlivých sušicích pásů v pásové sušárně chmele., Device for continuous sensing and evaluation of the speed of individual drying belts in a hop belt dryer., hops; speed; belt; dryer, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, SR-1, 01/2021, Snímač rychlosti, okamžitá rychlost, převodník s displejem., Zvýšení kvality chmele, snížení energetické náročnosti., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro kontinuální snímání a vyhodnocování rychlosti všech sušicích pásů v pásové sušárně chmele., Device for continuous sensing and evaluation of the speed of all drying belts in a hop belt dryer., hops; speed; belt; dryer, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, SR - 2, 02 / 2021, Snímač rychlosti, okamžitá a průměrná rychlost, měřicí ústředna., Zvýšení kvality chmele, snížení energetické náročnosti., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Zařízení a způsob pro úpravu potravin pulzním elektrickým polem. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 308548 B6. 07.10.2020.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Zařízení pro úpravu potravin pulzním elektrickým polem. -- Neuvedený název vydavatele --. 33001. 16.07.2019.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Funkční vzorek zařízení pro pulzní elektrický ohřev., Functional sample of pulse electric heating device, Pulsed electric fields; Electroporation; ohmic heating; Pulsed electric fields assisted cooking, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, PEC-1, 217_11_05 - 1, Funkční vzorek pro pulzní zpracování a ohřev zeleniny. Napájen z elektrické sítě 220 V. , Cena za licenční poplatek bude stanovena dle aktuálního zájmu., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MACKŮ, J. – HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Dávkovací zařízení, zejména hydrogelu, pro výsadbu lesního porostu, uspořádané jako nástavba na rýhovacím sázecím stroji. -- Neuvedený název vydavatele --. 31844. 06.06.2018.

MACKŮ, J. – HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Dávkovací zařízení, zejména hydrogelu, pro výsadbu lesního porostu, uspořádané jako nástavba na rýhovacím sázecím stroji, A dosing device, in particular a hydrogel, for planting a forest stand, arranged as a superstructure on a planting machine, dosing device; hydrogel; planting machine, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, HS-1, 31844, dosud nezobchodováno, dosud nezobchodováno, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – HOFFMANN, D. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. CONSTRUCTION AND VERIFICATION OF AN EXPERIMENTAL CHAMBER DRYER FOR DRYING HOPS. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 07.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 179-185.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – KŘIVÁNEK, J. – KOŘEN, PH.D., I. – PODSEDNÍK, J. – POKORNÝ, J. – JEŽEK, I. Zařízení pro plynulou regulaci vzdálenosti válečků válečkové trati pro separační nebo česací linku chmele.. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026933.pdf. . 23.03.2015.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modernizace technologického postupu pro zvýšení výkonnosti česací linky chmele. 2015, Popis a experimenty s novým zařízením umožňujícím oddělenou dopravu očesaných hlávek z hlavní linie česací linky hned za česacími stěnami..

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Modernizace technologického postupu pro zvýšení výkonnosti česací linky chmele, Modernization of hop picking technological process for efficiency increasing of hop picker line , hops, picking line, losses, impurities, 2015, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Oddělení očesaných hlávek , 20969/2015-MZE-17222, Návratnost vložené investice za 1,36 roku., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 16.04.2015, Usnesení vlády č. 475 z 19.6.2013 - Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací

PODSEDNÍK, J. – MARŠÍČEK, M. – CHARVÁT, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – HOFFMANN, D. – KROFTA, K. – JEŽEK, J. – POKORNÝ, J. – KLAPAL, I. – KOZLOVSKÝ, P. Experimentální komorová sušárna chmele, Experimental hop chamber kiln, Hop kiln, chamber kiln, drying hops, 2015, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, EKS - 15, CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, Tři lísky o rozměrech 900 x 900 x 300 mm. Hmotnost zeleného chmele 20 kg. Ohřev vzduchu v rozmezí 40 – 45 oC. , Snížení ztrát DMX o 30 % v porovnání se stávajícími sušárnami chmele. , CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, 00212229, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modernizace technologického postupu česací linky chmele. 2014, .

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. The effect of work of inclined belt conveyors on the quality of hop separation in hop picking line. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 184-190. ISSN: 1214-1178.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – VENT, L. – PODSEDNÍK, J. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro oddělení hlávek chmele od hlavního toku materiálu za česacím zařízením česací linky chmele. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026933.pdf. 26933. 12.05.2014.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Modernizace technologického postupu česací linky chmele. 2014, .

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Pevný úchyt pro zavěšení chmelovodiče. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024784.pdf. 24784. 07.01.2013.

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Sponkový závěs pro zavěšení chmelovodiče. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024783.pdf. 24783. 07.01.2013.

PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – VENT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové překulovače pro česací linky chmele. 2013, ISBN: 978-80-86836-88-1; Sborník přednášek z Ekonomicko-technologického semináře konaného 27.2.2013.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor odpadu ve zpracovatelské lince chmele. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 192-195. ISSN: 1802-2391.

PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – VENT, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové překulovače pro česání chmele. 2013, Chmelařství, ISSN 0373-403X, 2013, str. 48-51, roč. 86, č. 4.

HONZÍK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – JOŠT, B. NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉ SÍLY V CHMELOVODIČI. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 104-107. ISSN: 1802-2391.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. Zavěšování chmelovodičů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 89-93.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. COMPARISON OF VARIANT SOLUTIONS OF HOP STRINGS AND ATTACHMENTS. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 203-207.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. DESIGN OF HYDRAULIC CIRCUIT OF MECHANICAL PRUNER DRIVE USED IN LOW TRELLIS SYSTEM. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 214-218.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Ověřená technologie oddělení hlávek chmele za česacími stěnami česací linky, Time-tested technology deviation of hop cones behind picking wall hops of the picking and separating line, hop, picking and separating line, losses, admixtures, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Pásové překulovače PP2, CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, Smlouva o uplatnění výsledku s firmou CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, IČ: 47308141, datum uzavření smlouvy: 17.11.2013, Návratnost vložené investice činí 4,17 roku při současném snížení ztrát, zlepšení kvality hlávek a zvýšení průchodnosti linky, ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. Analysis of Activity of Inclined Belt Conveyors with Different Belt Structure when Separating Impurities from Hops. In Proceedings of the Third International Humulus Symposium 09.09.2012, Žatec. Drukkerij Van Damme Beke, B-8310 Brugge, Belgium: International Society for Horticultural Science, 2013. s. 205-212.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Tensile strength of hop training wires and their attachments. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 39-42.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti zlepšení separace příměsí ve stacionární česací lince. 2012. ISBN: 978-80-86836-70-6; Sborník přednášek z Ekonomicko-technologického semináře konaného dne 29.2.2012 (Pořadatel: CHI s.r.o. Žatec a ČZU v Praze; Počet stran: 7; Strana od: 63; Strana do: 69.

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – KOŘEN, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. Zařízení pro ořezávání chmele pěstovaného v nízké konstrukci. Úřad průmyslového vlastnictví. 303 084. 13.02.2012.

VESELÝ, CSC., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Aplikační zařízení rosiče chmele pro nízké konstrukce. Úřad průmyslového vlastnictví. 35291. 28.03.2012.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor odpadu ve zpracovatelské lince. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 147-151. ISSN: 1802-2391.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Pevný úchyt pro zavěšení chmelovodiče, Hop string attachment with fixed hitch, hop string, fixed hitch, hop, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, PU - 1, CHMEL-Vent spol. s r. o., Kněžice 18, 438 01 Žatec; chmelnice u obce Neprobylice, Pevný úchyt je umístěn na nosném drátu chmelnicové konstrukce omotáním několika smyčkami. Spodní část pevného úchytu je navržena tak, aby se chmelovodič lehce zavěsil a přitom nemohl vypadnout při chvění chmelnicové konstrukce vlivem poryvů větru nebo při strhávání chmele při sklizni. Spodní část pevného úchytu tvoří oko, které svírá se svislou částí úchytu ostrý úhel. Ostrý úhel svírá i volná část pevného úchytu se svislou částí úchytu. Poskytovatel schválil výstup projektu v dílčí roční zprávě., Navržený a zkonstruovaný úchyt je předpokladem pro odstranění a nepoužívání nežádoucího polypropylenového motouzu, který může kontaminovat sklízený produkt. Další výhoda uvedeného principu zavěšení je v tom, že je možné jej umístit na konstrukci při stavbě chmelnice nebo kdykoli v průběhu životnosti chmelnice. Navíc vlivem omotání úchytu na nosném drátu nedochází k jeho skluzu a popojíždění., ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Sponkový závěs pro zavěšení chmelovodiče, Hop string attachment with clip hanger, hop string, clip hanger, hop, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, SZ - 1, CHMEL-Vent spol. s r. o., Kněžice 18, 438 01 Žatec; chmelnice u obce Neprobylice, Chmelovodič z černého žíhaného drátu je zavěšen na sponkový závěs z pozinkované spony. Sponkový závěs je umístěn na nosném drátu chmelnicové konstrukce. Umístění na tuto konstrukci se provádí společně s chmelovodičem při zavěšování. Na připevnění sponkového závěsu je možné použít sponkovací kleště typ FL 222/LIG 122. Pro uchycení chmelovodiče na nosný drát chmelnice pomocí sponky je nutné na konci chmelovodiče vytvořit oko, přes které je sponou připevněno k nosnému drátu chmelnicové konstrukce. Poskytovatel schválil výstup projektu v dílčí roční zprávě projektu., Navržený a zkonstruovaný závěs je předpokladem pro odstranění a nepoužívání nežádoucího polypropylenového motouzu, který může kontaminovat sklízený produkt. Další výhoda uvedeného principu zavěšení je v tom, že je možné jej umístit na konstrukci při stavbě chmelnice nebo kdykoli v průběhu životnosti chmelnice. , ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Ověřená technologie separace příměsí ve stacionární česací lince chmele s využitím nově navržených překulovačů, Time-tested technology of separating impurities on the picking and separating line with the new belt conveyors using, hop, belt conveyor, impurities, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Pásové překulovače PP1, CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, Smlouva o uplatnění výsledku s firmou CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, IČ: 47308141, datum uzavření smlouvy: 13.11.2012, Návratnost nákladů na výměnu šesti překulovačů u česací linky činí pouze 3,13 roku při srovnatelné příp. lepší kvalitě práce, ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – VENT, L. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Analysis of Strength Ratio of Different Hop Strings . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 148-154. ISSN: 1212-9151.

Aplikační zařízení rosiče pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci - Ing. František Veselý, CSc. (externí), V. Ciniburk (externí), Ing. Jiří Kořen (externí), Jindřich Křivánek (externí), Ing. Josef Ježek (externí), doc. Ing. Adolf Rybka, CSc., doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Ing. Ivo Honzík, Bohuslav Jošt, 2011

Inovace systémů pěstování a zpracování chmele zaměřená na zvýšení kvality konečného produktu - doc. Ing. Adolf Rybka, CSc., doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Ing. Ivo Honzík, Bohuslav Jošt, 2011

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor eliminace příměsí při sklizni a zpracování chmele. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 9-15. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – JOŠT, B. – PROŠEK, V. Sensors connection for yield determination on round balers with variable chamber. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 51-55. ISSN: 1212-9151.

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Secí stroj do nízkých chmelnicových konstrukcí, Sowing machine to low trellis hops, Hops, low trellis, sowing machine, green manure, grass equipment, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Secí stroj NK1, Chmelařský institut s. r. o., Secí stroj s šířkou pracovního záběru cca 1800 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. Zařízení pro ořezávání chmele v nízké konstrukci, Device for cutting hops in low trellis, Hops, low trellis, hop cutting, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Ořezávač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Ořezávač chmele s průměrem kotouče cca 600 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Postřikovač chmelových výhonů do nízkých konstrukcí s čelní aplikací chemických látek, Sprayer of hop shoots to low trellis with chemical applications in front of tractor, Hops, low trellis, sprayer, chemical application, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Postřikovač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Postřikovač chmele s provozním tlakem do cca 0,3 kPa. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Postřikovač chmelových výhonů do nízkých konstrukcí se zadní aplikací chemických látek, Sprayer of hop shoots to low trellis with chemical applications behind the tractor, Hops, low trellis, sprayer, chemical application, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Postřikovač NK2, Chmelařský institut s. r. o., Postřikovač chmele s provozním tlakem do cca 0,3 kPa. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro tvarování chmelových stěn, Device for trimming hop walls, Hops, low trellis, trimmer, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Trimmer NK1, Chmelařský institut s. r. o., Zařízení pro tvarování chmelové stěny od výšky cca 600 mm do cca 1200 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Dávkovací zařízení pro přihnojování chmele v nízkých konstrukcích, Metering device for fertilizing hops in low trellis, Hops, low trellis, fertilizing, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Dávkovač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Dávkovací zařízení hnojiva s objem zásobníku cca 750 litru. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zatlačovač sloupů pro výstavbu nízkých chmelnicových konstrukcí, Device for pressing hop poles in building low trellis, Hops, low trellis, pole, building, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Zatlačovač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Zatlačovač sloupů do délky cca 4000 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro odvíjení sítí v nízkých chmelnicových konstrukcích, Device for unrolling mesh in low trellis hop, Hops, low trellis, plastic mesh, construction, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Odvíječ NK1, Chmelařský institut s. r. o., Odvíječ sítí do délky cca 3000 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

JEŽEK ING., J. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Nízká chmelnicová konstrukce, Low trellis hops, Hops, low trellis, pole, rope elements, mesh, drip irrigation, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Nízká konstrukce NK1, Chmelařský institut s. r. o., Nízká konstrukce o sponu 3000 mm x 750 mm a délce sloupu 4000 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VESELÝ, CSC., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Aplikační zařízení rosiče pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci, Device of spraying machine for hop protection in low trellis , Hops, low trellis, protection, spraying machine, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Rosič NK1, Chmelařský institut s. r. o., Rosič chmele ošetřující 2 řádky do výšky cca 3500 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – KOŘEN, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. Zařízení pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci, Equipment for chemical protection of hops grown in low trellis, Hops, low trellis, protection, spraying machine, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Rosič portálový NK1, Chmelařský institut s. r. o., Portálový rosič chmele ošetřující 2 řádky do výšky cca 3500 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Kypřič chmele pro mělké zpracování půdy v nízkých konstrukcích, Hop cultivator for shallow tillage in low trellises, Hops, low trellis, cultivator, tillage, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Kypřič NK1, Chmelařský institut s. r. o., Kypřič s úchyty pro 9 slupic. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Hloubkový kypřič chmele pro zpracování půdy v nízkých chmelnicích, Subsoiler for tillage in low trellis hops, Hops, low trellis, tillage, subsoiler, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Kypřič NK2, Chmelařský institut s. r. o., Kypřič s pracovní hloubkou do cca 600 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Pásová půdní fréza pro zpracování půdy v nízkých konstrukcích, Rotary cultivator for tillage in low trellis hops, Hops, low trellis, rotary cultivator, tillage, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Fréza NK1, Chmelařský institut s. r. o., Nosník s 2 frézami o pracovním záběru cca 400 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. Návrh konstrukčního řešení aplikačního rámu rosiče. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 74 - 77. ISSN: 1211-4162.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. – JOŠT, B. – PROCHÁZKA, P. Zjišťování výnosu slámy u svinovacích lisů s variabilní lisovací komorou. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 46 - 48. ISSN: 0373-6776.

Zařízení pro odvíjení sítí - doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; Jošt Bohuslav, 2010

RYBKA, A. – HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – JOŠT, B. Application boom for chemical protection of hops grown on low trellis systems.. In Engineering for rural development 27.52010, LUA Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2010. s. 53 - 57.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. ANALYSIS OF CUTTING MECHANISM ON THE CUTTER USED FOR HOPS GROWN ON LOW TRELLIS. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Technická fakulta, ČZU v Praze, 2010. s. 211-215.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. – JOŠT, B. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zjišťování výnosu slámy u svinovacích lisů s variabilní lisovací komorou. 2010. ISBN: 978-80-552-0380-5; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 4; Název nakladatele: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Konference: TECHNOFÓRUM 2010 Advances in research of agricultural and environmental engineering; Datum zahájení: 13.7.2010; Strana od: 134; Strana do: 137.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TECHNICAL PROJECT OF MISTBLOWER´S BOOM FOR HOPS GROWN ON LOW TRELLLIS SYSTEMS. 2010. Technofórum 2010, SPU v Nitre, str.: 66-70, ISBN 978-80-552-0381-2.

Zařízení pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Jošt Bohuslav; Ing. Kořen Jiří; Ciniburk V.; Křivánek Jindřich, 2009

PURITY HOP DURING PROCESSING - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Ing. Honzík Ivo; Jošt Bohuslav, 2009

HOP PROCESSING SYSTEM INNOVATION WITH FINAL PRODUCT QUALITY INCREASING - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Ing. Honzík Ivo; Jošt Bohuslav, 2009

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. HOP PROCESSING SYSTEM INNOVATION WITH FINAL PRODUCT QUALITY INCREASING . In Engineering for Rural Development 28.52009, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: LATVIA UNIV AGRICULTURE, FACULTY ENGINEERING, INST MECHANICS, 5 J CAKSTES BLVD, JELGAVA, LV-3001, LATVIA , 2009. s. 65 - 69.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot